Logo Stredniskoly.cz

EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

www.ekopodebrady.cz
www.mm4you.cz
eko (zavináč) ekopodebrady.cz
media (zavináč) ekopodebrady.cz
325 615 014 (Sekretariát)
325 616 446 (Marketing / PR)

Sídlo školy

Na Hrázi 742/64
Poděbrady, 29001

Odloučené pracoviště

Zámek Jiřího z Poděbrad, Poděbrady
Hodnocení prezentace (Co je to?):
94,50 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Ing. Zbyněk Lukavec
IČ:62994638
Kapacita školy:380 žáků
Kontaktní osoby:Radka Sedláčková,DiS. (ATP), 325 615 014
Monika Martínková (ATP), 325 616 446

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Čtvrtek10. října 201913:00–17:00 hod.
Čtvrtek7. listopadu 201913:00–17:00 hod.
Sobota16. listopadu 201909:00–13:00 hod.
Čtvrtek6. února 202013:00–17:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně

Gymnázium

•Čtyřleté gymnaziální všeobecně vzdělávací studium podle školního vzdělávacího programu „Škola udržitelného rozvoje“ jako přípravu pro další studium na vysokých a vyšších školách pro žáky z devátých tříd ZŠ.
•Studium ve škole, která byla oceněna Zlatým certifikátem kvality SSŠ ČMS.

Škola nabízí:

•Rozšířenou výuku minimálně dvou cizích jazyků (anglického, německého, španělského, francouzského a ruského) s možností přípravy ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. Nepovinně i latinu.
•Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů i výuku marketingu a managementu, environmentalistiky a dalších, z nichž mohou zájemci složit profilovou maturitní zkoušku.
•NOVINKOU od r. 2014 je výuka přírodovědných předmětů v nové moderní učebně pro experimentální a badatelskou výuku.
•Individuální přístup ke speciálním vzdělávacím potřebám všech studentů s možností nadstandardních přístupů pro žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie aj.).
•Pozitivní vztahové klima ve škole rodinného typu s nižším počtem žáků ve třídách. Úzkou spolupráci s rodiči.
•Velký vliv samosprávných studentských orgánů na organizaci a řízení školy.
•Nadstandardní motivační systém pro dosahování výborných studijních výsledků.
•Studium s využitím špičkového technického (počítačového) a softwarového vybavení spolu se základy počítačové grafiky, zpracováním fotografií a videa, vytvářením webových stránek a dalších aplikací využitelných v dnešním digitálním světě.

Gymnázium

Osmileté gymnázium s iPADem ZDARMA!

Škola s rozšířenou výukou jazyků a informačních a komunikačních technologií. Kromě klasických gymnaziálních předmětů vyučuje i ekonomii, marketing, ekologii a humanitní vědy.

Gymnaziální vzdělání s oborem Multimediální tvorba. Jediní v republice!

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, škola oceněná Zlatým certifikátem kvality SSŠ ČMS


Škola nabízí:

Výuku přírodovědných předmětů v nové experimentální laboratoři vybavené unikátními přístroji.

Prostor pro individuální vzdělávací potřeby všech žáků.

Propracovaný motivační systém k dosahování kvalitních studijních výsledků žáků.

Školní studentský parlament.

Přípravný kurz zaměřený na přípravu k přijímací zkoušce.

SOŠ Multimediální tvorby

Atraktivní studijní obory:
1. Multimediální tvorba
2. Design a nová média

Multimediální tvorba:
Výuka zaměřena na 2D a 3D grafiku, audio, video, web, vizualizaci, programování…
Škola hodnocena Českou školní inspekcí jako nadprůměrná.
Uplatnění absolventů zejména v oblastech:
- v reklamním a propagačním průmyslu
- v produkci a postprodukci filmů a filmových klipů
- v tvorbě a zpracování klasické a digitální fotografie
- při vývoji animací a počítačových her
- v oblasti statické a dynamické prostorové reality
- při navrhování a tvorbě webových stránek a internetových aplikací
- v průmyslovém designu
- v oblasti návrhů 2D a 3D produktů
- při řešení prostorové multimediální tvorby…

Design a nová média
Naučíte se:
- scénickou a výstavní tvorbu,
- znalostem historického vývoje až po současné trendy ve výtvarné kultuře,
- vytvářet výtvarné návrhy podle technických, výrobních a ekonomických hledisek,
- kreativitě při výtvarném navrhování,
- uplatnit netradiční myšlenky a postupy ve vztahu k novým médiím,
- pracovat s klasickými i netradičními materiály,
- zhotovit technickou dokumentaci či výkres,
- ovládat a efektivně využívat špičkové technologie a software,
- zdokonalovat!
Uplatnění absolventů:
- v tvorbě vizuálního, digitálního, prostorového a interakčního designu,
- při navrhování interiérů a exteriérů v architektuře,
- v jevištní a scénické tvorbě pro televize a divadla,
- ve výstavnictví a propagační tvorbě,
- v průmyslovém designu a výrobě,
- v reklamní produkci,
- v oblasti instalací a expozic různých projektů,
- v médiích...

Škola nabízí:
- nadstandardní výtvarné a technologické zázemí
- workshopy, odborné stáže, praxe a projekty
- prostor pro kreativitu s využitím znalostí marketingu a marketingové komunikace
- studentský parlament a motivační systém ohodnocení studentů
- specializované multimediální učebny, výtvarný, sochařský a 3D ateliér
- tvorbu osobního portfolia pro vlastní prezentaci i jako přípravu na talentové zkoušky na VŠ
- PŘÍPRAVNÝ KURZ k talentové zkoušce!

Stravování

Pro studenty SOŠ a gymnázia:
- v hotelu Junior Hotelové školy a VOŠ v Poděbradech

Ubytování

Spolupracujeme s internátem SOŠ Poděbrady v omezené kapacitě.

Vybavení

Škola je vybavena fotografickým, výtvarným, sochařským a 3D ateliérem s profesionálním vybavením, animačním studem,
3 multimediálními učebnami, počítačovou učebnou pro výuku, počítačovým připojením v každé učebně a novou experimentální laboratoří vybavenou unikátními přístroji.

V každé kmenové třídě jsou k dispozici dataprojektory s PC ovládáním a další počítače pro potřeby žáků. K podpoře výuky je škola vybavena notebooky, tablety, interaktivními tabulemi, fotoaparáty, videokamerami a další audiovizuální technikou.

Škola vlastní technologické zázemím e-Doceo pro tvrorbu a správu vzdělávacích programů v e-learningu, což zatím využívá ve vzdělávání dospělých. Více na www.e-svet.cz .

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7941K81 – Gymnázium
Gymnaziální studium s možností specifického zaměření
Střední vzdělání s maturitou2020–20218 rokůDenní20
Vedle klasického vzdělávání zaměřeného na přípravu k dalšímu studiu na VŠ jsme zařadili do programu rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií, minimálně dvou cizích jazyků a základy multimediální tvorby.

Využíváme skutečnosti, že máme k dispozici špičkové technické (počítačové) a softwarové vybavení pro studijní obor Multimediální tvorba a naučíme žáky gymnázia na něm pracovat. Během studia zvládnou základy počítačové grafiky, zpracování fotografií a videa, vytváření webových stránek a dalších aplikací využitelných v dnešním digitálním světě. Žáci se také seznámí s marketingem a managementem, proniknou do tajů současné ekonomiky a pochopí, co je to udržitelná spotřeba. Budou dobře připraveni v oblastech, které se na jiných gymnáziích neučí, ale rozhodně již dnes patří k širšímu všeobecnému vzdělání.

Jedinečné spojení všeobecného a odborného vzdělávání nenabízí žádná jiná škola v ČR!

A BONUS K TOMU: iPad pro každého!
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 15000
8241M17 – Multimediální tvorba
Multimediální tvorba
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Naučíte se:
- ovládat špičkové technologie (od programování, animace, přes tvorbu pc her, až po filmovou režii),
- pracovat s náročnými designérskými softwary (např. Adobe),
- využít svou kreativitu při měsíční odborné praxi,
- zacházet s digitálním fotoaparátem, zrcadlovkou a videokamerou na profesionální úrovni,
- vytvářet internetové aplikace pro digitální zařízení všeho druhu,
- využívat znalosti z marketingové komunikace pro budoucí kariéru,
- sestavovat osobní prezentační portfolio pro VŠ i zaměstnavatele.

Uplatníte se:
- v reklamním a propagačním průmyslu,
- v produkci a postprodukci filmů a filmových klipů,
- v tvorbě a zpracování klasické a digitální fotografie,
- při vývoji animací a počítačových her,
- při navrhování a tvorbě webových stránek a internetových aplikací
- v průmyslovém designu
- v oblasti 2D a 3D produktů, při řešení prostorové multimediální tvorby...
Všeobecné informace o oboru Multimediální tvorba
Školné: 15000
8241M03 – Scénická a výstavní tvorbaStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní20
Obor Design a nová média (Scénická a výstavní tvorba)

Naučíte se:
- scénickou a výstavní tvorbu,
- znalostem historického vývoje až po současné trendy ve výtvarné kultuře,
- vytvářet výtvarné návrhy podle technických, výrobních a ekonomických hledisek,
- kreativitě při výtvarném navrhování,
- uplatnit netradiční myšlenky a postupy ve vztahu k novým médiím,
- pracovat s klasickými i netradičními materiály,
- zhotovit technickou dokumentaci či výkres,
- ovládat a efektivně využívat špičkové technologie a software.

Uplatníte se:
- v tvorbě vizuálního, digitálního, prostorového a interakčního designu,
- při navrhování interiérů a exteriérů v architektuře,
- v jevištní a scénické tvorbě pro televize a divadla,
- ve výstavnictví a propagační tvorbě,
- v průmyslovém designu a výrobě,
- v reklamní produkci,
- v oblasti instalací a expozic projektů,
- v médiích...
Všeobecné informace o oboru Scénická a výstavní tvorba
Školné: 18000

Fotogalerie

Multimediální ateliérKnihovnaModerní laboratořModerní laboratořVýuková třída nižšího gymnáziaVestibulVýtvarný ateliérVýuková třídaFotografický ateliérBudova školyMultimediální ateliérŠkolní budovaMultimediální tvorba - klauzurní práceMultimediální tvorba - práce studentůMultimediální tvorba - práce studentůMultimediální tvorba - práce studentůMultimediální tvorba - klauzurní práceMultimediální tvorba - klauzurní práceMultimediální tvorba - práce studentůLondýn - výukový pobyt 2015Londýn - výukový pobyt 2015Barcelona - výukový pobyt 2015Sportovní úspěch - 3. místo ve florbale na republikovém finále.Lyžařský kurz na Dvoračkách.Sjíždět Vltavu nás baví.Projektový den věnovaný sv. Vojtěchu.Řím.Exkurze - tvrz Dobrošov.Exkurze na natáčení filmu Babovřesky 2 s režisérem Zdeňkem Troškou. Multimediální tvorba - práce studentůMultimediální tvorba - klauzurní práce

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.