Facebook5,1 tis. To se mi líbí

EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

eko (zavináč) ekopodebrady.cz
media (zavináč) ekopodebrady.cz
325 615 014 Sekretariát
325 616 446 Marketing / PR

Sídlo školy

Na Hrázi 742/64
Poděbrady, 29001

Odloučené pracoviště

Zámek Jiřího z Poděbrad, Poděbrady
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Zbyněk Lukavec

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně

Angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština

Osmileté gymnázium s iPADem ZDARMA!

Škola s rozšířenou výukou jazyků a informačních a komunikačních technologií. Kromě klasických gymnaziálních předmětů vyučuje i ekonomii, marketing, ekologii a humanitní vědy.

Gymnaziální vzdělání s oborem Multimediální tvorba. Jediní v republice!

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, škola oceněná Zlatým certifikátem kvality SSŠ ČMS


Škola nabízí:

Výuku přírodovědných předmětů v nové experimentální laboratoři vybavené unikátními přístroji.

Prostor pro individuální vzdělávací potřeby všech žáků.

Propracovaný motivační systém k dosahování kvalitních studijních výsledků žáků.

Školní studentský parlament.

Přípravný kurz zaměřený na přípravu k přijímací zkoušce.

Atraktivní studijní obory:
1. Multimediální tvorba
2. Design a nová média

Multimediální tvorba:
Výuka zaměřena na 2D a 3D grafiku, audio, video, web, vizualizaci, programování…
Škola hodnocena Českou školní inspekcí jako nadprůměrná.
Uplatnění absolventů zejména v oblastech:
- v reklamním a propagačním průmyslu
- v produkci a postprodukci filmů a filmových klipů
- v tvorbě a zpracování klasické a digitální fotografie
- při vývoji animací a počítačových her
- v oblasti statické a dynamické prostorové reality
- při navrhování a tvorbě webových stránek a internetových aplikací
- v průmyslovém designu
- v oblasti návrhů 2D a 3D produktů
- při řešení prostorové multimediální tvorby…

Design a nová média
Naučíte se:
- scénickou a výstavní tvorbu,
- znalostem historického vývoje až po současné trendy ve výtvarné kultuře,
- vytvářet výtvarné návrhy podle technických, výrobních a ekonomických hledisek,
- kreativitě při výtvarném navrhování,
- uplatnit netradiční myšlenky a postupy ve vztahu k novým médiím,
- pracovat s klasickými i netradičními materiály,
- zhotovit technickou dokumentaci či výkres,
- ovládat a efektivně využívat špičkové technologie a software,
- zdokonalovat!
Uplatnění absolventů:
- v tvorbě vizuálního, digitálního, prostorového a interakčního designu,
- při navrhování interiérů a exteriérů v architektuře,
- v jevištní a scénické tvorbě pro televize a divadla,
- ve výstavnictví a propagační tvorbě,
- v průmyslovém designu a výrobě,
- v reklamní produkci,
- v oblasti instalací a expozic různých projektů,
- v médiích...

Škola nabízí:
- nadstandardní výtvarné a technologické zázemí
- workshopy, odborné stáže, praxe a projekty
- prostor pro kreativitu s využitím znalostí marketingu a marketingové komunikace
- studentský parlament a motivační systém ohodnocení studentů
- specializované multimediální učebny, výtvarný, sochařský a 3D ateliér
- tvorbu osobního portfolia pro vlastní prezentaci i jako přípravu na talentové zkoušky na VŠ
- PŘÍPRAVNÝ KURZ k talentové zkoušce!

Stravování zajištěno v restauraci Hotelové školy.

Možnost využít externí internát v Poděbradech, Nymburce či Kolíně.

Škola je vybavena fotografickým, výtvarným, sochařským a 3D ateliérem s profesionálním vybavením, animačním s a profesionálním TV studiem, 3 multimediálními učebnami, počítačovou učebnou pro výuku, počítačovým připojením v každé učebně a novou experimentální laboratoří vybavenou unikátními přístroji.
Většina ateliérů se nachází v unikátních prostorách poděbradského zámku.

V každé kmenové třídě jsou k dispozici dataprojektory s PC ovládáním a další počítače pro potřeby žáků. K podpoře výuky je škola vybavena notebooky, tablety, interaktivními tabulemi, fotoaparáty, videokamerami a další audiovizuální technikou.

Škola vlastní technologické zázemím e-Doceo pro tvrorbu a správu vzdělávacích programů v e-learningu, což zatím využívá ve vzdělávání dospělých. Více na www.e-svet.cz .

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2024–258 roků20ČJ, MNeNe
denní84/20
Multimediální tvorba
82-41-M/17
2024–254 roky30IF, VV, TZNeNe
denní129/30
Scénická a výstavní tvorba
82-41-M/03
2024–254 roky20IF, VV, TZNeNe
denní60/20

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, IF = informatika, VV = výtvarná výchova, TZ = talentová zkouška

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.