Logo Stredniskoly.cz

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

http://gymcaslav.stredniskoly.cz
reditel (zavináč) gymcaslav.cz
327 340 051 (Sekretariát)

Sídlo školy

Masarykova 248
Čáslav, 28626
Hodnocení prezentace (Co je to?):
59,97 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. David Tichý
Zřizovatel:KÚ Středočeského kraje
IČ:61924041
Kapacita školy:550 žáků

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Čtvrtek14. listopadu 201914:30–18:00 hod.Druhý Den otevřených dveří se koná 21. 1. 2020
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7842M03 – Pedagogické lyceum
KOSTKA II.
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Čtyřletý studijní obor je určen především žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko - výchovné předměty, tělesnou výchovu či cizí jazyky, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat na vysokých a vyšších odborných školách především pedagogického, uměleckého a sociálního zaměření. Všeobecné pojetí studia umožňuje vysokou míru připravenosti pro práci v institucích i mimo rámec školství a rostou i možnosti dalšího studia na různých vysokých školách. Absolventi oboru jsou kvalifikováni pro výkon funkce asistent pedagoga a pedagoga volného času. Pedagogické zaměření má na škole na rozdíl od některých škol v regionu nabízejících podobný obor více jak čtyřicet let trvající tradici a disponujeme veškerým vybavením včetně stoprocentně aprobovaného pedagogického sboru. Při srovnání s již zavedeným oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) se blíží učební plán lycea více gymnáziu s humanitní profilací. Je posílen všeobecně vzdělávací základ, povinně jsou zařazeny dva cizí jazyky, je omezena praxe ve školských zařízeních. Specializace na jednu z výchov je zachována.
Všeobecné informace o oboru Pedagogické lyceum
Školné: 0
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
KOSTKA I.
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Čtyřletý studijní obor v sobě spojuje studijní obory Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství. Absolventi tohoto oboru se po ukončení studia maturitní zkouškou mohou uplatnit v mateřských školách, ve školních družinách, školních klubech a v dalších školských zařízeních např. dětských domovech, v domovech mládeže a ve všech zařízeních, která pracují s dětmi a mládeží i mimo resort školství. Studium cizího jazyka umožňuje kvalifikovaně působit jako au-pair v zahraničí. Studijní obor poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Pojetí studia umožňuje vysokou míru odborné připravenosti pro práci v rozmanitých institucích i mimo rámec školství. Škola oslavila v roce 2015 čtyřicet let své existence a je v regionu jedinou tradiční střední odbornou školou s humanitním a uměleckým zaměřením. V poslední době většina maturantů odchází na vysoké školy, zvláště pedagogického či uměleckého zaměření. Výraznou veřejně viditelnou aktivitou jsou pravidelné koncerty pěveckého sboru a výtvarné výstavy, důraz je kladen i na tvořivou dramatiku. Zájem o obor roste v posledních letech i proto, že v souvislosti s demografickým vývojem nedostačuje kapacita stávajících míst v mateřských školách. Jsou rozšiřovány či případně zakládány nové, což přináší dobré uplatnění našich absolventek na trhu práce.
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školné: 0
7941K41 – Gymnázium
PROSTOR II.
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Studium poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Tradiční jsou výborné výsledky absolventů u maturit i v přijímacím řízení na vysoké školy univerzitního i technického zaměření. Prakticky všichni naši maturanti pokračují ve studiu na vysokých školách. Absolvování gymnázia umožňuje i přímé uplatnění v praxi, a to díky systému povinně volitelných a nepovinných předmětů, mezi kterými jsou nabízeny například konverzace v cizích jazycích, deskriptivní geometrie, odborné semináře, apod. Na gymnáziu se nyní vyučují tyto cizí jazyky: anglický a německý. Obor se řídí podle přijatého školního vzdělávacího programu PROSTOR II., ? škola pro sto rozmanitostí, který byl vysoce hodnocen Českou školní inspekcí. Škola v posledních dvou letech získala dotaci z fondů Evropské unie. Pomocí těchto finančních prostředků byly instalovány počítačové sestavy ve dvou speciálních učebnách a moderní mikroskopickou technikou vybavena odborná pracovna biologie. Naše škola se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími v soutěži EXCELENCE škol Středočeského kraje, kde se hodnotí školy podle úspěchu žáků v soutěžích. Žákům je k dispozici školní klub, bufet, obědy jsou smluvně zajištěny.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 0
7941K81 – Gymnázium
PROSTOR I.
Střední vzdělání s maturitou2019–20208 rokůDenní30
Studium poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Tradiční jsou výborné
výsledky absolventů u maturit i v přijímacím řízení na vysoké školy univerzitního i technického zaměření. Prakticky všichni naši maturanti pokračují ve studiu na vysokých školách. Absolvování gymnázia nevylučuje i přímé uplatnění v praxi, což je podporováno systémem povinně volitelných a nepovinných předmětů, mezi kterými jsou nabízeny například konverzace v cizích jazycích, odborné semináře, apod. Na gymnáziu se nyní vyučují tyto cizí jazyky: anglický, německý a francouzský. Obor se řídí podle přijatého školního vzdělávacího programu PROSTOR I., ? škola pro sto rozmanitostí, který byl vysoce hodnocen Českou školní inspekcí. Spojení s rodiči umožňuje systém elektronických žákovských knížek, elektronicky je vedena i třídní kniha. Moderní mikroskopickou technikou a jinými pomůckami byla vybavena odborná pracovna biologie. Naše škola se pravidelně umísťuje mezi nejlepšími v soutěži EXCELENCE škol Středočeského kraje, kde se hodnotí školy podle úspěchu žáků v soutěžích. Žákům je k dispozici školní klub, bufet, obědy jsou smluvně zajištěny. Pro lepší přechod ze základní školy na školu střední pořádáme pro nově příchozí studenty adaptační kurz, kde se mají možnost seznámit nejen mezi sebou navzájem, ale při bohatém programu poznají své třídní učitele, výchovného poradce, školního preventistu a získají přátele mezi staršími studenty vyšších ročníků.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 0
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogikaStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogikaStřední vzdělání s maturitou2020–20215 rokůDálkové0
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
7842M03 – Pedagogické lyceumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Pedagogické lyceum
7941K41 – GymnáziumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
7941K81 – GymnáziumStřední vzdělání s maturitou2020–20218 rokůDenní0
Všeobecné informace o oboru Gymnázium

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.