Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí E. Beneše 2353

www.sosasoukladno.cz
skola (zavináč) sosasoukladno.cz
312 278 041 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

náměstí Edvarda Beneše 2353
Kladno, 27201
Hodnocení prezentace (Co je to?):
57,53 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Petr Paták, DiS.
Zřizovatel:Středočeský kraj
Kapacita školy:650 žáků

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
3742M01 – Logistické a finanční službyStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Logistické a finanční služby
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20213 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20212 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6541L51 – GastronomieNástavbové studium2020–20212 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
6641L01 – ObchodníkStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Obchodník
6651H01 – ProdavačStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Prodavač
6652H01 – AranžérStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Aranžér
6843M01 – Veřejnosprávní činnostStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
7541M01 – Sociální činnostStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
3742M01 – Logistické a finanční službyStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/logisticke-a-financni-sluz...

Absolventi získají základní kvalifikaci v oborech: logistiky, finančnictví, poštovnictví a přepravy, cestovního ruchu, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu. Absolvent bude vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení jako pracovník poštovního provozu a přepravy, pracovník přepážky a referent v bance, směnárně, pojišťovně, na poště, samostatný finanční poradce, obchodní zástupce logistické firmy, firemní recepční, pracovník v cestovním ruchu, logistik v dopravě, přepravě, logistik skladových operací.

Odborné předměty:

Finančnictví
Základy ekonomiky a práva
Logistika
Poštovní a pojišťovací služby
Zbožíznalství
Logistika cestovního ruchu
Psychologie
Profesní komunikace
Písemná a elektronická komunikace
Účetnictví
Management a marketing
Hospodářská politika
Aplikovaná výpočetní technika
Všeobecné informace o oboru Logistické a finanční služby
6843M01 – Veřejnosprávní činnostStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/verejnospravni-cinnost/

Žák se učí pracovat s právními normami, kultivovaně se vyjadřovat a vystupovat na veřejnosti. Umí se orientovat ve všech právních odvětvích, zejména v oblasti správního práva. Absolvent bude schopen vykonávat správní činnost a agendu, zpracovávat a vést příslušnou dokumentaci, využívat prostředky výpočetní a kancelářské techniky. Bude moci uplatnit své znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetní evidence, práva a veřejné správy.

Absolvent se uplatní jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Dále v oblasti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech.

Současné uplatnění našich absolventů:

Policie ČR, FÚ, ÚP, Okresní soud Kladno, Zdravotní pojišťovny, Česká pojišťovna, Obecní úřady, Magistrát Kladno, HZS Středočeského kraje, Krajský úřad, Ministerstva a Základní školy

Odborné předměty:

Veřejná správa
Právo
Ekonomika a sociální politika
Demografie a statistika
Aplikovaná psychologie
Společenská kultura
Účetnictví
Písemná a elektronická komunikace
Výpočetní technika
Geografie
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
7541M01 – Sociální činnostStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/socialni-cinnost/

Žáci vykonávají souvislou praxi podle vlastního výběru v zařízeních sociální péče v Kladně i v místě bydliště podle možností. Každoročně se účastní charitativní sbírky Světluška. Nově se žáci oboru připojili k projektu Afrika Africe.

Spolupráce:

Dobrovolnické centrum v Kladně
Organizace Rosa (pomoc ohroženým dětem)
Vega – centrum pro rodinu

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Z řad bývalých žáků jsou dnes úspěšní pracovníci v sociálních službách (spolupráce s nimi hlavně formou přednášek ve škole).

Odborné předměty:

Sociální péče
Sociální politika
Pečovatelství
Pedagogika
Psychologie
Zdravotní tělesná výchova
Organizace volného času
Technika administrativy
Výtvarná výchova
Péče o seniory
Hudební výchova
Základy ekonomiky
Právo
Sociální zabezpečení
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní60
http://www.sosasoukladno.cz/obory/kuchar-cisnik/

Obor vzdělání připravuje pro výkon dvou povolání: kuchař i číšník.

Žáci ovládají technologické postupy výrobků teplé a studené kuchyně, přípravu moučníkůi nápojů, včetně kalkulací cen a způsoby správného skladování. Postupně se seznamují s pravidly a technikou jednoduché či složité obsluhy, naučí se sestavovat nabídkové lístky, dokáží obsluhovat moderní technologická zařízení, organizovat gastronomické akce. Zabezpečují přípravu slavnostních tabulí, kompletní servis pokrmů a nápojů, získají ucelený přehled z oblasti výživy. Ve styku s hostem jedná profesionálně, vystupuje v souladu se zásadami společenského chování, dokáže komunikovat ve dvou cizích jazycích a postupně zvládá náročné pracovní situace. Pravidelná výuka probíhá v týdenních cyklech (teorie/praxe), odborný výcvik žáci vykonávají na smluvně zajištěných pracovištích v restauracích a hotelích.

Pracoviště nynějších žáků: např. restaurace GOME, BARRACUDA, NOSTALGIE, SHOCK, MENZA, STARÉ KLADNO, LETNÁ, GALERIE KLADNO, MZV PRAHA, MARRIOT LETIŠTĚ

Odborné předměty:

Technologie
Stolničení
Potraviny a výživa
Komunikace ve službách
Ekonomika
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
6652H01 – AranžérStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/aranzer/

Obor poskytuje žákům kompletní vědomosti, ale hlavně dovednosti pro povolání spojené s vykonáváním veškeré aranžérské činnosti ve všech typech provozních jednotek, ve službách, na veletrzích a výstavách. Žáci střídají týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, který probíhá v aranžérské dílně ve škole, dále je realizován formou praxe v reklamních agenturách a dalších smluvních pracovištích. Při odborném výcviku se naučí rozeznávat a psát několik druhů písma, dále se naučí vytvářet různé plastické poutače a aranžovat rozmanité dekorace. Účastní se exkurzí do propagačních agentur, tematicky zaměřených výstav a workshopů. Podílí se na výzdobě interiérů a exteriérů různých propagačních akcí a také pod vedením pedagogů zajišťují výzdobu školy.

Absolvent může najít uplatnění při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách.

Pracoviště nynějších žáků: např. Labyrint SVČ, Haló reklama, Garden Service, A centrum, Klubko55

Odborné předměty:

Propagace
Odborné kreslení
Počítačová grafika
Aranžování
Písmo
Dějiny umění
Aplikovaná psychologie
Profesní komunikace
Zbožíznalství
Všeobecné informace o oboru Aranžér
6651H01 – ProdavačStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/prodavac/

Obor vzdělání připravuje žáky pro kvalifikovaný samostatný prodej zboží a s ním související činnosti (přejímku zboží, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování zboží). Žáci se učí zásady poradenské činnosti, osvojují si důkladné znalosti vlastností zboží, manipulaci se zbožím, získávají základy účetnictví a administrativy, seznamují se s pravidly pro vedení evidence v prodejnách, s předpisy souvisejícími s prodejem zboží, učí se dělit, vážit a měřit zboží, vést prodejní rozhovor v cizím jazyce. Střídá se týden teoretického vyučování v učilišti a týden odborného výcviku. Praktická výuka se uskutečňuje v týdenních cyklech na smluvních pracovištích v OD, supermarketech a na menších provozovnách.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavače nebo ve funkci pokladníka pokladny v obchodech, ve středně velkých nebo velkých obchodních provozovnách. Absolvent připraví zboží k prodeji, vystaví zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu a poradenskou činnost. Obsluhuje různé pokladní systémy, provádí hotovostní a bezhotovostní platby v české i jiné měně.

Pracoviště nynějších žáků: např. CCC, Penny Market s.r.o., Kaufland ČR v.o.s., Lidl ČR v.o.s., dm drogerie markt s.r.o.

Odborné předměty:

Zbožíznalství
Obchodní provoz
Obchodní počty
Daňová evidence
Aplikovaná psychologie
Písemná a elektronická komunikace
Propagace
Všeobecné informace o oboru Prodavač

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.