Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí E. Beneše 2353

www.sosasoukladno.cz
skola (zavináč) sosasoukladno.cz
312 278 041 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

náměstí Edvarda Beneše 2353
Kladno, 27201
Hodnocení prezentace (Co je to?):
65,05 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Petr Paták, DiS.
Zřizovatel:Středočeský kraj

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
3742M01 – Logistické a finanční službyStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/logisticke-a-financni-sluz...

Absolventi získají základní kvalifikaci v oborech: logistiky, finančnictví, poštovnictví a přepravy, cestovního ruchu, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu. Absolvent bude vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení jako pracovník poštovního provozu a přepravy, pracovník přepážky a referent v bance, směnárně, pojišťovně, na poště, samostatný finanční poradce, obchodní zástupce logistické firmy, firemní recepční, pracovník v cestovním ruchu, logistik v dopravě, přepravě, logistik skladových operací.

Odborné předměty:

Finančnictví
Základy ekonomiky a práva
Logistika
Poštovní a pojišťovací služby
Zbožíznalství
Logistika cestovního ruchu
Psychologie
Profesní komunikace
Písemná a elektronická komunikace
Účetnictví
Management a marketing
Hospodářská politika
Aplikovaná výpočetní technika
Všeobecné informace o oboru Logistické a finanční služby
6843M01 – Veřejnosprávní činnostStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/verejnospravni-cinnost/

Žák se učí pracovat s právními normami, kultivovaně se vyjadřovat a vystupovat na veřejnosti. Umí se orientovat ve všech právních odvětvích, zejména v oblasti správního práva. Absolvent bude schopen vykonávat správní činnost a agendu, zpracovávat a vést příslušnou dokumentaci, využívat prostředky výpočetní a kancelářské techniky. Bude moci uplatnit své znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetní evidence, práva a veřejné správy.

Absolvent se uplatní jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Dále v oblasti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech.

Současné uplatnění našich absolventů:

Policie ČR, FÚ, ÚP, Okresní soud Kladno, Zdravotní pojišťovny, Česká pojišťovna, Obecní úřady, Magistrát Kladno, HZS Středočeského kraje, Krajský úřad, Ministerstva a Základní školy

Odborné předměty:

Veřejná správa
Právo
Ekonomika a sociální politika
Demografie a statistika
Aplikovaná psychologie
Společenská kultura
Účetnictví
Písemná a elektronická komunikace
Výpočetní technika
Geografie
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
7541M01 – Sociální činnostStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/socialni-cinnost/

Žáci vykonávají souvislou praxi podle vlastního výběru v zařízeních sociální péče v Kladně i v místě bydliště podle možností. Každoročně se účastní charitativní sbírky Světluška. Nově se žáci oboru připojili k projektu Afrika Africe.

Spolupráce:

Dobrovolnické centrum v Kladně
Organizace Rosa (pomoc ohroženým dětem)
Vega – centrum pro rodinu

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Z řad bývalých žáků jsou dnes úspěšní pracovníci v sociálních službách (spolupráce s nimi hlavně formou přednášek ve škole).

Odborné předměty:

Sociální péče
Sociální politika
Pečovatelství
Pedagogika
Psychologie
Zdravotní tělesná výchova
Organizace volného času
Technika administrativy
Výtvarná výchova
Péče o seniory
Hudební výchova
Základy ekonomiky
Právo
Sociální zabezpečení
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní60
http://www.sosasoukladno.cz/obory/kuchar-cisnik/

Obor vzdělání připravuje pro výkon dvou povolání: kuchař i číšník.

Žáci ovládají technologické postupy výrobků teplé a studené kuchyně, přípravu moučníkůi nápojů, včetně kalkulací cen a způsoby správného skladování. Postupně se seznamují s pravidly a technikou jednoduché či složité obsluhy, naučí se sestavovat nabídkové lístky, dokáží obsluhovat moderní technologická zařízení, organizovat gastronomické akce. Zabezpečují přípravu slavnostních tabulí, kompletní servis pokrmů a nápojů, získají ucelený přehled z oblasti výživy. Ve styku s hostem jedná profesionálně, vystupuje v souladu se zásadami společenského chování, dokáže komunikovat ve dvou cizích jazycích a postupně zvládá náročné pracovní situace. Pravidelná výuka probíhá v týdenních cyklech (teorie/praxe), odborný výcvik žáci vykonávají na smluvně zajištěných pracovištích v restauracích a hotelích.

Pracoviště nynějších žáků: např. restaurace GOME, BARRACUDA, NOSTALGIE, SHOCK, MENZA, STARÉ KLADNO, LETNÁ, GALERIE KLADNO, MZV PRAHA, MARRIOT LETIŠTĚ

Odborné předměty:

Technologie
Stolničení
Potraviny a výživa
Komunikace ve službách
Ekonomika
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
6652H01 – AranžérStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/aranzer/

Obor poskytuje žákům kompletní vědomosti, ale hlavně dovednosti pro povolání spojené s vykonáváním veškeré aranžérské činnosti ve všech typech provozních jednotek, ve službách, na veletrzích a výstavách. Žáci střídají týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, který probíhá v aranžérské dílně ve škole, dále je realizován formou praxe v reklamních agenturách a dalších smluvních pracovištích. Při odborném výcviku se naučí rozeznávat a psát několik druhů písma, dále se naučí vytvářet různé plastické poutače a aranžovat rozmanité dekorace. Účastní se exkurzí do propagačních agentur, tematicky zaměřených výstav a workshopů. Podílí se na výzdobě interiérů a exteriérů různých propagačních akcí a také pod vedením pedagogů zajišťují výzdobu školy.

Absolvent může najít uplatnění při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách.

Pracoviště nynějších žáků: např. Labyrint SVČ, Haló reklama, Garden Service, A centrum, Klubko55

Odborné předměty:

Propagace
Odborné kreslení
Počítačová grafika
Aranžování
Písmo
Dějiny umění
Aplikovaná psychologie
Profesní komunikace
Zbožíznalství
Všeobecné informace o oboru Aranžér
6651H01 – ProdavačStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/prodavac/

Obor vzdělání připravuje žáky pro kvalifikovaný samostatný prodej zboží a s ním související činnosti (přejímku zboží, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování zboží). Žáci se učí zásady poradenské činnosti, osvojují si důkladné znalosti vlastností zboží, manipulaci se zbožím, získávají základy účetnictví a administrativy, seznamují se s pravidly pro vedení evidence v prodejnách, s předpisy souvisejícími s prodejem zboží, učí se dělit, vážit a měřit zboží, vést prodejní rozhovor v cizím jazyce. Střídá se týden teoretického vyučování v učilišti a týden odborného výcviku. Praktická výuka se uskutečňuje v týdenních cyklech na smluvních pracovištích v OD, supermarketech a na menších provozovnách.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavače nebo ve funkci pokladníka pokladny v obchodech, ve středně velkých nebo velkých obchodních provozovnách. Absolvent připraví zboží k prodeji, vystaví zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu a poradenskou činnost. Obsluhuje různé pokladní systémy, provádí hotovostní a bezhotovostní platby v české i jiné měně.

Pracoviště nynějších žáků: např. CCC, Penny Market s.r.o., Kaufland ČR v.o.s., Lidl ČR v.o.s., dm drogerie markt s.r.o.

Odborné předměty:

Zbožíznalství
Obchodní provoz
Obchodní počty
Daňová evidence
Aplikovaná psychologie
Písemná a elektronická komunikace
Propagace
Všeobecné informace o oboru Prodavač
6641L01 – ObchodníkStřední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/obchodnik/

Absolvent se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač, zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost podniku, používat cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Mezi jeho dovednosti patří vedení účetnictví na počítači.

Odborné předměty:

Základy ekonomiky a práva
Finance
Účetnictví
Management a marketing
Obchodní provoz
Logistika
Zbožíznalství
Komunikace ve službách
Aplikovaná výpočetní technika
Sociální psychologie
Všeobecné informace o oboru Obchodník
6541L51 – GastronomieNástavbové studium2018–20192 rokyDenní30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/gastronomie/

vzdělávání pro úspěšné absolventy s ukončením středního vzdělání s výučním listem oborů kuchař-číšník, kuchař, číšník-servírka

Jedná se o nástavbové maturitní studium. Žáci si rozšíří své poznatky zejména v teorii, naučí se organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě i odbytu. Důraz je kladen na ekonomiku podniku, podnikové činnosti a hospodaření, základy účetnictví, marketingu a podnikového managementu. Žáci se seznámí i s hotelovým provozem, aby získali základní představu o provozu hotelů a ubytovacích zařízení.

Absolvent se vyznačuje odbornými vědomostmi, znalostmi a dovednostmi v systému řízení provozních činností ve společném stravování. V oblasti gastronomie se uplatní jako výkonní a provozní pracovníci, vedoucí výrobního i odbytového střediska, skladového hospodářství, kontrolní zaměstnanci a specialisté cateringových služeb. V odvětví průmyslu hotelnictví a lázeňství ve funkci kvalifikovaného personálu na úseku recepce, hotelových či etážových služeb, stravovacím, obchodním, technickém, ekonomickém i marketingovém útvaru. Absolventi mají možnost se úspěšně prosadit ve všech typech restauračních, hotelových, lázeňských a rekreačních zařízeních v řízení střední i vyšší úrovně managementu firem, jednotkách rychlého stravování, popř. jako samostatní soukromí podnikatelé.

Odborné předměty:

Hotelový provoz
Speciální příprava pokrmů
Moderní obsluha
Světová gastronomie
Geografie cestovního ruchu
Ekonomika
Management a marketing
Účetnictví
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2018–20192 rokyDenní27
http://www.sosasoukladno.cz/obory/podnikani/

Možnost vzdělávání pro úspěšné absolventy s ukončením středního vzdělání s výučním listem ostatních oborů.

Žáci nástavbového maturitního studia se připravují na vedení malé firmy, na podnikání zejména ve sféře služeb. V teoretické výuce získávají znalosti z účetnictví, ekonomiky, práva, managementu, marketingu. Během 1. ročníku žáci absolvují 14 denní souvislou praxi v různých institucích, jsou to např. obecní úřady, malé firmy, státní organizace.

Absolvent získá kompetence potřebné k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. Absolventi budou moci v praxi vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Odborné předměty:

Účetnictví
Ekonomika
Management a marketing
Základy práva
Písemná a elektronická komunikace
Aplikovaná psychologie
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2018–20193 rokyDálkové30
http://www.sosasoukladno.cz/obory/podnikani/

Možnost vzdělávání pro úspěšné absolventy s ukončením středního vzdělání s výučním listem ostatních oborů.

Žáci nástavbového maturitního studia se připravují na vedení malé firmy, na podnikání zejména ve sféře služeb. V teoretické výuce získávají znalosti z účetnictví, ekonomiky, práva, managementu, marketingu. Během 1. ročníku žáci absolvují 14 denní souvislou praxi v různých institucích, jsou to např. obecní úřady, malé firmy, státní organizace.

Absolvent získá kompetence potřebné k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. Absolventi budou moci v praxi vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Odborné předměty:

Účetnictví
Ekonomika
Management a marketing
Základy práva
Písemná a elektronická komunikace
Aplikovaná psychologie
Všeobecné informace o oboru Podnikání

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.