Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Beroun - Hlinky

skola (zavináč) soshlinky.cz
311 622 585 Sekretariát
311 623 186 Ředitelka
311 622 631 Zástupce ředitelky

Sídlo školy

Okružní 1404
Beroun, 26673

Odloučené pracoviště

Svatojánská 217/19, Beroun

Domov mládeže

Okružní 1404, Beroun
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Eva Jakubová

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště se nachází nedaleko od centra města. Od svého založení roku 1968 až po současnost prošla škola mnohými reorganizacemi. Původní Učňovská škola Beroun-Hlinky vznikla v roce 1968 a v této podobě existovala do roku 1980. Od 1. 7. 1980 byla přetransformována na Střední odborné učiliště dopravní ČSAD – KNV Praha.

Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 18-13/2003/ZK ze dne 14. 5. 2003 došlo dne 1. 9. 2003 ke sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun-Hlinky, ul. Okružní 1404, se Středním odborným učilištěm obchodním, ul. Mládeže 1102, Beroun 2 a s Integrovanou střední školou technickou Beroun, ul. Svatojánská 217. Nástupnickou organizací těchto škol se stala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun-Hlinky, ul. Okružní 1404.

Změnily se součásti školy, kdy kromě DM (s kapacitou 70 lůžek), školní jídelny a odloučených pracovišť (Preva Hýskov, Králodvorské železárny a. s. Králův Dvůr) jsme získali další odloučené pracoviště – Svatojánská 217, Beroun- Závodí.

Bývalá Integrovaná střední škola technická, ul. Svatojánská 217, byla zřízena v rámci experimentu 1. 9. 1994. Celý areál je veden pod jedním č.p. 217. Součástí školy je historická budova školy postavená v roce 1906, budova domova mládeže z roku 1990, školní jídelna, dílny pro výuku učebního oboru truhlář, cukrářská dílna včetně prodejny a přetlaková hala.

Ve školním roce 2008/2009 bylo dostavěno v areálu školy SOŠ a SOU Beroun-Hlinky Středisko odborné výchovy. Tímto se nám snížil počet odloučených pracovišť o pracoviště PROBO TRANS, a.s. Králův Dvůr, kde probíhal odborný výcvik oboru automechanik na základě nájemní smlouvy. Dále byl na základě návrhu školy proveden výmaz ze školského rejstříku pracoviště v Hýskově, Na Břasích 416 – č.j. 8 615/2010-21, s účinností od 1.9.2010.

Zastupitelstvo Středočeského kraje Usnesením č. 51-13/2010/ZK ze dne 1. 12. 2010 rozhodlo o sloučení SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404 a Odborného učiliště, Liteň 402, s účinností od 1. 9. 2011. Nástupnickou organizací je SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, na kterou k tomuto datu přecházejí v plném rozsahu práva a závazky příspěvkových organizací, včetně práv a závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů slučované příspěvkové organizace – Odborné učiliště, Liteň 402, se sídlem Pode Zděmi, 267 27 Liteň.

V současné době škola vyučuje studijní obory M a L zakončené maturitní zkouškou, učební obory H a E zakončené závěrečnou zkouškou. Více informací o oborech vzdělání viz. Studijní a učební obory.

Škola má vlastní stravování. Celodenní stravování pro ubytované žáky.

Škola nabízí internátní ubytování od pondělí do pátku v rámci Domova mládeže ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Celková kapacita je 70 ubytovaných.

Škola působí ve vlastních budovách, je plně vybavena k výuce všech oborů vzdělání.
Odborné a počítačové učebny, tělocvična, nafukovací hala na Závodí, vlastní posilovna, sauna.

Škola je součástí stipendijního programu krajské úřadu Středočeského kraje.
Více viz jednotlivé obory.

Školu navštěvuje celkem 738 studentů a z toho je 64 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Aranžér
66-52-H/01
2024–253 roky24AnoNe
denní49/12
Cukrář
29-54-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní58/21
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
2024–253 roky24AnoNe
denní28/12
Instalatér
36-52-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní35/27
Karosář
23-55-H/02
2024–253 roky12AnoNe
denní15/10
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2024–253 roky60AnoNe
denní75/40
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní53/30
Prodavač
66-51-H/01
2024–253 roky12AnoNe
denní22/15
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
2024–253 roky12AnoNe
denní17/12
Strojírenské práce
23-51-E/01
2024–253 roky12AnoNe
denní9/9
Strojní mechanik
23-51-H/01
2024–253 roky12AnoNe
denní15/12
Truhlář
33-56-H/01
2024–253 roky12AnoNe
denní27/24
Střední vzdělání s maturitou
Cestovní ruch
65-42-M/02
2024–254 roky30ČJ, MNeNe
denní46/30
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní32/26
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2024–252 roky30ČJ, MNeNe
denní65/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.