Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

vkebert (zavináč) soshorovice.cz

Sídlo školy

Palackého náměstí 100
Hořovice, 26801

Odloučená pracoviště

Masarykova 387/6, Hořovice
Tlustice 28, Hořovice
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Vladimír KEBERT, CSc
Zřizovatel:
Středočeský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Veřejná střední odborná škola, zřizovaná Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 00, Praha 5. Škola je zřizována jako příspěvková organizace pod IČ 47558504, REDIZO 600006841. Posláním školy je vzdělávání žáků, vedle toho má škola povoleno vykonávat doplňkovou činnost - školící činnost, ubytování, hostinská činnost a činnost svářečské školy.
Škola poskytuje svým žákům kompletní služby - vedle vzdělávání poskytuje stravování a ubytování, popřípadě umožňuje zájmovou činnost.

Stravování

Vlastní školní jídelna, školní stravování včetně nabídky svačin.

Vybavení

Škola působí ve vlastních budovách,
je plně vybavena k výuce všech oborů vzdělání

Další informace

V roce 2014/15 škola nabízí aktualizované studijní programy v oboru Ekonomika a podnikání - aktivní výuka s fiktivní firmou.

Text (shodný s Atlaem škol) - stručné seznámení

Ve škole studovalo v roce 2013/2014 353 žáků v 16 třídách. Všechny maturitní obory mají rozšířenou výuku informačních technologií, žáci mají možnost volně využívat odborné učebny školy a WiFi síť k řešení vlastních úkolů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s odbornými pracovišti spolupracujících firem a vysokých škol. Pro technické obory jsou k dispozici nové dílny, vybavené moderními technologiemi. Pro žáky jsou připraveny rozsáhlé podnikové stipendijní programy a externí praxe.
Škola disponuje vlastními laboratořemi pro všechny odbornosti studijních oborů a vlastním centrem praktického výcviku pro učební obory a řadou speciálních učeben. Vzdělávací programy školy jsou přidruženy k UNESCO. Škola je stálým členem Klubu ekologické výchovy a držitelem titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“. }}Žáci mají možnost během studia absolvovat zahraniční pobyty, pravidelně absolvují různé sportovní akce, „Go!“ kurzy, tématické a jazykové zájezdy.
Bonusem pro žáky podle oborů je možnost získání svářečského průkazu, složení státní zkoušky v psaní strojem, certifikace Cisco (CCNA). V Ekonomika a podnikání žáci absolvují započitatelnou praxi ve fiktivní firmě.
}Žáci obou tříletých oborů a maturitního oboru Strojírenství pobírají po celé studium smluvní podniková stipendia a všichni žáci tříletých oborů s VL pobírají krajské stipendium. Praxe žáků se zajišťuje ve především ve smluvních firmách.
Škola zajišťuje žákům stravování ve vlastní jídelně. K dispozici je posilovna a technické zázemí speciálních učeben školy. Ž}ákům zaručujeme přátelské prostředí, individuální přístup, poradenství a osobní bezpečnost.

V roce 2014 a 2015 pořádáme dny otevřených dveří v termínech: Dny otevřených dveří: pátek 21. 11. 2014 (od 9.00 do 15.00 hodin), sobota 22. 11. 2014, soboty 13. 12. 2014 (od 9.00 do 15.00 hodin), 10. 1. 2015 a 7. 2. 2014 (soboty vždy od 9.00 do 12.00 hodin). Pro maturitní obory v Hořovicích, Palackého nám. a pro obory s výučním listem
v Tlustici č. p. 28. Bližší informace k zaměření jednotlivých dnů otevřených dveří sledujte na webové stránce školy.

Obory vzdělání jsou navzájem prostupné a je možná i změna oboru vzdělání během studia. Absolventi školy reálně pokračují ve studiu na vysokých školách. Výhodou žáků a absolventů v dalším přijímacím řízení jsou jejich časté úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti a poznatky z praxe u zaměstnavatelů.

Ubytování

V letošním školním roce je DM mimo provoz pro malý počet ubytovaných žáků. Škola má v plánu jeho provoz obnovit.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 344 studentů a z toho je 73 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
3359H01 – Čalouník
2020–20213 rokyDenní
2352H01 – Nástrojař
2020–20213 rokyDenní
2351H01 – Strojní mechanik
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
2942M01 – Analýza potravin
2020–20214 rokyDenní
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
2020–20214 rokyDenní
7842M02 – Ekonomické lyceum
2020–20214 rokyDenní
6341M01 – Ekonomika a podnikání
2020–20214 rokyDenní
1820M01 – Informační technologie
2020–20214 rokyDenní
2341M01 – Strojírenství
2020–20214 rokyDenní
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2020–20213 rokyDálkové
2343L51 – Provozní technika
2020–20213 rokyDálkové

Fotogalerie

Budova laboratoří a teoretické výuky Masarykova 387 Vlastní školní jídelna poskytuje celodenní stravování i pro ubytované žáky Interiér nové školní jídelny, otevřené v roce 2004 Před zahájením vyučování se žáci prvních ročníků pravidelně účastní kurzů Go! Praxe maturitního strojírenského oboru a praktický výcvik tříletých oborů probíhá i na moderních CNC technologiích Součástí studia Ochrany a tvorby životního prostředí je i terénní praxe v národních parcích Žáci ochrany a tvorby ž.p. při prezentaci vlastních projektů Studenti školy připravují přírodovědné vzdělávací akce i pro žáky první třídy základní školy K závěru studia patří i maturitní písemné zkoušky Budova školy Hořovice, Palackého náměstí 100 Vyučování probíhá během cvičení v menších specializovaných učebnách Ukázka z výuky matematiky v prvním ročníku Každoročně probíhají pro vybrané ročníky projektové kurzy první pomoci Z okresního šachového turnaje školního klubu. Tak vypadá státní maturita z matematiky Ještě nedokončená budova nového centra praxe v Tlustici 28, otevírat se bude na přelomu kalendářního roku 2011/2012 Ještě nedokončená budova nového centra praxe v Tlustici 28, otevírat se bude na přelomu kalendářního roku 2011/2012 Ukázka ze závěrečných zkoušek oboru Nástrojař v roce 2011 Laboratoř síťí CISCO z výuky certifikačních kurzů CISCO - CCNA1 vybavení zařízením CISCO měření kvality kabelů nová biologická laboratoř pro ekology
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.