Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

vkebert (zavináč) soshorovice.cz

Sídlo školy

Palackého náměstí 100
Hořovice, 26801

Odloučená pracoviště

Masarykova 387/6, Hořovice
Tlustice 28, Hořovice
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Vladimír KEBERT, CSc
Zřizovatel:
Středočeský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Veřejná střední odborná škola, zřizovaná Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 00, Praha 5. Škola je zřizována jako příspěvková organizace pod IČ 47558504, REDIZO 600006841. Posláním školy je vzdělávání žáků, vedle toho má škola povoleno vykonávat doplňkovou činnost - školící činnost, ubytování, hostinská činnost a činnost svářečské školy.
Škola poskytuje svým žákům kompletní služby - vedle vzdělávání poskytuje stravování a ubytování, popřípadě umožňuje zájmovou činnost.

Stravování

Vlastní školní jídelna, školní stravování včetně nabídky svačin.

Vybavení

Škola působí ve vlastních budovách,
je plně vybavena k výuce všech oborů vzdělání

Další informace

V roce 2014/15 škola nabízí aktualizované studijní programy v oboru Ekonomika a podnikání - aktivní výuka s fiktivní firmou.

Text (shodný s Atlaem škol) - stručné seznámení

Ve škole studovalo v roce 2013/2014 353 žáků v 16 třídách. Všechny maturitní obory mají rozšířenou výuku informačních technologií, žáci mají možnost volně využívat odborné učebny školy a WiFi síť k řešení vlastních úkolů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s odbornými pracovišti spolupracujících firem a vysokých škol. Pro technické obory jsou k dispozici nové dílny, vybavené moderními technologiemi. Pro žáky jsou připraveny rozsáhlé podnikové stipendijní programy a externí praxe.
Škola disponuje vlastními laboratořemi pro všechny odbornosti studijních oborů a vlastním centrem praktického výcviku pro učební obory a řadou speciálních učeben. Vzdělávací programy školy jsou přidruženy k UNESCO. Škola je stálým členem Klubu ekologické výchovy a držitelem titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“. }}Žáci mají možnost během studia absolvovat zahraniční pobyty, pravidelně absolvují různé sportovní akce, „Go!“ kurzy, tématické a jazykové zájezdy.
Bonusem pro žáky podle oborů je možnost získání svářečského průkazu, složení státní zkoušky v psaní strojem, certifikace Cisco (CCNA). V Ekonomika a podnikání žáci absolvují započitatelnou praxi ve fiktivní firmě.
}Žáci obou tříletých oborů a maturitního oboru Strojírenství pobírají po celé studium smluvní podniková stipendia a všichni žáci tříletých oborů s VL pobírají krajské stipendium. Praxe žáků se zajišťuje ve především ve smluvních firmách.
Škola zajišťuje žákům stravování ve vlastní jídelně. K dispozici je posilovna a technické zázemí speciálních učeben školy. Ž}ákům zaručujeme přátelské prostředí, individuální přístup, poradenství a osobní bezpečnost.

V roce 2014 a 2015 pořádáme dny otevřených dveří v termínech: Dny otevřených dveří: pátek 21. 11. 2014 (od 9.00 do 15.00 hodin), sobota 22. 11. 2014, soboty 13. 12. 2014 (od 9.00 do 15.00 hodin), 10. 1. 2015 a 7. 2. 2014 (soboty vždy od 9.00 do 12.00 hodin). Pro maturitní obory v Hořovicích, Palackého nám. a pro obory s výučním listem
v Tlustici č. p. 28. Bližší informace k zaměření jednotlivých dnů otevřených dveří sledujte na webové stránce školy.

Obory vzdělání jsou navzájem prostupné a je možná i změna oboru vzdělání během studia. Absolventi školy reálně pokračují ve studiu na vysokých školách. Výhodou žáků a absolventů v dalším přijímacím řízení jsou jejich časté úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti a poznatky z praxe u zaměstnavatelů.

Ubytování

V letošním školním roce je DM mimo provoz pro malý počet ubytovaných žáků. Škola má v plánu jeho provoz obnovit.

Informace

Škola se stoletou historií.
Naši školu navštěvují žáci z okresů Beroun, Rokycany, Příbram, Plzeň a Praha.
Naše škola již 4. rokem obhájila titul Škola doporučená zaměstnavateli. V roce 2019 převzala diplom a ocenění za první místo v této anketě a tak se opět stala doporučenou školou.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 302 studentů a z toho je 79 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2020–20213 rokyDenní0
Zajímáš se o elektrotechniku, chceš studovat jeden z nejžádanějších oborů současnosti? Chceš získat skvělý nástupní plat, témeř jisté uplatnění? Podívej se na obor elektromechanik.
2352H01 – Nástrojař
2020–20213 rokyDenní0
Jsi manuálně zručný, chceš mít jistotu práce a slušného platu? Chceš mít praxe v moderně vybavených dílnách a u spřátelených firem? Podívej se na obor nástrojař.
2351H01 – Strojní mechanik
2020–20213 rokyDenní0
Baví tě manuální práce a chtěl by jsi za ní dostávat dobře zaplaceno? Chceš pracovat s moderními stroji a mít praxe v okolních podnicích? Podívej se na obor Strojní mechanik - zámečník.
Střední vzdělání s maturitou
2942M01 – Analýza potravin
2020–20214 rokyDenní0
Zajímáš se o potraviny, o jejich stav, zajímají tě laboratorní práce a chemie? Chceš se stát laborantem a netrávit pracovní dobu v kanceláři? Podívej se na obor analýza potravin.
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
2020–20214 rokyDenní0
Přitahuje tě spíše svět zeleně, svět zoologie, botaniky a volnosti v přírodě? Chtěl by jsi radši pracovat venku, než trávit čas za počítačem v kanceláři? Podívej se na obor ekologie a životní prostředí.
6341M01 – Ekonomika a podnikání
2020–20214 rokyDenní0
Zajímáš se o finance, o vedení firmy a zajímá tě koloběh peněz? Chceš mít přehled ve světě financí a založit si vlastní firmu? Podívej se na obor ekonomika podnikání.
1820M01 – Informační technologie
2020–20214 rokyDenní0
Zajímají tě technologie a počítače? Chceš se naučit programovat, tvořit webové stránky, nebo se naučit základům grafiky? Podívej se na obor informační technologie.
2341M01 – Strojírenství
2020–20214 rokyDenní0
Jsi spíše technicky nadaný a lákají tě stroje, jejich návrhy a láká tě kreativní práce? Zajímá tě technika, CNC stroje, matematika a fyzika? Podívej se na technický obor strojírenství.
4341M01 – Veterinářství
2020–20214 rokyDenní0
Zajímáš se o zvířata a záleží ti na nich? Chceš se stát ošetřovatelem zvířat a jejich zachráncem? Chceš pracovat na veterinárních klinikách a zachraňovat zvířata? Podívej se na obor veterinářství.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.