Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

www.soshorovice.cz
vkebert (zavináč) soshorovice.cz
731 582 691
311 516 792

Sídlo školy

Palackého náměstí 100
Hořovice, 26801

Odloučená pracoviště

Masarykova 387/6, Hořovice
Tlustice 28, Hořovice
Hodnocení prezentace (Co je to?):
38,10 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Vladimír KEBERT, CSc
Zřizovatel:Středočeský kraj
IČ:47558504
Kontaktní osoby:Ing. Vladimír KEBERT, CSc (ředitel), 731 582 691
Ing. Jiří Hudec (zástupce ředitele), 311 516 792
Mgr., Bc. Alena Lhotáková (zástupce ředitele ), 731 582 655
Ing. Alena Chlustinová (výchovný poradce), 311 516 792
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Veřejná střední odborná škola, zřizovaná Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 00, Praha 5. Škola je zřizována jako příspěvková organizace pod IČ 47558504, REDIZO 600006841. Posláním školy je vzdělávání žáků, vedle toho má škola povoleno vykonávat doplňkovou činnost - školící činnost, ubytování, hostinská činnost a činnost svářečské školy.
Škola poskytuje svým žákům kompletní služby - vedle vzdělávání poskytuje stravování a ubytování, popřípadě umožňuje zájmovou činnost.

Stravování

Vlastní školní jídelna, školní stravování včetně nabídky svačin.

Vybavení

Škola působí ve vlastních budovách,
je plně vybavena k výuce všech oborů vzdělání

Další informace

V roce 2014/15 škola nabízí aktualizované studijní programy v oboru Ekonomika a podnikání - aktivní výuka s fiktivní firmou.

Text (shodný s Atlaem škol) - stručné seznámení

Ve škole studovalo v roce 2013/2014 353 žáků v 16 třídách. Všechny maturitní obory mají rozšířenou výuku informačních technologií, žáci mají možnost volně využívat odborné učebny školy a WiFi síť k řešení vlastních úkolů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s odbornými pracovišti spolupracujících firem a vysokých škol. Pro technické obory jsou k dispozici nové dílny, vybavené moderními technologiemi. Pro žáky jsou připraveny rozsáhlé podnikové stipendijní programy a externí praxe.
Škola disponuje vlastními laboratořemi pro všechny odbornosti studijních oborů a vlastním centrem praktického výcviku pro učební obory a řadou speciálních učeben. Vzdělávací programy školy jsou přidruženy k UNESCO. Škola je stálým členem Klubu ekologické výchovy a držitelem titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“. }}Žáci mají možnost během studia absolvovat zahraniční pobyty, pravidelně absolvují různé sportovní akce, „Go!“ kurzy, tématické a jazykové zájezdy.
Bonusem pro žáky podle oborů je možnost získání svářečského průkazu, složení státní zkoušky v psaní strojem, certifikace Cisco (CCNA). V Ekonomika a podnikání žáci absolvují započitatelnou praxi ve fiktivní firmě.
}Žáci obou tříletých oborů a maturitního oboru Strojírenství pobírají po celé studium smluvní podniková stipendia a všichni žáci tříletých oborů s VL pobírají krajské stipendium. Praxe žáků se zajišťuje ve především ve smluvních firmách.
Škola zajišťuje žákům stravování ve vlastní jídelně. K dispozici je posilovna a technické zázemí speciálních učeben školy. Ž}ákům zaručujeme přátelské prostředí, individuální přístup, poradenství a osobní bezpečnost.

V roce 2014 a 2015 pořádáme dny otevřených dveří v termínech: Dny otevřených dveří: pátek 21. 11. 2014 (od 9.00 do 15.00 hodin), sobota 22. 11. 2014, soboty 13. 12. 2014 (od 9.00 do 15.00 hodin), 10. 1. 2015 a 7. 2. 2014 (soboty vždy od 9.00 do 12.00 hodin). Pro maturitní obory v Hořovicích, Palackého nám. a pro obory s výučním listem
v Tlustici č. p. 28. Bližší informace k zaměření jednotlivých dnů otevřených dveří sledujte na webové stránce školy.

Obory vzdělání jsou navzájem prostupné a je možná i změna oboru vzdělání během studia. Absolventi školy reálně pokračují ve studiu na vysokých školách. Výhodou žáků a absolventů v dalším přijímacím řízení jsou jejich časté úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti a poznatky z praxe u zaměstnavatelů.

Ubytování

V letošním školním roce je DM mimo provoz pro malý počet ubytovaných žáků. Škola má v plánu jeho provoz obnovit.

Fotogalerie

Budova laboratoří a teoretické výuky Masarykova 387Vlastní školní jídelna poskytuje celodenní stravování i pro ubytované žákyInteriér nové školní jídelny, otevřené v roce 2004Před zahájením vyučování se žáci prvních ročníků pravidelně účastní kurzů Go!Praxe maturitního strojírenského oboru a praktický výcvik tříletých oborů probíhá i na moderních CNC technologiích Součástí studia Ochrany a tvorby životního prostředí je i terénní praxe v národních parcíchŽáci ochrany a tvorby ž.p. při prezentaci vlastních projektůStudenti školy připravují přírodovědné vzdělávací akce i pro žáky první třídy základní školyK závěru studia patří i maturitní písemné zkouškyBudova školy Hořovice, Palackého náměstí 100Vyučování probíhá během cvičení v menších specializovaných učebnáchUkázka z výuky matematiky v prvním ročníkuKaždoročně probíhají pro vybrané ročníky projektové kurzy první pomociZ okresního šachového turnaje školního klubu.Tak vypadá státní maturita z matematikyJeště nedokončená budova nového centra praxe v Tlustici 28, otevírat se bude na přelomu kalendářního roku 2011/2012Ještě nedokončená budova nového centra praxe v Tlustici 28, otevírat se bude na přelomu kalendářního roku 2011/2012Ukázka ze závěrečných zkoušek oboru Nástrojař v roce 2011Laboratoř síťí CISCOz výuky certifikačních kurzů CISCO - CCNA1vybavení zařízením CISCOměření kvality kabelůnová biologická laboratoř pro ekology

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.