Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

vkebert (zavináč) soshorovice.cz
alhotakova (zavináč) soshorovice.cz
achlustinova (zavináč) soshorovice.cz
731 582 691 Ředitel
311 516 792 Sekretariát
311 572 273 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Palackého náměstí 100
Hořovice, 26801

Odloučená pracoviště

Masarykova 387/6, Hořovice
Tlustice 28, Hořovice
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Vladimír KEBERT, CSc
Zřizovatel:
Středočeský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

19. listopadu 2021 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
20. listopadu 2021 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
15. ledna 2022 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní intranet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Veřejná střední odborná škola, zřizovaná Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 00, Praha 5. Škola je zřizována jako příspěvková organizace pod IČ 47558504, REDIZO 600006841. Posláním školy je vzdělávání žáků, vedle toho má škola povoleno vykonávat doplňkovou činnost - školící činnost, ubytování, hostinská činnost a činnost svářečské školy.
Škola poskytuje svým žákům kompletní služby - vedle vzdělávání poskytuje stravování a ubytování, popřípadě umožňuje zájmovou činnost.

Vlastní školní jídelna, školní stravování včetně nabídky svačin.

Škola působí ve vlastních budovách,
je plně vybavena k výuce všech oborů vzdělání

Od školního roku 2014/15 škola nabízí aktualizované studijní programy v oboru Ekonomika a podnikání - aktivní výuka s fiktivní firmou.

Všechny maturitní obory mají rozšířenou výuku informačních technologií, žáci mají možnost volně využívat odborné učebny školy a WiFi síť k řešení vlastních úkolů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s odbornými pracovišti spolupracujících firem a vysokých škol. Pro technické obory jsou k dispozici nové dílny, vybavené moderními technologiemi. Pro žáky jsou připraveny rozsáhlé podnikové stipendijní programy a externí praxe.
Škola disponuje vlastními laboratořemi pro všechny odbornosti studijních oborů a vlastním centrem praktického výcviku pro učební obory a řadou speciálních učeben. Vzdělávací programy školy jsou přidruženy k UNESCO. Škola je stálým členem Klubu ekologické výchovy a držitelem titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“. Žáci mají možnost během studia absolvovat zahraniční pobyty, pravidelně absolvují různé sportovní akce, „Go!“ kurzy, tématické a jazykové zájezdy.
Bonusem pro žáky podle oborů je možnost získání svářečského průkazu, složení státní zkoušky v psaní strojem, certifikace Cisco (CCNA). V Ekonomika a podnikání žáci absolvují započitatelnou praxi ve fiktivní firmě.
Žáci obou tříletých oborů a maturitního oboru Strojírenství pobírají po celé studium smluvní podniková stipendia a všichni žáci tříletých oborů s VL pobírají krajské stipendium. Praxe žáků se zajišťuje především ve smluvních firmách.
Škola zajišťuje žákům stravování ve vlastní jídelně. K dispozici je posilovna a technické zázemí speciálních učeben školy. Žákům zaručujeme přátelské prostředí, individuální přístup, poradenství a osobní bezpečnost.

V roce 2021 a 2022 pořádáme dny otevřených dveří v termínech: pátek 19. 11. 2021 (od 9.00 do 14.00 hodin), sobota 20. 11. 2021 a soboty 15. 1. 2022 (od 9.00 do 12.00 hodin). Pro maturitní obory v Hořovicích, Palackého nám. a pro obory s výučním listem
v Tlustici č. p. 28. V únoru proběhnou DOD online. Bližší informace k zaměření jednotlivých dnů otevřených dveří sledujte na webové stránce školy https://soshorovice.cz/dny-otevrenych-dv...

Obory vzdělání jsou navzájem prostupné a je možná i změna oboru vzdělání během studia. Absolventi školy reálně pokračují ve studiu na vysokých školách. Výhodou žáků a absolventů v dalším přijímacím řízení jsou jejich časté úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti a poznatky z praxe u zaměstnavatelů.

V letošním školním roce je DM mimo provoz pro malý počet ubytovaných žáků. Škola má v plánu jeho provoz obnovit. Lze využít DDM v Berouně.

Škola se stoletou historií.
Naši školu navštěvují žáci z okresů Beroun, Rokycany, Příbram, Plzeň a Praha.
Naše škola již 4. rokem obhájila titul Škola doporučená zaměstnavateli. V roce 2019 převzala diplom a ocenění za první místo v této anketě a tak se opět stala doporučenou školou.

Školu navštěvuje celkem 317 studentů a z toho je 68 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
2022–233 roky10AnoNe
denní25/10
Nástrojař
23-52-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní25/15
Strojní mechanik
23-51-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní15/11
Střední vzdělání s maturitou
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní25/25
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní25/25
Informační technologie
18-20-M/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní53/28
Strojírenství
23-41-M/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní15/12
Veterinářství
43-41-M/01
2022–234 roky15ČJ, MAnoAno
denní48/15

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.