Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

vagnerova (zavináč) sps-vlasim.cz
bares (zavináč) sps-vlasim.cz
baran (zavináč) sps-vlasim.cz
317 768 212 Studijní oddělení
317 768 214 Ředitel
317 768 224 Zástupce ředitele

Sídlo školy

Komenského 41
Vlašim, 25801

Odloučená pracoviště

Luční 1699, Vlašim
Velíšská 116, Vlašim
Zámecká 368, Vlašim

Domov mládeže

Husovo nám. 325/10, Vlašim
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Bohumil Bareš
Zřizovatel:
Krajský úřad Středočeského kraje

Kontaktní osoby

21. listopadu 2022 – 16. prosince 2022
Ověřování znalostí
Pro 1. a 2. ročníky
24.–26. listopadu 2022
Schola Pragensis 2022, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65
28. listopadu 2022 – 3. prosince 2022
Exkurze Anglie
7. prosince 2022 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
14. prosince 2022 07:00–23:00 hod.
Exkurze Krakov
15. prosince 2022 07:00–23:00 hod.
Exkurze Drážďany
11. ledna 2023 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
24.–26. ledna 2023
Gaudeamus Praha 2023, PVA Expo Praha, Letňany, hala 4
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština

Stravování studentů zajišťují dvě kuchyně s jídelnami ve vlastnictví školy, studenti si mohou vybrat jídelnu, kde se který den budou stravovat. Jídelny naleznete v budově Domova mládeže - Husovo náměstí a druhá jídelna se nachází v Luční ulici 1699 u dílen školy.

Ubytování je zajištěno v Domově mládeže na Husově náměstí 325 Vlašim (vlastnictví školy)

Škola je vybavena učebnami pro teoretickou a praktickou výuku, počítačovými učebnami,laboratořemi pro praktická měření, školními dílnami pro obor strojírenství, stavebnictví a nábytkářství. Škola zajištuje praktickou výuku i odborný výcvik pouze ve svých moderně vybavených dílnách.

Počítačové učebny jsou vybaveny potřebným moderním programovým vybavením pro základní výuku práce s výpočetní technikou, zobracování textů a technických výpočtů, prezentací, práci s Internetem. K dispozici je programové vybavení pro prostorové modelování v oblasti strojírenství, nábytkářství a stavebnictví včetně zpracování výkresové a technické dokumentace k vytářeným projektům. Studenti se rovněž seznámí se základními postupy programování a řízení CNC strojů a integrovaných výrobních center. Součástí výuky jsou dále základy programování v objektově orientovaném programovacím jazyku.

Škola provádí proškolování a přezkušování svářečů a má staut EVROPSKÉHO SVÁŘECÍHO PRACOVIŠTĚ

Školu navštěvuje celkem 257 studentů a z toho je 96 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Obráběč kovů (Univerzální Obráběč kovů)
23-56-H/01
2023–243 roky12AnoAno
denní7/7
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
2023–243 roky12AnoAno
denní6/6
Střední vzdělání s maturitou
Informační technologie (informační technologie)
18-20-M/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoAno
denní0/0
Mechanik seřizovač (programování CNC strojů + Obráběč kovů )
23-45-L/01
2023–244 roky12ČJ, MAnoAno
denní17/17
Mechanik seřizovač (Mechatronik + Obráběč kovů)
23-45-L/01
2023–244 roky12ČJ, MAnoAno
denní18/18
Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkářství)
33-42-M/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoAno
denní4/4
Stavebnictví (Pozemní stavitelství)
36-47-M/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoAno
denní18/18
Strojírenství (Stavba a provoz strojů)
23-41-M/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoAno
denní19/19
Technické lyceum (se zaměřením Stavebnictví nebo Strojírenství)
78-42-M/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoAno
denní29/29
1. a 2. ročník je výuka společná pro obě zaměření.
Od 3. ročníku si žáci vyberou jedno z výše uvedených zaměření.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.