Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední pedagogická škola Futurum s. r. o.

alena.mareckova (zavináč) spgsfuturum.cz
mareckovaa (zavináč) centrum.cz
info (zavináč) spgsfuturum.cz
272 650 588 Sekretariát
606 920 502 Ředitelka

Sídlo školy

Hornoměcholupská 873
Praha 10 - Hostivař, 10200
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Alena Marečková
Zřizovatel:
Ing. Josef Mareček, Tomáš Jízdný

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

- během roku probíhají pedagogické praxe ve školských i sociálních zařízeních (podle oboru a ročníku)
- projektové dny celoškolní (téma - Barevná paleta), seznamovací kurz pro 1.roč
- turistický, plavecký a lyžařský kurz
- specializační kurz specializací Hs, Dv, Vv
- divadelní představení v MŠ a na soutežích
- absolvetnské představení
- slavnostní ukončení studia 4.roč
- akademie školy
- zájezdy do ciziny
Mezinárodní projekty s výjezdem žáků do ciziny

V místě sídla školy je k dispozici jídelna ZŠ.

Škola nemá vlastní ubytování. Může ho zprostředkovat na DM v blízkosti školy, popř. jiném DM.

3 učebny s interaktivní tabulí, učebny s dataprojektory, speciální PC učebna, učebna pro VV, DV, HV, 2 tělocvičny, rekonstruované hřiště

Jediná soukromá pedagogická škola v Praze. Předností školy je její velikost s nižším počtem žáků ve třídě, neanonymní atmosféra důvěry, bezprostřední kontakt žáků s pedagogy. Škola podporuje vytváření vlastního sebepojetí žáka a jeho individualitu. Fakultní škola FF UK
Držitel Certifikátu kvality SSŠČMS

Školu navštěvuje celkem 220 studentů a z toho je 91 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
2024–254 roky25ČJ, M, PO, CJAnoNe
denní0/0
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
2024–254 roky25CJ, ČJ, M, POAnoNe
denní48/28
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
2024–254 roky25ČJ, M, HV, TV, VV, JIAnoNe
denní56/28
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
2024–252 roky50AnoNe
dálkové60/50

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor, CJ = cizí jazyk, HV = hudební výchova, TV = tělesná výchova, VV = výtvarná výchova, JI = jiné

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.