Logo Stredniskoly.cz

Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.

www.medialnigrafika.cz
www.facebook.com/střední-škola-medi...
sekretariat (zavináč) medialnigrafika.cz
dudasova (zavináč) medialnigrafika.cz
211 152 514 (Sekretariát)
724 248 455 (Sekretariát)
602 391 649 (Zástupkyně ředitele)

Sídlo školy

Beranových 140, č.p. 695
Praha 9 - Letňany, 19900
Partner serveru
Logo školy
Hodnocení prezentace (Co je to?):
89,05 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Jiří Cikán, PaedDr.
Zřizovatel:Jiří Cikán, PaedDr.
IČ:25687344
Kontaktní osoby:Petra Petržílková (asistentka), 211 152 514
Škola se zúčastní těchto akcí:Schola Pragensis 2019, Kongresové centrum Praha
28. listopadu 2019 – 30. listopadu 2019
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Škola s 70letou tradicí

Střední škola mediální grafiky a tisku je nástupcem Střední školy polygrafické Praha. Jde o školu, která má více než 70letou tradici, byla založena v roce 1946 jako SOU polygrafické. Mezi významné absolventy školy patří např. fotograf Jan Saudek, herečka Jitka Molavcová nebo zakladatel inzertních novin ANNONCE Josef Kudláček. Škola poskytuje komplexní vzdělávací služby v profesní přípravě žáků na náročná polygrafická povolání. Jsme profesní škola, kde je velký důraz kladen především na praktické dovednosti. Z tohoto důvodu mají naši absolventi vytvořeny podmínky k bezproblémové zaměstnatelnosti. Grafika v Praze je v naší škole zastoupena velmi dobře díky velmi kvalitnímu technickému zázemí.

V současné době připravujeme odborníky pro grafická studia, tiskárny, vydavatelství i reklamní agentury včetně těch, co připravují animované 3D reklamy. Škola disponuje moderním tiskařským i knihařským provozem. V učebnách pro výuku grafiky pracují žáci s posledními verzemi produkčního software, v současné době je to Adobe CC s pluginem Cinema4D.

Stravování

Obědy poskytuje SOU- kuchař-číšník , Praha 9 - Čakovice (3 zastávky autobusem).

Ubytování

Ubytování je zajišťováno v ubytovacích zařízeních na Praze 8 a 9 - ve vzdálenosti cca 5-15 minut autobusem.

Vybavení

Tiskový stroj se zabudovanou vazbou na brožury Konica Minolta Bizhub C6000, velkoplošný tiskový stroj HP 130, řezací ploter Graphtec, 3D tiskárna, fotoatelier (světla, blesky, pozadí, Canon 5DRS, Canon 5D Mark II, 4ks Canon D600), 2x ofsetový tiskový stroj Adast ve formátu A3, řezačka Schneider Senator, Minabind - stroj na lepení knižní vazby, strojní skládačka archů papíru Stahlfolder, strojní výsek papíru, zlatička, kalendářová a tepelná vazba, linka na vazbu časopisů V1, cca 180 počítačů platformy PC i MAC. Všechny třídy jsou vybaveny PC s projektorem, k dispozici je WiFi. Škola je svým vybavením ojedinělým vzdělávacím zařízením ve Sřední Evropě.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
3453L01 – Reprodukční grafik pro média
Grafický design
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní40
Toto zaměření klade důraz především na grafický design tiskovin a reklamní grafiky v grafickém software s cílem připravit podklady pro tisk publikací, billboardů, potisk reklamních předmětů a dalších aplikací v oblasti signmakingu. Žáci s tímto zaměřením se uplatní ve firmách zabývajících se reklamou a PR. Půjde především o grafická studia, reklamní agentury a podniky, kde je potřeba kreativního myšlení, znalostí reklamy, propagace, marketingu a polygrafického zpracování v oblasti signmakingu.
Všeobecné informace o oboru Reprodukční grafik pro média
Školné: 25000
3453L01 – Reprodukční grafik pro média
Multimediální grafika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní20
Žáci tohoto oboru budou prohlubovat své vědomosti a dovednosti v oblasti používání grafického software zejména Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign a Cinema4D. Absolvent tohoto zaměření se stane odborníkem v digitálním zpracování obrazu a textu s cílem přípravy dat pro publikace - tištěné a elektronické, reklamní grafiku. Stane se odborníkem, který zvládá přípravu nejenom elektronických publikací ale i 3D grafiky a animace.

Uplatnění absolventa: Absolventi naleznou uplatnění jako grafici především v reklamním průmyslu, po dalším zdokonalení (VOŠ, VŠ) i v průmyslu filmovém.

Kromě toho budou disponovat vědomostmi a dovednostmi pro pozici vedoucího výroby ve středně velké polygrafické firmě. Vykonáním maturitní zkoušky získají absolventi kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy v rámci daného oboru. Příprava ve studijním oboru reprodukční grafik pro média ve všech zaměřeních vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve všech firmách a institucích, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Podmínky k přijetí: Do čtyřletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají. Při rozhodování o přijetí hraje roli celkový prospěch za celý osmý a 1. pololetí devátého ročníku základní školy, prospěch za stejné období v předmětech profilových (český jazyk a literatura, anglický jazyk, chemie, výtvarná výchova) a také známka z chování.
Všeobecné informace o oboru Reprodukční grafik pro média
Školné: 25000
3452L01 – Tiskař na polygrafických strojích
Operátor tiskových technologií
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní15
Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný se všeobecným i odborným vzděláním (s maturitou). Je připraven pro vykonávání náročných činností v oblasti obsluhy tiskových strojů a elektronicky řízených reprodukčních systémů polygrafických pracovišť.

Náš student odchází ze školy s komplexní znalostí o polygrafických materiálech, technologii tisku, tiskových strojích a zařízeních. Ovládá nejnovější technologie a stanovuje optimální technologické postupy podle konkrétních výrobních podmínek, kvalifikovaně posoudí kvalitu polygrafických výrobků a meziproduktů polygrafické výroby. Je schopen provádět cenové kalkulace a orientuje se v oblasti expedice a skladového hospodářství. Je také připraven k vykonávání středních řídících funkcí a k samostatnému řízení malých pracovních týmů a malých provozů.Vědomosti získané v oblasti ekonomiky umožňují absolventovi orientovat se v oblasti používaných ekonomických a obchodních pojmů. Znalosti z oblasti práva a psychologie zase umožňují, aby se student dokázal plynule zapojit do obchodní činnosti polygrafické firmy. Všeobecné vzdělání pak pochopitelně vytváří pro úspěšné absolventy vhodné podmínky pro vstup na vysokou školu.
Všeobecné informace o oboru Tiskař na polygrafických strojích
Školné: 25000 Kč
3453H01 – Reprodukční grafik
Reprodukční grafik
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní20
Učební obor reprodukční grafik buduje předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP a DTR, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství. Absolvent školy je schopen připravovat a zhotovovat podklady pro tiskové formy v polygrafické výrobě včetně digitálního tisku. Uplatnění také najde v oblasti obalové techniky a signmakingu (výroba reklamy). K těmto účelům dokáže ovládat grafické programy Photoshop, Illustrator, Quark, InDesign, Linocolor aj.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dvouletého studijního oboru polygrafický průmysl, ukončeného maturitou.
Všeobecné informace o oboru Reprodukční grafik
Školné: 22000 Kč
3457H01 – Knihař
Operátor dokončujícího zpracování
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní5
Žáci, kteří si vybrali obor knihař, jsou pro toto povolání připravováni průmyslovým způsobem ve strojní knihárně, kde se prostřednictvím knihařských zakázek seznamují s jednotlivými knihařskými stroji, např. s drátošicím strojem, elektronicky řízeným skládacím strojem aj.

V ruční knihárně se žáci naučí ručně vázat např. časopisy, knihy, alba, památníky, obchodní knihové vazby atd. Kromě vazeb se učí speciální knihařské výrobky. Do této oblasti patří podlepování map a plánů, pouzder na knihy, válcová pouzdra na ukládání diplomů, výkresů nebo ukládání vzácných listin, sestavované krabice, kazety, dózy a věnovací desky. Velká pozornost je věnována také paspartám, ať už jde o jednoduché pasparty nebo pasparty s fazetou.

Každý knihařský výrobek se musí "převléknout" do nějakého slušivého "kabátu". Tomuto říkáme odborně potahový materiál, který žáci zhotovují podle svého výtvarného cítění. Jedná se především o škrobové a olejové papíry. Ty se používají na libovolný knihařský výrobek společně s dalšími materiály, např. s kůží, plátnem nebo koženkou.

Absolventi tohoto oboru jsou schopni obsluhovat nejen knihařské stroje, ale zhotovit i ruční vazbu, paspartu, tenčit kůži, ušít kapitálek a další operace, které jsou pro tento obor nezbytné.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dvouletého studijního oboru polygrafický průmysl, ukončeného maturitou.

Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají. Při rozhodování o přijetí hraje roli celkový prospěch za celý osmý a 1. pololetí devátého ročníku základní školy, prospěch za stejné období v předmětech profilových (český jazyk a literatura, fyzika, chemie, výtvarná výchova) a také známka z chování.
Všeobecné informace o oboru Knihař
Školné: 16000
3452H01 – Tiskař na polygrafických strojích
Operátor tiskových strojů
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní10
Absolvent učebního oboru tiskař na polygrafických strojích bude schopen se po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky orientovat v oblasti polygrafické výroby. Ovládá historický i současný vývoj oboru a rozumí plně struktuře polygrafické výroby, umí odborně posoudit výrobní podklady co do úplnosti a kvality. Dokonale se orientuje ve výrobní dokumentaci a je schopen samostatně postupovat podle technologického postupu. Orientuje se v základních technických a technologických zařízeních polygrafického průmyslu. Má přehled o polygrafických materiálech, zná jejich sortiment, vlastnosti a praktické užití. Umí seřizovat a obsluhovat základní ofsetové stroje a zařízení, včetně jejich odborného ošetřování, údržby a drobných oprav. Na požadované úrovni se také orientuje v příbuzných polygrafických oborech, tj. v oblasti zpracování obrazu a textu a dokončujícího zpracování. Má přehled o ostatních tiskových technikách (flexotisku, hlubotisku a sítotisku). Umí sestavit a zhodnotit technologický postup výroby u konkrétní zakázky, a to ve všech výrobních fázích, včetně spotřeby materiálu. Vzhledem k širokému odbornému základu, vykazuje náš absolvent vysokou míru flexibility.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dvouletého studijního oboru polygrafický průmysl, ukončeného maturitou.
Všeobecné informace o oboru Tiskař na polygrafických strojích
Školné: 22000 Kč
3441L51 – Polygrafický průmysl
Polygrafický průmysl
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní25
Absolvent získá základní vědomosti pro podnikatelskou činnost v malých nebo středně velkých polygrafických firmách, získá patřičné znalosti pro výkon funkce technologa, řídícího pracovníka, tiskového produkčního, pracovníka klientského servisu reklamní agentury a sales managera polygrafické společnosti a stává se perspektivním, vysoce kvalifikovaným zaměstnancem.
Všeobecné informace o oboru Polygrafický průmysl
Školné: 22000 Kč
Volná pracovní místa
Datum vloženíPlatnost doPopis
30.06.201601.09.2019Přijmeme učitele odborného výcviku: grafický design

Předmět: Adobe CC: InDesign, Illustrator, Phtoshop, Acrobat, Cinema4D - nebo některé součásti = plný úvazek.

Nebo částečný úvazek podle dohody. Nástup kolem 3.9.2018.

Nabídky a dotazy prosím emailem: dudas@medialnigrafika.cz.

Kontakt: RNDr. Jozef Dudáš, 602 366 687, dudas@medialnigrafika.cz.

Fotogalerie

Budova školy v areálu Avia LetňanyInterier školy v LetňanechInterier školy v LetňanechPracoviště grafikůPracoviště grafiků16stanicová linka Horizon pro vazbu V1 (sešitová vazba)Falcovací (skládací) stroj StahlNové pracoviště grafikůProdukční digitální tiskový stroj Konika Minolta Bishub Press C6000Produkční pracoviště pro přípravu dat Produkční pracoviště pro přípravu datPráce grafikůPráce grafikůPráce grafikůPráce grafiků

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.