Logo Stredniskoly.cz

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

www.ssesp10.cz
info (zavináč) ssesp10.cz
jan.valvoda (zavináč) ssesp10.cz
222 351 043 (Sekretariát)
222 351 000 (Ředitelka)
736 201 515 (Nábor)

Sídlo školy

Jesenická 1
Praha 10, 10600

Odloučené pracoviště

Dubečská 1542/34, Praha

Domov mládeže

Na Třebešíně 66, Praha
Hodnocení prezentace (Co je to?):
88,98 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
Zřizovatel:hl. m. Praha
Kontaktní osoby:Jan Valvoda (nábor žáků), 736 201 515
Virtuální prohlídka: Spustit virtuální prohlídku školy
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Středa23. října 201914:00–18:00 hod.Elektro obory - Jesenická 1, Praha 10. Strojírenské a dopravní obory - Dubečská 34, Praha 10.
Sobota9. listopadu 201914:00–18:00 hod.Elektro obory - Jesenická 1, Praha 10. Strojírenské a dopravní obory - Dubečská 34, Praha 10.
Úterý3. prosince 201914:00–18:00 hod.Elektro obory - Jesenická 1, Praha 10. Strojírenské a dopravní obory - Dubečská 34, Praha 10.
Sobota11. ledna 202014:00–18:00 hod.Elektro obory - Jesenická 1, Praha 10. Strojírenské a dopravní obory - Dubečská 34, Praha 10.
Úterý21. ledna 202014:00–18:00 hod.Elektro obory - Jesenická 1, Praha 10. Strojírenské a dopravní obory - Dubečská 34, Praha 10.
Pondělí3. února 202014:00–18:00 hod.Elektro obory - Jesenická 1, Praha 10. Strojírenské a dopravní obory - Dubečská 34, Praha 10.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Přijímací zkoušky

Na maturitní obory se pořádají jednotné přijímací zkoušky dle požadavku MŠMT.

Informace o škole

Dlouholetá tradice naší školy se opírá o těsné sepětí odborného školství a podnikové sféry. Na tradici dnes navazuje moderní pojetí výuky podle školních vzdělávacích programů zajišťujících, že absolventi výuku dobře uplatní v praxi. Vedle strojírenských, telekomunikačních a elektrotechnických oborů vyučujeme i obory ekonomický a dopravní. Škola umožňuje rovný přístup ke studiu všem uchazečům. Přijímá i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, občany Evropské unie i cizince ze třetích zemí, všem nabízíme přístup ke vzdělání za stejných podmínek. Mimopražským uchazečům škola zajistí ubytování v nedalekém domově mládeže.

I absolventi tříletých řemeslných oborů mají možnost po závěrečných zkouškách pokračovat v maturitním studiu, které je zaměřením odborných předmětů, případně odborného výcviku, velmi blízké. Škola má propracovaný systém péče o žáky s dysfunkcemi. Důraz je kladen na klidnou příjemnou atmosféru. Významným pozitivem je i naše úzká spolupráce s mnoha strojírenskými a elektrotechnickými podniky, které nejen ve spolupráci se školou zajišťují praxi žáků, ale také nabízejí zaměstnání našim absolventům. Velmi dobrou spolupráci má škola i s Českými dráhami a společností ČD Cargo, které nabízejí našim žákům ve vybraných oborech velmi zajímavá stipendia po celou dobu studia a zároveň zaručují přijetí do pracovního poměru po absolvování školy. Díky této spolupráci a kvalitní ucelené výuce se absolventi naší školy nemusí obávat, že by nenašli uplatnění. Škola sídlí v moderní kompletně zrekonstruované budově, v níž probíhá teoretické vyučování všech oborů. Je zde také moderní jídelna a bufet, kde si mohou žáci vybrat z pestré nabídky teplých i studených jídel. Dobré je z hlediska prostředí i dopravní dostupnosti také umístění školy.

Stravování

Výdejna stravy; smluvní stravování

Ubytování

Ubytování je zajištěno v domově mládeže na Praze 10

Vybavení

Tělocvična, hřiště, odborné učebny, dílny, 7počítačových učeben, trvalé připojení k internetu

Další informace

V případě zájmu je školu možno navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Náborové informace : 736 201 515

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2345L01 – Mechanik seřizovač
Programátor počítačem řízených strojů
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Obor je zaměřen na zvládnutí obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Těžiště výuky je zaměřeno na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení (CAD) a základů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM). Po vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat nejnáročnější činnosti v strojírenských profesích a technickohospodářských funkcích provozního charakteru, např. přípravář výrobních postupů, programátor nebo seřizovač, operátor CNC strojů a linek, provozní mistr apod. O absolventy tohoto oboru je na trhu práce veliký zájem. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.
Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač
Školné: neplatí se
2345L02 – Letecký mechanik
Letecký mechanik
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Obor je zaměřen na pochopení problematiky konstrukce letadel, oprav a revizních prohlídek především na leteckých motorech. Absolvent má znalosti z letecké navigace, z konstrukce nosných částí draku letadel, pohonných jednotek letadel a letadlových palubních přístrojů. Je schopen pracovat na jak výrobě letadel a jejich částí v leteckém průmyslu, tak jako opravář a údržbář na letištích a u soukromých leteckých společností. Vzhledem ke spolupráci školy a podniků má absolvent větší možnosti k volbě budoucího zaměstnání.

Pracovní náplní leteckého mechanika je diagnostika poruch a stavu letadel, stanovení způsobu opravy a samotné provádění opravy např. leteckých motorů. Vedení technické dokumentace, provádění údržby a prohlídek na letadlech, provádění generálních oprav na leteckých motorech a drakových částí letadel. Nezbytnou součástí jsou základní znalosti zámečnických prací a práce na obráběcích strojích.

Pro samostatnou práci na letadlech je nutné složit po určitých letech praxe typové zkoušky u Letecké státní inspekce. Na tento obor lze navázat i vysokoškolským studiem.
Všeobecné informace o oboru Letecký mechanik
Školné: neplatí se
2351H01 – Strojní mechanik
Mechanik letadel
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Obor je zaměřen na opravování strojů, zařízení a funkčních celků. Dále je zaměřen na provádění montáže a demontáže, kontroly a opravy strojních částí. Absolvent ovládá provádění základních ručních i strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních částí. Tyto součásti dokáže montovat do větších celků, popř. demontovat z větších celků. Zaměření oboru zahrnuje přípravu pro provádění oprav draků, podvozků, leteckých motorů a ostatních zařízení v opravnách letadel.

Náplní práce opraváře letadel je instalace a servis zařízení letadel, diagnostika a odstraňování závad, vedení dokumentace a záznamů o kontrolách a opravách zařízeních. Evidence technických dat a měření, svařování konstrukcí a dílců. Montáže a demontáže leteckých motorů a dílců, sestavování drakových částí letadel.

Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: neplatí se
2352H01 – Nástrojař
Nástrojař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Absolvent tohoto oboru se uplatní pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a v oblasti živnostenského podnikání při výrobě a především v oblasti strojírenství.

Absolvent umí vyrábět, ošetřovat, udržovat nástroje a měřidla. Opravuje a ostří ručně i strojně nástroje, vyrábí pracovní pomůcky a přípravky potřebné pro sériovou a kusovou výrobu především v oblasti ve strojírenství. Absolvent získá komplexní znalosti ve strojním a ručním zpracování kovů, opracování nekovů, svařování a základní znalosti v moderní technologii počítačově řízených strojů.

Náplní práce oboru nástrojař je zhotovování nástrojů, výroba přípravků, zhotovování šablon, měřidel, údržba vybavení strojů, tvarování kovů a nekovů.

Uplatní se ve velkých, středních i malých firmách a v živnostech jako zaměstnanec i jako podnikatel. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.
Všeobecné informace o oboru Nástrojař
Školné: neplatí se
2356H01 – Obráběč kovů
Univerzální obraběč
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Absolvent oboru Univerzální obráběč disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích a to především v odvětví strojírenství.

Absolvent umí vyrobit na obráběcích strojích strojní součásti potřebné pro strojírenský, stavební, dopravní i jiný průmysl. Získá znalosti ručního obrábění kovů a má pokročilé znalosti v oblasti strojního obrábění kovů i nekovů. Během studia je absolvent seznámen se základní obsluhou a programování CNC strojů.

Náplň práce Obráběče kovů je stanovení vhodných technologických postupů výroby, seřizování a obsluha konvekčních strojů např. soustruhů, frézek, brusek. Výroba strojních součástí určených pro montáž sestav, kontrola a úprava vyrobených předmětů, ruční opracování kovů a obsluha CNC strojů.

Ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání je provedeno závěrečnou zkouškou, která je připravena podle platných předpisů MŠMT. Dokladem je pak vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Po absolvování závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů. Absolvent oboru Univerzální obráběč se uplatní při výkonu povolání ve velkých, středních i malých firmách, a to v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
Školné: neplatí se
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Elektrotechnik
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolvent je připravován tak, aby se uplatnil pří projekčních, technologických a konstrukčních činnostech v oblastech výstavby elektrických sítí, zdrojů, při výrobě elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, při řízení obsluhy automatizačních pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů. Absolvent se uplatňuje na trhu práce jako mechanik-elektronik, konstruktér, servisní technik, revizní a zkušební technik, odborný prodejce, odborný poradce, energetik, dispečer, školící technik, technik zabezpečovacích zařízení, elektrotechnik v záchranném systému - hasič, policista, strojvedoucí metra, vlaku atd. V rámci platných předpisů mohou absolventi získat odbornou elektrotechnickou kvalifikaci k samostatné pracovní činnosti.

Příprava je koncipována tak, aby absolvent byl v praxi schopný uplatňovat získané matematické, přírodovědné vědomosti a dovednosti při řešení v pracovních situacích, dovedl pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, v cizím jazyce reagoval na běžná životní témata a situace, měl základní, pro život potřebné znalosti v oblasti právního vědomí. V oblasti přípravy na výkon profese se učí orientovat v elektrotechnice, elektronice. Vědomosti a dovednosti svého oboru si rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky a potřebami odborného zaměření a praxe. Je připravován k trvalému přizpůsobování rostoucích požadavků technického rozvoje. Po ukončení studia je možné pokračování v dalším vzdělávání na VOŠ nebo VŠ.
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
Školné: neplatí se
2645M01 – Telekomunikace
Telekomunikační a datové sítě
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Ve čtyřletém maturitním oboru Telekomunikační a datové sítě jsou studenti v jednotlivývh ročnících seznámeni se strukturou analogové, digitální a mobilní sítě všech operátorů v ČR, technologií xDSL s konektivitou IPv4, telefonií VoIP a příslušným datovým zařízením. V odborných předmětech a cvičeních se žáci specializují na aplikace strukturované kabeláže, např. počítačové sítě, elektronické zabezpečovací systémy (EZS) s pultem centrální ochrany (PCO), elektronické požární systémy (EPS), kamerové a kabelové systémy (CCTV, CATV) a docházkové systémy. Získané informace se týkají témat zpracování a přenosu digitálních signálů v dálkových datových sítích. Důraz je kladen zejména na řízení a synchronizaci digitálních spojovacích systémů, komprimaci audio a video signálů (MP3, MPEG) a jejich zabezpečení při přenosu, vytváření časových a kódových multiplexů, praktická měření na telekomunikačních zařízeních, místních a dálkových optických sítích.

Studijní obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků, mužů i žen, s uplatněním ve všech oblastech telekomunikační, informační, zabezpečovací techniky a telekomunikačních, mobilních a přenosových služeb. Absolvent tohoto oboru se uplatní v praxi při projektování, navrhování, oživování, správě a zabezpečování technického provozu telekomunikačních, radiokomunikačních (mobilních), informačních, přenosových a zabezpečovacích zařízení a datových sítí s využitím výpočetní techniky.

Absolventi se mohou také uplatnit jako technickohospodářští a administrativní pracovníci, dispečeři telekomunikačního provozu, kontroloři telekomunikačních zařízení, obchodní zástupci, marketingoví pracovníci, pracovníci v oblasti zásobování a služeb. Po úspěšném zvládnutí oboru jsou absolventi úspěšní v práci pro státní i komerční firmy.

Vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou, nemálo žáků je tak připraveno pro studium v oblasti terciárního vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Všeobecné informace o oboru Telekomunikace
Školné: neplatí se
2651H01 – Elektrikář
Elektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Povolání elektrikář nachází uplatnění ve všech oborech činnosti, kde je potřebná práce s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči, přístroji a další činnosti na trhu práce. Výstupem tohoto oboru jsou povolání například provozní elektrikář, elektromechanik, servisní elektrikář, opravář elektrospotřebičů a přístrojů, provozní elektrikář v energetice, dolech, hutích, dopravních zařízeních, elektromontér silnoproudých zařízení a také elektrikář železniční dopravy a jejich trakčních zařízení. Uplatnění tohoto oboru je i v dalších odvětvích průmyslu, dopravy, obchodu, služeb. Po doplnění příslušných právních předpisů, zejména Vyhlášku o bezpečnosti a ochraně zdraví č.50/1978 Sb. má možnost získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikací pro samostatnou činnost v oboru elektro.

Než bude tyto možností uplatňovat na trhu práce, bude po dobu tří let procházet přípravou. Příprava není jen v odborných znalostech, ale příprava žáka v učebním oboru je zaměřena na vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komutativní, zejména v jazykovém projevu, občanské výchovy i péči o zdraví a zdravém životním stylu. Získá ucelený soubor poznatků o fyzikálních, chemických a hlavně matematických pojmech, které po dosažení dovedností a návyků bude uplatňovat v praxi. Snahou výuky je, aby byl schopen se samostatně vyjadřovat všude tam, kde to situace bude vyžadovat. V odborném vzdělání vychází z požadavku jeho uplatnění v praxi. Významné jsou odborné předměty, které připravují žáka pro jeho odbornou činnost − základy elektrotechniky a elektroniky, práce s technickou dokumentací, základní dovednosti při montáži a aplikaci elektrotechnických prvků ,obvodů a souborů, ale i elektrická měření a především odborná praxe. Veškerá příprava oboru je v souladu s požadavky trhu a především s rychlým rozvojem technologie. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
Školné: neplatí se
2659H01 – Spojový mechanik
Sdělovací a zabezpečovací systémy
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Cílem učebního oboru je výchova absolventů v oboru rychle se rozvíjející telekomunikační techniky, telekomunikačních služeb, které se snoubí s informační technologií.

Tříletý učební obor Sdělovací a zabezpečovací sítě je určen pro přípravu odborníků v oblasti telekomunikačních, zabezpečovacích systémů a digitálních technologií. Připravuje chlapce k vykonávání kvalifikovaných činností při zavádění, instalaci, provozu a servisu slaboproudých zařízení. Teoretická výuka je doplněna praktickou výukou v odborných učebnách, laboratořích a dílnách školy, návštěvou odborných firem s vykonáváním praxe. V průběhu studia žáci získají znalosti o optických vláknech a jejich sítích, počítačové (strukturované) kabeláži.

Absolventi tohoto oboru se velmi dobře uplatňují při zařazení u firem, které se zabývají všemi oblastmi informačních technologií. Jsou schopni odborné činnosti při zřizování a servisu, zabezpečení technického provozu telekomunikačních a mobilních sítí, montáži a údržbě koncových zařízení jako telefonu, terminálů, DSL, kabelové televize a základního nastavení PC. Dosažená úroveň vzdělání umožňuje absolventům pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Spojový mechanik
Školné: neplatí se
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
Provoz a ekonomika dopravy
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Studijní obor zaměřený na železniční dopravu a přepravu. Úvodem se žák seznámí se základními informacemi o všech druzích dopravy a logistiky. Další odborná výuka je směrována na výkon práce a činnosti v železniční dopravě a přepravě spojené hlavně se zabezpečováním chodu vlaků a posunovacích dílů, sestavováním a provázením vlaků, přepravu cestujících a vozových zásilek, sběrem a přenosem údajů pro výpočetní techniku, s prací v kombinované dopravě a na vlečce. Absolvent umí používat grafikon vlakové dopravy a jeho pomůcky, používat jízdní řády a vyhledávat spoje, vypisovat vlakové jízdenky a kontrolovat cestovní doklady cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní osobní přepravě, vykonávat výpočty spojené se stanovením jízdného při přepravě cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě. Umí zpracovat průvodní doklady pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu vozových zásilek, vypočítat přepravné, vybrat vozy pro nakládku, zabezpečovat nakládku, vykládku a odbavení zásilky. Ovládá obsluhu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, obsluhu výhybek a brzd kolejových vozidel, návěstní prostředky a zařízení. Má znalosti o organizaci železniční dopravy, vědomosti o organizačním zabezpečení železničního provozu, vědomosti o všeobecných ekonomických vztazích výrobní činnosti a dopravy, základní vědomosti z oblasti organizace a řízení výroby a menších pracovních kolektivů, vědomosti o podstatě a významu účetnictví. Ve styku s cestujícími umí uplatňovat získané jazykové znalosti, dodržovat zásady správného společenského vystupování. Absolvent tohoto studijního oboru se může uplatnit hlavně v železničních stanicích a jiných výkonných jednotkách ČD, a. s. a ČD Cargo, a. s. jako kvalifikovaný pracovník v oblasti železniční dopravy a přepravy, ve vnitrostátní dopravě v činnosti při řízení chodu vlečkového provozu a v kombinované dopravě. Studijní obor připravuje též pro výkon následujících provozních funkcí: obsluha vlaků osobní dopravy, informátor přepravy cestujících, referent dopravy a přepravy, pokladník pro nákladní a osobní přepravu, samostatný komerční pracovník, operátor, signalista, pracovník ve výpočetní technice, pracovník kombinované přepravy, pracovník dopravního a přepravního provozu vlečky. Žáci jsou připravováni pro funkci strojvedoucí. Podrobné informace naleznete na www.pepazdepa.cz. Takouvouto reklamu dělají naší škole ti, kteří prošli (zdokonalovacím) výcvikem v našem dopravním a dispečerském sále.

Žáci jsou připravování k profesním odborným zkouškám, které dle svého zájmu mohou vykonat v závěrečné etapě studia a být tak připraveni pro práci v různých funkcích u ČD, a. s. a u ČD Cargo, a. s. Vybraní zájemci o tento studijní obor mohou být zařazeni do stipendijního progranu ČD, a. s. nazvaného „ČeDéS”. Informace o stipendijním programu jsou na webových stránkách www.ceskedrahy.cz/kariera. Pro studenty 3. ročníků všech dopravních, strojních a elektro oborů ČD Cargo, a. s. nabízí motivační program. Informace na webových stránkách www.cdcargo.cz/kariera.
Všeobecné informace o oboru Provoz a ekonomika dopravy
Školné: neplatí se
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Finanční specialista
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Školní vzdělávací program Finanční specialista připravuje středoškolsky vzdělané odborníky, kteří se uplatní ve všech oblastech finančního trhu - v peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry, ale i v poštovních službách a v řadě dalších profesí ekonomicko-administrativního charakteru v celém národním hospodářství.

Tento zajímavý školní vzdělávací program poskytuje nejen odborné znalosti z oblasti peněžního provozu, ale i znalosti z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, marketingu, managementu, obchodní korespondence, účetnictví a výpočetní techniky. Studium zajišťuje dostatečné všeobecné vzdělání včetně kvalitní jazykové výuky.

Výchovný systém školy vede žáky ke zdravé ctižádosti se smyslem pro odpovědný přístup k práci. Snažíme se žáky motivovat k nejlepším výsledkům. Klademe důraz na mimoškolní aktivity. Každoročně připravujeme pro žáky prvních ročníků soustředění v Jizerských horách a v zimě lyžařský výcvik. Během školního roku zajišťujeme odborné exkurze, pořádáme sportovní dny a zajímavé kulturní akce.

Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšších odborných školách.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: neplatí se
2351H001 – Zámečník
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Obor je zaměřen na ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí a strojních zařízení. Pracuje a rozumí technologické dokumentaci. Absolvent ovládá ruční a strojní výrobu součástí strojů jejich montáž, demontáž, opravy a zkoušení. Umí montovat, sestavovat a demontovat ocelové konstrukce, svařuje kovy.
Náplní práce tohoto oboru je ošetřování a údržba strojů a zařízení. Zjišťování poruch, provádění běžných a generálních oprav strojů. Ruční a strojní opracování strojních součástí a také svářečské práce. Montáž, demontáž a sváření ocelových konstrukcí, tepelné zpracování kovů. Zámečník pracuje s ručním nářadím, kovoobráběcími stroji:frézkami, soustruhy, vrtačkami, bruskami, svařovací technikou.
Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.
Všeobecné informace o oboru Zámečník
Školné: neplatí se
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Chladící a klimatizační zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní30
Studium je určeno těm, kteří už mají střední školu (ideálně v oboru elektromechanik/elektrotechnik), a chtějí si rozšířit kvalifikaci na chladící techniku.

Úspěšný absolvent na konci studia bude mít:
• výuční list v oboru CHKT
• pájecí průkaz (certifikát páječe dle EN 13 585)
• certifikát na F-plyny (certifikát dle Narízení 2016/2067, kategorie I)

Učební plán je nastaven tak, aby se co nejvíce času věnovalo odborným předmětům (elektrotechnika, chladící zařízení, rozvody el. energie, technická dokumentace).

Věk pro studium není omezen (do 26 let má účastník statut studenta).
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Školné: neplatí se

Fotogalerie

Budova školyTřídaPraxe - Letecký mechanikPraxe - strojírenské oboryPraxe - Telekomunikační a datové sítěPraxe - ElektrotechnikPraxe - ElektrotechnikPraxe - Programátor NC strojůPraxe - Telekomunikační a datové sítěVstup do budovy školyPraxe - Letecký mechanikPraxe - Provoz a ekonomika dopravy

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.