Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

info (zavináč) ssesp10.cz
jan.valvoda (zavináč) ssesp10.cz
222 351 043 Sekretariát
222 351 000 Ředitelka

Sídlo školy

Jesenická 1
Praha 10, 10600

Odloučené pracoviště

Dubečská 1542/34, Praha

Domov mládeže

Na Třebešíně 2421/66, Praha
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
Zřizovatel:
hl. m. Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

19. října 2020 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Strojírenské a elektro obory - Jesenická 1, dopravní obor - Dubečská 34 Praha 10
14. listopadu 2020 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Strojírenské a elektro obory - Jesenická 1, dopravní obor - Dubečská 34 Praha 10
26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
3. prosince 2020 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Strojírenské a elektro obory - Jesenická 1, dopravní obor - Dubečská 34 Praha 10
9. ledna 2021 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Strojírenské a elektro obory - Jesenická 1, dopravní obor - Dubečská 34 Praha 10
19. ledna 2021 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Strojírenské a elektro obory - Jesenická 1, dopravní obor - Dubečská 34 Praha 10
3. února 2021 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Strojírenské a elektro obory - Jesenická 1, dopravní obor - Dubečská 34 Praha 10
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Přijímací zkoušky

Na maturitní obory se pořádají jednotné přijímací zkoušky dle požadavku MŠMT.

Informace o škole

Dlouholetá tradice naší školy se opírá o těsné sepětí odborného školství a podnikové sféry. Na tradici dnes navazuje moderní pojetí výuky podle školních vzdělávacích programů zajišťujících, že absolventi výuku dobře uplatní v praxi. Vedle strojírenských, telekomunikačních a elektrotechnických oborů vyučujeme i obory ekonomický a dopravní. Škola umožňuje rovný přístup ke studiu všem uchazečům. Přijímá i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, občany Evropské unie i cizince ze třetích zemí, všem nabízíme přístup ke vzdělání za stejných podmínek. Mimopražským uchazečům škola zajistí ubytování v nedalekém domově mládeže.

I absolventi tříletých řemeslných oborů mají možnost po závěrečných zkouškách pokračovat v maturitním studiu, které je zaměřením odborných předmětů, případně odborného výcviku, velmi blízké. Škola má propracovaný systém péče o žáky s dysfunkcemi. Důraz je kladen na klidnou příjemnou atmosféru. Významným pozitivem je i naše úzká spolupráce s mnoha strojírenskými a elektrotechnickými podniky, které nejen ve spolupráci se školou zajišťují praxi žáků, ale také nabízejí zaměstnání našim absolventům. Velmi dobrou spolupráci má škola i s Českými dráhami a společností ČD Cargo, které nabízejí našim žákům ve vybraných oborech velmi zajímavá stipendia po celou dobu studia a zároveň zaručují přijetí do pracovního poměru po absolvování školy. Díky této spolupráci a kvalitní ucelené výuce se absolventi naší školy nemusí obávat, že by nenašli uplatnění. Škola sídlí v moderní kompletně zrekonstruované budově, v níž probíhá teoretické vyučování všech oborů. Je zde také moderní jídelna a bufet, kde si mohou žáci vybrat z pestré nabídky teplých i studených jídel. Dobré je z hlediska prostředí i dopravní dostupnosti také umístění školy.

Stravování

Výdejna stravy; smluvní stravování

Ubytování

Ubytování je zajištěno v domově mládeže na Praze 10

Vybavení

Tělocvična, hřiště, odborné učebny, dílny, 7počítačových učeben, trvalé připojení k internetu

Další informace

V případě zájmu je školu možno navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Náborové informace : 736 201 515

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 500 studentů a z toho je 80 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2651H01 – Elektrikář
2020–20213 rokyDenní30
2651H01 – Elektrikář (Elektrikář - zkrácené studium)
2020–20211 rokDenní30
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Chladicí a klimatizační zařízení)
2020–20211 rokDenní30
2352H01 – Nástrojař
2020–20213 rokyDenní30
2356H01 – Obráběč kovů (Univerzální obráběč)
2020–20213 rokyDenní30
2659H01 – Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy)
2020–20213 rokyDenní30
2351H01 – Strojní mechanik (Mechanik letadel)
2020–20213 rokyDenní30
2351H01 – Strojní mechanik (Zámečník)
2020–20213 rokyDenní30
Střední vzdělání s maturitou
6341M01 – Ekonomika a podnikání (Finanční soecialista)
2020–20214 rokyDenní30
2345L02 – Letecký mechanik
2020–20214 rokyDenní30
2641L01 – Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik)
2020–20214 rokyDenní30
2345L01 – Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů)
2020–20214 rokyDenní30
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
2020–20214 rokyDenní30
2645M01 – Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě)
2020–20214 rokyDenní30

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.