Logo Stredniskoly.cz

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

www.ssesp10.cz
info (zavináč) ssesp10.cz
jan.valvoda (zavináč) ssesp10.cz
222 351 043 (Sekretariát)
222 351 000 (Ředitelka)
736 201 515 (Nábor)

Sídlo školy

Jesenická 1
Praha 10, 10600

Odloučené pracoviště

Dubečská 1542/34, Praha

Domov mládeže

Na Třebešíně 66, Praha
Hodnocení prezentace (Co je to?):
87,99 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
Zřizovatel:hl. m. Praha
Kontaktní osoby:Jan Valvoda (nábor žáků), 736 201 515
Virtuální prohlídka: Spustit virtuální prohlídku školy
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Přijímací zkoušky

Na maturitní obory se pořádají jednotné přijímací zkoušky dle požadavku MŠMT.

Informace o škole

Dlouholetá tradice naší školy se opírá o těsné sepětí odborného školství a podnikové sféry. Na tradici dnes navazuje moderní pojetí výuky podle školních vzdělávacích programů zajišťujících, že absolventi výuku dobře uplatní v praxi. Vedle strojírenských, telekomunikačních a elektrotechnických oborů vyučujeme i obory ekonomický a dopravní. Škola umožňuje rovný přístup ke studiu všem uchazečům. Přijímá i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, občany Evropské unie i cizince ze třetích zemí, všem nabízíme přístup ke vzdělání za stejných podmínek. Mimopražským uchazečům škola zajistí ubytování v nedalekém domově mládeže.

I absolventi tříletých řemeslných oborů mají možnost po závěrečných zkouškách pokračovat v maturitním studiu, které je zaměřením odborných předmětů, případně odborného výcviku, velmi blízké. Škola má propracovaný systém péče o žáky s dysfunkcemi. Důraz je kladen na klidnou příjemnou atmosféru. Významným pozitivem je i naše úzká spolupráce s mnoha strojírenskými a elektrotechnickými podniky, které nejen ve spolupráci se školou zajišťují praxi žáků, ale také nabízejí zaměstnání našim absolventům. Velmi dobrou spolupráci má škola i s Českými dráhami a společností ČD Cargo, které nabízejí našim žákům ve vybraných oborech velmi zajímavá stipendia po celou dobu studia a zároveň zaručují přijetí do pracovního poměru po absolvování školy. Díky této spolupráci a kvalitní ucelené výuce se absolventi naší školy nemusí obávat, že by nenašli uplatnění. Škola sídlí v moderní kompletně zrekonstruované budově, v níž probíhá teoretické vyučování všech oborů. Je zde také moderní jídelna a bufet, kde si mohou žáci vybrat z pestré nabídky teplých i studených jídel. Dobré je z hlediska prostředí i dopravní dostupnosti také umístění školy.

Stravování

Výdejna stravy; smluvní stravování

Ubytování

Ubytování je zajištěno v domově mládeže na Praze 10

Vybavení

Tělocvična, hřiště, odborné učebny, dílny, 7počítačových učeben, trvalé připojení k internetu

Další informace

V případě zájmu je školu možno navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Náborové informace : 736 201 515

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2345L01 – Mechanik seřizovač
Programátor počítačem řízených strojů
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Obor je zaměřen na zvládnutí obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Těžiště výuky je zaměřeno na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení (CAD) a základů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM). Po vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat nejnáročnější činnosti v strojírenských profesích a technickohospodářských funkcích provozního charakteru, např. přípravář výrobních postupů, programátor nebo seřizovač, operátor CNC strojů a linek, provozní mistr apod. O absolventy tohoto oboru je na trhu práce veliký zájem. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.
Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač
Školné: neplatí se
2345L02 – Letecký mechanik
Letecký mechanik
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Obor je zaměřen na pochopení problematiky konstrukce letadel, oprav a revizních prohlídek především na leteckých motorech. Absolvent má znalosti z letecké navigace, z konstrukce nosných částí draku letadel, pohonných jednotek letadel a letadlových palubních přístrojů. Je schopen pracovat na jak výrobě letadel a jejich částí v leteckém průmyslu, tak jako opravář a údržbář na letištích a u soukromých leteckých společností. Vzhledem ke spolupráci školy a podniků má absolvent větší možnosti k volbě budoucího zaměstnání.

Pracovní náplní leteckého mechanika je diagnostika poruch a stavu letadel, stanovení způsobu opravy a samotné provádění opravy např. leteckých motorů. Vedení technické dokumentace, provádění údržby a prohlídek na letadlech, provádění generálních oprav na leteckých motorech a drakových částí letadel. Nezbytnou součástí jsou základní znalosti zámečnických prací a práce na obráběcích strojích.

Pro samostatnou práci na letadlech je nutné složit po určitých letech praxe typové zkoušky u Letecké státní inspekce. Na tento obor lze navázat i vysokoškolským studiem.
Všeobecné informace o oboru Letecký mechanik
Školné: neplatí se
2351H01 – Strojní mechanik
Opravář letadel
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Obor je zaměřen na opravování strojů, zařízení a funkčních celků. Dále je zaměřen na provádění montáže a demontáže, kontroly a opravy strojních částí. Absolvent ovládá provádění základních ručních i strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních částí. Tyto součásti dokáže montovat do větších celků, popř. demontovat z větších celků. Zaměření oboru zahrnuje přípravu pro provádění oprav draků, podvozků, leteckých motorů a ostatních zařízení v opravnách letadel.

Náplní práce opraváře letadel je instalace a servis zařízení letadel, diagnostika a odstraňování závad, vedení dokumentace a záznamů o kontrolách a opravách zařízeních. Evidence technických dat a měření, svařování konstrukcí a dílců. Montáže a demontáže leteckých motorů a dílců, sestavování drakových částí letadel.

Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: neplatí se
2352H01 – Nástrojař
Nástrojař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Absolvent tohoto oboru se uplatní pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a v oblasti živnostenského podnikání při výrobě a především v oblasti strojírenství.

Absolvent umí vyrábět, ošetřovat, udržovat nástroje a měřidla. Opravuje a ostří ručně i strojně nástroje, vyrábí pracovní pomůcky a přípravky potřebné pro sériovou a kusovou výrobu především v oblasti ve strojírenství. Absolvent získá komplexní znalosti ve strojním a ručním zpracování kovů, opracování nekovů, svařování a základní znalosti v moderní technologii počítačově řízených strojů.

Náplní práce oboru nástrojař je zhotovování nástrojů, výroba přípravků, zhotovování šablon, měřidel, údržba vybavení strojů, tvarování kovů a nekovů.

Uplatní se ve velkých, středních i malých firmách a v živnostech jako zaměstnanec i jako podnikatel. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.
Všeobecné informace o oboru Nástrojař
Školné: neplatí se
2356H01 – Obráběč kovů
Univerzální obraběč
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Absolvent oboru Univerzální obráběč disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích a to především v odvětví strojírenství.

Absolvent umí vyrobit na obráběcích strojích strojní součásti potřebné pro strojírenský, stavební, dopravní i jiný průmysl. Získá znalosti ručního obrábění kovů a má pokročilé znalosti v oblasti strojního obrábění kovů i nekovů. Během studia je absolvent seznámen se základní obsluhou a programování CNC strojů.

Náplň práce Obráběče kovů je stanovení vhodných technologických postupů výroby, seřizování a obsluha konvekčních strojů např. soustruhů, frézek, brusek. Výroba strojních součástí určených pro montáž sestav, kontrola a úprava vyrobených předmětů, ruční opracování kovů a obsluha CNC strojů.

Ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání je provedeno závěrečnou zkouškou, která je připravena podle platných předpisů MŠMT. Dokladem je pak vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Po absolvování závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů. Absolvent oboru Univerzální obráběč se uplatní při výkonu povolání ve velkých, středních i malých firmách, a to v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
Školné: neplatí se
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Elektrotechnik
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolvent je připravován tak, aby se uplatnil pří projekčních, technologických a konstrukčních činnostech v oblastech výstavby elektrických sítí, zdrojů, při výrobě elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, při řízení obsluhy automatizačních pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů. Absolvent se uplatňuje na trhu práce jako mechanik-elektronik, konstruktér, servisní technik, revizní a zkušební technik, odborný prodejce, odborný poradce, energetik, dispečer, školící technik, technik zabezpečovacích zařízení, elektrotechnik v záchranném systému - hasič, policista, strojvedoucí metra, vlaku atd. V rámci platných předpisů mohou absolventi získat odbornou elektrotechnickou kvalifikaci k samostatné pracovní činnosti.

Příprava je koncipována tak, aby absolvent byl v praxi schopný uplatňovat získané matematické, přírodovědné vědomosti a dovednosti při řešení v pracovních situacích, dovedl pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, v cizím jazyce reagoval na běžná životní témata a situace, měl základní, pro život potřebné znalosti v oblasti právního vědomí. V oblasti přípravy na výkon profese se učí orientovat v elektrotechnice, elektronice. Vědomosti a dovednosti svého oboru si rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky a potřebami odborného zaměření a praxe. Je připravován k trvalému přizpůsobování rostoucích požadavků technického rozvoje. Po ukončení studia je možné pokračování v dalším vzdělávání na VOŠ nebo VŠ.
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
Školné: neplatí se
2645M01 – Telekomunikace
Telekomunikační a datové sítě
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Ve čtyřletém maturitním oboru Telekomunikační a datové sítě jsou studenti v jednotlivývh ročnících seznámeni se strukturou analogové, digitální a mobilní sítě všech operátorů v ČR, technologií xDSL s konektivitou IPv4, telefonií VoIP a příslušným datovým zařízením. V odborných předmětech a cvičeních se žáci specializují na aplikace strukturované kabeláže, např. počítačové sítě, elektronické zabezpečovací systémy (EZS) s pultem centrální ochrany (PCO), elektronické požární systémy (EPS), kamerové a kabelové systémy (CCTV, CATV) a docházkové systémy. Získané informace se týkají témat zpracování a přenosu digitálních signálů v dálkových datových sítích. Důraz je kladen zejména na řízení a synchronizaci digitálních spojovacích systémů, komprimaci audio a video signálů (MP3, MPEG) a jejich zabezpečení při přenosu, vytváření časových a kódových multiplexů, praktická měření na telekomunikačních zařízeních, místních a dálkových optických sítích.

Studijní obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků, mužů i žen, s uplatněním ve všech oblastech telekomunikační, informační, zabezpečovací techniky a telekomunikačních, mobilních a přenosových služeb. Absolvent tohoto oboru se uplatní v praxi při projektování, navrhování, oživování, správě a zabezpečování technického provozu telekomunikačních, radiokomunikačních (mobilních), informačních, přenosových a zabezpečovacích zařízení a datových sítí s využitím výpočetní techniky.

Absolventi se mohou také uplatnit jako technickohospodářští a administrativní pracovníci, dispečeři telekomunikačního provozu, kontroloři telekomunikačních zařízení, obchodní zástupci, marketingoví pracovníci, pracovníci v oblasti zásobování a služeb. Po úspěšném zvládnutí oboru jsou absolventi úspěšní v práci pro státní i komerční firmy.

Vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou, nemálo žáků je tak připraveno pro studium v oblasti terciárního vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Všeobecné informace o oboru Telekomunikace
Školné: neplatí se
2651H01 – Elektrikář
Elektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Povolání elektrikář nachází uplatnění ve všech oborech činnosti, kde je potřebná práce s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči, přístroji a další činnosti na trhu práce. Výstupem tohoto oboru jsou povolání například provozní elektrikář, elektromechanik, servisní elektrikář, opravář elektrospotřebičů a přístrojů, provozní elektrikář v energetice, dolech, hutích, dopravních zařízeních, elektromontér silnoproudých zařízení a také elektrikář železniční dopravy a jejich trakčních zařízení. Uplatnění tohoto oboru je i v dalších odvětvích průmyslu, dopravy, obchodu, služeb. Po doplnění příslušných právních předpisů, zejména Vyhlášku o bezpečnosti a ochraně zdraví č.50/1978 Sb. má možnost získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikací pro samostatnou činnost v oboru elektro.

Než bude tyto možností uplatňovat na trhu práce, bude po dobu tří let procházet přípravou. Příprava není jen v odborných znalostech, ale příprava žáka v učebním oboru je zaměřena na vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komutativní, zejména v jazykovém projevu, občanské výchovy i péči o zdraví a zdravém životním stylu. Získá ucelený soubor poznatků o fyzikálních, chemických a hlavně matematických pojmech, které po dosažení dovedností a návyků bude uplatňovat v praxi. Snahou výuky je, aby byl schopen se samostatně vyjadřovat všude tam, kde to situace bude vyžadovat. V odborném vzdělání vychází z požadavku jeho uplatnění v praxi. Významné jsou odborné předměty, které připravují žáka pro jeho odbornou činnost − základy elektrotechniky a elektroniky, práce s technickou dokumentací, základní dovednosti při montáži a aplikaci elektrotechnických prvků ,obvodů a souborů, ale i elektrická měření a především odborná praxe. Veškerá příprava oboru je v souladu s požadavky trhu a především s rychlým rozvojem technologie. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
Školné: neplatí se
2659H01 – Spojový mechanik
Sdělovací a zabezpečovací systémy
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Cílem učebního oboru je výchova absolventů v oboru rychle se rozvíjející telekomunikační techniky, telekomunikačních služeb, které se snoubí s informační technologií.

Tříletý učební obor Sdělovací a zabezpečovací sítě je určen pro přípravu odborníků v oblasti telekomunikačních, zabezpečovacích systémů a digitálních technologií. Připravuje chlapce k vykonávání kvalifikovaných činností při zavádění, instalaci, provozu a servisu slaboproudých zařízení. Teoretická výuka je doplněna praktickou výukou v odborných učebnách, laboratořích a dílnách školy, návštěvou odborných firem s vykonáváním praxe. V průběhu studia žáci získají znalosti o optických vláknech a jejich sítích, počítačové (strukturované) kabeláži.

Absolventi tohoto oboru se velmi dobře uplatňují při zařazení u firem, které se zabývají všemi oblastmi informačních technologií. Jsou schopni odborné činnosti při zřizování a servisu, zabezpečení technického provozu telekomunikačních a mobilních sítí, montáži a údržbě koncových zařízení jako telefonu, terminálů, DSL, kabelové televize a základního nastavení PC. Dosažená úroveň vzdělání umožňuje absolventům pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Spojový mechanik
Školné: neplatí se
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
Provoz a ekonomika dopravy
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Studijní obor zaměřený na železniční dopravu a přepravu. Úvodem se žák seznámí se základními informacemi o všech druzích dopravy a logistiky. Další odborná výuka je směrována na výkon práce a činnosti v železniční dopravě a přepravě spojené hlavně se zabezpečováním chodu vlaků a posunovacích dílů, sestavováním a provázením vlaků, přepravu cestujících a vozových zásilek, sběrem a přenosem údajů pro výpočetní techniku, s prací v kombinované dopravě a na vlečce. Absolvent umí používat grafikon vlakové dopravy a jeho pomůcky, používat jízdní řády a vyhledávat spoje, vypisovat vlakové jízdenky a kontrolovat cestovní doklady cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní osobní přepravě, vykonávat výpočty spojené se stanovením jízdného při přepravě cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě. Umí zpracovat průvodní doklady pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu vozových zásilek, vypočítat přepravné, vybrat vozy pro nakládku, zabezpečovat nakládku, vykládku a odbavení zásilky. Ovládá obsluhu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, obsluhu výhybek a brzd kolejových vozidel, návěstní prostředky a zařízení. Má znalosti o organizaci železniční dopravy, vědomosti o organizačním zabezpečení železničního provozu, vědomosti o všeobecných ekonomických vztazích výrobní činnosti a dopravy, základní vědomosti z oblasti organizace a řízení výroby a menších pracovních kolektivů, vědomosti o podstatě a významu účetnictví. Ve styku s cestujícími umí uplatňovat získané jazykové znalosti, dodržovat zásady správného společenského vystupování. Absolvent tohoto studijního oboru se může uplatnit hlavně v železničních stanicích a jiných výkonných jednotkách ČD, a. s. a ČD Cargo, a. s. jako kvalifikovaný pracovník v oblasti železniční dopravy a přepravy, ve vnitrostátní dopravě v činnosti při řízení chodu vlečkového provozu a v kombinované dopravě. Studijní obor připravuje též pro výkon následujících provozních funkcí: obsluha vlaků osobní dopravy, informátor přepravy cestujících, referent dopravy a přepravy, pokladník pro nákladní a osobní přepravu, samostatný komerční pracovník, operátor, signalista, pracovník ve výpočetní technice, pracovník kombinované přepravy, pracovník dopravního a přepravního provozu vlečky. Žáci jsou připravováni pro funkci strojvedoucí. Podrobné informace naleznete na www.pepazdepa.cz. Takouvouto reklamu dělají naší škole ti, kteří prošli (zdokonalovacím) výcvikem v našem dopravním a dispečerském sále.

Žáci jsou připravování k profesním odborným zkouškám, které dle svého zájmu mohou vykonat v závěrečné etapě studia a být tak připraveni pro práci v různých funkcích u ČD, a. s. a u ČD Cargo, a. s. Vybraní zájemci o tento studijní obor mohou být zařazeni do stipendijního progranu ČD, a. s. nazvaného „ČeDéS”. Informace o stipendijním programu jsou na webových stránkách www.ceskedrahy.cz/kariera. Pro studenty 3. ročníků všech dopravních, strojních a elektro oborů ČD Cargo, a. s. nabízí motivační program. Informace na webových stránkách www.cdcargo.cz/kariera.
Všeobecné informace o oboru Provoz a ekonomika dopravy
Školné: neplatí se
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Finanční specialista
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Školní vzdělávací program Finanční specialista připravuje středoškolsky vzdělané odborníky, kteří se uplatní ve všech oblastech finančního trhu - v peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry, ale i v poštovních službách a v řadě dalších profesí ekonomicko-administrativního charakteru v celém národním hospodářství.

Tento zajímavý školní vzdělávací program poskytuje nejen odborné znalosti z oblasti peněžního provozu, ale i znalosti z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, marketingu, managementu, obchodní korespondence, účetnictví a výpočetní techniky. Studium zajišťuje dostatečné všeobecné vzdělání včetně kvalitní jazykové výuky.

Výchovný systém školy vede žáky ke zdravé ctižádosti se smyslem pro odpovědný přístup k práci. Snažíme se žáky motivovat k nejlepším výsledkům. Klademe důraz na mimoškolní aktivity. Každoročně připravujeme pro žáky prvních ročníků soustředění v Jizerských horách a v zimě lyžařský výcvik. Během školního roku zajišťujeme odborné exkurze, pořádáme sportovní dny a zajímavé kulturní akce.

Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšších odborných školách.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: neplatí se
2351H001 – Zámečník
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Obor je zaměřen na ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí a strojních zařízení. Pracuje a rozumí technologické dokumentaci. Absolvent ovládá ruční a strojní výrobu součástí strojů jejich montáž, demontáž, opravy a zkoušení. Umí montovat, sestavovat a demontovat ocelové konstrukce, svařuje kovy.
Náplní práce tohoto oboru je ošetřování a údržba strojů a zařízení. Zjišťování poruch, provádění běžných a generálních oprav strojů. Ruční a strojní opracování strojních součástí a také svářečské práce. Montáž, demontáž a sváření ocelových konstrukcí, tepelné zpracování kovů. Zámečník pracuje s ručním nářadím, kovoobráběcími stroji:frézkami, soustruhy, vrtačkami, bruskami, svařovací technikou.
Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.
Všeobecné informace o oboru Zámečník
Školné: neplatí se

Fotogalerie

Budova školyTřídaPraxe - Letecký mechanikPraxe - strojírenské oboryPraxe - Telekomunikační a datové sítěPraxe - ElektrotechnikPraxe - ElektrotechnikPraxe - Programátor NC strojůPraxe - Telekomunikační a datové sítěVstup do budovy školyPraxe - Letecký mechanikPraxe - Provoz a ekonomika dopravy

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.