Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola gastronomie

sekretariat (zavináč) ssgukrbu.cz
274 019 102 Sekretariát ředitelky
274 019 132 Studijní oddělení

Sídlo školy

U Krbu 45/521
Praha 10, 10800
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Kateřina Mrvová
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

29. listopadu 2023 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
+ odborná soutěž žáků oboru kuchař
29. listopadu 2023 14:00–17:00 hod.
Odborná soutěž žáků oboru kuchař
13. ledna 2024 10:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
+ ukázky prací našich žáků
13. ledna 2024 14:00–17:00 hod.
Ukázky prací našich žáků
V rámci dne otevřených dveří
24. ledna 2024 14:00–17:00 hod.
Odborná soutěž žáků oboru cukrář
24. ledna 2024 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
+ odborná soutěž žáků oboru cukrář
7. února 2024 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
+ odborná soutěž žáků oboru číšník
7. února 2024 14:00–17:00 hod.
Odborná soutěž žáků oboru číšník
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Je zajištěno ve školní jídelně, výběr z pěti pokrmů. Možnost nákupů ve školní kantýně a na kavárně. Ve škole je několik automatů na nápoje a potraviny.

Škola nezajišťuje.

Viz Informace o škole.
Vybavení školy a prostředí pro výuku je hodnoceno jako nadstandartní.

Informace o škole
SOU gastronomie U Krbu 521, Praha 10

Patří mezi největší pražská učiliště, každoročně ho navštěvuje téměř 700 žáků, kteří se zde připravují na profese kuchař, číšník a cukrář. Od 1. 9. 2009 byl otevřen obor Gastronomie, zakončený maturitní zkouškou.V konkurenci ostatních škol podobného zaměření má své významné místo a patří k nejlepším v republice. Původní sídlo školy bylo na Žižkově a jméno „ Ondříčkova „ je v gastronomickém světě pojmem. Z této ulice se v roce 1996 přestěhovali žáci a učitelé na Prahu 10, kde se stala škola nástupnickou organizací učiliště stejného zaměření. Od těch dob se zde mnohé změnilo. Velký areál s osmi pavilony byl postupně zrekonstruován, učebny dostaly novou tvář a tak se dnes můžete podívat na školu, která je moderně zařízena a v klidném prostředí velké zahrady vytváří dokonalé podmínky pro výuku.
V roce 2006 škola oslavila 120. výročí založení gastronomických škol v Praze.
Asociace hotelů a restaurací České republiky udělila škole titul ŠKOLA ROKU 2010, čímž potvrdila její kvalitu v případě budoucích pracovníků v gastronomii.

Koho škola připravuje
Od 1. 9. 2009 jsou žáci prvních ročníků připravování podle nových školních vzdělávacích programů. Ty byly zpracovány v rámci projektu, který byl spolufinancován z ESF. Cílem projektu bylo vytvořit nejen kvalitní vzdělávací programy, ale připravit se i na jejich realizaci.
O studium na škole je každoročně velký zájem. Přijímací zkoušky se neskládají, uchazeči jsou vybíráni na základě prospěchu v osmé a deváté třídě základní školy. Převážná část uchazečů se přijímá do tříletých oborů - kuchař, číšník a cukrář. Od 1. 9. 2009 jsou žáci přijímáni do oboru Gastronomie, který je zakončen maturitní zkouškou. Má za cíl připravit žáky na práci středního managementu v gastronomických provozech. Absolventi tříletých oborů mohou dále studovat v denním dvouletém nástavbovém studiu obor Podnikání a získat také maturitní vysvědčení. Na toto studium se hlásí zájemci z celých Čech.

Jak probíhá vyučování

Teoretická příprava všech žáků probíhá v areálu školy , odborný výcvik konají na mnoha místech v Praze, především ve velkých hotelích a špičkových restauracích.
Při vyučování mají žáci i učitelé k dispozici moderně vybavené učebny, řada z nich je odborně zaměřena na určité předměty, např. učebna potravin, výživy, stolničení, angličtiny. Pro výuku odborných předmětů se využívají laboratorní kuchyně a cukrárna. Všechny učebny a kabinety mají připojení na internet, většina je vybavena multimediální techniku a interaktivními tabulemi. Pro výuku práce s počítačem má škola tři multimediální učebny připojené na internet, které jsou k dispozici žákům i ve volném čase. V prostorné zahradě je i venkovní učebna, která je využívána za pěkného počasí. Velký sportovní areál má nejen fotbalové hřiště s umělým povrchem a oválem , ale i víceúčelová hřiště, dvě tělocvičny a posilovnu. I ty jsou k dispozici žákům a učitelům i mimo vyučování.
Část žáků koná odborný výcvik přímo ve škole. Najdete je v cukrárně a ve školní kuchyni. Podílejí se na přípravě jídel, které si žáci mohou zakoupit ve školní kantýně a jídelně.
Školní kuchyně je přehlídkou nejmodernějšího vybavení, se kterým se studenti mohou v praxi setkat.


Pedagogové

Ve škole vyučuje 36 učitelů teoretického vyučování a 14 učitelů odborného výcviku, kteří se starají o žáky na pracovištích. Spolu s dalšími zaměstnanci tvoří velmi dobrý kolektiv.

Soutěže
Jsou vhodnou motivací pro žáky i jejich učitele. Škola pořádá pro své žáky školní soutěže a zároveň se zapojuje do většiny soutěží v rámci oboru.
Školní budovu tak zdobí řada ocenění ze soutěží kuchařů, jako např. Gastrojunior, cukrářů – např. Cukrář roku.Můžeme zde ale vidět i úspěchy žáků mimo odbornost, např. ve sportovních soutěžích.

Zahraniční praxe
Patří neodmyslitelně k doplnění výuky. Škola navázala spolupráci se školami v bavorském Viechtachu, švýcarském Churu, anglickém Blackpoolu a také nám blízkými sousedy z Košic a polského Krakova.
Nejčastější formou praxe jsou výměnné pobyty v délce jednoho týdne, které mají ukázat žákům mnohem více než zdokonalení se v odbornosti a jazyce.

Další aktivity

Škola úzce spolupracuje s profesními sdruženími, především s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, Asociací hotelů a restaurací ČR, s Hospodářskou komorou ČR a dalšími, a tak potvrzuje snahu být vždy v souladu s potřebami praxe. Aktivně se podílí i na činnostech souvisejících
s rozvoje školství.

Úzká je i spolupráce s Městskou částí Praha 10.
Exkurze a odborné akce jsou důležitou součástí přípravy žáků i učitelů.


Mimoškolní činnost

Velmi aktivně se škola zapojuje do výchovy žáků mimo vyučování a snaží se žákům ukázat možnosti trávení volného času. V rámci plnění kulturního minima poznávají žáci významné pražské památky a účastní se kulturních akcí.
Téměř každý týden škola nabízí klub , kde především učitelé probírají se žáky témata nad rámec školních osnov, chodí s nimi na vycházky za poznáním atd.
Řadu let funguje ve škole Klub mladého diváka, bohatá je i nabídka ve školní knihovně a studovně, která žákům nabízí řadu služeb. Žáci se podílejí na provozu školní kavárny, mají k dispozici přístup k internetu.
Při řešení výchovných problémů významně napomáhá školní psycholožka.


Není tedy náhodou, že o SOU gastronomie U Krbu v Praze 10 se často dočtete v mnoha odborných časopisech z oblasti gastronomie , že jméno školy je dobře zapsáno v povědomí nejen odborné veřejnosti a že se ve škole můžete potkat s řadou renomovaných odborníků, se kterými škola spolupracuje. Absolventi školy mají podmínky pro dobrý start do praxe.

Školu navštěvuje celkem 642 studentů a z toho je 56 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář
29-54-H/01
2024–253 roky0AnoNe
denní0/0
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2024–253 roky0AnoNe
denní0/0
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2024–253 roky0AnoNe
denní0/0
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2024–253 roky0AnoNe
denní0/0
Střední vzdělání s maturitou
Gastronomie
65-41-L/01
2024–254 roky0ČJ, MAnoNe
denní0/0
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2024–252 roky0ČJ, MNeNe
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.