Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborné učiliště gastronomie

sekretariat (zavináč) souukrbu.cz
274 019 102 Sekretariát ředitelky
274 019 132 Studijní oddělení

Sídlo školy

U Krbu 45/521
Praha 10, 10800
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Kateřina Mrvová
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

12. února 2020 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
DOD s odbornou soutěží oboru Kuchař
26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis
26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
2. prosince 2020 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří a odborná soutěž kuchařů
2. prosince 2020 14:00–17:00 hod.
Odborná soutěž kuchařů
12. prosince 2020 10:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří s ukázkami prací našich žáků
13. ledna 2021 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří a odborná soutěž cukrářů
13. ledna 2021 14:00–17:00 hod.
Odborná soutěž cukrářů
28. ledna 2021 10:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
10. února 2021 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří a odborná soutěž číšníků
10. února 2021 14:00–17:00 hod.
Odborná soutěž číšníků
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Stravování

Je zajištěno ve školní jídelně, výběr z pěti pokrmů. Možnost nákupů ve školní kantýně a na kavárně. Ve škole je několik automatů na nápoje a potraviny.

Ubytování

Škola nezajišťuje.

Vybavení

Viz Informace o škole.
Vybavení školy a prostředí pro výuku je hodnoceno jako nadstandartní.

Další informace

Informace o škole
SOU gastronomie U Krbu 521, Praha 10

Patří mezi největší pražská učiliště, každoročně ho navštěvuje téměř 700 žáků, kteří se zde připravují na profese kuchař, číšník a cukrář. Od 1. 9. 2009 byl otevřen obor Gastronomie, zakončený maturitní zkouškou.V konkurenci ostatních škol podobného zaměření má své významné místo a patří k nejlepším v republice. Původní sídlo školy bylo na Žižkově a jméno „ Ondříčkova „ je v gastronomickém světě pojmem. Z této ulice se v roce 1996 přestěhovali žáci a učitelé na Prahu 10, kde se stala škola nástupnickou organizací učiliště stejného zaměření. Od těch dob se zde mnohé změnilo. Velký areál s osmi pavilony byl postupně zrekonstruován, učebny dostaly novou tvář a tak se dnes můžete podívat na školu, která je moderně zařízena a v klidném prostředí velké zahrady vytváří dokonalé podmínky pro výuku.
V roce 2006 škola oslavila 120. výročí založení gastronomických škol v Praze.
Asociace hotelů a restaurací České republiky udělila škole titul ŠKOLA ROKU 2010, čímž potvrdila její kvalitu v případě budoucích pracovníků v gastronomii.

Koho škola připravuje
Od 1. 9. 2009 jsou žáci prvních ročníků připravování podle nových školních vzdělávacích programů. Ty byly zpracovány v rámci projektu, který byl spolufinancován z ESF. Cílem projektu bylo vytvořit nejen kvalitní vzdělávací programy, ale připravit se i na jejich realizaci.
O studium na škole je každoročně velký zájem. Přijímací zkoušky se neskládají, uchazeči jsou vybíráni na základě prospěchu v osmé a deváté třídě základní školy. Převážná část uchazečů se přijímá do tříletých oborů - kuchař, číšník a cukrář. Od 1. 9. 2009 jsou žáci přijímáni do oboru Gastronomie, který je zakončen maturitní zkouškou. Má za cíl připravit žáky na práci středního managementu v gastronomických provozech. Absolventi tříletých oborů mohou dále studovat v denním dvouletém nástavbovém studiu obor Podnikání a získat také maturitní vysvědčení. Na toto studium se hlásí zájemci z celých Čech.

Jak probíhá vyučování

Teoretická příprava všech žáků probíhá v areálu školy , odborný výcvik konají na mnoha místech v Praze, především ve velkých hotelích a špičkových restauracích.
Při vyučování mají žáci i učitelé k dispozici moderně vybavené učebny, řada z nich je odborně zaměřena na určité předměty, např. učebna potravin, výživy, stolničení, angličtiny. Pro výuku odborných předmětů se využívají laboratorní kuchyně a cukrárna. Všechny učebny a kabinety mají připojení na internet, většina je vybavena multimediální techniku a interaktivními tabulemi. Pro výuku práce s počítačem má škola tři multimediální učebny připojené na internet, které jsou k dispozici žákům i ve volném čase. V prostorné zahradě je i venkovní učebna, která je využívána za pěkného počasí. Velký sportovní areál má nejen fotbalové hřiště s umělým povrchem a oválem , ale i víceúčelová hřiště, dvě tělocvičny a posilovnu. I ty jsou k dispozici žákům a učitelům i mimo vyučování.
Část žáků koná odborný výcvik přímo ve škole. Najdete je v cukrárně a ve školní kuchyni. Podílejí se na přípravě jídel, které si žáci mohou zakoupit ve školní kantýně a jídelně.
Školní kuchyně je přehlídkou nejmodernějšího vybavení, se kterým se studenti mohou v praxi setkat.


Pedagogové

Ve škole vyučuje 36 učitelů teoretického vyučování a 14 učitelů odborného výcviku, kteří se starají o žáky na pracovištích. Spolu s dalšími zaměstnanci tvoří velmi dobrý kolektiv.

Soutěže
Jsou vhodnou motivací pro žáky i jejich učitele. Škola pořádá pro své žáky školní soutěže a zároveň se zapojuje do většiny soutěží v rámci oboru.
Školní budovu tak zdobí řada ocenění ze soutěží kuchařů, jako např. Gastrojunior, cukrářů – např. Cukrář roku.Můžeme zde ale vidět i úspěchy žáků mimo odbornost, např. ve sportovních soutěžích.

Zahraniční praxe
Patří neodmyslitelně k doplnění výuky. Škola navázala spolupráci se školami v bavorském Viechtachu, švýcarském Churu, anglickém Blackpoolu a také nám blízkými sousedy z Košic a polského Krakova.
Nejčastější formou praxe jsou výměnné pobyty v délce jednoho týdne, které mají ukázat žákům mnohem více než zdokonalení se v odbornosti a jazyce.

Další aktivity

Škola úzce spolupracuje s profesními sdruženími, především s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, Asociací hotelů a restaurací ČR, s Hospodářskou komorou ČR a dalšími, a tak potvrzuje snahu být vždy v souladu s potřebami praxe. Aktivně se podílí i na činnostech souvisejících
s rozvoje školství.

Úzká je i spolupráce s Městskou částí Praha 10.
Exkurze a odborné akce jsou důležitou součástí přípravy žáků i učitelů.


Mimoškolní činnost

Velmi aktivně se škola zapojuje do výchovy žáků mimo vyučování a snaží se žákům ukázat možnosti trávení volného času. V rámci plnění kulturního minima poznávají žáci významné pražské památky a účastní se kulturních akcí.
Téměř každý týden škola nabízí klub , kde především učitelé probírají se žáky témata nad rámec školních osnov, chodí s nimi na vycházky za poznáním atd.
Řadu let funguje ve škole Klub mladého diváka, bohatá je i nabídka ve školní knihovně a studovně, která žákům nabízí řadu služeb. Žáci se podílejí na provozu školní kavárny, mají k dispozici přístup k internetu.
Při řešení výchovných problémů významně napomáhá školní psycholožka.


Není tedy náhodou, že o SOU gastronomie U Krbu v Praze 10 se často dočtete v mnoha odborných časopisech z oblasti gastronomie , že jméno školy je dobře zapsáno v povědomí nejen odborné veřejnosti a že se ve škole můžete potkat s řadou renomovaných odborníků, se kterými škola spolupracuje. Absolventi školy mají podmínky pro dobrý start do praxe.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 521 studentů a z toho je 53 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2954H01 – Cukrář
2020–20213 rokyDenní60
6551H01 – Kuchař - číšník
2020–20213 rokyDenní210
Střední vzdělání s maturitou
6541L01 – Gastronomie
2020–20214 rokyDenní60
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2020–20212 rokyDenní60

Fotogalerie

Fotografie školy 1 Ocenění Ocenění Beseda s Martinem zachem Oslava 130 let od založení školy Oslava 130 let od založení Trénink na soutěž Trénink na soutěž 38. Reprezentační ples Kuchařský pětiboj Makro Vítězové cukrářské soutěže Fotografie školy 12 soutěžící obor cukrář kuchaři žáci ve třídě ukázka slavnostního prostření
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.