Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o.

info (zavináč) phgymnazium.cz
bocanova (zavináč) phgymnazium.cz
773 688 729 Ředitelka
703 141 131 Asistentka vedení

Sídlo školy

Svatoslavova 333/4
Praha 4, 14000
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Tereza Bočanová
Zřizovatel:
PHG servis s.r.o.

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, latina, němčina, španělština

Školní jídelna

Nezajišťujeme

Počítačová učebna, tělocvičny, hřiště u školy. Možnost připojení na internet kdekoli ve škole.

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o. je přidruženou školou UNESCO,
fakultní školou Přírodovědecké UK Praha.

Pražské humanitní gymnázium š.p.o. je soukromá střední škola, která od školního roku 2016/2017 navazuje na 23 letou tradici EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. Naše gymnázium nabízí nejmodernější způsoby výuky, kvalitní jazykovou přípravu angličtiny, španělštiny a němčiny. Jako jedna z mála škol vyvíjí maximální úsilí k přijetí svých studentů na zahraniční univerzity a nabízí jim výměnné pobyty a možnosti půlročního a ročního studia na prestižních internátních školách v USA a Kanadě.
Vzděláváme pro 21. Století.
Čím se lišíme od ostatních škol?
• Vedeme výuku prostřednictvím projektů, které učí žáky samostatnosti, kreativitě, leadershipu a schopnosti prezentovat.
• Úlohou učitele na PHG je vedení studentů k samostatnosti a rozvoji jejich potenciálu, nikoliv encyklopedický přednes informací.
• PHG pravidelně organizuje besedy s významnými osobnostmi veřejné, politické či podnikatelské sféry.
• PHG podporuje své studenty ke studiu v zahraničí prostřednictvím zvýhodněných výměnných pobytů na partnerských internátních školách v USA a Kanadě (pro nejlepší studenty zdarma)
• PHG navázalo partnerství s institucemi, které se profesionálně věnují poradenství v oblasti studia na zahraničních univerzitách od USA, Skandinávii, Austrálii, apod.
Pražské humanitní gymnázium š.p.o. navazuje na 23 letou tradici soukromé střední školy EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s.. Vstupem investorů jako provozovatele školy se výrazně zkvalitnilo vybavení školy, výuka a možnosti pro studenty.
Naše gymnázium má statut přidružené školy UNESCO a je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK v Praze.


Slovo ředitelky školy

Projektové vyučování jako základ pro úspěšný život ve 21. století je v posledních letech velmi atraktivním a rezonujícím tématem ve společnosti. Odborné výzkumy potvrzují, že co si na vlastní kůži vyzkoušíme a zažijeme, to si i nejdéle pamatujeme. Pražské humanitní gymnázium nemá z projektového vyučování strach a aktivně ho rozvíjí. Propojováním humanitních a přírodovědných předmětů do bloků, chceme docílit toho, aby se naši žáci stali konkurenceschopnými v běžném životě. Za pomoci moderních metod ve vyučování dosahují naši studenti nadprůměrných výsledků ve srovnání se studenty ostatních gymnázií v zemi.

Každý z nás vytváří nepřeberné množství malých či velkých projektů, které ho provází životem. Pojďme se společně podpořit v procesu utváření našich vlastních projektů. Cesty, kterými se vy, naši studenti, za pomoci svých rodičů a pedagogů vydáte, vám pomohou být den ode dne lepší v tom, co chcete v budoucnu dělat. Jedině snahou a úsilím lze dosáhnout čehokoliv, i když máte někdy pocit, že je to v danou chvíli prostě nemožné.

Mgr. Tereza Bočanová,
ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Od školního roku 2016/2017 se přejmenovalo EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. na Pražské humanitní gymnázium š.p.o. a na chodu školy se podílí investor, společnost J&K Enterprises, zabývající se poradenstvím v oblasti nejkvalitnějšího zahraničního základního a středoškolského vzdělávání a organizováním vzdělávacích veletrhů ve střední Evropě. Cílem investora je vybudovat nejkvalitnější a nejmodernější humanitní gymnázium v České republice a podporovat maximum svých studentů ke studiu na zahraničních středních školách, či univerzitách.

Školu navštěvuje celkem 280 studentů a z toho je 54 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/41
2023–244 roky0ČJ, M, OP, PONeNe
denní0/0Prospěch: 1,5
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2023–248 roků0ČJ, M, OP, PONeNe
denní0/0Prospěch: 1,5

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, OP = obecné studijní předpoklady, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.