Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o.

info (zavináč) phgymnazium.cz
773 688 729 Ředitelka
608 172 906 Zástupkyně ředitele
703 141 131 Asistentka ředitele

Sídlo školy

Svatoslavova 333
Praha, 14000
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Tereza Bočanová
Zřizovatel:
PHG servis s.r.o.

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze

Vyučované jazyky

Angličtina, latina, němčina, španělština

Stravování

Školní jídelna

Ubytování

Nezajišťujeme

Vybavení

Počítačová učebna, tělocvičny, hřiště u školy. Možnost připojení na internet kdekoli ve škole.

Další informace

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o. je přidruženou školou UNESCO,
fakultní školou Přírodovědecké UK Praha.
Je držitelkou titulu Škola udržitelného rozvoje na léta 2015-2017.

Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba

Pražské humanitní gymnázium š.p.o. je soukromá střední škola, která od školního roku 2016/2017 navazuje na 23 letou tradici EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. Naše gymnázium nabízí nejmodernější způsoby výuky, kvalitní jazykovou přípravu angličtiny, španělštiny a němčiny. Jako jedna z mála škol vyvíjí maximální úsilí k přijetí svých studentů na zahraniční univerzity a nabízí jim výměnné pobyty a možnosti půlročního a ročního studia na prestižních internátních školách v USA a Kanadě.
Vzděláváme pro 21. Století.
Čím se lišíme od ostatních škol?
• Vedeme výuku prostřednictvím projektů, které učí žáky samostatnosti, kreativitě, leadershipu a schopnosti prezentovat.
• Úlohou učitele na PHG je vedení studentů k samostatnosti a rozvoji jejich potenciálu, nikoliv encyklopedický přednes informací.
• PHG pravidelně organizuje besedy s významnými osobnostmi veřejné, politické či podnikatelské sféry.
• PHG podporuje své studenty ke studiu v zahraničí prostřednictvím zvýhodněných výměnných pobytů na partnerských internátních školách v USA a Kanadě (pro nejlepší studenty zdarma)
• PHG navázalo partnerství s institucemi, které se profesionálně věnují poradenství v oblasti studia na zahraničních univerzitách od USA, Skandinávii, Austrálii, apod.
Pražské humanitní gymnázium š.p.o. navazuje na 23 letou tradici soukromé střední školy EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s.. Vstupem investorů jako provozovatele školy se výrazně zkvalitnilo vybavení školy, výuka a možnosti pro studenty.
Naše gymnázium má statut přidružené školy UNESCO a je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Změna názvu školy a vstup investora

Od školního roku 2016/2017 se přejmenovalo EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. na Pražské humanitní gymnázium š.p.o. a na chodu školy se podílí investor, společnost J&K Enterprises, zabývající se poradenstvím v oblasti nejkvalitnějšího zahraničního základního a středoškolského vzdělávání a organizováním vzdělávacích veletrhů ve střední Evropě. Cílem investora je vybudovat nejkvalitnější a nejmodernější humanitní gymnázium v České republice a podporovat maximum svých studentů ke studiu na zahraničních středních školách, či univerzitách.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 220 studentů a z toho je 52 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K41 – Gymnázium (Vzdělání pro 3. tisíciletí.)
2020–20214 rokyDenní2085 000,-Kč
7941K81 – Gymnázium (Vzdělání pro 3. tisíciletí.)
2020–20218 rokůDenní4475 000,- Kč
7941K41 – Gymnázium (Vzdělání pro 3. tisíciletí.)
2020–20214 rokyDálkové1542 000,- Kč

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.