Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o.

info (zavináč) phgymnazium.cz
bocanova (zavináč) phgymnazium.cz
773 688 729 Ředitelka
703 141 131 Asistent ředitelky

Sídlo školy

Svatoslavova 333
Praha, 14000
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Tereza Bočanová
Zřizovatel:
PHG servis s.r.o.

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

1. února 2021 17:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, latina, němčina, španělština

Školní jídelna

Nezajišťujeme

Počítačová učebna, tělocvičny, hřiště u školy. Možnost připojení na internet kdekoli ve škole.

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o. je přidruženou školou UNESCO,
fakultní školou Přírodovědecké UK Praha.
Je držitelkou titulu Škola udržitelného rozvoje na léta 2015-2017.

Pražské humanitní gymnázium š.p.o. je soukromá střední škola, která od školního roku 2016/2017 navazuje na 23 letou tradici EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. Naše gymnázium nabízí nejmodernější způsoby výuky, kvalitní jazykovou přípravu angličtiny, španělštiny a němčiny. Jako jedna z mála škol vyvíjí maximální úsilí k přijetí svých studentů na zahraniční univerzity a nabízí jim výměnné pobyty a možnosti půlročního a ročního studia na prestižních internátních školách v USA a Kanadě.
Vzděláváme pro 21. Století.
Čím se lišíme od ostatních škol?
• Vedeme výuku prostřednictvím projektů, které učí žáky samostatnosti, kreativitě, leadershipu a schopnosti prezentovat.
• Úlohou učitele na PHG je vedení studentů k samostatnosti a rozvoji jejich potenciálu, nikoliv encyklopedický přednes informací.
• PHG pravidelně organizuje besedy s významnými osobnostmi veřejné, politické či podnikatelské sféry.
• PHG podporuje své studenty ke studiu v zahraničí prostřednictvím zvýhodněných výměnných pobytů na partnerských internátních školách v USA a Kanadě (pro nejlepší studenty zdarma)
• PHG navázalo partnerství s institucemi, které se profesionálně věnují poradenství v oblasti studia na zahraničních univerzitách od USA, Skandinávii, Austrálii, apod.
Pražské humanitní gymnázium š.p.o. navazuje na 23 letou tradici soukromé střední školy EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s.. Vstupem investorů jako provozovatele školy se výrazně zkvalitnilo vybavení školy, výuka a možnosti pro studenty.
Naše gymnázium má statut přidružené školy UNESCO a je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Od školního roku 2016/2017 se přejmenovalo EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. na Pražské humanitní gymnázium š.p.o. a na chodu školy se podílí investor, společnost J&K Enterprises, zabývající se poradenstvím v oblasti nejkvalitnějšího zahraničního základního a středoškolského vzdělávání a organizováním vzdělávacích veletrhů ve střední Evropě. Cílem investora je vybudovat nejkvalitnější a nejmodernější humanitní gymnázium v České republice a podporovat maximum svých studentů ke studiu na zahraničních středních školách, či univerzitách.

Školu navštěvuje celkem 240 studentů a z toho je 52 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/41
2022–234 roky0ČJ, M, PO, OPNeNe
denní0/0Prospěch: 1,5
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2022–238 roků0ČJ, M, PO, OPNeNe
denní0/0Prospěch: 1,5

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor, OP = obecné studijní předpoklady

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.