Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.

skola (zavináč) gbc-pcssou.cz
736 726 330 Sekretariát
606 709 781 Sekretariát

Sídlo školy

Trhanovské náměstí 129/8
Praha 10, 10200

Odloučené pracoviště

Učňovské kadeřnictví
Milánská 419, Praha 10
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Alena Ondráková
Zřizovatel:
PhDr.Václav Andrle, CSc.

Kontaktní osoby

10. března 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
22. března 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
24. března 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
29. března 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
31. března 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
5. dubna 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
7. dubna 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
12. dubna 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
19. dubna 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
21. dubna 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
26. dubna 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
28. dubna 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
3. května 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
5. května 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
10. května 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
12. května 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
17. května 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
19. května 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
24. května 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
26. května 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
31. května 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
2. června 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
7. června 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
9. června 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
14. června 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
16. června 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
21. června 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
23. června 2022 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, latina

Přijímací zkoušky se rozhodnutím ředitele školy nekonají.
Uchazeči budou během března a dubna pozváni na přijímací pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, prospěch v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk), zájmové aktivity, účast v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a všeobecný přehled uchazeče. V případě, že počet uchazečů bude vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, bude dána přednost uchazečům s lepším prospěchem, přičemž stejná váha jako prospěchu bude přikládána účasti v literárních, výtvarných a jiných soutěžích a olympiádách, zájmovým aktivitám, vlastní tvorbě apod. Ve srovnatelných případech bude rozhodovat dřívější podání přihlášky.

Pro učební obory plně vybavená truhlářská dílna
Pro učební obor kadeřník vlastní kadeřnický salon "Studio mladých kadeřníků"
Čtenářský koutek

Účast v mezinárodních projektech (Erasmus +,Comenius, Hair)
Výukové projekty
Zahraniční spolupráce
Příprava na mezinárodní certifikáty ve Fj, Aj
Důraz na individuální potřeby studentů
Bezstresové prostředí rodinného charakteru
Široká nabídka volitelných předmětů (Dramatika a divadlo, Dějiny a teorie filmu, Výtvarná praktika, Žurnalistika, Muzikologie, Psychologický seminář)
Veřejné divadelní představení studentů
Spolupracujeme: Společnost bratří Čapků, divadlo Na Prádle, Gender Studies, Dům čtení MKP, Archaia,....
Kulturní akce pro širší veřejnost
Tvorba vlastních výukových programů

Školu navštěvuje celkem 273 studentů a z toho je 75 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář
29-54-H/01
2022–233 roky20POAnoNe
denní14/11
Kadeřník
69-51-H/01
2022–233 roky32PO, ZRAnoNe
denní26/12
Potravinářská výroba
29-51-E/01
2022–233 roky10POAnoNe
denní2/2
Truhlář
33-56-H/01
2022–233 roky25ZR, MAnoNe
denní11/9
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
2022–233 roky10M, ZRAnoNe
denní1/1
Vlásenkář a maskér
82-51-H/05
2022–233 roky15TZ, POAnoNe
denní10/7
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/41
2022–234 roky60ČJ, M, PONeNe
denní65/23
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2022–232 roky60ČJ, M, POAnoNe
denní22/17
Vlasová kosmetika
69-41-L/52
2022–232 roky30ČJ, M, POAnoNe
denní10/8

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, ZR = zkouška zručnosti, M = matematika, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.