Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.

skola (zavináč) gbc-pcssou.cz
736 726 330 Sekretariát
606 709 781 Sekretariát

Sídlo školy

Trhanovské náměstí 129/8
Praha 10, 10200

Odloučené pracoviště

Učňovské kadeřnictví
Milánská 419, Praha 10
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Alena Ondráková
Zřizovatel:
PhDr.Václav Andrle, CSc.

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

15. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
17. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
22. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
24. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
29. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
1. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
6. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
8. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
13. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
15. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
20. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
22. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
3. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
5. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
10. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
12. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
19. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
24. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
26. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
1. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
3. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
8. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
10. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
15. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
17. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, latina

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se rozhodnutím ředitele školy nekonají.
Uchazeči budou během března a dubna pozváni na přijímací pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, prospěch v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk), zájmové aktivity, účast v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a všeobecný přehled uchazeče. V případě, že počet uchazečů bude vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, bude dána přednost uchazečům s lepším prospěchem, přičemž stejná váha jako prospěchu bude přikládána účasti v literárních, výtvarných a jiných soutěžích a olympiádách, zájmovým aktivitám, vlastní tvorbě apod. Ve srovnatelných případech bude rozhodovat dřívější podání přihlášky.

Vybavení

Pro učební obory plně vybavená truhlářská dílna
Pro učební obor kadeřník vlastní kadeřnický salon "Studio mladých kadeřníků"
Čtenářský koutek

Další informace

Účast v mezinárodních projektech (Erasmus +,Comenius, Hair)
Výukové projekty
Zahraniční spolupráce
Příprava na mezinárodní certifikáty ve Fj, Aj
Důraz na individuální potřeby studentů
Bezstresové prostředí rodinného charakteru
Široká nabídka volitelných předmětů (Dramatika a divadlo, Dějiny a teorie filmu, Výtvarná praktika, Žurnalistika, Muzikologie, Psychologický seminář)
Veřejné divadelní představení studentů
Spolupracujeme: Společnost bratří Čapků, divadlo Na Prádle, Gender Studies, Dům čtení MKP, Archaia,....
Kulturní akce pro širší veřejnost
Tvorba vlastních výukových programů

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 273 studentů a z toho je 75 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2954H01 – Cukrář
2021–20223 rokyDenní7200
6951H01 – Kadeřník
2021–20223 rokyDenní15000
2951E01 – Potravinářská výroba
2021–20223 rokyDenní7200
3356H01 – Truhlář
2021–20223 rokyDenní8400
3356E01 – Truhlářská a čalounická výroba
2021–20223 rokyDenní8400
8251H05 – Vlásenkář a maskér
2021–20223 rokyDenní20000
Střední vzdělání s maturitou
7941K41 – Gymnázium
2021–20224 rokyDenní28800
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2021–20222 rokyDenní15600
6941L52 – Vlasová kosmetika
2021–20222 rokyDenní15600

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.