Logo Stredniskoly.cz

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.

www.gymnaziumbc.cz
www.pcssou.cz
gymbc (zavináč) seznam.cz
pcssou (zavináč) seznam.cz
271 751 063 (Sekretariát)
606 709 781 (Sekretariát)
271 750 393 (Ekonomické oddělení)

Sídlo školy

Trhanovské náměstí 129/8
Praha 10, 10200

Odloučené pracoviště

Sofijské náměstí 2, Praha 4
Hodnocení prezentace (Co je to?):
49,87 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Alena Ondráková
Zřizovatel:PhDr.Václav Andrle CSc.
Kontaktní osoby:PhDr.Lenka Andrlová (statutární zástupce ředitele), 736 726 330
Bc.Gabriela Rychtářová (sekretářka školy), 271 751 063
Ivan Čelko, DiS. (administrativní pracovník pro přijímací řízení studentů), 606 709 781
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se rozhodnutím ředitele školy nekonají.
Uchazeči budou během března a dubna pozváni na přijímací pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, prospěch v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk), zájmové aktivity, účast v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a všeobecný přehled uchazeče. V případě, že počet uchazečů bude vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, bude dána přednost uchazečům s lepším prospěchem, přičemž stejná váha jako prospěchu bude přikládána účasti v literárních, výtvarných a jiných soutěžích a olympiádách, zájmovým aktivitám, vlastní tvorbě apod. Ve srovnatelných případech bude rozhodovat dřívější podání přihlášky.

Vybavení

Pro učební obory plně vybavená truhlářská dílna
Pro učební obor kadeřník vlastní kadeřnický salon "Studio mladých kadeřníků"
Čtenářský koutek

Další informace

Účast v mezinárodních projektech (Erasmus +,Comenius, Hair)
Výukové projekty
Zahraniční spolupráce
Příprava na mezinárodní certifikáty ve Fj, Aj
Důraz na individuální potřeby studentů
Bezstresové prostředí rodinného charakteru
Široká nabídka volitelných předmětů (Dramatika a divadlo, Dějiny a teorie filmu, Výtvarná praktika, Žurnalistika, Muzikologie, Psychologický seminář)
Veřejné divadelní představení studentů
Spolupracujeme: Společnost bratří Čapků, divadlo Na Prádle, Gender Studies, Dům čtení MKP, Archaia,....
Kulturní akce pro širší veřejnost
Tvorba vlastních výukových programů

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
8251H05 – Vlásenkář a maskérStřední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní
Všeobecné informace o oboru Vlásenkář a maskér

Fotogalerie

budova školygymnázium1gymnázium2pcssou1pcssou2pcssou3cukrářikadeřník a vizážista Pavel Pavlovskýkadeřnice - příprava na pódiové vystoupení na Schole Pragensiskadeřnice - Veletrh řemeselkadeřnická provozovna - Sofijské náměstítruhlářitruhlářiGymnázium - adaptační kurz 2012/2013Gymnázium adaptační kurz 2011/2012

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.