Logo Stredniskoly.cz

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.

www.gymnaziumbc.cz
www.pcssou.cz
gymbc (zavináč) seznam.cz
pcssou (zavináč) seznam.cz
271 751 063 (Sekretariát)
606 709 781 (Sekretariát)
271 750 393 (Ekonomické oddělení)

Sídlo školy

Trhanovské náměstí 129/8
Praha 10, 10200

Odloučené pracoviště

Sofijské náměstí 2, Praha 4
Hodnocení prezentace (Co je to?):
64,52 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Alena Ondráková
Zřizovatel:PhDr.Václav Andrle CSc.
Kontaktní osoby:PhDr.Lenka Andrlová (statutární zástupce ředitele), 736 726 330
Bc.Gabriela Rychtářová (sekretářka školy), 271 751 063
Ivan Čelko, DiS. (administrativní pracovník pro přijímací řízení studentů), 606 709 781
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Úterý19. prosince 201713:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Čtvrtek21. prosince 201713:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Úterý2. ledna 201813:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Čtvrtek4. ledna 201813:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Úterý9. ledna 201813:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Čtvrtek11. ledna 201813:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Úterý16. ledna 201813:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Čtvrtek18. ledna 201813:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Úterý23. ledna 201813:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Čtvrtek25. ledna 201813:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Úterý30. ledna 201813:00–16:00 hod.Den otevřených dveří gymnázium a učiliště
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se rozhodnutím ředitele školy nekonají.
Uchazeči budou během března a dubna pozváni na přijímací pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, prospěch v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk), zájmové aktivity, účast v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a všeobecný přehled uchazeče. V případě, že počet uchazečů bude vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, bude dána přednost uchazečům s lepším prospěchem, přičemž stejná váha jako prospěchu bude přikládána účasti v literárních, výtvarných a jiných soutěžích a olympiádách, zájmovým aktivitám, vlastní tvorbě apod. Ve srovnatelných případech bude rozhodovat dřívější podání přihlášky.

Vybavení

Pro učební obory plně vybavená truhlářská dílna
Pro učební obor kadeřník vlastní kadeřnický salon "Studio mladých kadeřníků"
Čtenářský koutek

Další informace

Účast v mezinárodních projektech (Erasmus +,Comenius, Hair)
Výukové projekty
Zahraniční spolupráce
Příprava na mezinárodní certifikáty ve Fj, Aj
Důraz na individuální potřeby studentů
Bezstresové prostředí rodinného charakteru
Široká nabídka volitelných předmětů (Dramatika a divadlo, Dějiny a teorie filmu, Výtvarná praktika, Žurnalistika, Muzikologie, Psychologický seminář)
Veřejné divadelní představení studentů
Spolupracujeme: Společnost bratří Čapků, divadlo Na Prádle, Gender Studies, Dům čtení MKP, Archaia,....
Kulturní akce pro širší veřejnost
Tvorba vlastních výukových programů

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7941K41 – Gymnázium
Studia humaniora
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDenní60
Jsme soukromé gymnázium sídlící v Praze 10. Nabízíme úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v oblasti humanitní a umělecko-výtvarné.

Oborové zaměření naší školy je inspirováno odkazem tvorby bratří Čapků, dvou významných postav literárního a umělecko-výtvarného světa. Studenti mají možnost se v průběhu studia zaměřit na jednu, popř. obě z těchto oblastí studia, a to jak po stránce teoretické, tak i praktické.

Vzdělávání je u nás vedeno individuálním přístupem a snahou dát každému studentovi prostor k rozvinutí jeho schopností a vloh. Zároveň se snažíme vytvořit studentům takové podmínky, ve kterých by měli být připraveni na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy různého typu.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 28800
6641L01 – Obchodník
zaměření webdesign
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDenní30
Studijní obor obchodník má výraznou orientaci pro samostatné vykonávání obchodně provozních a marketingových činností, včetně webdesignu a činností zaměřených na oblast bankovnictví.
Všeobecné informace o oboru Obchodník
Školné: 15600
6641L01 – Obchodník
zaměření webdesign
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDálkové30
Studijní obor obchodník má výraznou orientaci pro samostatné vykonávání obchodně provozních a marketingových činností, včetně webdesignu a činností zaměřených na oblast bankovnictví.
Všeobecné informace o oboru Obchodník
Školné: 15600
6951H01 – KadeřníkStřední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní32
Vzdělávací program učebního oboru kadeřník zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb na úrovni středního odborného vzdělání.
Všeobecné informace o oboru Kadeřník
Školné: 15000
3356H01 – TruhlářStřední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní25
V učebním oboru truhlář se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů, zabývají se výrobou nábytku a zařízení, částečně i výrobou jednoduchých stavebně-truhlářských výrobků. Získané teoretické vědomosti prakticky procvičují v odborném výcviku.
Všeobecné informace o oboru Truhlář
Školné: bez školného
2954H01 – CukrářStřední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní20
Absolvent oboru zvládne zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy mělněním, mixováním, třením, vařením a šleháním. Bude umět zhotovovat cukrářské polotovary, korpusy, hotové výrobky, moučníky a zmrzliny tvarováním, pečením, smažením, vařením, plněním, poléváním, krájením, zdobením a další speciální úpravou včetně jejich výtvarného zpracování. Dále bude umět obsluhovat a seřizovat strojní mechanizační a technologická zařízení, kontrolovat a vyhodnocovat průběh technologického procesu a samostatně provádět potřebné pracovní zásahy pro zabezpečení optimální kvality výrobků.
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: bez školného
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2016–20172 rokyDenní60
Studijní obor podnikání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku. Studium je zaměřeno na zvládnutí komunikace (ústní, písemné a elektronické) s využitím prostředků informační technologie. Pozornost je věnována také rozvoji všeobecného vzdělání jako základu pro další, celoživotní učení.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 15600
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2016–20173 rokyDálkové30
Studijní obor podnikání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku. Studium je zaměřeno na zvládnutí komunikace (ústní, písemné a elektronické) s využitím prostředků informační technologie. Pozornost je věnována také rozvoji všeobecného vzdělání jako základu pro další, celoživotní učení.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 12000
2951E01 – Potravinářská výrobaStřední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní20
Všeobecné informace o oboru Potravinářská výrobaŠkolné: bez školného
3356E01 – Truhlářské práceStřední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní25
Všeobecné informace o oboru Truhlářské práceŠkolné: bez školného
6651E01 – Prodavačské práceStřední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní25
Všeobecné informace o oboru Prodavačské práceŠkolné: bez školného
6941L52 – Vlasová kosmetikaNástavbové studium2016–20172 rokyDenní30
Studium oboru rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti z oblasti vlasové a pleťové kosmetiky tak, aby absolvent byl schopen zhotovovat účesy vhodně zvolenými moderními technologickými postupy dle módními trendů a individuálních přání zákazníka, v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy a mohl poskytovat poradenské služby v péči a v ošetřování vlasů. Absolvent bude připraven vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v kadeřnických službách včetně využívání marketingových nástrojů, orientace v ekonomicko- právním zabezpečení provozu, znalosti účetnictví, daňové evidence a dalších administrativních prací. Úspěšným zakončením má absolvent možnost získat maturitu v atraktivní profesi a zvýšit své šance na uplatnění ve svém oboru, či ucházet se o přijetí na vyšších odborných nebo vysokých školách.
Všeobecné informace o oboru Vlasová kosmetika
Školné: 15600
6941L52 – Vlasová kosmetikaNástavbové studium2016–20173 rokyDálkové30
Studium oboru rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti z oblasti vlasové a pleťové kosmetiky tak, aby absolvent byl schopen zhotovovat účesy vhodně zvolenými moderními technologickými postupy dle módními trendů a individuálních přání zákazníka, v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy a mohl poskytovat poradenské služby v péči a v ošetřování vlasů. Absolvent bude připraven vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v kadeřnických službách včetně využívání marketingových nástrojů, orientace v ekonomicko- právním zabezpečení provozu, znalosti účetnictví, daňové evidence a dalších administrativních prací. Úspěšným zakončením má absolvent možnost získat maturitu v atraktivní profesi a zvýšit své šance na uplatnění ve svém oboru, či ucházet se o přijetí na vyšších odborných nebo vysokých školách.
Všeobecné informace o oboru Vlasová kosmetika
Školné: 12000
8251H05 – Vlásenkář a maskérStřední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní
Všeobecné informace o oboru Vlásenkář a maskér

Fotogalerie

budova školygymnázium1gymnázium2pcssou1pcssou2pcssou3cukrářikadeřník a vizážista Pavel Pavlovskýkadeřnice - příprava na pódiové vystoupení na Schole Pragensiskadeřnice - Veletrh řemeselkadeřnická provozovna - Sofijské náměstítruhlářitruhlářiGymnázium - adaptační kurz 2012/2013Gymnázium adaptační kurz 2011/2012

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.