Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.

skola (zavináč) gbc-pcssou.cz
736 726 330 Sekretariát
606 709 781 Sekretariát

Sídlo školy

Trhanovské náměstí 129/8
Praha 10, 10200

Odloučené pracoviště

Učňovské kadeřnictví
Milánská 419, Praha 10
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Alena Ondráková
Zřizovatel:
PhDr.Václav Andrle, CSc.

Kontaktní osoby

15. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
17. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
22. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
24. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
29. září 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
1. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
6. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
8. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
13. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
15. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
20. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
22. října 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
3. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
5. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
10. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
12. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
19. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
24. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
26. listopadu 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
1. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
3. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
8. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
10. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
15. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
17. prosince 2020 13:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, latina

Přijímací zkoušky se rozhodnutím ředitele školy nekonají.
Uchazeči budou během března a dubna pozváni na přijímací pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, prospěch v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk), zájmové aktivity, účast v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a všeobecný přehled uchazeče. V případě, že počet uchazečů bude vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, bude dána přednost uchazečům s lepším prospěchem, přičemž stejná váha jako prospěchu bude přikládána účasti v literárních, výtvarných a jiných soutěžích a olympiádách, zájmovým aktivitám, vlastní tvorbě apod. Ve srovnatelných případech bude rozhodovat dřívější podání přihlášky.

Pro učební obory plně vybavená truhlářská dílna
Pro učební obor kadeřník vlastní kadeřnický salon "Studio mladých kadeřníků"
Čtenářský koutek

Účast v mezinárodních projektech (Erasmus +,Comenius, Hair)
Výukové projekty
Zahraniční spolupráce
Příprava na mezinárodní certifikáty ve Fj, Aj
Důraz na individuální potřeby studentů
Bezstresové prostředí rodinného charakteru
Široká nabídka volitelných předmětů (Dramatika a divadlo, Dějiny a teorie filmu, Výtvarná praktika, Žurnalistika, Muzikologie, Psychologický seminář)
Veřejné divadelní představení studentů
Spolupracujeme: Společnost bratří Čapků, divadlo Na Prádle, Gender Studies, Dům čtení MKP, Archaia,....
Kulturní akce pro širší veřejnost
Tvorba vlastních výukových programů

Školu navštěvuje celkem 273 studentů a z toho je 75 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář
29-54-H/01
2021–223 roky0
denníŠkolné: 7200
Kadeřník
69-51-H/01
2021–223 roky0
denníŠkolné: 15000
Potravinářská výroba
29-51-E/01
2021–223 roky0
denníŠkolné: 7200
Truhlář
33-56-H/01
2021–223 roky0
denníŠkolné: 8400
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
2021–223 roky0
denníŠkolné: 8400
Vlásenkář a maskér
82-51-H/05
2021–223 roky0
denníŠkolné: 20000
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/41
2021–224 roky0
denníŠkolné: 28800
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2021–222 roky0
denníŠkolné: 15600
Vlasová kosmetika
69-41-L/52
2021–222 roky0
denníŠkolné: 15600

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.