Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Křesťanské gymnázium

reditel (zavináč) krestanskegymnazium.cz
info (zavináč) krestanskegymnazium.cz

Sídlo školy

Kozinova 1000
Praha 10, 10200
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ing. Božena Böhmová
Zřizovatel:
Arcibiskupství pražské

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Výchovu žáků provádíme v duchu vzájemné tolerance, pomoci, lásky a spolupráce, jak ji křesťanství vneslo do evropské kultury. Proto přijímáme všechny děti, které chtějí být takto vedeny. Tímto směrem je zaměřena i doplňková mimoškolní činnost.

Od 1. ročníku a primy vyučujeme povinně anglický jazyk rozdělený na různé stupně pokročilosti. Testy k rozdělení studentů se konají v prvním týdnu školní docházky. Povinné jsou také konverzace v jazycích a jejich výuku podle možnosti provádí rodilí mluvčí. Všichni studenti mají tři roky povinný předmět latinu. Další povinný jazyk je pak volitelný z francouzštiny nebo němčiny.Během studia realizujeme výměny s německým, francouzským a švýcarským gymnáziem.
Absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vysokých školách, o čemž svědčí i vysoké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách.

ZŠ Hostivař, http://www.zshostivar.cz/jidelna.htm

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2024–258 roků66ČJ, MNeNe
denní310/67

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.