Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Křesťanské gymnázium

reditel (zavináč) krestanskegymnazium.cz
info (zavináč) krestanskegymnazium.cz

Sídlo školy

Kozinova 1000
Praha 10, 10200
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ing. Božena Böhmová
Zřizovatel:
Arcibiskupství pražské

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Informace o škole

Výchovu žáků provádíme v duchu vzájemné tolerance, pomoci, lásky a spolupráce, jak ji křesťanství vneslo do evropské kultury. Proto přijímáme všechny děti, které chtějí být takto vedeny. Tímto směrem je zaměřena i doplňková mimoškolní činnost.

Od 1. ročníku a primy vyučujeme povinně anglický jazyk rozdělený na různé stupně pokročilosti. Testy k rozdělení studentů se konají v prvním týdnu školní docházky. Povinné jsou také konverzace v jazycích a jejich výuku podle možnosti provádí rodilí mluvčí. Všichni studenti mají tři roky povinný předmět latinu. Další povinný jazyk je pak volitelný z francouzštiny nebo němčiny.Během studia realizujeme výměny s německým, francouzským a švýcarským gymnáziem.
Absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vysokých školách, o čemž svědčí i vysoké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách.

Stravování

ZŠ Hostivař, http://www.zshostivar.cz/jidelna.htm

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K81 – Gymnázium
2020–20218 rokůDenní67
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.