Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a Středníh odborné učiliště, Praha - Čakovice

sekretariat (zavináč) sou-cakovice.cz
castka (zavináč) sou-cakovice.cz
283 932 237 Sekretariát

Sídlo školy

Ke Stadionu 623
Praha 9 - Čakovice, 19600
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Věra Nováková
Zřizovatel:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

7. prosince 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Gastroden - hlavní den otevřených dveří
10. ledna 2024 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
7. února 2024 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

  • Adaptační kurzy
  • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
  • Lyžařské kurzy
  • Školní bufet
  • Tuzemské výlety a exkurze
  • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
  • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, francouzština, němčina

SOŠ A SOU, PRAHA - ČAKOVICE
Škola poskytuje vzdělání v gastronomických oborech středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou (kuchař, číšník). Specifikou školy je obor středního vzdělání s maturitní zkouškou „Chovatel cizokrajných zvířat“. Pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem nabízí SOŠ a SOU, Praha – Čakovice obor nástavbového studia „ Podnikání“.
I přes klesající demografickou křivku se vedení školy daří každý rok naplnit kapacitu školy tak, že otevírá všechny obory vzdělávání. Ve výhledu na další tři roky škola nepočítá se zásadní změnou skladby oborů vzdělávání. Do prvních ročníků se vždy přijímá tolik žáků, kolik v předchozím školním roce absolvuje (cca 170 absolventů). Ukazuje se velmi pozitivním to, že škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech středního vzdělávání s výučním listem i maturitní zkouškou a dále i to, že je ve vzdělávací nabídce školy dvouletý obor středního vzdělávání s výučním listem „ Provoz společného stravování“, který je určen převážně pro žáky s neukončeným základním vzděláním.
Vzhledem k tomu, že se škola nachází na území hlavního města Prahy, jsou hlavním odběratelem absolventů gastronomických oborů restaurace všech kategorií a také gastronomické provozy hotelů. Mnoho žáků zůstává pracovat i v provozovnách, ve kterých absolvovali odborný výcvik. Absolventi nemají problémy s uplatněním. V ZOO Praha a jiných ZOO či Zverimexech, nejen na území ČR, nachází uplatnění mnoho absolventů oboru „Chovatel cizokrajných zvířat“.
Odborný výcvik probíhá ve školních kuchyních a školní jídelně a na mnoha dalších smluvních pracovištích, mezi kterými jsou špičkové gastronomické provozy.
Odborné a jazykové vzdělávání doplňuje rozsáhlá nabídka zahraničních pracovních stáží realizovaných v rámci projektů Leonardo da Vinci a Tandem (Kypr, Anglie, Belgie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Německo, Rakousko a Slovensko). Tyto pracovní stáže umožňují žákům seznámit se s gastronomiemi různých států a umožní jim naučit se nové technologie a postupy. Nemalou devizou těchto pobytů je i rozsáhlá jazyková příprava a upevnění si jazykových dovedností v reálném prostředí.
Škola žákům nabízí kurzy na pracovištích vybavených nejmodernějšími gastronomickými technologiemi – Polygon a dále odborné gastronomické kurzy (studené kuchyně, vykrajování ovoce a zeleniny, barmanské kurzy, kurzy světových gastronomií, baristické kurzy …).
Škola pružně reaguje na nové trendy a potřeby z hlediska zaměstnanosti v regionu a tyto požadavky zapracovává do školních vzdělávacích programů. Vzhledem ke skladbě oborů vzdělávání, nemají žáci, kteří chtějí pracovat v oboru, jež absolvovali na střední škole, větší problémy najít si zaměstnání. Vzhledem k širokému uplatnění absolventů a k neustálému zájmu uchazečů o studium na SOŠ a SOU, Praha – Čakovice, patří škola k nejvýznamnějším vzdělávacím institucím v regionu.

Vlastní (školní restaurace).

Vlastní domov mládeže.

Školu navštěvuje celkem 495 studentů a z toho je 55 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2024–253 roky90AnoNe
denní454/90Prospěch: 2,5
Práce ve stravování
65-51-E/02
2024–252 roky30AnoNe
denní88/30Prospěch: 2,9
Střední vzdělání s maturitou
Gastronomie
65-41-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní290/30Prospěch: 1,6
Chovatel cizokrajných zvířat
41-43-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní132/30Prospěch: 1,5
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2024–252 roky30ČJ, MAnoNe
denní53/30Prospěch: 2,2

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.