Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), Praha s.r.o.

praha (zavináč) 1kspa.cz
p.jecminkova (zavináč) seznam.cz
281 863 044 Sekretariát
733 123 588 Sekretariát mobil
733 581 381 Ředitelka

Sídlo školy

Chabařovická 4/1125
Praha 8, 18200
Partner serveru
Logo školy
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Pavlína Ječmínková
Zřizovatel:
Ing. Hana Skallová

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

17. října 2023 13:30–15:00 hod.
Den otevřených dveří
7. listopadu 2023 13:30–15:00 hod.
Den otevřených dveří
10. listopadu 2023 19:00–23:00 hod.
Maturitní ples
16. ledna 2024 13:30–15:00 hod.
Den otevřených dveří
20. února 2024 13:30–15:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, ruština

Zatímco se většina ostatních soukromých škol hroutí, krachuje a různě omezuje výuku, tak školy 1.KŠPA - také díky tomu, že jsou sítí škol, které mají jednu majitelku a podporují se navzájem - naopak vzkvétají, otevírají nové obory a investují do technického zázemí a do školního prostředí.

Škola v Praze byla založena v roce 1992 a nepřetržitě tak úspěšně působí více jak 30 let.

Když máte jet za stejnou cenu taxíkem zn. Trabant či Mercedes, jaké auto si zvolíte?
1.KŠPA, to je mercedes mezi soukromými školami!

Můžete si být jisti, že u nás za své školené dostanete vždy něco navíc oproti státním i ostatním soukromým středním školám. Je to kouzlo přístupu, snaha o partnerstký přístup k žákům i rodičům, zábava a živost, soutěživost, domácké prostředí a další, co nás odlišuje od ostatních. Zkuste to taky s námi!

1.KŠPA - to je vždy trochu pozornosti navíc!

Pro velký úspěch naší střední školy jsme se rozhodli zřídit i soukromou základní školu 1. KŠPA. V Kladně už od 1. září 2014 škola úspěšně funguje. V Praze jsme otevřeli od 1. 9. 2015 v prostorách střední školy první třídu včetně družiny. Obědy jsou zajištěny ve škole. Hlavní výhodou je malý počet dětí ve třídě - do 16 žáků, takže se můžeme Vašim dítkům věnovat daleko více a individuálněji, než je tomu na nyní tak přeplněných státních školách.
Vyučujeme klasické písmo, anglický jazyk již od 1. třídy. Dnes výuka probíhá zatím na 1. stupni, tj.v 1. až 5. třídě. Po dohodě s Vámi rozšiřujeme výuku tělocviku a výtvarné výchovy, aby pro Vaše děti byla škola opravdu více "škola hrou".
Pokud byste měli zájem své dítě k nám přihlásit, tak přijďte kdykoli v průběhu tohoto školního roku.

Doplňujeme počty žáků na 1. stupni ZŠ - průběžně přijímáme žáky. Stav přijímání konzultujte se sekretariátem školy.

Chabařovická 4/1125, 182 00 Praha 8
Dopravní pojení:
10 minut chůze od stanice metra C „Ládví“
stanice „Štěpničná“ – bus č. 103, 152, 177, 368
stanice „Sídliště Ďáblice“ – bus č. 103, 183, 368; tramvaj č. 10

Zřizovatelka a jednatelka školy Ing. Hana Skallová se umístila na 3.místě v kategorii středně velkých firem se školou 1.KŚPA Kladno a do finále postoupila i naše pražská škola.

Naše škola už 30 let nabízí velmi kvalitní studium denní i dálkovou formou. Od školního roku 2023/2024 nabízí místo dálkového studia jen 4leté distanční studium. Studium dálkovou formou tzv. dobíhá, neotvírají se nové 1. ročníky. Pedagogický sbor je zkušený a vstřícný.

Chceme v našich studentech podporovat kreativitu, vlastní myšlení, schopnost reagovat, řešit problémy, ptát se a umět komunikovat. Snažíme se u nás ve škole vytvářet co možná nejpřátelštější prostředí,. které je otevřené připomínkám a podnětům žáků i jejich rodičů. Chceme, aby se k nám do školy žáci těšili, aby ji měli rádi, aby byli hrdí, že ji vystudovali. Chováme se ke svým studentům jako k partnerům a kolegům a rozvíjíme v nich otevřené a férové dospělé jednání.
Tak neváhejte a zkuste to s námi i vy!

Pro studenty z Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a dalších zemí, ze kterých se k nám studenti hlásí, máme připravené kondiční kurzy češtiny zdarma.

http://www.facebook.com/1kspa

www.1kspa.cz

http://www.1kspa.cz/kladno/

http://www.1kspa.cz/litomerice/

Přijímací řízení pro obor GRAFICKÝ DESIGN je spojeno POUZE S TALENTOVOU ZKOUŠKOU.

Koná se: 04.01.2024, 05.01.2024.
Ředitelka školy může vypsat další kola přijímací a talentové zkoušky.

Kritériem je ukončení základního vzdělání a úspěšné vykonání talentové zkoušky, která se skládá:
1) Domácí práce
Uchazeč o studium předloží pět samostatně vypracovaných výtvarných děl (např. kresba, malba, fotografie, ukázky grafických návrhů).
2) Ústní pohovor
Cílem ústního pohovoru je ověření, zda uchazeč má všeobecný přehled a předpoklady ke studiu oboru Grafický design.

Přijímáno bude prvních 25 uchazečů seřazených podle počtu bodů u talentové zkoušky a v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí průměr ze základní školy.


Pro ostatní studijní obory je jednotná přijímací zkouška stanovena MŠMT takto: 1. termín 12.04.2024, 2. termín 15.04.2024, náhradní termíny: 29.04.2024 a 30.04.2024.
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.
Blíže na našem webu http://www.1kspa-praha.cz

Nebojte se k nám hlásit ke studiu, individuálním přístupem dokážeme vyhovět žákům se specifickým poruchami učení i problematičtějším žákům. Věříme totiž, že se často i z těch studentů, kteří studium zpočátku zanedbávají, něco "vyloupne". A často jsme takové proměny svědky. A o tom je také celý pedagogický a výchovný proces.

http://www.stredniskoly.cz/skola/6000069... kladenská škola

http://www.stredniskoly.cz/skola/6000107... litoměřická škola

Rozjíždíme také ve škole program, který pomůže našim absolventům a studentům najít práci či brigádu, další studium v zahraničí či v ČR.

Zatímco se většina ostatních soukromých škol hroutí a různě omezuje výuku, tak školy 1.KŠPA - také díky tomu, že jsou sítí škol, které mají jednu majitelku a podporují se navzájem - naopak vzkvétají, otevírají nové obory a investují do technického zázemí a do školního prostředí.
Když máte jet za stejnou cenu taxíkem zn. Trabant či Mercedes, jaké auto si zvolíte?
1.KŠPA,to je mercedes mezi soukromými školami!

Čtyřleté denní studium (pro absolventy ZŠ) ,
čtyřleté distanční studium (pro absolventy ZŠ) ve vybraných oborech.

Kvalita, jistota a tradice - pojďte studovat k nám a připojdte se k desítkám a stovkám spokojených studentů a k tisícům absolventů naší školy, kteří na ni rádi vzpomínají!

Asi víte, že se škola začala orientovat více na kreativní obory - výtvarnictví v reklamě a grafický design. Její majitelé nezůstali pozadu: vyšla jim například kniha pohádek, kterou Mrg. Vladimír Skalla napsal a Ing. Hana Skallová ilustrovala. Máte-li o ni zájem tak zde je link: http://www.grada.cz/pavouci-kralovna-a-d...

Pozor! Je trochu strašidelná!

Hlaste se nám na nový obor GRAFICKÝ DESIGN! Úspěšně "běží" již 9. rokem. V květnu 2018 opustili školu první maturanti. Ve školním roce 2019/2020 byly dokonce naplněny dvě 1. třídy, kromě 2. až 4. ročníku.

Ve školním roce 2018/2019 jsme rozšířili výukových prostor o fotografický a 2 malířské ateliéry a výstavní prostory pro studenty školy!

Bufet v recepci školy nabízí studentům o přestávkách studené občerstvení a nápoje i teplé bagety. Další občerstvení vlastní výroby nabízí OU Chabařovická.

Obědy pro ZŠ jsou zajištěny ve škole.

Možnost občerstvení je doplněna prostřednictvím prodejních automatů.

K dispozici jsou automaty na potraviny a nápoje

Ubytování škola nemůže zajistit.

Ve škole je celkem 22 učeben, z toho 6 učeben výpočetní techniky vybavených dataprojektorem nebo interaktivní tabulí, celkem má škola 11 interaktivních tabulí, 2 multimediální učebny,
1 velká a 1 malá tělocvična. Dále byly zřízeny dva grafické ateliéry..
Škola je vybavena automaty na občerstvení a nápoje a malým bufetem.
Ve škole je družina pro žáky ZŠ.

Naše škola si zakládá na příjemném a přátelském prostředí, otevřené komunikaci s žáky, kvalitě výuky a 30leté tradici. Zřizovatelka školy ing. Hana Skallová se umístila se svou kladenskou 1.KŠPA na třetím místě v kategorii středně velkých firem (z 9 500 firem). A s pražskou 1.KŠPA postoupila mezi 34 nejlepších firem v soutěži Ocenění českých podnikatelek.
Více si přečtete na našich webových stránkách www.1kspa.cz

Doneste ukázat 5 vlastních výtvarných děl (obrázky nebo fotografie) k posouzení. Nebojte se, nebude se zkoušet.

V září roku 2015 jsme začali s první malopočetnou třídou o 8 prvňáčcích (maximum ve třídě je 16 prvňáčků).
V současné době máme pouze první stupeň (1. třídu až 5. třídu). Ve škole je družina. Průběžně doplňujeme počty žáků na 1. stupni ZŠ. Stav přijímání je nutno konzultovat se sekretariátem.

Do naší školy se můžete hlásit v průběhu celého roku, můžete k nám přestupovat z jiných škol, uznáme vám předešlé - i nedokončené - vzdělání.

Dny otevřených dveří - kromě uvedených dnů také po telefonické domluvě kdykoliv.

Další kola přijímacího řízení budou upřesněny po jednotných přijímacích zkouškách.
Blíže na našem webu školy http://www.1kspa-praha.cz

Školu navštěvuje celkem 605 studentů a z toho je 51 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Cestovní ruch
65-42-M/02
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní30/30
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní30/30
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní30/30
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
distanční30/30
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
distanční30/30
Grafický design
82-41-M/05
2024–254 roky30TZNeAno
denní30/30
Informační technologie
18-20-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní30/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.