Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Soukromá střední odborná škola START

reditelka (zavináč) sos-start.cz
vildova (zavináč) sos-start.cz
604 144 382 Ředitelka
731 900 892 Zástupkyně ředitelky

Sídlo školy

Dygrýnova 1006/21
Praha 9 - Černý Most, 19800
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jana Novotná
Zřizovatel:
Mgr. Jana Novotná

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

11. listopadu 2020 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
20. ledna 2021 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, ruština, španělština

Cesta ke kvalitě

- Škola si stanovuje vlastní cíle a normy
- Prioritou je kvalitní výchova a vzdělávání
- Výuka ve všech předmětech je propojena s potřebami skutečného života
- Obsahy jednotlivých předmětů na sebe navazují
- Škola se snaží podporovat všestranný individuální rozvoj žáků
- Škola je místem rovných příležitostí pro žáky i učitele
- Škola dbá na estetickou úpravu prostředí
- Škola je příjemným a otevřeným prostorem
- Nejdůležitější roli hrají mezilidské vztahy
- Vedení školy se snaží vytvářet dobré pracovní klima
- Ve škole vládne kolegialita
- Ekonomické a personální řízení školy je zcela transparentní
- Učitelé i žáci vyjadřují loajalitu ke své škole
- Škola se neustále stará o svůj materiální rozvoj
- Jednotlivcům se dostává podpory, pokud ji potřebují
- Pedagogové naslouchají osobním problémům žáků
- Většina žáků se s důvěrou obrací na učitele a na ředitelku školy
- Vztahy učitelů a žáků jsou otevřené
- Škola má stále potřebu inovovat

Stravování

Jídelna v budově školy, možnost výběru ze dvou jídel. Zřizovatel přispívá žákům na obědy, cena 1 obědu tedy činí 33 Kč (polévka, hlavní chod, nápoj, dezert nebo ovoce).

Ubytování

Možnost ubytování v domově mládeže poblíž školy.

Vybavení

Od 15. 7. 2019 škola sídlí na nové adrese (v červeném pavilonu ZŠ Generála Janouška v Praze 9 na Černém Mostě). Škola je kvalitně a funkčně vybavená - nábytek, nové PC s připojením na internet, dataprojektory v každé učebně, další přístroje a pomůcky ke zpestření a zkvalitnění výuky. WIFI ve všech prostorách školy. Bohatě vybavená školní knihovna (beletrie, odborná literatura, DVD, výukové programy). Kvalitní nově zrekonstruované sportoviště (tělocvična, venkovní hřiště - atletika, fotbal, basketbal, volejbal).

Další informace

Nejdůležitější jsou dobré mezilidské vztahy a kvalitní učitelský sbor a vedení školy. To vše u nás najdete. Přijďte se k nám podívat. Certifikátem kvality jsou pro nás dobré výsledky u maturit, postřehy od absolventů, zaměstnavatelů (žáci konají odbornou praxi ve firmách), a také spokojení žáci a jejich rodiče. Studovalo a studuje zde mnoho sourozeneckých dvojic.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 105 studentů a z toho je 62 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
6542M02 – Cestovní ruch (Cestovní ruch)
2021–20224 rokyDenní3020 000,- Kč za rok
Frekvenci plateb si určí zákonný zástupce na počátku studia (roční, pololetní, měsíční platby).

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.