Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Soukromá střední odborná škola START, s. r. o.

reditelka (zavináč) sos-start.cz
vildova (zavináč) sos-start.cz
604 144 382 Ředitelka
731 900 892 Zástupkyně ředitelky

Sídlo školy

Dygrýnova 1006/21
Praha 9 - Černý Most, 19800
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jana Novotná
Zřizovatel:
Mgr. Jana Novotná

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština, španělština

- Prioritou je kvalitní výchova a vzdělávání
- Výuka ve všech předmětech je propojena s potřebami skutečného života
- Obsahy jednotlivých předmětů na sebe navazují
- Škola se snaží podporovat všestranný individuální rozvoj žáků
- Škola je místem rovných příležitostí pro žáky i učitele
- Škola dbá na estetickou úpravu prostředí
- Škola je příjemným a otevřeným prostorem
- Nejdůležitější roli hrají mezilidské vztahy
- Vedení školy se snaží vytvářet dobré pracovní klima
- Ve škole vládne kolegialita
- Ekonomické a personální řízení školy je zcela transparentní
- Učitelé i žáci vyjadřují loajalitu ke své škole
- Škola se neustále stará o svůj materiální rozvoj
- Jednotlivcům se dostává podpory, pokud ji potřebují
- Pedagogové naslouchají osobním problémům žáků
- Většina žáků se s důvěrou obrací na učitele a na ředitelku školy
- Vztahy učitelů a žáků jsou otevřené
- Škola má stále potřebu inovovat

Jídelna v budově školy, možnost výběru ze dvou jídel. Zřizovatel přispívá žákům na obědy, cena 1 obědu tedy činí 38 Kč (polévka, hlavní chod, nápoj, dezert nebo ovoce).

Škola nemá vlastní domov mládeže.

Škola sídlí v červeném pavilonu ZŠ Generála Janouška v Praze 9 na Černém Mostě II. Škola je kvalitně a funkčně vybavená - nábytek v učebnách, šatny, nové PC s rychlým připojením na internet, dataprojektory v každé učebně, další přístroje a pomůcky ke zpestření a zkvalitnění výuky. WIFI ve všech prostorách školy. Bohatě vybavená školní knihovna (beletrie, odborná literatura, DVD, výukové programy). Kvalitní sportoviště (tělocvična, venkovní hřiště - atletika, fotbal, basketbal, volejbal), kinosál.

Virtuální prohlídka na stránkách školy.

Nejzásadnější jsou dobré mezilidské vztahy a kvalitní učitelský sbor a vedení školy. To vše u nás najdete. Certifikátem kvality jsou pro nás výsledky u maturitních zkoušek, umístění žáků v soutěžích, informace a postřehy od absolventů školy, zaměstnavatelů, u nichž žáci konají odbornou praxi, dalších sociálních partnerů, České školní inspekce, ale hlavně spokojení žáci a jejich rodiče.

Absolvent oboru ovládá na dobré úrovni dva cizí jazyky, vytvořil si pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat. Dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich. Uvědomuje si základy zdravého životního stylu.

Absolvent je připraven pro práci v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, turistických informačních centrech, hotelech (pracovník recepce, organizační pracovník, pracovník v marketingové oblasti, v oblasti ubytovací, zprostředkovací služby a dalších) a nejrůznějších rekreačních, kulturních a sportovních zařízeních a historických nebo uměleckých objektech. Dále se uplatní jako průvodce cestovního ruchu, delegát nebo animátor. V komplexu služeb cestovního ruchu je způsobilý zapojit se do všech organizačně-právních forem podnikání nebo pracovat ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Mimo oblast cestovního ruchu se absolvent uplatní ve všech typech organizací, kde využije znalosti cizích jazyků, ekonomie, účetnictví, marketinku, managementu, práva, obchodní korespondence a znalosti z informatiky. Další uplatnění nalezne absolvent také v oblasti terciárního vzdělávání.

V průběhu studia je připravován k samostatnému přístupu ke studiu na vyšších a vysokých školách a univerzitách.

Školu navštěvuje celkem 105 studentů a z toho je 62 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Cestovní ruch
65-42-M/02
2023–244 roky28ČJ, MNeNe
denní50/24Školné: 20000,- Kč/rokProspěch: 1,3
Obor Cestovní ruch zahrnuje kromě odborných předmětů cestovního ruchu také kompletní ekonomické vzdělání (ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, informatika, management, marketing). Profilovými předměty jsou cizí jazyky - anglický jazyk povinně, výběr druhého cizího jazyka a nepovinně třetí cizí jazyk.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.