Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Soukromá střední odborná škola START

reditelka (zavináč) sos-start.cz
vildova (zavináč) sos-start.cz
604 144 382 Ředitelka
731 900 892 Zástupkyně ředitelky

Sídlo školy

Dygrýnova 1006/21
Praha 9 - Černý Most, 19800
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jana Novotná
Zřizovatel:
Mgr. Jana Novotná

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

11. listopadu 2020 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
20. ledna 2021 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, ruština, španělština

Cesta ke kvalitě

- Škola si stanovuje vlastní cíle a normy
- Prioritou je kvalitní výchova a vzdělávání
- Výuka ve všech předmětech je propojena s potřebami skutečného života
- Obsahy jednotlivých předmětů na sebe navazují
- Škola se snaží podporovat všestranný individuální rozvoj žáků
- Škola je místem rovných příležitostí pro žáky i učitele
- Škola dbá na estetickou úpravu prostředí
- Škola je příjemným a otevřeným prostorem
- Nejdůležitější roli hrají mezilidské vztahy
- Vedení školy se snaží vytvářet dobré pracovní klima
- Ve škole vládne kolegialita
- Ekonomické a personální řízení školy je zcela transparentní
- Učitelé i žáci vyjadřují loajalitu ke své škole
- Škola se neustále stará o svůj materiální rozvoj
- Jednotlivcům se dostává podpory, pokud ji potřebují
- Pedagogové naslouchají osobním problémům žáků
- Většina žáků se s důvěrou obrací na učitele a na ředitelku školy
- Vztahy učitelů a žáků jsou otevřené
- Škola má stále potřebu inovovat

Stravování

Jídelna v budově školy, možnost výběru ze dvou jídel. Zřizovatel přispívá žákům na obědy, cena 1 obědu tedy činí 31 Kč (polévka, hlavní chod, nápoj, dezert nebo ovoce).

Ubytování

Možnost ubytování v domově mládeže poblíž školy.

Vybavení

Od 15. 7. 2019 škola sídlí na nové adrese (v červeném pavilonu ZŠ Generála Janouška v Praze 9 na Černém Mostě). Škola je kvalitně a funkčně vybavená - nábytek, nové PC s připojením na internet, dataprojektory v každé učebně, další přístroje a pomůcky ke zpestření a zkvalitnění výuky. WIFI ve všech prostorách školy. Bohatě vybavená školní knihovna (beletrie, odborná literatura, DVD, výukové programy). Kvalitní nově zrekonstruované sportoviště (tělocvična, venkovní hřiště - atletika, fotbal, basketbal, volejbal).

Další informace

Nejdůležitější jsou dobré mezilidské vztahy a kvalitní učitelský sbor a vedení školy. To vše u nás najdete. Přijďte se k nám podívat. Certifikátem kvality jsou pro nás dobré výsledky u maturit, postřehy od absolventů, zaměstnavatelů (žáci konají odbornou praxi ve firmách), a také spokojení žáci a jejich rodiče. Studovalo a studuje zde mnoho sourozeneckých dvojic.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 105 studentů a z toho je 62 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
6542M02 – Cestovní ruch (Cestovní ruch)
2020–20214 rokyDenní5220 000,- Kč za rok
Frekvenci plateb si určí zákonný zástupce na počátku studia (roční, pololetní, měsíční platby).

Fotogalerie

Fotografie školy 1 Fotografie školy 2 Fotografie školy 3 Fotografie školy 4 Fotografie školy 5 Fotografie školy 6 Fotografie školy 7 Fotografie školy 8 Fotografie školy 9 Fotografie školy 10 Fotografie školy 11 Fotografie školy 12 Fotografie školy 13 Fotografie školy 14 Fotografie školy 15 Fotografie školy 16 Fotografie školy 17 Fotografie školy 18 Fotografie školy 19 Fotografie školy 20 Fotografie školy 21 Fotografie školy 22 Fotografie školy 23 Fotografie školy 24 Fotografie školy 25
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.