Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Soukromá střední odborná škola START, s. r. o.

reditelka (zavináč) sos-start.cz
vildova (zavináč) sos-start.cz
604 144 382 Ředitelka
731 900 892 Zástupkyně ředitelky

Sídlo školy

Dygrýnova 1006/21
Praha 9 - Černý Most, 19800
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jana Novotná
Zřizovatel:
Mgr. Jana Novotná

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

9. listopadu 2022 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
18. ledna 2023 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština, španělština

- Prioritou je kvalitní výchova a vzdělávání
- Výuka ve všech předmětech je propojena s potřebami skutečného života
- Obsahy jednotlivých předmětů na sebe navazují
- Škola se snaží podporovat všestranný individuální rozvoj žáků
- Škola je místem rovných příležitostí pro žáky i učitele
- Škola dbá na estetickou úpravu prostředí
- Škola je příjemným a otevřeným prostorem
- Nejdůležitější roli hrají mezilidské vztahy
- Vedení školy se snaží vytvářet dobré pracovní klima
- Ve škole vládne kolegialita
- Ekonomické a personální řízení školy je zcela transparentní
- Učitelé i žáci vyjadřují loajalitu ke své škole
- Škola se neustále stará o svůj materiální rozvoj
- Jednotlivcům se dostává podpory, pokud ji potřebují
- Pedagogové naslouchají osobním problémům žáků
- Většina žáků se s důvěrou obrací na učitele a na ředitelku školy
- Vztahy učitelů a žáků jsou otevřené
- Škola má stále potřebu inovovat

Jídelna v budově školy, možnost výběru ze dvou jídel. Zřizovatel přispívá žákům na obědy, cena 1 obědu tedy činí 38 Kč (polévka, hlavní chod, nápoj, dezert nebo ovoce).

Škola nemá vlastní domov mládeže.

Škola sídlí v červeném pavilonu ZŠ Generála Janouška v Praze 9 na Černém Mostě II. Škola je kvalitně a funkčně vybavená - nábytek v učebnách, šatny, nové PC s rychlým připojením na internet, dataprojektory v každé učebně, další přístroje a pomůcky ke zpestření a zkvalitnění výuky. WIFI ve všech prostorách školy. Bohatě vybavená školní knihovna (beletrie, odborná literatura, DVD, výukové programy). Kvalitní sportoviště (tělocvična, venkovní hřiště - atletika, fotbal, basketbal, volejbal), kinosál.

Virtuální prohlídka na stránkách školy.

Nejzásadnější jsou dobré mezilidské vztahy a kvalitní učitelský sbor a vedení školy. To vše u nás najdete. Certifikátem kvality jsou pro nás výsledky u maturitních zkoušek, umístění žáků v soutěžích, informace a postřehy od absolventů školy, zaměstnavatelů, u nichž žáci konají odbornou praxi, dalších sociálních partnerů, České školní inspekce, ale hlavně spokojení žáci a jejich rodiče.

Školu navštěvuje celkem 105 studentů a z toho je 62 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Cestovní ruch
65-42-M/012
2023–244 roky28ČJ, MNeNe
denní50/24Školné: 20000,- Kč/rokProspěch: 1,5
Obor Cestovní ruch zahrnuje také kompletní ekonomické vzdělání.
Cestovní ruch
65-42-M/02
2023–244 roky28ČJ, MNeNe
denní50/24Prospěch: 1,5

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.