Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

www.sssep9.cz
sekretariat (zavináč) sssep9.cz
nabor.zaku (zavináč) sssep9.cz
266 772 211 (ústředna (vrátnice))
266 772 220 (Nábor žáků)
266 772 210 (Sekretariát)

Sídlo školy

Novovysočanská 280/48
Praha 9, 19000
Hodnocení prezentace (Co je to?):
75,01 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
Zřizovatel:Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
Kontaktní osoby:Simona Cmíralová (nábor žáků), 266 772 220
Jaroslava Ťoupalíková (nábor žáků), 266 772 220
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Středa16. října 201916:30–18:00 hod.Multimédia a elektro obory
Středa30. října 201916:30–18:00 hod.Multimédia a elektro obory
Středa13. listopadu 201916:30–18:00 hod.Multimédia a elektro obory
Středa27. listopadu 201916:30–18:00 hod.Multimédia a elektro obory
Sobota7. prosince 201910:00–14:00 hod.Elektro obory
Středa11. prosince 201916:30–18:00 hod.Elektro obory
Středa8. ledna 202016:30–18:00 hod.Elektro obory
Sobota18. ledna 202010:00–14:00 hod.Elektro obory
Středa22. ledna 202016:30–18:00 hod.Elektro obory
Středa12. února 202016:30–18:00 hod.Elektro obory
Středa26. února 202016:30–18:00 hod.Elektro obory
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze

Stravování

Školní jídelna (výběr ze 2 teplých jídel nebo zeleninový talíř), bufet s klasickým sortimentem, ale i s teplými pokrmy, automaty na cukrovinky, teplé a studené nápoje.

Ubytování

Škola nemá internát ani domov mládeže, ale pro mimopražské žáky je možné zajistit ubytování smluvně v blízkosti školy.

Vybavení

Moderní interaktivní technika, laboratoře zaměřeny na výuku síťových technologií, IP telefonie, procesorů, pořádání videokonferencí, telemostů, atd. Na zahradě školy je víceúčelové sportoviště s prostorem pro odpočinek a relaxaci, velká posilovna, nově zprovozněna laboratoř 3D stereoskopické projekce.

Další informace

Proškolení žáků závěreč. ročníků z BP v elektrotechnice, které předepisuje vyhláška ČÚBP č. 50/78 Sb., účast na sportovních soutěžích, lyžařské zájezdy do Krkonoš, návštěvy odborných exkurzí, výstav, přednášek, kulturních akcí, poznávací zájezdy a výměnné studijní pobyty žáků se zahraničními školami v rámci projektu Erasmus +, maturitní ples, Klub mladého diváka.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Mechanik elektronických zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Elektromechanik pro zařízení a přístroje je tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Teoretická i praktická příprava žáků je zaměřena na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektronických výrobků a zařízení z oblasti výpočetní a organizační techniky, spotřební elektroniky, zabezpečovacích zařízení a dalších oborů, které pracují s elektronickými zařízeními a přístroji. Pro absolventy, kteří chtějí své teoretické i praktické dovednosti dále prohlubovat, mohou v naší škole pokračovat dvouletým denním nástavbovým studiem oboru bezpečnostní služby a získat maturitu.
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
1820M01 – Informační technologie
Softwarové aplikace a programování
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Studijní obor je zaměřen na vývoj a administraci webových i mobilních aplikací. Zabývá se implementací a administrací operačních systémů. Absolventi naleznou uplatnění ve firmách jako správci IT, tvůrci aplikací nebo na pozici poskytující podporu uživatelům IT. Absolventi tak mohou pracovat přímo ve firmách zabývajících se instalací a servisem výpočetní techniky nebo tvorbou klientských aplikací. Studenti se učí programování HTML, PHP a JAVASCRIPT. Absolventi nacházejí uplatnění v oblastech vývoje a servisu výpočetní techniky i jako programátoři, tvůrci webových aplikací a správci systémů. Absolventi jsou schopni pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
2641M01 – Elektrotechnika
Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Specializovaný studijní obor vychovává odborníky v oboru bezpečnostních technologií v rámci středoškolského vzdělání. Studenti jsou prakticky i teoreticky seznamováni se zásadami budování bezpečnostního, kamerového a přístupového systému, obor připravuje žáky tak, aby po absolvování našli uplatnění na pracovištích, kde je dominantní problematikou zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie. Absolventi mohou pracovat přímo v oblastech vývoje a servisu slaboproudých bezpečnostních zařízení, v oborech zabývajících se přístupovými systémy, kamerovými systémy, perimetrií a biometrií. Během studia se studenti naučí navrhnout smysluplný bezpečnostní systém, který prakticky zrealizují a následně obhájí. Škola dlouhodobě spolupracuje s renomovanými firmami v tomto oboru a žáci u nich realizují své praxe. Zároveň se žáci průběžně účastní školení firem o aktuálním stavu v praxi využívaných technologií. Po skončení studia mají žáci velmi dobrou možnost pracovního uplatnění. Absolventi jsou schopni pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Zájemci o studium na vysoké škole získají během studia na naší škole vynikající průpravu nejen k přijímacímu řízení, nýbrž i dobré základy pro vlastní studium
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
8241M17 – Multimediální tvorba
Vizualizace a počítačová grafika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou, na který jsou zájemci přijímani na základě talentové zkoušky. Přihlášky na obory s talentovou zkouškou se podávají nejpozději 30. 11. Vlastní talentové zkoušky se konají během prvních čtrnácti dní nového kalendářního roku. Obor multimediální tvorba žáky důkladně připravuje pro technická zabezpečení multimediálních projektů, velkou pozornost věnuje i výuce designu a reklamy. Výuka dává žákům prostor realizovat individuální umělecký tvůrčí cit ve světle moderních počítačových technologií 21. století. Webdesign, design výrobků, tvorba videí, natáčení ve 2D i 3D, scénáristika, dramaturgie, práce s vizuálními efekty, stereoskopická 3D laboratoř, přístup ke speciálnímu programovacímu sotfwaru i pro osobní použití. Studijní příprava v jedinečných materiálně technických podmínkách, bohatá praxe. Absolventi oboru nalézají uplatnění v oblasti reklamy, tvorby animovaných a hraných film, webdesignu; zájemci o další rozšiřování teoretických poznatků a praktických dovedností v oboru mohou na naší škole pokračovat studiem na vyšší odborné škole. Během studia získávají i dobré základy ke studiu na vysoké škole.
Všeobecné informace o oboru Multimediální tvorba
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Elektronik pro informační a komunikační techniku
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou. Obor zajišťuje teoretickou i praktickou přípravu budoucích servisních techniků pro výpočetní techniku a správců počítačových sítí, servisních mechaniků ve spotřební a sdělovací elektronice s důrazem na současné moderní technologie v komunikační a satelitní technice. Obor zajišťuje teoretickou i praktickou přípravu v oblasti robotiky.
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
6842L51 – Bezpečnostní služby
Bezpečnostní služby a systémy
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní24
Dvouleté nástavbové studium v denní formě je určeno absolventům všech učebních oborů. Je zaměřeno na problematiku bezpečnosti, práva a ochrany osob. Specializujeme se na bezpečnostní systémy a jejich obsluhu (PCO). Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů ČR ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Další možnosti se nabízejí ve veřejné zprávě, v oborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách IZS apod. Absolvent najde uplatnění např. jako bezpečnostní pracovník, strážník obecní policie, celník, pracovník ve vězeňské službě nebo v justiční stráži.
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostní služby
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Mechanik elektronických zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokKombinované60
Zkrácená forma studia pro získání středního vzdělání s výučním listem je nabídkou pro zájemce, kteří již absolvovali jiná studia a potřebují si své vzdělání pouze doplnit, v závislosti na požadavcích trhu práce.
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Hlavní budova školy

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.