Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

jaromira.plzakova (zavináč) gymcak.cz
kancelar (zavináč) gymcak.cz
iva.noskova (zavináč) gymcak.cz
283 931 391 Sekretariát
283 930 380 Ředitelka

Sídlo školy

nám. 25. března 100
Praha 9, 19600
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Iva Nosková
Zřizovatel:
Hl. město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

2. prosince 2020 17:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
ONLINE
6. ledna 2021 15:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
6. února 2021 10:00–12:00 hod.
Přijímací zkouška nanečisto
15. února 2021 07:00–08:00 hod.
Den otevřených dveří
https://www.youtube.com/watch?v=unk5ymmy...
19. března 2021 14:00–16:00 hod.
Přijímací zkouška nanečisto
  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

  • Adaptační kurzy
  • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
  • Lyžařské kurzy
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Podporováno používání notebooků při výuce
  • Přijímací zkoušky nanečisto
  • Tuzemské výlety a exkurze
  • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
  • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština

Menší gymnázium na okraji Prahy s dobrou dopravní dostupností, sídlící v historické budově z roku 1882. Gymnázium je provozováno od roku 1993, vždy se jednalo a nadále jedná o školu s rodinnou atmosférou. V současné době vzdělává 280 studentů nejen z čakovického regionu, ale i z ostatních částí Prahy či z přilehlých obcí okresu Praha – východ.

Studium na gymnáziu je šestileté (s rozšířenou výukou informatiky a jazyků) a čtyřleté (s rozšířenou výukou jazyků). Kromě nadstandardní dotace informatiky v šestiletém studiu nabízíme i výuku konverzace v anglickém a španělském jazyce s rodilým mluvčím. Čtyřleté studium je zaměřeno jazykově, i zde část hodin vyučují rodilí mluvčí.

Gymnázium má k dispozici 16 učeben, 11 je velkých pro 30 žáků, z toho 2 jsou zařízeny jako odborné posluchárny (Fy, Ch), další jako odborné učebny zeměpisu, dějepisu, biologie, hudební výchovy, zbývajících 5 učeben je menších (pro 16 žáků) a jsou zařízeny jako odborné učebny (jazyková učebna, jazyková laboratoř, dvě počítačové učebny, ateliér pro výuku VV). V učebnách biologie, zeměpisu a dějepisu jsou nainstalovány interaktivní tabule. V ostatních učebnách jsou k dispozici dataprojektory s promítacím plátnem. V srpnu 2009 proběhla přestavba jazykové učebny ve 3. patře na multimediální učebnu na základě grantu poskytnutého MHMP. V roce 2018 byla nově vybavena počítačová učebna. Společně se základní školou máme k užívání 2 tělocvičny, sportovní halu a venkovní hřiště.

Stravování v jídelně ZŠ ve stejném areálu

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/41
2021–224 roky30AnoAno
denní76/30
Gymnázium
79-41-K/61
Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ
2021–226 roků30AnoAno
denní260/32

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.