Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

jaromira.plzakova (zavináč) gymcak.cz
kancelar (zavináč) gymcak.cz
iva.noskova (zavináč) gymcak.cz
283 931 391 Sekretariát
283 930 380 Ředitelka

Sídlo školy

nám. 25. března 100
Praha 9, 19600
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Iva Nosková
Zřizovatel:
Hl. město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

29. listopadu 2023 15:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
10. ledna 2024 15:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
7. února 2024
Přijímací zkouška nanečisto
Čas bude upřesněn
23. února 2024
Přijímací zkouška nanečisto
Čas bude upřesněn
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, čínština, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština

Menší gymnázium na okraji Prahy s dobrou dopravní dostupností, sídlící v historické budově z roku 1882. Gymnázium je provozováno od roku 1993, vždy se jednalo a nadále jedná o školu s rodinnou atmosférou. V současné době vzdělává téměř 300 studentů nejen z čakovického regionu, ale i z ostatních částí Prahy či z přilehlých obcí okresu Praha – východ.

Studium na gymnáziu je šestileté (s rozšířenou výukou informatiky a jazyků) a čtyřleté (s rozšířenou výukou jazyků). Mimo anglický jazyk se žáci učí i druhý cizí jazyk po celou dobu studia. Pro oba obory nabízíme výuku jazyků a konverzace v také s rodilými mluvčími (AJ, NJ, ŠJ). Další jazyky jsou nabízeny v předmaturitním a maturitním ročníku (základy čínštiny, ruštiny, francouzština, latina).

Gymnázium má k dispozici 16 učeben, 11 je velkých pro 30 žáků, z toho 2 jsou zařízeny jako odborné posluchárny (Fy, Ch), další jako odborné učebny zeměpisu, dějepisu, biologie, hudební výchovy, zbývajících 5 učeben je menších (pro 16 žáků) a jsou zařízeny jako odborné učebny (jazyková učebna, jazyková laboratoř, dvě počítačové učebny, ateliér pro výuku VV). V učebnách zeměpisu a dějepisu jsou nainstalovány interaktivní tabule. V ostatních učebnách jsou k dispozici dataprojektory s promítacím plátnem. V srpnu 2009 proběhla přestavba jazykové učebny ve 3. patře na multimediální učebnu na základě grantu poskytnutého MHMP. V roce 2018 byla nově vybavena počítačová učebna, škola průběžně dokupuje další vybavení pro informatiku - máme několik typů robotů, kteří pomáhají žákům s proniknutím do oboru programování a také pro výuku nejen informatiky notebooky, tablety i iPody. V září 2021 jsme díky projektu Dotkni se vesmíru vypustili sondu do stratosféry a také jsme pro žáky připravili zbrusu novou venkovní učebnu a rekonstruovali učebnu fyziky. Školní rok 2022/2023 jsme zahájili s nově rekonstruovanou učebnou chemie, školní rok 2023/2024 s rekonstuovanými učebnami biologie, zeměpisu a PC/jazykovými učebnami. Společně se základní školou máme k užívání 2 tělocvičny, sportovní halu a venkovní hřiště. Školními maskoty jsou dvě králičí slečny, které se spolu se žáky účastní výuky v učebně biologie.

Stravování v jídelně ZŠ ve stejném areálu

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/61
Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ
2024–256 roků30ČJ, MNeNe
denní371/30
Gymnázium
79-41-K/41
2024–254 roky30ČJ, MNeNe
denní59/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.