Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola zeměměřická

stanek (zavináč) spszem.cz
spszem (zavináč) spszem.cz
284 823 470 Sekretariát
284 821 803 Ředitel školy
284 827 091 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Pod Táborem 300
Praha 9 - Hrdlořezy, 19000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Jan Staněk
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

20. října 2020 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří
14. listopadu 2020 09:00–13:00 hod.
GIS DAY
26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
8. prosince 2020 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří
19. ledna 2021 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří
23. ledna 2021 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Studium na SPŠ je čtyřleté denní pro žáky a uchazeče s ukončeným základním vzděláním. Je ukončeno maturitní zkouškou.
Učební plán
Obsahuje základní odborné předměty, jako jsou geodézie, katastr nemovitostí, kartografie, fotogrammetrie, GIS a další. Zvláštní důraz je kladen na praktická cvičení a odbornou praxi. Ve 3. ročníku se odborná praxe koná v geodetických firmách, ve 4. ročníku se tato praxe koná v terénu mimo Prahu. Předměty všeobecně vzdělávací jsou na úrovni požadovaného úplného středního vzdělání.

Ve škole je umístěna vlastní kuchyně a jídelna, ve studovně jsou automaty na pití a sušenky .

Ubytování pro mimopražské žáky je zajištěno v domovech mládeže. Rodiče obdrží seznam DM a sami si vyberou dle umístění, ceny apod.

97 PC, odborné pracovny, fitcentrum, studovna, venkovní hřiště, tělocvična, kopírovací stroje pro žáky, sportovní školní klub pro žáky, zahraniční exkurze.

Studium vhodné i pro dívky.
Uchazeči budou přijati na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek a na základě studijních výsledků (z vybraných předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, chemie, přírodopis, fyzika) z posledních dvou ročníků základní školy. Dalším předpokladem k přijetí je souhlasné vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti.
Informace o přijímacím řízení budou na webových stránkách školy nejdéle 31.1.2021.

Školu navštěvuje celkem 161 studentů a z toho je 76 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
2021–224 roky60ČJ, MAnoAno
denní113/56
Gymnázium
79-41-K/41
2021–224 roky30ČJ, MAnoAno
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.