Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha

stanek (zavináč) spszem.cz
spszem (zavináč) spszem.cz
284 823 470 Sekretariát
284 821 803 Ředitel školy
284 827 091 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Pod Táborem 300
Praha 9 - Hrdlořezy, 19000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Jan Staněk
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, španělština

Co nabízíme?
- připravujeme budoucí měřiče a odborníky v oblasti geodézie, kartografie, fotogrammetrie, geografických
informačních systémů a katastru nemovitostí
- zaměření studia: geodézie
geografické informační systémy
- studium zakončeno maturitní zkouškou
- absolventi se uplatní ve stavebních a geodetických firmách, na katastrálních, pozemkových i obecních úřadech
- práce v terénu i s vysoce specializovaným softwarem
spolupráce s odbornými institucemi, praxe ve firmách

Co nabízíme?
- komplexní středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou se zaměřením na fyzickou, sociální i regionální geografii, kartografii, demografii, ochranu životního prostředí, geografické informační systémy(GIS) či dálkový průzkum Země
- teoretické předměty doplněné praktickými cvičeními
- dva cizí jazyky
- specializované učebny a vybavení
- příjemné prostředí malé školy
- spolupráce s odbornými institucemi

97 PC, odborné pracovny, fitcentrum, studovna, venkovní hřiště, tělocvična, kopírovací stroje pro žáky, sportovní školní klub pro žáky, zahraniční exkurze.

Ve škole je umístěna vlastní kuchyně a jídelna, na chodbě školy jsou automaty na pití a sušenky .

Ubytování pro mimopražské žáky je zajištěno v domovech mládeže. Rodiče obdrží seznam DM a sami si vyberou dle umístění, ceny apod.

Studium vhodné i pro dívky.
Uchazeči budou přijati na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek a na základě studijních výsledků (z vybraných předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, chemie, přírodopis, fyzika) z posledních dvou ročníků základní školy.
Přihlášky podávejte do 1.3. 2022
Informace o přijímacím řízení budou na webových stránkách školy nejdéle 31.1.2021.

Školu navštěvuje celkem 173 studentů a z toho je 77 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
2024–254 roky60ČJ, MNeNe
denní488/150
Gymnázium
79-41-K/41
2024–254 roky30ČJ, MNeNe
denní164/59

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.