Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha

stanek (zavináč) spszem.cz
spszem (zavináč) spszem.cz
284 823 470 Sekretariát
284 821 803 Ředitel školy
284 827 091 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Pod Táborem 300
Praha 9 - Hrdlořezy, 19000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Jan Staněk
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

20. října 2020 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří
14. listopadu 2020 09:00–13:00 hod.
GIS DAY
26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
8. prosince 2020 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří
19. ledna 2021 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří
23. ledna 2021 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Studium na SPŠ je čtyřleté denní pro žáky a uchazeče s ukončeným základním vzděláním. Je ukončeno maturitní zkouškou.
Učební plán
Obsahuje základní odborné předměty, jako jsou geodézie, katastr nemovitostí, kartografie, fotogrammetrie, GIS a další. Zvláštní důraz je kladen na praktická cvičení a odbornou praxi. Ve 3. ročníku se odborná praxe koná v geodetických firmách, ve 4. ročníku se tato praxe koná v terénu mimo Prahu. Předměty všeobecně vzdělávací jsou na úrovni požadovaného úplného středního vzdělání.

Ve škole je umístěna vlastní kuchyně a jídelna, ve studovně jsou automaty na pití a sušenky .

Ubytování pro mimopražské žáky je zajištěno v domovech mládeže. Rodiče obdrží seznam DM a sami si vyberou dle umístění, ceny apod.

97 PC, odborné pracovny, fitcentrum, studovna, venkovní hřiště, tělocvična, kopírovací stroje pro žáky, sportovní školní klub pro žáky, zahraniční exkurze.

Studium vhodné i pro dívky.
Uchazeči budou přijati na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek a na základě studijních výsledků (z vybraných předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, chemie, přírodopis, fyzika) z posledních dvou ročníků základní školy. Dalším předpokladem k přijetí je souhlasné vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti.
Informace o přijímacím řízení budou na webových stránkách školy nejdéle 31.1.2021.

Školu navštěvuje celkem 161 studentů a z toho je 76 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
2021–224 roky60ČJ, MAnoAno
denní113/56
Gymnázium
79-41-K/41
2021–224 roky30ČJ, MAnoAno
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.