Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola zeměměřická

stanek (zavináč) spszem.cz
spszem (zavináč) spszem.cz
284 823 470 Sekretariát
284 821 803 Ředitel školy
284 827 091 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Pod Táborem 300
Praha 9 - Hrdlořezy, 19000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Jan Staněk
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

20. října 2020 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří
14. listopadu 2020 09:00–13:00 hod.
GIS DAY
26. listopadu 2020 07:00–17:00 hod.
Schola pragensis
Od 26.11.2020 - 28.11.2020
8. prosince 2020 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří.
8. prosince 2020 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří
19. ledna 2021 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří.
19. ledna 2021 16:30–18:30 hod.
Den otevřených dveří
23. ledna 2021 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří.
23. ledna 2021 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Studium

Studium na SPŠ je čtyřleté denní pro žáky a uchazeče s ukončeným základním vzděláním. Je ukončeno maturitní zkouškou.
Učební plán
Obsahuje základní odborné předměty, jako jsou geodézie, katastr nemovitostí, kartografie, fotogrammetrie, GIS a další. Zvláštní důraz je kladen na praktická cvičení a odbornou praxi. Ve 3. ročníku se odborná praxe koná v geodetických firmách, ve 4. ročníku se tato praxe koná v terénu mimo Prahu. Předměty všeobecně vzdělávací jsou na úrovni požadovaného úplného středního vzdělání.

Stravování

Ve škole je umístěna vlastní kuchyně a jídelna, ve studovně jsou automaty na pití a sušenky .

Ubytování

Ubytování pro mimopražské žáky je zajištěno v domovech mládeže. Rodiče obdrží seznam DM a sami si vyberou dle umístění, ceny apod.

Vybavení

97 PC, odborné pracovny, fitcentrum, studovna, venkovní hřiště, tělocvična, kopírovací stroje pro žáky, sportovní školní klub pro žáky, zahraniční exkurze.

Další informace

Studium vhodné i pro dívky.
Uchazeči budou přijati na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek a na základě studijních výsledků (z vybraných předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, chemie, přírodopis, fyzika) z posledních dvou ročníků základní školy. Dalším předpokladem k přijetí je souhlasné vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti.
Informace o přijímacím řízení budou na webových stránkách školy nejdéle 31.1.2020.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 161 studentů a z toho je 76 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
3646M01 – Geodézie a katastr nemovitostí
2020–20214 rokyDenní60
7941K41 – Gymnázium
2020–20214 rokyDenní30
Od školního roku 2020/2021 otevíráme nový čtyřletý studijní obor GEOGRAFICKÉ GYMNÁZIUM.
- komplexní středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou se zaměřením na fyzickou, sociální i regionální geografii, kartografii, demografii, ochranu životního prostředí, geografické informační systémy (GIS) či dálkový průzkum Země
- teoretické předměty doplněné praktickými cvičeními
- dva cizí jazyky
- specializované učebny a vybavení
- příjemné prostředí malé školy
- spolupráce s odbornými institucemi

Fotogalerie

Škola Učebna výpočetní techniky Učebna výpočetní techniky Praxe 1. ročník Praxe 1. ročník Praxe Praxe Praxe Praxe Praxe Praxe Praxe Souvislá praxe Praxe ve firmě Mezinárodní soutěž IG5 GNSS Měření v dole Měření v dole Dron Veletrh škol Sportovní kurz Sportovní kurz
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.