Facebook5,1 tis. To se mi líbí

ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.

kloucek.d (zavináč) artecon.cz
284 680 880 Sekretariát
725 196 038 Sekretariát

Sídlo školy

Nad Rokoskou 111/7
Praha 8, 18200
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Petr Procházka
Zřizovatel:
soukromý

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

8. listopadu 2020 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
29. listopadu 2020 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
10. února 2021 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

  • Automat na nápoje
  • Automat na občerstvení
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Podporováno používání notebooků při výuce
  • Splátkový kalendář školného

Angličtina, němčina, ruština

Výuka probíhá v řadě odborných učeben - multimediální učebna, fotoateliér, učebna počítačové grafiky, výtvarný ateliér.
Škola nabízí prostory i pro relaxační pobyt žáků o volných hodinách.

Trigema – fotíme chytré bydlení
Spolupracujeme s firmou Trigema, a.s., na fotodokumentaci nových i rozestavěných developerských projektů.

Czech Photo Centre – spolupráce
Uzavřeli jsme smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Czech Photo Centre.

Spolupráce s HC Sparta Praha.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Grafický design (Design televizní tvorby)
82-41-M/05
2021–224 roky25
denníŠkolné: 24000
Žáci proniknou do světa médií, televizní tvorby a vysílání. Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na audiovizuální média, zejména na televizní tvorbu a vysílání. Cílem je představit studentům televizi jako významné atraktivní médium, kde výtvarná složka zásadně podporuje obsah, emoci i formu a dosah sdělení. Žáci získají široké vědomosti odpovídající znalostem absolventa střední výtvarné školy a zároveň ovládnou složitý proces vzniku televizního pořadu, dramatického či zpravodajského charakteru. Studium obsáhne základy stěžejních televizních profesí
výtvarného a ekonomického zaměření.
Grafický design (Fotografie v reklamní praxi)
82-41-M/05
2021–224 roky25
denníŠkolné: 24000
Studium rozvíjí zobrazovací dovednosti, správné fotografické vidění a myšlení v oblasti klasické fotografie. Důraz je kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a podporu vlastní návrhové tvorby, také na základní výtvarné techniky, psychologii propagace a reklamy a především na práci v prostředí grafických programů na PC. Žák realizuje grafické návrhy a propagační tvorbu nejen v grafickém programu Adobe Photoshop, ale ovládá i programy Illustrator, InDesign, Flash a další. Ve vyšších ročnících studia je prostor výuky věnován především autorské tvorbě v oblasti digitální fotografie a videotvorby. V odborných předmětech pracuje také v klasickou fotografií ve školní fotokomoře. Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, dále pak možnosti tiskové grafiky a studium dějin výtvarné kultury.
Grafický design (Grafika médií)
82-41-M/05
2021–224 roky25
denníŠkolné: 24000
Cílem studia je dát studentovi předpoklady pro práci grafika – projektanta, který bude schopen nabídnout a zrealizovat pro klienta jakoukoli zakázku z oblasti madiální tvorby. Student digitálně zpracovává text a obraz, realizuje grafické návrhy a propagační tvorbu nejen v grafickém programu Adobe Photoshop, ale ovládá i programy Illustrator, InDesign, Flash a další. Studium vede žáka od návrhové tvorby pomocí výtvarné techniky až k realizaci konečného grafického materiálu na PC. Důraz je kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a podporu vlastní návrhové tvorby.
Grafický design (Herní grafika)
82-41-M/05
2021–224 roky25
denníŠkolné: 24000
Studium je zaměřeno na získání praktických dovedností pro tvorbu herní grafiky pro počítačové, mobilní a stolní hry. Studenti získají znalosti potřebné pro tvorbu herního prostředí, interaktivních prvků i doprovodných propagačních materiálů. Budou rozvíjet cit pro herní design, animaci a logické myšlení potřebné pro tvorbu her.
Obchodní akademie (Sportovní management)
63-41-M/02
2021–224 roky25
denníŠkolné: 24000
Velký důraz je v průběhu celého studia věnován stěžejním odborným
ekonomickým předmětům, jako jsou ekonomika a účetnictví. Dále předmětům věnující se činnostem ve sportovní organizaci, jako jsou např. sportovní management či marketing.
Důraz je kladen také na jazykové vzdělávání ve 2 cizích jazycích. Své
odborné znalosti mohou žáci v průběhu studia rozšiřovat ve volitelných odborných
předmětech, jako jsou např. mezinárodní fiktivní firma.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.