Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Trojské gymnázium s.r.o.

tgsc (zavináč) trojskegymnazium.cz
michajlov (zavináč) tg365.cz
233 541 232 Pevná linka - Troja
739 406 147 Mobilní telefon - Troja
799 517 575 Igor Michajlov

Sídlo školy

Trojská 211/110
Praha 7 - Troja, 17100
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Radim Jendřejas, MBA
Zřizovatel:
Trojské gymnázium s.r.o.

Kontaktní osoby

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, němčina, ruština

Prostřednictvím školní jídelny přímo v budově školy

Zahraničním studentům zajišťujeme

Laboratoř, multimediální aula, knihovna, sportovní hala, gymnastický sál, venkovní hřiště s umělým povrchem, počítačová učebna, jazyková učebna, kmenové třídy s dataprojektory, počítače ve třídách, wifi připojení, interaktivní tabule, interaktivní televize, notebooky, tablety, technologický klub (robotika-kybernetika)

Atraktivní školní vzdělávací program "V Trojské kotlině jako v rodině" a řada mimoškolních aktivit, projektové týdny, partnerská smlouva s obcí Praha Troja, vodácké kurzy

Školu navštěvuje celkem 230 studentů a z toho je 50 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2024–258 roků24ČJ, M, JINeAno
denní72/22

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, JI = jiné

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.