Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

kolmanova (zavináč) sps-dopravni.cz
kolmanovadominika (zavináč) sps-dopravni.cz
koprivovaolga (zavináč) sps-dopravni.cz
724 895 040 Studijní oddělení
732 436 232 Studijní oddělení
242 481 901 Sekretariát

Sídlo školy

Plzeňská 298/217a
Praha 5 - Motol, 15000

Odloučené pracoviště

Moravská 965/3, Praha 2
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. František Novotný
Zřizovatel:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

25. ledna 2020 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
+ zkoušky nanečisto
6. února 2020 15:30–17:30 hod.
Den otevřených dveří
+ zkoušky nanečisto
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Střední škola s nejširší nabídkou technických oborů

Střední průmyslová škola dopravní patří mezi největší pražské školy s širokou nabídkou učebních i maturitních oborů převážně technického směru, a to jak v denní, tak v dálkové formě studia. Pro žáky v denním studiu tříletých a čtyřletých oborů je studium poskytováno zdarma. Zřizovatelem školy je Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP).
Výuka je založena na dlouhodobé (téměř sedmdesátileté) tradici doplněné o moderní výukové metody a pomůcky nejen v teoretické přípravě žáků, ale i v praktické části na pracovištích odborného výcviku. Ten je v posledních ročnících zajišťován na pracovištích zřizovatele DPP nebo v autorizovaných servisech dle vlastního výběru. Studenti tak mohou už během studia poznat reálný pracovní život a získat odborné i pracovní návyky. Pokud se žák rozhodne pro spolupráci s DPP, může v posledním ročníku studia získat motivační stipendium ve výši 3 000 Kč měsíčně. Svou účastí v Motivačním či Absolventském programu si během studia zajistí řadu výhod a po maturitě či vyučení získá v DPP i pracovní místo. Co navíc škola nabízí? Individuální přístup k potřebám žáků, přátelské a bezpečné prostředí, zkušený pedagogický sbor, ve vybraných oborech dva cizí jazyky, odborné stáže v tuzemských i zahraničních firmách, účast v soutěžích i řadě společných žákovských aktivit mimo vyučování (sportovní a adaptační kurzy, imatrikulační a maturitní ples aj.). Škola nabízí i odborné kurzy pro veřejnost, např. zkoušku elektrotechnické způsobilosti z vyhlášky č. 50/1978 Sb., svářečský kurz, kurz liniového managementu a jazykové kurzy.

Budovy školy - seznam oborů

Teoretická výuka pro obory Informační technologie (aplikace, grafika a webdesign), Ekonomika městské dopravy, Logistika v dopravě, Informační a zabezpečovací systémy a Podnikání v denní formě studia probíhá v budově školy Plzeňská 298/217a, Praha 5 (tramvajová zastávka Vozovna Motol).

Teoretická výuka pro obory Autotronik, Automechanik, Autoelektrikář, Elektrikář, Elektromechanik pro dopravní prostředky, Karosář, Provozní zámečník, Autolakýrník a Aranžér, stejně jako pro nástavbové obory dálkové formy Provoz dopravních zařízení, Podnikání, Propagace a pro obory zkráceného dálkového studia Automechanik a Elektrikář probíhá v budově školy Moravská 3, Praha 2.

Stravování

Moderní školní bufet, samostatné automaty, nápojové automaty, obědy ve 20m vzdálené ZŠ.

Ubytování

Ubytování zajišťujeme ve smluvním internátě v Praze 9 - velmi dobře dopravně a cenově dostupné.

Vybavení

Počítačové a jazykové učebny, odborné učebny pro el. měření a elektroniku, lakovací box, diagnostická zařízení.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 1022 studentů a z toho je 87 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
6652H01 – Aranžér
2020–20213 rokyDenní
2361H01 – Autolakýrník
2020–20213 rokyDenní
2651H01 – Elektrikář
2020–20213 rokyDenní
2651H01 – Elektrikář
2020–20213 rokyDálkové
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2020–20213 rokyDenní
2355H02 – Karosář
2020–20213 rokyDenní
3941H01 – Malíř a lakýrník
2020–20213 rokyDenní
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
2020–20213 rokyDenní
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
2020–20213 rokyDálkové
2351H01 – Strojní mechanik
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
3941L01 – Autotronik
2020–20214 rokyDenní
1820M01 – Informační technologie
2020–20214 rokyDenní
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
2020–20214 rokyDenní
6641L01 – Obchodník
2020–20214 rokyDenní
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
2020–20214 rokyDenní
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2020–20212 rokyDenní
6441L51 – Podnikání
2020–20213 rokyDálkové
6642L51 – Propagace
2020–20212 rokyDenní
2343L51 – Provozní technika
2020–20212 rokyDenní
2343L51 – Provozní technika
2020–20213 rokyDálkové

Fotogalerie

Vítejte v naší škole Školní budova Plzeňská 102, Praha 5 - Motol Školní budova Moravská 3, Praha 2 Počítačová učebna v Motole Praxe automechaniků v Košířích Vozidlo pro výuku Den pro prváky 2016 Den pro prváky ve škole 2016 Aranžérky při práci Studentské volby 2016 Škola v Motole Trenažér tramvaje na DOD DPP Minikurz dispečera metra - projektový den Třídní výlet na Karlštejn Prezentace na Legendách Prezentace na akci Kočárky Prahou Student CUP SŽDC 2016 Květinová zastávka na Smíchově Žáci SPŠD jako vítězové národního kola Horizon Grand Prix 2019 Vítězný model vodíkového autíčka žáků SPŠD, a.s. Vánoční tramvaj 2018, kterou vyzdobili aranžéři SPŠD
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.