Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

kolmanova (zavináč) sps-dopravni.cz
kolmanovadominika (zavináč) sps-dopravni.cz
koprivovaolga (zavináč) sps-dopravni.cz
724 895 040 Studijní oddělení
732 436 232 Studijní oddělení

Sídlo školy

Plzeňská 298/217a
Praha 5 - Motol, 15000

Odloučená pracoviště

Odborný výcvik elektro-obory OZM Hostivař
Sazečská 3206/3, Praha 10
Objekt pro teoretickou výuku
Moravská 965/3, Praha 2 - Vinohrady
Odborný výcvik auto-obory Košíře
Plzeňská 1315/137, Praha 5 - Košíře
Odborný výcvik aranžér
Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. František Novotný
Zřizovatel:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, ruština

Střední průmyslová škola dopravní patří mezi největší pražské školy s širokou nabídkou učebních i maturitních oborů převážně technického směru, a to jak v denní, tak v dálkové formě studia. Pro žáky v denním studiu tříletých a čtyřletých oborů je studium poskytováno zdarma. Zřizovatelem školy je Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP).
Výuka je založena na dlouhodobé (téměř sedmdesátileté) tradici doplněné o moderní výukové metody a pomůcky nejen v teoretické přípravě žáků, ale i v praktické části na pracovištích odborného výcviku. Ten je v posledních ročnících zajišťován na pracovištích zřizovatele DPP nebo v autorizovaných servisech dle vlastního výběru. Studenti tak mohou už během studia poznat reálný pracovní život a získat odborné i pracovní návyky. Pokud se žák rozhodne pro spolupráci s DPP, může v posledním ročníku studia získat lákavé motivační stipendium. Svou účastí v Motivačním či Absolventském programu si během studia zajistí řadu výhod a po maturitě či vyučení získá v DPP i pracovní místo. Co navíc škola nabízí? Individuální přístup k potřebám žáků, přátelské a bezpečné prostředí, zkušený pedagogický sbor, ve vybraných oborech dva cizí jazyky, odborné stáže v tuzemských i zahraničních firmách, účast v soutěžích i řadě společných žákovských aktivit mimo vyučování (sportovní a adaptační kurzy, imatrikulační a maturitní ples aj.). Škola nabízí i odborné kurzy pro veřejnost, např. zkoušku elektrotechnické způsobilosti z vyhlášky č. 50/1978 Sb., svářečský kurz, kurz liniového managementu a jazykové kurzy.

Teoretická výuka v objektu Motol ( budova školy Plzeňská 298/217a, Praha 5; tramvajová zastávka Vozovna Motol): maturitní obory: Informační technologie (Aplikace, grafika a webdesign), Ekonomika městské dopravy, Logistika v dopravě a Informační a zabezpečovací systémy probíhá v budově školy Plzeňská 298/217a, Praha 5 (tramvajová zastávka Vozovna Motol).

Teoretická výuka v objektu Moravská (budova školy Moravská 3, Praha 2): maturitní obor Autotronik,
obory s výučním listem: Automechanik, Autoelektrikář, Elektrikář, Elektromechanik pro dopravní prostředky, Karosář, Provozní zámečník, Autolakýrník a Aranžér, nástavbové obory v denní a dálkové formě oborů Propagace, Podnikání a Provoz dopravních zařízení, obory dálkového zkráceného studia Automechanik, Elektrikář a Autolakýrník

V obou budovách školy fungují moderní školní bufety i samostatné nápojové automaty. V Motole je možnost stravování v jídelně pro pracovníky DPP "U Depáka". Na Moravské se lze stravovat ve školní jídelně ZŠ Sázavská vzdálené 20 m.

Ubytování zajišťujeme ve smluvním internátě v Praze 9 - velmi dobře dopravně a cenově dostupné.

Počítačové a jazykové učebny, odborné učebny pro el. měření a elektroniku, lakovací box, diagnostická zařízení.

Školu navštěvuje celkem 1092 studentů a z toho je 87 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Aranžér
66-52-H/01
2021–223 roky30AnoAno
denní52/32Prospěch: 2,4
Autoelektrikář (Autoelektrikář pro elektromobilitu)
26-57-H/01
2021–223 roky15AnoAno
denní25/12Prospěch: 2,4
Autolakýrník
23-61-H/01
2021–223 roky15AnoAno
denní16/9Prospěch: 2,6
Autolakýrník (Autolakýrník)
23-61-H/01
Vhodné pro absolventy středního vzdělání
2021–221,5 roku8AnoAno
dálkové0/0Školné: 25 000 Kč/ studium
Elektrikář
26-51-H/01
2021–223 roky30AnoAno
denní47/20Prospěch: 2,4
Elektrikář (Elektrikář)
26-51-H/01
Vhodné pro absolventy středního vzdělání
2021–221,5 roku24AnoAno
dálkové40/24Školné: 18 000 Kč/ studium
Pro velký zájem je kurz otevírán 2x ročně – vždy v září a v únoru daného školního roku.
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
2021–223 roky20AnoAno
denní23/18Prospěch: 2,4
Karosář
23-55-H/02
2021–223 roky15AnoAno
denní6/1Prospěch: 2,6
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
2021–223 roky45AnoAno
denní72/43Prospěch: 2,4
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2021–221,5 roku30AnoAno
dálkové11/11Školné: 15 000 Kč/studiumProspěch: 2,6
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2021–223 roky20AnoAno
dálkové11/11Školné: 15 000 Kč/ rokProspěch: 2,4
Strojní mechanik
23-51-H/01
2021–223 roky15AnoAno
denní11/8Prospěch: 2,6
Strojní mechanik
23-51-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání
2021–221,5 roku30AnoAno
dálkové1/0Školné: 15 000 Kč/studiumProspěch: 2,6
Střední vzdělání s maturitou
Autotronik
39-41-L/01
2021–224 roky60ČJ, MAnoAno
denní87/57Prospěch: 1,9
Informační technologie
18-20-M/01
2021–224 roky30ČJ, MAnoAno
denní52/28Prospěch: 1,9
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2021–224 roky30ČJ, MAnoAno
denní37/27Prospěch: 1,9
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
2021–224 roky30ČJ, MAnoAno
denní52/28Prospěch: 1,9
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2021–222 roky30ČJ, MAnoAno
denní20/12Prospěch: 1,9
Podnikání
64-41-L/51
2021–223 roky30ČJ, MAnoAno
dálkové3/0Prospěch: 1,9
Propagace
66-42-L/51
2021–222 roky30ČJ, MAnoAno
denní23/16Prospěch: 1,9
Provozní technika
23-43-L/51
2021–223 roky30ČJ, MAnoAno
dálkové3/0Prospěch: 1,9

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.