Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

kolmanova (zavináč) sps-dopravni.cz
kolmanovadominika (zavináč) sps-dopravni.cz
koprivovaolga (zavináč) sps-dopravni.cz
724 895 040 Studijní oddělení
732 436 232 Studijní oddělení
778 499 636 Nábor žáků

Sídlo školy

Plzeňská 298/217a
Praha 5 - Motol, 15000

Odloučená pracoviště

Odborný výcvik elektro-obory OZM Hostivař
Sazečská 3206/3, Praha 10
Objekt pro teoretickou výuku
Moravská 965/3, Praha 2 - Vinohrady
Odborný výcvik auto-obory Košíře
Plzeňská 1315/137, Praha 5 - Košíře
Odborný výcvik aranžér
Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Lukáš Sobotka
Zřizovatel:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoby

11.–12. října 2022
Řemesla živě, Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
3. listopadu 2022 15:30–17:30 hod.
Den otevřených dveří
Budou otevřeny i dílny v Košířích
24.–26. listopadu 2022
Schola Pragensis 2022, Kongresové centrum Praha
8. prosince 2022 15:30–17:30 hod.
Den otevřených dveří
Budou otevřeny i dílny v Košířích
12. ledna 2023 09:00–11:30 hod.
Den otevřených dveří
DOD budou spojeny se zkouškami nanečisto
28. ledna 2023 09:00–11:30 hod.
Den otevřených dveří
DOD budou spojeny se zkouškami nanečisto
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, ruština

Střední průmyslová škola dopravní patří mezi největší pražské školy s širokou nabídkou učebních i maturitních oborů převážně technického směru, a to jak v denní, tak v dálkové formě studia. Pro žáky v denním studiu tříletých a čtyřletých oborů je studium poskytováno zdarma. Zřizovatelem školy je Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP).
Výuka je založena na dlouhodobé (téměř sedmdesátileté) tradici doplněné o moderní výukové metody a pomůcky nejen v teoretické přípravě žáků, ale i v praktické části na pracovištích odborného výcviku. Ten je v posledních ročnících zajišťován na pracovištích zřizovatele DPP nebo v autorizovaných servisech dle vlastního výběru. Studenti tak mohou už během studia poznat reálný pracovní život a získat odborné i pracovní návyky. Pokud se žák rozhodne pro spolupráci s DPP, může v posledním ročníku studia získat lákavé motivační stipendium. Svou účastí v Motivačním či Absolventském programu si během studia zajistí řadu výhod a po maturitě či vyučení získá v DPP i pracovní místo. Co navíc škola nabízí? Individuální přístup k potřebám žáků, přátelské a bezpečné prostředí, zkušený pedagogický sbor, ve vybraných oborech dva cizí jazyky, odborné stáže v tuzemských i zahraničních firmách, účast v soutěžích i řadě společných žákovských aktivit mimo vyučování (sportovní a adaptační kurzy, imatrikulační a maturitní ples aj.). Škola nabízí i odborné kurzy pro veřejnost, např. zkoušku elektrotechnické způsobilosti z vyhlášky č. 50/1978 Sb., svářečský kurz, kurz liniového managementu a jazykové kurzy.

Teoretická výuka v objektu Motol ( budova školy Plzeňská 298/217a, Praha 5; tramvajová zastávka Vozovna Motol): maturitní obory: Informační technologie (Aplikace, grafika a webdesign), Provoz a ekonomika dopravy (Ekonomika městské dopravy, Logistika v dopravě) a Mechanik elektrotechnik (Informační a zabezpečovací systémy) probíhá v budově školy Plzeňská 298/217a, Praha 5 (tramvajová zastávka Vozovna Motol).

Teoretická výuka v objektu Moravská (budova školy Moravská 3, Praha 2): maturitní obor Autotronik,
obory s výučním listem: Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Autoelektrikář, Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje (pro dopravní prostředky), Karosář, Strojní mechanik (Provozní zámečník), Autolakýrník, nástavbové obory v denní a dálkové formě oborů Propagace, Podnikání a Provozní technika (Provoz dopravních zařízení, obory dálkového zkráceného studia Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Elektrikář a Autolakýrník

V obou budovách školy fungují moderní školní bufety i samostatné nápojové automaty. V Motole je možnost stravování v jídelně pro pracovníky DPP "U Depáka". Na Moravské se lze stravovat ve školní jídelně ZŠ Sázavská vzdálené 20 m.

Ubytování zajišťujeme ve smluvním internátě v Praze 9 - velmi dobře dopravně a cenově dostupné.

Počítačové a jazykové učebny, odborné učebny pro el. měření a elektroniku, lakovací box, diagnostická zařízení.

Školu navštěvuje celkem 1270 studentů a z toho je 88 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Autoelektrikář (Autoelektrikář pro elektromobilitu)
26-57-H/01
2022–233 roky15AnoNe
denní25/12Školné: bez školnéhoProspěch: 2,4
Postupné zavádění elektrobusů a parciálních trolejbusů do pražské MHD vyvolalo aktuální potřebu upravit školní vzdělávací program klasického Autoelektrikáře a obor nově profilovat na elektromobilitu.
Na tvorbě nového učebního plánu oboru se podílel společný expertní tým složený ze zástupců školy i odborníků z Dopravního podniku. Smyslem úprav bylo, aby absolventi oboru byli pro samostatnou servisní práci na elektrobusech, elektromobilech i parciálních trolejbusech vybaveni dostatečnými odbornými znalostmi, i patřičnými profesními dovednostmi. Do učebního plánu jsou zařazeny předměty, jako např. Konstrukce motorových vozidel, Opravárenství a diagnostika, Elektropříslušenství a Elektrické stroje a přístroje. Předmět Elektromobilita bude ve 3. ročníku probíhat ve formě workshopů přímo na pracovištích DPP, stejně jako povinná praxe žáků v rámci odborného výcviku.
Žáci oboru Autoelektrikář mohou využít všech výhod nabízených rozvojových programů zřizovatele školy Dopravního podniku hl. m. Prahy. V posledním ročníku studia se např. mohou přihlásit do Motivačního programu, v jehož rámci získají od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc ještě řadu zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Přihlásí-li se pak následně do Absolventského programu, mohou až dva roky v podniku pracovat pod odborným vedením zkušenějšího kolegy. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se i do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše 4x čtvrtletní časové jízdenky (Lítačky). Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč!
Součástí vzdělávání v oboru je také příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C a taky zkoušky z § 5 vyhlášky 50/1978 Sb., která je dnes mezi zaměstnavateli vyhledávaným kvalifikačním předpokladem.
Pokud se ukáže, že je žák studijní typ, může po ukončení učebního oboru pokračovat ve studiu v SPŠD nástavbovým oborem Podnikání, a to buď v denní, nebo dálkové formě.
Orientací na e-mobilitu budou absolventi SPŠD oboru Autoelektrikář připraveni na její nástup a rozvoj nejen v hromadné dopravě, ale i v běžném silničním provozu. Na trhu práce se stanou žádanými odborníky, neboť budou umět provádět diagnostiku, opravy a kontrolu elektrických a elektronických prvků nejen běžných vozidel, ale i vozidel hybridních a elektromobilů.
Pro vzdělávání v tomto oboru je důležitá manuální zručnost a určitá míra technického myšlení. Podmínkou přijetí je ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením. Pro další informace o oboru volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.
Autolakýrník
23-61-H/01
2022–233 roky15AnoNe
denní16/9Školné: bez školnéhoProspěch: 2,6
Největší efekt při opravě vozidla bezpochyby vždy udělá perfektně nanesený nový lak. Lakováním a úpravami povrchů karoserií a skříní vozidel se zabývá AUTOLAKÝRNÍK. Obor Autolakýrník je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří rádi „ze starého dělají nové“.
Důvodů, proč se stát zrovna autolakýrníkem je hned několik. Kvalifikovaný autolakýrník se v profesním životě totiž určitě neztratí. Uplatnění najde nejen v automobilovém průmyslu, ale i při úpravách a lakování povrchů jiných výrobků než vozidel. Práce bude mít vždycky dost. V dnešní uspěchané době stačí jen chvilka nepozornosti - a autolakýrník má o zakázku postaráno. Právě díky jeho práci může i staré auto, nebo vůz po nehodě znovu oslňovat na silnici svým vzhledem.
K tomu, aby dokonale ovládl své řemeslo, musí autolakýrník získat především znalosti o vlastnostech různých materiálů, neboť se učí míchání a aplikování barev na různé specifické povrchy. Musí ovládat práci s plničem i lakovací pistolí. a také speciální stříkací techniky typu airbrush. Naučí se podklad lakovaných dílů odborně připravit a pak nejen lakovat, ale poté i opravovat a ošetřovat. Nejde jen o lakování dekorativní, ale také o nanášení antikorozních či antivibračních povlaků. Při všech činnostech se žáci seznamují také se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Zvýšená pozornost je věnována i ekologickým způsobům likvidace zbytků nátěrových hmot.
V dílnách SPŠD, a.s. je budoucím autolakýrníkům k dispozici veškeré nezbytné vybavení - lakovací box, lakýrnické stojany, stříkací pistole, odsávací zařízení s filtrací, míchárna barev i souprava koloristických odstínů. Žáci tak získají základní orientaci o všech lakýrnických postupech a naučí se samostatně volit správný pracovní postup. Tyto dovednosti mnozí z nich využijí i u vozidel MHD (tramvají, autobusů a vagónů metra) na odborných praxích u zřizovatele školy - Dopravního podniku hl. m. Prahy. Ostatní praxi absolvují ve smluvních servisech různých značek. Velmi dobře funguje také spolupráce mezi školou a firmou Servind, která je největším distributorem barev. Naši žáci mají možnost několikrát ročně tam navštívit přínosná tematická školení, nebo se odborně připravovat na řemeslné soutěže.
Autolakýrník patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými rozvojovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a přihlásí se do Absolventského programu, může pod odborným vedením zkušenějšího kolegy pracovat po ukončení studia až dva roky. Pokud se v posledním ročníku studia zařadí do Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu ve výši časové jízdenky (Lítačky) pro studenty. Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč!
Pokud se ukáže, že je žák studijní typ, může absolvent tohoto učebního oboru pokračovat ve vzdělávání v SPŠD nástavbovým studiem oborů Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání, a to jak v denní, tak i dálkové formě.
Součástí vzdělávání je také získání řidičského oprávnění skupiny B.
Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a doložená zdravotní způsobilost.
Pro více informací o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.
Autolakýrník
23-61-H/01
Vhodné pro absolventy středního vzdělání
2022–231,5 roku8AnoNe
denní0/0Školné: 25 000 Kč/ studiumProspěch: 2,2
Plánujeme obor otevřít od 1. 9. 2022
Pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ). Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem!
Zkrácená forma studia je umožněna tím, že zájemci v průběhu výuky již nestudují všeobecně vzdělávací předměty, ale věnují se pouze studiu odbornosti. Výuka probíhá jednou týdně, od 13:15 do cca 20:00 hod. Střídá se teoretická výuka s praxí.
Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
Elektrikář
26-51-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní48/30Školné: bez školnéhoProspěch: 2,4
Elektrikář je moderně koncipovaný tříletý učební obor s vyváženým podílem slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky zakončený závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb. §5. Ti nejúspěšnější, kteří mají vynikající studijními výsledky, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory ČR.
Proč se stát zrovna elektrikářem?
Je to perspektivní a na trhu práce vysoce žádaná profese. Elektrikář je potřeba všude tam, kde je elektrika, a ta nás dnes obklopuje doslova na každém kroku. Elektřina je symbolem i hybnou pákou moderní doby. Ohromný technický pokrok přináší neustále nová, modernější řešení nejrůznějších elektrotechnických problémů, což na dnešní elektrikáře klade vysoké profesní nároky. Zejména na hloubku i šířku jejich odborných znalostí. Moderní doba přináší elektrikářům nutnost celoživotního vzdělávání, na druhé straně poskytuje atraktivní, tvůrčí a finančně dobře ohodnocenou profesní kariéru.
Proč studovat obor právě v SPŠD?
•Výuka oboru Elektrikář v SPŠD je vzhledem k potřebám zřizovatele - Dopravního podniku zaměřena i na dopravní prostředky v hromadné dopravě a nově i na elektromobilitu.
•Žákům je zajištěna praktická výuka buď v dílnách DPP, nebo u smluvních partnerů.
•Odborné dílny praktické výuky jsou komplexně moderně vybaveny
•V loňském školním roce byla ve škole otevřena zcela nová elektro laboratoř
•Žáci oboru mají možnost při studiu za výhodnějších podmínek získat řidičský průkaz skupiny B
•Pokud je žák studijní typ a rád by získal maturitu, může ve studiu pokračovat v nástavbovém studiu, a to v denní nebo i dálkové formě
•Obor Elektrikář patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými náborovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a přihlásí se do dvouletého Absolventského programu, může pod odborným vedením zkušenějšího kolegy pracovat dohromady až tři roky, během kterých jistě načerpá dostatek zkušenosti pro samostatnou práci. Pokud se v posledním ročníku zařadí do Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci oboru elektrikář možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu kupón k Lítačce zdarma. Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další jednorázový bonus ve výši 5 tisíc Kč!!!
Co všechno se budoucí elektrikáři během studia v SPŠD, a.s. naučí?
Získají nejen všeobecný přehled o elektro oboru se základními znalostmi elektroinstalačních prací, ale i žádanou specializaci na elektromobilitu. Vytvářejí si základní návyk pro trvalou adaptabilitu na rostoucí požadavky rozvoje elektrotechniky a elektroniky. Všechno, co se naučí v odborných předmětech, si mohou hned vyzkoušet v praxi. Nejprve ve školních elektro dílnách v OZM Hostivaři, později na pracovištích DPP či u smluvních partnerů.
Kde všude najde elektrikář uplatnění?
Úspěšný absolvent oboru najde uplatnění jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář v energetice, v železniční či tramvajové dopravě, např. v Dopravním podniku. Prostě kdekoliv, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?
Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Pro vzdělávání v tomto oboru je třeba jistá manuální zručnost a základní znalosti z fyziky a matematiky. Učivo uvedených předmětů v rozsahu základní školy bude na střední škole zpočátku znovu opakováno a nadále rozvíjeno a prohlubováno.

Pokud máte zájem o další informace o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel:
724 895 040 nebo 732 436 232.
Elektrikář
26-51-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–231,5 roku30AnoNe
dálkové72/24Školné: 15 000 Kč/studiumProspěch: 2,6
SPŠD, a.s. nabízí obor Elektrikář i v dálkové zkrácené formě - 1,5 roku. Toto studium je určeno těm, kteří již mají výuční list, maturitu či vysokoškolský diplom a potřebují se při práci vyučit v oboru elektrikář. Vzhledem k vysokému zájmu zaměstnavatelů i samotných uchazečů o tento obor, otevírá se studium dokonce dvakrát ročně - v září a únoru. K oběma formám studia oboru patří i vyhláška 50/ 1978 Sb. a pro ty nejlepší i Ocenění Hospodářské komory.
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro dopravní prostředky)
26-52-H/01
2022–233 roky20AnoNe
denní26/18Školné: bez školnéhoProspěch: 2,4
Školní vzdělávací program oboru Elektromechanik je vzhledem k potřebám zřizovatele Dopravního podniku hl. m. Prahy zaměřen na dopravní prostředky a nazývá se Elektromechanik pro dopravní prostředky.
Vyučit se v dnešní době elektromechanikem je spolehlivá cesta, jak si vybudovat respekt na trhu práce a navíc vydělávat „chlapské“ peníze. Firmám elektromechanici chybí, a tak se nemusí bát o dobře placenou práci.
Proč studovat obor právě v SPŠD, a.s.?
- Během studia jsou žáci podrobně seznámeni se všemi druhy hromadných dopravních prostředků v Praze používaných v minulosti i současnosti.
- Zavádění elektrobusů či parciálních trolejbusů do pražské MHD si žádá obor rozšířit i o výuku elektro motorů, aby budoucí absolventi měli o nastupující elektromobilitě potřebné teoretické i praktické znalosti.
- Ke studiu patří i osvědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb. § 5, které je dnes mezi zaměstnavateli vyhledávaným kvalifikačním předpokladem.
- Kromě výučního listu nejlepší absolventi oboru pravidelně získávají i Osvědčení Hospodářské komory ČR.
- Pokud je žák studijní typ a rád by získal maturitu, může ve studiu pokračovat v nástavbovém studiu, a to v denní nebo i dálkové formě.
- Obor Elektromechanik patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými náborovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a přihlásí se do Absolventského programu, může pod odborným vedením zkušenějšího kolegy pracovat po ukončení studia až dva roky. Pokud se v posledním ročníku studia zařadí do Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše předplatného časové jízdenky pro studenty zdarma. Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč!!!
Co všechno se žáci během studia ve škole naučí:
• ovládat odbornou terminologii;
• orientovat se v technické dokumentaci;
• pracovat s diagnostickými přístroji a volit správné technologické postupy;
• diagnostikovat a opravovat elektrotechnické obvody nebo zařízení s pomocí technické dokumentace
Jaké je uplatnění elektromechaniků?:
• Absolventi se mohou uplatnit v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích a údržbě elektrických a elektronických částí dopravních prostředků v autoservisech či ve stanicích technických kontrol.
Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?
Obor je vhodný pro všechny zvídavé kluky a holky, které baví přicházet na kloub elektrickým zařízením a přístrojům.
Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Pro vzdělávání v tomto oboru je třeba i jistá manuální zručnost.
Pokud máte zájem o další informace o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel:
724 895 040 nebo 732 436 232.
Karosář
23-55-H/02
2022–233 roky15AnoNe
denní6/6Školné: bez školnéhoProspěch: 2,6
Absolventi oboru se při dnešním rozvoji automobilového průmyslu o práci opravdu bát nemusí. S množstvím aut na silnicích totiž přibývá i dopravních nehod, po kterých je nutné poškozené karoserie i vnitřní mechanismy aut opravit a vyklepat.
Základem této profese je práce s plechy a kovovými profily. Budoucí karosáři se proto během studia učí znát jejich vlastnosti. Učí se pájet díly z tenkého plechu, jednotlivé plochy tmelit a zabrušovat, vyrovnávat a brousit. Během studia se žáci musí naučit i nové díly samostatně vyrábět.
V teoretickém vyučování získají dovednost čtení technologické dokumentace a strojírenských schémat, poznají druhy a vlastnosti materiálů i způsoby jejich označování. Nedílnou součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a absolvování kurzu svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2.

Proč studovat obor právě v SPŠD, a.s.?
Školní karosářská dílna je vybavena veškerým potřebným vybavením, a tak se žáci naučí vyrovnávat karoserie nejen na mobilním i pevném rovnacím rámu, ale také na nedestruktivní vyrovnávací soupravě, která umí vyrovnávat nerovnosti karoserie bez poškození laku. Naučí se pracovat s pákovými nůžkami, zkružovačkami, ohýbačkami a ostatními nástroji.
Exkluzivní výhodou SPŠD, a.s. je nabídka praxe pro žáky v dílnách DPP, kdy vedle běžné „klempířiny“ na autech, kterou se učí ve škole, mohou získat praxi i na vozidlech MHD - tramvajích a autobusech.
Obor Karosář navíc taky patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými rozvojovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a přihlásí se do Absolventského programu, může pod odborným vedením zkušenějšího kolegy pracovat po ukončení studia až dva roky. Pokud se v posledním ročníku studia zařadí do Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše kupónu časové jízdenky (Lítačky) pro studenty. Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč!
Pokud se ukáže, že je žák studijní typ, může si udělat maturitu v nástavbovém studiu, a to buď v denní, nebo i dálkové formě v oborech Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.
Jaké je uplatnění karosářů?
Absolventi oboru Karosář se uplatní především v dílnách a servisech, při celkových či dílčích opravách karosérií a skříní silničních a kolejových vozidel, montáži jejich příslušenství, jejich ošetřování a údržbě. Mohou se také uplatnit ve výrobě vozidel.
Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Obor je vhodný pro každého, kdo se zajímá o auta, má rád vůni benzinu, je zručný, pečlivý a má technické myšlení.
Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a doložená zdravotní způsobilost Pro další informace o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
2022–233 roky45AnoNe
denní98/45Školné: bez školnéhoProspěch: 2,4
Povolání automechanika bývalo snem mnoha kluků. Díky bleskově rozvíjejícímu se motorismu, nároky na odbornost a vzdělání automechaniků výrazně rostou. Dnešní doba staví před automechanika nepřeberné množství situací, kdy se musí poprat se spoustou elektrické a elektronické výbavy vozidla, která se musí měnit a nastavovat podle továrních hodnot. Amatérské opravy rychlý technologický pokrok u moderních vozidel „nabušených“ elektronikou již zcela znemožňuje, a tak se automechanici ani dnes nemusí o svou budoucnost bát.
Proč studovat obor právě v SPŠD?
• Výuka oboru Automechanik v SPŠD je vzhledem k potřebám Dopravního podniku vedle znalosti osobních vozidel rozšířena i o autobusovou techniku, což zvyšuje kvalifikaci našich absolventů.
• Škola vlastní moderní výukové komponenty od základů elektroniky a elektrotechniky až k elektronickým systémům vozidel, na kterých se žáci učí pracovat.
• Aby byla zajištěna aktuální provázanost mezi teorií a praxí, jsou učitelé SPŠD pravidelně školeni ve školicím středisku DPP a svoje nově nabyté poznatky promítají do teoretické i praktické výuky žáků.
• Součástí vzdělávání automechaniků je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C, kterou žáci SPŠD absolvují v autoškole DPP.
• Ti nejlepší si mohou za zvýhodněných podmínek udělat i svářečský kurz
• Pokud je žák studijní typ a rád by získal maturitu, může pokračovat v nástavbovém studiu, a to v denní nebo i dálkové formě
• Automobiloví nadšenci mohou navštěvovat školní automobilový kroužek, který se pravidelně schází každý týden
• Obor Automechanik patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými náborovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a zařadí se do tzv. Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti mají automechanici možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu roční kupón k Lítačce zdarma. Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další jednorázový bonus ve výši 5 tisíc Kč!!!
Co všechno se budoucí automechanici během studia v SPŠD, a.s. naučí?
Provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel, nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorů a jejich příslušenství. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a seznámí se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Učí se ovládat měřící a diagnostické přístroje a rozumět přístrojům pro kontrolu emisí vznětových i zážehových motorů i pro měření elektrických veličin. Osvojují si i praktické činnosti pneuservisu s „vyvažovačkou a zouvačkou“ a měřením geometrie, které jsou při dnešních stavech silnic naprosto nezbytným vybavením každé autodílny.
V čem se liší práce automechanika včera a dnes?
Dříve se jednalo o opravárenskou činnost převážně mechanických částí vozidla. Elektroinstalace se týkala pouze soustav pro spouštění motoru, dobíjení, osvětlení, stěračů a ventilátorů topení. Konstrukce aut se ale radikálně změnila. Krom mechanické obsahují dnes i podstatnou elektronickou část. Moderní elektronika zajišťuje nejen chod vozidla, ale má velký význam i pro bezpečnostní systém vozidla a významnou měrou se podílí i na komfortních systémech vozidla - sledování jízdních pruhů, mrtvého úhlu, adaptabilním tempomatu aj.
Kde všude najde automechanik uplatnění?
V dílnách velkých dopravních firem, jako je např. DPP, v autoservisech, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. Může se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel, či jako řidič nákladních vozidel.
Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?
Pro vzdělávání v tomto oboru je třeba jistá manuální zručnost, doporučený průměr do 2.2 a základní znalosti z fyziky. Přijímací zkouška na obor se nekoná.
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–231,5 roku30AnoNe
dálkové36/23Školné: 15 000 Kč/studiumProspěch: 2,6
Studium oboru Automechanik v dálkové zkrácené formě - 1,5 roku je určeno těm, kteří již mají výuční list, maturitu či vysokoškolský diplom a potřebují se při práci vyučit v oboru automechanik. Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem!
Zkrácená forma studia je umožněna tím, že zájemci v průběhu výuky již nestudují všeobecně vzdělávací předměty, ale věnují se pouze studiu odbornosti. Výuka probíhá jednou týdně, od 13:15 do cca 20:00 hod. Střídá se teoretická výuka s praxí.
Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
Celkem absolvuje studující 300 hodin výuky pouze odborných předmětů, z toho 200 hodin činí odborný výcvik. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získá výuční list v oboru. V případě zájmu lze navázat kurzem svářečské školy a získat svářečský průkaz.
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2022–233 roky20AnoNe
dálkové28/23Školné: 15 000 Kč/šk. rokProspěch: 2,4
Studium je určeno dospělým uchazečům, kteří mají ukončené základní vzdělání, případně nedokončený jakýkoli typ středoškolského studia.
Studium je organizováno v dálkové formě studia s trváním 3 roky.
Teoretická výuka je organizována v budově školy Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, odborný výcvik a odborná praxe probíhají na pracovištích školy a celková hodinová dotace činí za celou dobu studia 620 hodin.
Teoretická výuka probíhá v budově školy jeden den v týdnu zpravidla od 13:10 hod. cca do 20:00 hod. Odborný výcvik na pracovišti zpravidla od 14:00 hodin. Teoretická výuka se dle rozvrhu střídá s odborným výcvikem.
Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
Studium je ukončené závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
Strojní mechanik (Provozní zámečník)
23-51-H/01
2022–233 roky15AnoNe
denní8/8Školné: bez školnéhoProspěch: 2,6
Učební plán oboru Provozní zámečník, vychází z jednotného rámcového vzdělávacího programu oboru Strojní mechanik – 23-51-H/01. Jde o tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou.
Označení „zámečník“, které se běžně používá, je trochu zavádějící, protože naši žáci neopravují, ani nemontují zámky do dveří. Náplní studia oboru Provozní zámečník je obsluha, údržba a oprava strojů, různých technických zařízení i dopravních prostředků.
Mezi jejich nejpoužívanější pracovní prostředky patří ruční nářadí (šroubováky, kombinačky, klíče, apod.), kovoobráběcí stroje (soustruhy, frézky, pily, brusky, vrtačky apod.) a také měřicí přístroje a zkoušečky.
Zámečnické řemeslo se uplatní nejen ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu a dopravě, ale i kdekoliv jinde, protože je základem, ze kterého vycházejí všechny technické profese.
Je to obor, který v současnosti zaujímá jedno z prvních míst v žebříčku pracovních příležitostí.
Na co můžeme uchazeče o obor nalákat?
Zatímco všeobecně-vzdělávací předměty sdílejí naši zámečníci s autolakýrníky a karosáři, výuku odborných předmětů i odbornou praxi již vykonávají samostatně. Na každého žáka je tak dostatek času a mistři odborného výcviku mohou pozorně dohlížet na jejich první pokusy u ponku a později i u složitějších strojů, včetně soustruhu.
Obor má nové dílny ve středisku OZM v Hostivaři. Z operačního programu Praha – pól růstu ČR budou letos vybaveny dalšími šesti stolními frézkami včetně příslušenství. Od 2. ročníku, hned po absolvování svářečského kurzu, nastupují žáci na praxi do dílen Dopravního podniku hl. města Prahy. Mají tak možnost poznat a vyzkoušet si práci na autentických strojích přímo v provozovnách Dopravního podniku.
Během výuky si za zvýhodněných podmínek žáci mohou udělat řidičský průkaz skupiny B.
Ve třetím ročníku získávajív rámci teoretické výuky i základy ekonomického vzdělání.
Pokud je studium baví, mohou pokračovat v nástavbových oborech Provoz dopravních zařízení či Podnikání a završit tak svá studia maturitní zkouškou.
Obor Provozní zámečník patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými náborovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku zařadí do tzv. Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti mají zájemci možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše kupónu časové jízdenky (Lítačky) pro studenty. Podaří-li se jim složit závěrečnou zkoušku na první pokus, dostávají dalších 5 tisíc Kč!
Obor Provozní zámečník nabízíme i ve zkrácené dálkové formě studia pro dospělé.
Co všechno se žáci ve škole naučí?
Znát základní strojní součástky, jejich funkce a vlastnosti.
Pracovat s kovovým materiálem: kov řezat, ohýbat, brousit, pilovat, nýtovat, svařovat. Pracovat ze základním ručním a strojním nářadím.
Číst a rozumět technické dokumentaci. Ovládat různá mechanická a elektrická měřidla.
Součástí výuky je složení zkoušky ze svařování před komisařem v rozsahu základního kurzu ZK- 135-1.1, tedy svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře.

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu?
Pro vzdělávání v tomto oboru je rozhodující manuální zručnost a určitá míra technického myšlení. Všechno ostatní se uchazeči naučí ve škole.
Strojní mechanik (Provozní zámečník)
23-51-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–231,5 roku15AnoNe
dálkové2/0Školné: 15 000 Kč/studiumProspěch: 2,6
Obor je určen pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ). Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem!
Výuka probíhá jednou týdně, od 13:15 do cca 20:00 hod. Střídá se teoretická výuka s praxí.
Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
Výuka probíhá jednou týdně, obvykle v pondělí nebo v úterý, od 13:15 do 20:00.
Celkem absolvuje studující 320 hodin výuky pouze odborných předmětů, z toho 140 hodin činí odborný výcvik. V případě zájmu lze navázat kurzem svářečské školy a získat svářečský průkaz.
Střední vzdělání s maturitou
Autotronik
39-41-L/01
2022–234 roky60ČJ, MAnoNe
denní131/60Školné: bez školnéhoProspěch: 1,9
Autotronik je obor čtyřletého studia zakončený maturitní zkouškou modelu L+H, což znamená, že ve 3. ročníku mohou žáci složit závěrečnou zkoušku z oboru Mechanik opravář motorových vozidel a ve 4. ročníku získat maturitu. Složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je pro ně výhodná „pojistka“ pro případ, že by za rok neuspěli u státní maturity.
Obor je podporován zřizovatele školy - Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Pro zájemce z posledních ročníků je připraven Motivační program, během kterého se účastní řady zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP a následně Absolventský program, který jim zajistí, že po skončení školy mohou nastoupit v DPP na tzv. absolventské místo a dva roky pracovat pod odborným vedením zkušenějšího kolegy. Za splnění určitých prospěchových podmínek se plnoletí žáci mohou přihlásit i do lákavého Stipendijního programu.
Autotronik je autoopravárenský obor s přípravou obdobnou, jako má automechanik. Jeho učební plán se však liší vyšším počtem hodin elektrotechniky, a to jak v teoretických předmětech, tak i v odborném výcviku. V dnešní době zpravidla platí, že pokud někdo chce rozumět autům, musí rozumět i systémům, které jsou řízeny počítači. Současné moderní automobily jsou totiž běžně vybaveny množstvím řídicích systémů a další elektrotechnickou výbavou. Poptávku po technicky vzdělaných pracovnících, kteří si s opravami elektronických systémů vozidel umí poradit, vyvolal i nástup hybridních automobilů a vozidel s elektrickým pohonem.
Během studia se žáci učí znát vozidla od základů jejich konstrukce, přes opravy podvozků, až po diagnostiku elektrických obvodů a řídicích systémů pohonné soustavy. V odborných laboratořích SPŠD se učí měřit technické veličiny na nejmodernějších výukových panelech Lucas Nülle, ve školních dílnách si pak osvojují základní řemeslné dovednosti, jako jsou ruční a strojní zpracování materiálů, montážní práce i diagnostické a opravárenské postupy. K průběžné modernizaci didaktických prostředků pro výuku žáků i dílen škola využívá grantů EU. Z nich pořídila např. novou 3D geometrii, nové analyzátory a kouřoměry. Dále se modernizoval software v zařízeních pro diagnostiku řídících jednotek Bosch ESI 2.0, DEV- COM TS Pro, VCDS VAG-COM.
Vzhledem k potřebám zřizovatele je výuka oboru v SPŠD rozšířena o autobusovou techniku a také o hybridní vozidla a parciální trolejbusy. Pedagogové školy jsou ve školicím středisku DPP pravidelně vzděláváni v teorii i praxi, aby žákům předávali nejnovější znalosti a manuální dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich práci v podniku.
Součástí vzdělávání žáků je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C, zkouška z § 5 vyhlášky 50/1978 Sb. a pro ty nejschopnější i svářečský kurz.
Žáci se studijními předpoklady mohou pokračovat dále ve studiu na vysoké škole.
Jaké je uplatnění v oboru?
Absolventi oboru se uplatní ve sféře oprav a diagnostiky vozidel jako přijímací a servisní technici, vedoucí autoservisů či prodejci aut. Po několikaleté opravárenské praxi se mohou uplatnit také jako pracovníci stanic měření emisí a technické kontroly.
Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Uchazeč by měl mít základní studijní předpoklady, zájem o auta a elektroniku a určitou manuální zručnost.
A jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu oboru?
Uchazeč by měl mít základní studijní předpoklady, zájem o auta a elektroniku a určitou manuální zručnost.
Informační technologie (Aplikace, grafika a webdesign)
18-20-M/01
2022–234 roky30ČJ, MNeNe
denní81/30Školné: bez školnéhoProspěch: 1,9
Informační technologie hýbou světem, a pokud okouzlily i tebe, proč je nestudovat právě v naší škole? Nabízíme ti velice zajímavý studijní obor Informační technologie/Aplikace, grafika a webdesign, kde budou pro Tebe v úvodu studia klíčovými předměty Programové vybavení, Programování, Hardware, Základy elektrotechniky, ve vyšších ročnících pak Operační systémy, Datové sítě, Databázové systémy, CAD systémy a atraktivní předměty Webdesign a Grafická tvorba. Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole. V rámci výuky je možné navíc využít účasti na kurzech Oracle, MSDN AA.

Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění při programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; při instalaci a správě aplikačního software a operačních systémů, při návrzích a administraci počítačových sítí nebo při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství.
Mechanik elektrotechnik (Informační a zabezpečovací systémy)
26-41-L/01
2022–234 roky46ČJ, MAnoNe
denní67/46Školné: bez školného Prospěch: 1,9
Informační a zabezpečovací systémy je obor čtyřletého studia zakončený maturitní zkouškou modelu L+H, což znamená, že ve 3. ročníku mohou žáci složit závěrečnou zkoušku z oboru Elektromechanik a ve 4. ročníku získat maturitu. Složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je pro ně výhodná „pojistka“ pro případ, že by za rok neuspěli u státní maturity.
Obor je podporován zřizovatele školy - Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Pro zájemce z posledních ročníků je připraven Motivační program, během kterého se účastní řady zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP a následně Absolventský program, který jim zajistí, že po skončení školy mohou nastoupit v DPP na tzv. absolventské místo a dva roky pracovat pod odborným vedením zkušenějšího kolegy. Za splnění určitých prospěchových podmínek se plnoletí žáci mohou přihlásit i do lákavého Stipendijního programu.
Učební plán oboru Mechanik – elektrotechnik 26-41-L+H/01 je v SPŠD, a.s. zaměřen na informační a zabezpečovací systémy, jak je patrné již ze samotného názvu oboru. Široké využití moderních informací z elektroniky a elektrotechniky se projevuje i při samotné výuce.
Během studia se žáci naučí zvládnout montáž a ovládání elektronických zařízení i diagnostiku, zapojovat elektronické obvody i elektrotechnické rozvody, měřit, analyzovat a vyhodnocovat elektrické veličiny. Učební plán oboru je zaměřen i na základní orientaci v oblasti ekonomiky a činnosti firmy pro případ, že by se absolvent stal živnostníkem.
Od 1. ročníku žáci vykonávají odborný výcvik ve školních dílnách a vedle toho i krátkodobou souvislou praxi na provozních jednotkách DPP metru, tramvajích a autobusech. V posledním ročníku pak na praxe do DPP chodí průběžně po celý školní rok.
Po maturitě si mohou žáci udělat zkoušky z § 5 vyhlášky 50/1978 Sb, o elektrotechnické způsobilosti, která zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a ti, kteří mají studijní předpoklady, mohou pokračovat ve vzdělání na vysokých školách, převážně elektrotechnického směru.
Velkým úspěchem našich elektrotechniků je bezesporu opakovaná účast v mezinárodním projektu Horizon. V jeho průběhu si žáci z celého světa sami sestavují optimálně vyvážený model vodíkového autíčka, jehož jízdní vlastnosti pak prověří finálový šestihodinový závod. Vyhrává ten tým, jehož autíčko zvládlo nejvíce okruhů s nejmenší spotřebou vodíku. Naši žáci se soutěže účastnili již třikrát a pokaždé získali ocenění. V minulém roce v národním kole dokonce zvítězili a zúčastnili se i světového finále, kde skončili na krásném místě hned za týmy z USA a Slovenska! Již několikrát za sebou tak potvrdili, že jsou ze školy pro svoji profesi dobře motivování a připraveni.
Jaké je uplatnění v oboru?
Studium tohoto oboru nabízí na trhu práce maximum možností k uplatnění. Absolventi jsou vyžadováni do pracovních pozic, pro které je potřeba jak dobrá teoretická příprava v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Uplatnění se tak nabízí nejen v dopravě, ale také ve firmách zaměřených na systémy ochrany objektů, ve stavebnictví, elektro průmyslu a dalších oblastech státní i soukromé sféry.
Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Pro vzdělávání v tomto oboru jsou důležité studijní předpoklady v technických předmětech a určitá míra manuální zručnosti.
Provoz a ekonomika dopravy (Ekonomika městské dopravy)
37-41-M/01
2022–234 roky23ČJ, MAnoNe
denní32/23Školné: bez školného Prospěch: 1,9
Dokážeš si představit, co se skrývá za pojmy jako logistika, marketing nebo účetnictví? Baví Tě cizí jazyky? Přesně pro Tebe je tedy určen náš maturitní obor Ekonomika městské dopravy. Poznáš zákulisí dopravních společností, budeš se orientovat v právním systému i ve světě marketingu. Čekají Tě předměty jako doprava a přeprava, základy práva, účetnictví a logistika, anglický a německý jazyk. Součástí studia je i výuka řízení motorových vozidel (B). Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole se zaměřením na dopravu a ekonomiku, případně se věnovat podnikatelské činnosti.
Provoz a ekonomika dopravy (Logistika v dopravě)
37-41-M/01
2022–234 roky23ČJ, MAnoNe
denní36/23Školné: bez školnéhoProspěch: 1,9
Logistika se vzhledem k rozsáhlým investicím do infrastruktury v uplynulých letech stává čím dál progresivnějším oborem. Rychle vzrůstá v současné době i význam logistických metod řízení. Toky materiálů a zboží, jejich dočasné skladování, přeprava, manipulace s materiálem a zbožím, balení, a distribuce. Tím vším se současní výrobci zabývají neustále a v posledních letech byl celý tento obsah úspěšně integrován do systémového pojetí logistiky. V ní jde především o toky zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem, ale i uvnitř jednotlivých firem. Logistika vytváří předpoklady a garantuje to, že se materiál nebo zboží dostanou včas na správné místo, v požadovaném množství a odpovídající kvalitě. Studiem tohoto oboru se můžeš stát po absolvování nezbytným článkem logistického centra, dispečinku nebo firmy podnikající v dopravě a přepravě; odborníkem, který se bude ve výše uvedené problematice orientovat a zajistí bezproblémový a ekonomický přesun zboží a materiálů třeba i mezi kontinenty.
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2022–232 roky30ČJ, MNeNe
denní32/23Školné: 12000 Kč/rokProspěch: 1,9
Nástavbový obor podnikání v denní i dálkové formě studia je určen všem, kteří si chtějí rozšířit již získané vzdělání v jakémkoli tříletém oboru středního vzdělání s výučním listem.
Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolvent po ukončení studia nemusí zahájit podnikatelskou činnost; může se uplatnit na veškerých zaměstnaneckých pozicích, které vyžadují vzdělání s maturitní zkouškou nebo pokračovat studiem na VOŠ nebo VŠ.
Podnikání
64-41-L/51
2022–233 roky30ČJ, MNeNe
dálkové25/23Školné: 12 000 Kč/rokProspěch: 1,9
Nástavbový obor podnikání v denní i dálkové formě studia je určen všem, kteří si chtějí rozšířit již získané vzdělání v jakémkoli tříletém oboru středního vzdělání s výučním listem.
Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolvent po ukončení studia nemusí zahájit podnikatelskou činnost; může se uplatnit na veškerých zaměstnaneckých pozicích, které vyžadují vzdělání s maturitní zkouškou nebo pokračovat studiem na VOŠ nebo VŠ.
Propagace
66-42-L/51
2022–232 roky30ČJ, MAnoNe
denní25/23Školné: 12000Kč/rokProspěch: 1,9
Nástavbový obor v denní formě studia je určen všem, kteří si chtějí rozšířit již získané vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem Aranžér a navázat na svoje znalosti z předmětů, které se věnují reklamě a propagaci.
Ve větším rozsahu se budete věnovat tvorbě propagačních materiálů, naučíte se připravovat propagační akce, seznámíte se se základy designu a výstavnictví. Během studia se budete věnovat také ekonomickým předmětům a jazyku, které ke studiu oborů zakončených maturitní zkouškou patří. Po ukončení studia, budete připraveni na práci v reklamní a propagační sféře, v obchodní nebo podnikatelské oblasti nebo se můžete rozhodnout pro studium na vysoké škole.
Provozní technika (Provoz dopravních zařízení)
23-43-L/51
2022–233 roky30ČJ, MNeNe
dálkové3/0Prospěch: 1,9

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.