Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

ssuar (zavináč) ssuar.cz

Sídlo školy

Nový Zlíchov 1
Praha 5, 15000

Odloučená pracoviště

Kovářská 1417/3, Praha
Na výsluní 150/6, Praha
Pod Táborem 55/3, Praha 9
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

2. dubna 2020 10:00–17:00 hod.
Ja studenstká firma roku
Soutěžní veletrh - Galerie Harfa, Praha 9
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

STŘEDNÍ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ

Střední škola pro Vás, kterým není cizí umění, kteří chcete pracovat se dřevem nebo kovem a tvořit podle vlastní fantazie.

Stravování

Škola má na všech svých pracovištích jídelny - výdejny, ve kterých zajišťuje žákům teplé obědy. V průběhu dne je možné si zde zakoupit svačinu či nápoje.

Ubytování

Škola nemá vlastní internát, ubytování dojíždějících žáků zajišťuje ve spolupráci s dalšími školami. Všichni žáci, kteří požádali o zajištění ubytování, jsou ubytováni na DM.

Vybavení

Vybavené dílny pro jednotlivé obory,nově postavená druhá kovářská dílna, tři počítačové učebny, didaktická audiovizuální technika ve třídách nebo k dispozici v kabinetech, vizuální učební pomůcky, audiotechnika k výuce jazyků. Jazyková laboratoř, fyzikální a chemická laboratoř, odborné učebny a nově zřízená učebna pro CNC programování.

Sociální sítě

Prezentace na Facebooku a Instagramu

V době nouzového stavu

Potřebujete-li kontaktovat školu, využijte přednostně e-mail ssuar@ssuar.cz nebo volejte ústřednu 606 081 836, sekretariát ředitelky 725 953 719.Telefonické a e-mailové kontakty na konkrétní pracovníky najdete na webu v odkazu Kontakty.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
3359H01 – Čalouník (Čalouník a dekoratér)
2020–20213 rokyDenní150
Žáci se naučí výrobě čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací a odborným opravám čalounění a dekorací. Seznámí se se zpracováním textilních, gumovláknitých, dekoratérských a ostatních materiálů používaných v čalounické výrobě se zřetelem na technologii sériové a zakázkové výroby a to jak ručním, tak strojním způsobem. Budou umět používat technickou a technologickou dokumentaci včetně dílenských a konstrukčních tabulek, číst jednoduché výrobní výkresy a schémata. Naučí se orientovat v základních ČSN, používat měřící a rýsovací nářadí, provádět základní technické výpočty a zhotovovat jednoduché náčrty i navrhovat jednoduché pracovní postupy.
3356H01 – Truhlář (Truhlář)
2020–20213 rokyDenní600
Žáci se seznámí s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby truhlářských výrobků a nábytku. Naučí se zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě, zvolit konstrukční řešení odpovídající technologii nábytkových součástí, dílců a podskupin. Osvojí si technologie výroby a montáž nábytku skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňků, seznámí se s výrobou nábytkových systémů a zařízení bytových interiérů a veřejných místností, Naučí se uplatňovat ergonomické a antropometrické požadavky, zabezpečit ochranu nábytku, budou jej umět udržovat a odborně opravit. Naučí se zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky. Budou umět používat technickou a technologickou dokumentaci včetně dílenských a konstrukčních tabulek, číst jednoduché výrobní výkresy a schémata.
8251H01 – Umělecký kovář a zámečník, pasíř (Umělecké kovářství a zámečnictví)
2020–20213 rokyDenní150
V tomto vzdělávacím programu si žáci osvojí ruční zpracování kovů, strojní obrábění a svařování kovů a provádění povrchových úprav výrobků. Naučí se rukodělné výrobě uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů, výrobě kovářského náčiní a pomůcek, ručnímu kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků, jako pevných oken, mříží, rámového oplocení, schodišťových madel apod. včetně instalace. Dokážou rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy kresby a modelování. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Budou umět posoudit vlastnosti kovů, obsluhovat základní stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.
8251H02 – Umělecký truhlář a řezbář (Umělecké truhlářství a restaurování, Umělecké řezbářství a restaurování)
2020–20213 rokyDenní300
Uměl. truhlář - Žáci se naučí ručnímu opracování dřeva, dýhování, lisování, obrábění dřeva a kovů, vytváření konstrukčních spojů, sesazování, lepení a klížení, povrchovým úpravám a montáži dobového nábytkového a stavebního kování. Budou umět restaurovat dobový nábytek, zhotovovat intarzie, marketerie a individuální uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro interiéry, převážně rukodílně, podle výtvarných návrhů. Dokážou rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy modelování a kresby ornamentu a figury. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN. Budou umět číst technické a stavební výkresy a zhotovovat výtvarné návrhy. Naučí se orientovat v popisech pracovních technologií, materiálů a starých technik a posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu. V dílenském provoze si žáci osvojí obsluhu a běžnou údržbu základních strojů a zařízení z oboru.
Uměl. řezbář - V tomto vzdělávacím programu si žáci osvojí řemeslné zpracování dřeva řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením a vypalováním. Naučí se zdobit řezbářské výrobky kovem a používat povrchové úpravy voskováním, lakováním, polychromováním a leštěním. Budou umět zhotovovat dárkové a upomínkové předměty a individuální uměleckořemeslné řezbářské výrobky pro interiéry, převážně rukodílně, podle vlastních či převzatých výtvarných návrhů. Naučí se provádět jak moderní řezbářské práce, tak i práce při opravách slohového nábytku a historických dveří a oken. Dokážou rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy modelování a kresby ornamentu a figury. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.
Střední vzdělání s maturitou
3342M01 – Nábytkářská a dřevařská výroba (Konstrukce a design nábytku)
2020–20214 rokyDenní150
Čtyřletý maturitní vzdělávací program orientovaný na návrhy a konstrukce nábytku, teoretické vědomosti i praktické řemeslné dovednosti: zpracování dřeva, truhlářství stavební i nábytkářské, kusová i hromadná výroba nábytku, klasický i moderní design, progresívní konstrukce, navrhování nábytku. Organizace výroby, její řízení, provozní hospodaření.

Uplatnění: nábytkářská výroba – ovládání moderních zařízení pro nábytkářskou výrobu, příprava a zpracování technické dokumentace k výrobě nábytku, řízení technologických procesů, kontrola kvality, navrhování a konstrukce nábytku …

Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
8251L02 – Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro truhlářské práce,Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro řezbářské práce,)
2020–20214 rokyDenní300
Zaměření práce truhlářské- Příprava v tomto vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého truhláře. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen orientovat se v soudobém výtvarném vývoji se znalostí uplatnění uměleckého truhláře. Absolventi se naučí zhotovit náročné sestavy architektonických celků, různé druhy dřevěných schodišť, provádět obklady deskových i kazetových stopů, obklady stěn, sloupů moderních i slohových, provádět výtvarně náročné zařízení interiérů a základní postupy restaurátorských a konzervátorských prací při respektování předpisů Státní památkové péče. Dále se naučí zhotovit náročné ornamentální i figurální intarzie a marketerie včetně jejich oprav různými technikami, zhotovit vitríny, zařízení muzeí a reprezentačních místností, zhotovit portály a ostatní práce stavebního truhlářství (okna, dveře), zhotovit sedací nábytek módní i slohový, vykládat dřevo slonovinou, perletí, želvovinou, kovem a zhotovit kopie slohového nábytku. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Zaměření práce řezbářské- Příprava ve vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého řezbáře. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen zhotovit podle výtvarného návrhu reliéf, sochu apod. včetně výběru materiálu a zhotovit kopii historického díla pro výstavní či jiné účely (plastika, rámy, díly architektury apod.). Dále aby byl schopen uplatnit své vědomosti a dovednosti v oblasti restaurování dřeva klasickými i současnými způsoby v rámci předpisů Státní památkové péče a ochrany přírody. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
8251L01 – Uměleckořemeslné zpracování kovů (Uměleckořemeslné zpracování kovů pro kovářské a zámečnické práce)
2020–20214 rokyDenní150
Příprava ve vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého kováře a zámečníka. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen orientovat se v soudobém výtvarném umění a v umělecko-kovářských technologiích. Žák si osvojí základní i náročnější technologické postupy ručního zpracování kovů, strojní obrábění a svařování kovů a provádění povrchových úprav výrobků. Zvládne výrobu uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů, ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Bude umět posoudit vlastnosti kovů. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.
Nástavbové studium
3342L51 – Nábytkářská a dřevařská výroba (Technik nábytkářské a dřevařské výroby)
2020–20212 rokyDenní300
Po ukončení přípravy v oboru, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent připraven pro samostatnou, vysoce kvalifikovanou obsluhu moderního výkonného výrobního zařízení v dřevařském a nábytkářském průmyslu, pro technickou přípravu nábytkářské výroby a pro související obslužné procesy v provozech. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru, řídit pracovní kolektiv. Najde uplatnění v kusové i sériové výrobě.

Je schopen řídit výrobní proces v nábytkářské výrobě, kontrolovat spolehlivost a kvalitu tohoto procesu systémem provozního měření a zkoušek. Je připraven k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro nábytkářskou výrobu. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i moderní elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Dokáže číst a kreslit technické výkresy, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci, a to ručně nebo na PC s využitím počítačových programů používaných v oblasti nábytkářství.
6441L51 – Podnikání (Podnikání)
2020–20212 rokyDenní300
Vzdělávací program je určen pro absolventy kteréhokoli tříletého oboru s výučním listem. Neopakuje a neprohlubuje odborné řemeslné dovednosti, ale vede ke zvládnutí základních podnikatelských a manažerských dovedností, poskytuje žákům vědomosti z oblasti legislativy, ekonomiky, účetnictví a praktického chodu malého i středního podniku. Žák si osvojí základní ekonomické znalosti, orientuje se v podnikatelské a daňové legislativě, ovládá základy daňové evidence i podvojného účetnictví, umí ústně i písemně komunikovat s partnery podniku, státními orgány a dalšími institucemi. Má základní znalosti o organizaci a řízení pracovního kolektivu. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. Tento vzdělávací program je možné studovat také dálkově.
6441L51 – Podnikání (Podnikání)
2020–20213 rokyDálkové600
Vzdělávací program je určen pro absolventy kteréhokoli tříletého oboru s výučním listem. Neopakuje a neprohlubuje odborné řemeslné dovednosti, ale vede ke zvládnutí základních podnikatelských a manažerských dovedností, poskytuje žákům vědomosti z oblasti legislativy, ekonomiky, účetnictví a praktického chodu malého i středního podniku. Žák si osvojí základní ekonomické znalosti, orientuje se v podnikatelské a daňové legislativě, ovládá základy daňové evidence i podvojného účetnictví, umí ústně i písemně komunikovat s partnery podniku, státními orgány a dalšími institucemi. Má základní znalosti o organizaci a řízení pracovního kolektivu. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. Tento vzdělávací program je možné studovat také dálkově.
8251L51 – Umělecké řemeslné práce (Umělecké řemeslné práce)
2020–20212 rokyDenní300
Vzdělávací program vede žáky k maturitní zkoušce, prohlubuje a posiluje znalosti, které žáci získali v tříletém oboru vzdělání s uměleckým zaměřením. Poskytuje žákům historické poučení o vývoji společnosti a o výtvarných a estetických zákonitostech v tomto vývoji působících. Prohlubuje a posiluje vědomosti a dovednosti, směřující k realizaci slohových, uměleckých a uměleckořemeslných předmětů podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů. Věnuje se rovněž rozvoji vědomostí v oblasti ekonomické problematiky, organizaci a řízení pracovních kolektivů a činnostech ve sféře drobného podnikání. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Vyšší odborné vzdělání
8242N09 – Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva (Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva)
2020–20213 rokyDenní205000
Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují absolventy k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné práci. Absolventi vzdělávacích programů se uplatní ve své uměleckořemeslné specializaci v závislé činnosti i v samostatném podnikání. Mohou rovněž pokračovat ve svém vzdělávání na vysokých školách.

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání. Poskytuje všeobecné i odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných a specializovaných činností

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Způsob ukončování vzdělávání: absolutorium
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ
Označení absolventa: Diplomovaný specialista – DiS.

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného řemeslného vzdělávání. Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťujeme ve vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci laboratoří, speciálních učeben, dílen, strojů, nářadí, nástrojů, multimediální techniky a vybavení pro teoretickou i odbornou výuku.

Škola velmi úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty – cca 50 právnickými a fyzickými osobami, kde žáci a studenti jednotlivých oborů vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik.

Fotogalerie

Budova teoretické výuky Miramare - Praha 10 Budova teoretické výuky - Praha 9 Pracoviště odborného výcviku - Praha 5 Pracoviště odborného výcviku - Praha 9 Učebna PC Šatny Jídelna CNC obráběcí stroj Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka Práce žáka
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.