Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

ssuar (zavináč) ssuar.cz

Sídlo školy

Nový Zlíchov 1063/1
Praha 5, 15000

Odloučená pracoviště

Kovářská 1417/3, Praha
Na výsluní 150/6, Praha
Pod Táborem 55/3, Praha 9
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

13. září 2022 09:00–15:00 hod.
Chvalská tvrz - Přehlídka středních škol
5. října 2022 09:30–16:00 hod.
Beroun - Burza škol
6. října 2022 09:00–15:30 hod.
Brandýs nad Labem - Veletrh středních škol
10.–11. října 2022
Kolín - Přehlídka škol
19. října 2022 09:00–15:00 hod.
Rakovník - Veletrh vzdělávání
2. listopadu 2022 09:00–16:00 hod.
Mělník - Přehlídka středních škol
24.–26. listopadu 2022
Schola Pragensis
28. listopadu 2022 – 2. prosince 2022
Řezbářské sympozium Zlatý řez
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, ruština

Střední škola pro Vás, kterým není cizí umění, kteří chcete pracovat se dřevem nebo kovem a tvořit podle vlastní fantazie.

Škola má na všech svých pracovištích jídelny - výdejny, ve kterých zajišťuje žákům teplé obědy. V průběhu dne je možné si zde zakoupit svačinu či nápoje.

Škola nemá vlastní internát, ubytování dojíždějících žáků zajišťuje ve spolupráci s dalšími školami. Všichni žáci, kteří požádali o zajištění ubytování, jsou ubytováni na DM.

Vybavené dílny pro jednotlivé obory,nově postavená druhá kovářská dílna, tři počítačové učebny, didaktická audiovizuální technika ve třídách nebo k dispozici v kabinetech, vizuální učební pomůcky, audiotechnika k výuce jazyků. Jazyková laboratoř, fyzikální a chemická laboratoř, odborné učebny a nově zřízená učebna pro CNC programování.

Prezentace na Facebooku a Instagramu

Potřebujete-li kontaktovat školu, využijte přednostně e-mail ssuar@ssuar.cz nebo volejte ústřednu 606 081 836, sekretariát ředitelky 725 953 719.Telefonické a e-mailové kontakty na konkrétní pracovníky najdete na webu v odkazu Kontakty.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Čalouník (Čalouník a dekoratér)
33-59-H/01
2023–243 roky15POAnoNe
denní0/0Školné: 0
Žáci se naučí výrobě čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací a odborným opravám čalounění a dekorací. Seznámí se se zpracováním textilních, gumovláknitých, dekoratérských a ostatních materiálů používaných v čalounické výrobě se zřetelem na technologii sériové a zakázkové výroby a to jak ručním, tak strojním způsobem. Budou umět používat technickou a technologickou dokumentaci včetně dílenských a konstrukčních tabulek, číst jednoduché výrobní výkresy a schémata. Naučí se orientovat v základních ČSN, používat měřící a rýsovací nářadí, provádět základní technické výpočty a zhotovovat jednoduché náčrty i navrhovat jednoduché pracovní postupy.
Truhlář (Truhlář)
33-56-H/01
2023–243 roky60POAnoNe
denní0/0Školné: 0
Žáci se seznámí s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby truhlářských výrobků a nábytku. Naučí se zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě, zvolit konstrukční řešení odpovídající technologii nábytkových součástí, dílců a podskupin. Osvojí si technologie výroby a montáž nábytku skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňků, seznámí se s výrobou nábytkových systémů a zařízení bytových interiérů a veřejných místností, Naučí se uplatňovat ergonomické a antropometrické požadavky, zabezpečit ochranu nábytku, budou jej umět udržovat a odborně opravit. Naučí se zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky. Budou umět používat technickou a technologickou dokumentaci včetně dílenských a konstrukčních tabulek, číst jednoduché výrobní výkresy a schémata.
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (Umělecké kovářství a zámečnictví)
82-51-H/01
2023–243 roky15TZAnoNe
denní0/0Školné: 0
V tomto vzdělávacím programu si žáci osvojí ruční zpracování kovů, strojní obrábění a svařování kovů a provádění povrchových úprav výrobků. Naučí se rukodělné výrobě uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů, výrobě kovářského náčiní a pomůcek, ručnímu kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků, jako pevných oken, mříží, rámového oplocení, schodišťových madel apod. včetně instalace. Dokážou rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy kresby a modelování. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Budou umět posoudit vlastnosti kovů, obsluhovat základní stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.
Umělecký truhlář a řezbář (Umělecké truhlářství a restaurování, Umělecké řezbářství a restaurování)
82-51-H/02
2023–243 roky30TZAnoNe
denní0/0Školné: 0
Uměl. truhlář - Žáci se naučí ručnímu opracování dřeva, dýhování, lisování, obrábění dřeva a kovů, vytváření konstrukčních spojů, sesazování, lepení a klížení, povrchovým úpravám a montáži dobového nábytkového a stavebního kování. Budou umět restaurovat dobový nábytek, zhotovovat intarzie, marketerie a individuální uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro interiéry, převážně rukodílně, podle výtvarných návrhů. Dokážou rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy modelování a kresby ornamentu a figury. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN. Budou umět číst technické a stavební výkresy a zhotovovat výtvarné návrhy. Naučí se orientovat v popisech pracovních technologií, materiálů a starých technik a posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu. V dílenském provoze si žáci osvojí obsluhu a běžnou údržbu základních strojů a zařízení z oboru.
Uměl. řezbář - V tomto vzdělávacím programu si žáci osvojí řemeslné zpracování dřeva řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením a vypalováním. Naučí se zdobit řezbářské výrobky kovem a používat povrchové úpravy voskováním, lakováním, polychromováním a leštěním. Budou umět zhotovovat dárkové a upomínkové předměty a individuální uměleckořemeslné řezbářské výrobky pro interiéry, převážně rukodílně, podle vlastních či převzatých výtvarných návrhů. Naučí se provádět jak moderní řezbářské práce, tak i práce při opravách slohového nábytku a historických dveří a oken. Dokážou rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy modelování a kresby ornamentu a figury. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.
Střední vzdělání s maturitou
Nábytkářská a dřevařská výroba (Konstrukce a design nábytku)
33-42-M/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoNe
denní0/0Školné: 0
Čtyřletý maturitní vzdělávací program orientovaný na návrhy a konstrukce nábytku, teoretické vědomosti i praktické řemeslné dovednosti: zpracování dřeva, truhlářství stavební i nábytkářské, kusová i hromadná výroba nábytku, klasický i moderní design, progresívní konstrukce, navrhování nábytku. Organizace výroby, její řízení, provozní hospodaření.

Uplatnění: nábytkářská výroba – ovládání moderních zařízení pro nábytkářskou výrobu, příprava a zpracování technické dokumentace k výrobě nábytku, řízení technologických procesů, kontrola kvality, navrhování a konstrukce nábytku …

Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro truhlářské práce,Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro řezbářské práce,)
82-51-L/02
2023–244 roky30TZAnoNe
denní0/0Školné: 0
Zaměření práce truhlářské- Příprava v tomto vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého truhláře. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen orientovat se v soudobém výtvarném vývoji se znalostí uplatnění uměleckého truhláře. Absolventi se naučí zhotovit náročné sestavy architektonických celků, různé druhy dřevěných schodišť, provádět obklady deskových i kazetových stopů, obklady stěn, sloupů moderních i slohových, provádět výtvarně náročné zařízení interiérů a základní postupy restaurátorských a konzervátorských prací při respektování předpisů Státní památkové péče. Dále se naučí zhotovit náročné ornamentální i figurální intarzie a marketerie včetně jejich oprav různými technikami, zhotovit vitríny, zařízení muzeí a reprezentačních místností, zhotovit portály a ostatní práce stavebního truhlářství (okna, dveře), zhotovit sedací nábytek módní i slohový, vykládat dřevo slonovinou, perletí, želvovinou, kovem a zhotovit kopie slohového nábytku. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Zaměření práce řezbářské- Příprava ve vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého řezbáře. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen zhotovit podle výtvarného návrhu reliéf, sochu apod. včetně výběru materiálu a zhotovit kopii historického díla pro výstavní či jiné účely (plastika, rámy, díly architektury apod.). Dále aby byl schopen uplatnit své vědomosti a dovednosti v oblasti restaurování dřeva klasickými i současnými způsoby v rámci předpisů Státní památkové péče a ochrany přírody. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Uměleckořemeslné zpracování kovů pro kovářské a zámečnické práce)
82-51-L/01
2023–244 roky15TZAnoNe
denní0/0Školné: 0
Příprava ve vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého kováře a zámečníka. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen orientovat se v soudobém výtvarném umění a v umělecko-kovářských technologiích. Žák si osvojí základní i náročnější technologické postupy ručního zpracování kovů, strojní obrábění a svařování kovů a provádění povrchových úprav výrobků. Zvládne výrobu uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů, ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Bude umět posoudit vlastnosti kovů. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.
Nástavbové studium
Nábytkářská a dřevařská výroba (Technik nábytkářské a dřevařské výroby)
33-42-L/51
2023–242 roky30POAnoNe
denní0/0Školné: 0
Po ukončení přípravy v oboru, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent připraven pro samostatnou, vysoce kvalifikovanou obsluhu moderního výkonného výrobního zařízení v dřevařském a nábytkářském průmyslu, pro technickou přípravu nábytkářské výroby a pro související obslužné procesy v provozech. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru, řídit pracovní kolektiv. Najde uplatnění v kusové i sériové výrobě.

Je schopen řídit výrobní proces v nábytkářské výrobě, kontrolovat spolehlivost a kvalitu tohoto procesu systémem provozního měření a zkoušek. Je připraven k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro nábytkářskou výrobu. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i moderní elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Dokáže číst a kreslit technické výkresy, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci, a to ručně nebo na PC s využitím počítačových programů používaných v oblasti nábytkářství.
Podnikání (Podnikání)
64-41-L/51
2023–242 roky30ČJ, MAnoNe
denní0/0Školné: 0
Vzdělávací program je určen pro absolventy kteréhokoli tříletého oboru s výučním listem. Neopakuje a neprohlubuje odborné řemeslné dovednosti, ale vede ke zvládnutí základních podnikatelských a manažerských dovedností, poskytuje žákům vědomosti z oblasti legislativy, ekonomiky, účetnictví a praktického chodu malého i středního podniku. Žák si osvojí základní ekonomické znalosti, orientuje se v podnikatelské a daňové legislativě, ovládá základy daňové evidence i podvojného účetnictví, umí ústně i písemně komunikovat s partnery podniku, státními orgány a dalšími institucemi. Má základní znalosti o organizaci a řízení pracovního kolektivu. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. Tento vzdělávací program je možné studovat také dálkově.
Podnikání (Podnikání)
64-41-L/51
2023–243 roky60PONeNe
dálkové0/0Školné: 0
Vzdělávací program je určen pro absolventy kteréhokoli tříletého oboru s výučním listem. Neopakuje a neprohlubuje odborné řemeslné dovednosti, ale vede ke zvládnutí základních podnikatelských a manažerských dovedností, poskytuje žákům vědomosti z oblasti legislativy, ekonomiky, účetnictví a praktického chodu malého i středního podniku. Žák si osvojí základní ekonomické znalosti, orientuje se v podnikatelské a daňové legislativě, ovládá základy daňové evidence i podvojného účetnictví, umí ústně i písemně komunikovat s partnery podniku, státními orgány a dalšími institucemi. Má základní znalosti o organizaci a řízení pracovního kolektivu. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. Tento vzdělávací program je možné studovat také dálkově.
Umělecké řemeslné práce (Umělecké řemeslné práce)
82-51-L/51
2023–242 roky30POAnoNe
denní0/0Školné: 0
Vzdělávací program vede žáky k maturitní zkoušce, prohlubuje a posiluje znalosti, které žáci získali v tříletém oboru vzdělání s uměleckým zaměřením. Poskytuje žákům historické poučení o vývoji společnosti a o výtvarných a estetických zákonitostech v tomto vývoji působících. Prohlubuje a posiluje vědomosti a dovednosti, směřující k realizaci slohových, uměleckých a uměleckořemeslných předmětů podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů. Věnuje se rovněž rozvoji vědomostí v oblasti ekonomické problematiky, organizaci a řízení pracovních kolektivů a činnostech ve sféře drobného podnikání. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Vyšší odborné vzdělání
Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva (Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva)
82-42-N/11
2023–243 roky20TZAnoNe
denní0/0Školné: 5000
Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují absolventy k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné práci. Absolventi vzdělávacích programů se uplatní ve své uměleckořemeslné specializaci v závislé činnosti i v samostatném podnikání. Mohou rovněž pokračovat ve svém vzdělávání na vysokých školách.

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání. Poskytuje všeobecné i odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných a specializovaných činností

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Způsob ukončování vzdělávání: absolutorium
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ
Označení absolventa: Diplomovaný specialista – DiS.

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného řemeslného vzdělávání. Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťujeme ve vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci laboratoří, speciálních učeben, dílen, strojů, nářadí, nástrojů, multimediální techniky a vybavení pro teoretickou i odbornou výuku.

Škola velmi úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty – cca 50 právnickými a fyzickými osobami, kde žáci a studenti jednotlivých oborů vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik.
Konzervace a restaurování užité malby a kresby (Konzervace a restaurování užité malby a kresby)
82-42-N/10
2023–243 roky20TZAnoNe
denní0/0Školné: 5000
Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují absolventy k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné práci. Absolventi vzdělávacích programů se uplatní ve své uměleckořemeslné specializaci v závislé činnosti i v samostatném podnikání. Mohou rovněž pokračovat ve svém vzdělávání na vysokých školách.

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání. Poskytuje všeobecné i odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných a specializovaných činností

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Způsob ukončování vzdělávání: absolutorium
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ
Označení absolventa: Diplomovaný specialista – DiS.

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného řemeslného vzdělávání. Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťujeme ve vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci laboratoří, speciálních učeben, dílen, strojů, nářadí, nástrojů, multimediální techniky a vybavení pro teoretickou i odbornou výuku.

Škola velmi úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty – cca 50 právnickými a fyzickými osobami, kde žáci a studenti jednotlivých oborů vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik.
Konzervátorství a restaurátorství
82-42-N/01
2023–243 roky20TZAnoNe
denní27/19
Konzervátorství a restaurátorství
82-42-N/01
2023–243 roky20TZAnoNe
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.