Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

skola (zavináč) eapraha.cz
studijni (zavináč) eapraha.cz
272 761 609 Studijní oddělení

Sídlo školy

Hrusická 2537/7
Praha 4, 14100
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
ThLic. Tomáš Biňovec
Zřizovatel:
ČCE

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
3. prosince 2020 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Školou provádí studenti, v 16:00 má slovo vedení školy
12. ledna 2021 – 23. března 2021
Přípravný kurz k JPZ
Vždy v úterý od 16:30 do 18:00 (10 h. ČJ a 10 h. MAT)
27. ledna 2021 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Školou provádí studenti, v 16:00 má slovo vedení školy
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Stravování

Možnost stravování v nedaleké ZŠ

Ubytování

Možnost ubytování v internátech, s nimiž má škola uzavřenou dohodu

Vybavení

Ve škole je PC učebna, knihovna s více než 8 tisíci svazky nejen z oboru sociální práce a prostor zahrady pro využití výuky i relaxace.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 190 studentů a z toho je 78 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7541M01 – Sociální činnost (sociální vychovatelství)
2020–20214 rokyDenní306000
Obor připravuje odborné pracovníky pro práci v zařízeních sociálních služeb, zejména pro práci se seniory, s dětmi i dospělými se zdravotním postižením.
Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (chůva).
7541M01 – Sociální činnost (Sociální činnost v prostředí etnických minorit)
2020–20215 rokůDálkové405600
Program připravuje specializované pracovníky pro sociální činnost obzvláště v oblasti soužití romské menšiny se společenskou většinou.
Absolventi se uplatňují v zařízeních poskytujících sociální služby v neziskových organizacích, na úřadech státní správy a samosprávy.
7842M03 – Pedagogické lyceum
2021–20224 rokyDenní306000
Studijní obor na pomezí všeobecného gymnaziálního a odborného pedagogického vzdělávání připravuje žáky se zájmem o humanitní obory ke studiu na vysokých školách.
Absolventi najdou uplatnění jako asistenti pedagoga nebo v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých.
Vyšší odborné vzdělání
7532N01 – Sociální práce
2021–20223 rokyKombinované7200
Absolvent je diplomovaným specialistou v oboru sociální práce a je oprávněn vykonávat regulované povolání sociálního pracovníka v různých typech institucí poskytujících sociální práci.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.