Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

skola (zavináč) eapraha.cz
studijni (zavináč) eapraha.cz
272 761 609 Studijní oddělení

Sídlo školy

Hrusická 2537/7
Praha 4, 14100
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
ThLic. Tomáš Biňovec
Zřizovatel:
ČCE

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
www.scholapragensis.online
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Možnost stravování v nedaleké ZŠ

Možnost ubytování v internátech, s nimiž má škola uzavřenou dohodu

Ve škole je PC učebna, knihovna s více než 8 tisíci svazky nejen z oboru sociální práce a prostor zahrady pro využití výuky i relaxace.

Školu navštěvuje celkem 180 studentů a z toho je 79 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Pedagogické lyceum (PEDAGOGICKÉ LYCEUM)
78-42-M/03
2021–224 roky30ČJ, M, POAnoAno
denní36/20Školné: 6000
Studijní obor na pomezí všeobecného gymnaziálního a odborného pedagogického vzdělávání připravuje žáky se zájmem o humanitní obory ke studiu na vysokých školách.
Absolventi najdou uplatnění jako asistenti pedagoga nebo v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých.
Sociální činnost (Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství)
75-41-M/01
2021–224 roky30ČJ, M, POAnoAno
denní24/12Školné: 6000Prospěch: 1,8
Tento obor připravuje odborné pracovníky a pracovnice pro práci v sociálních službách, od malých dětí, přes práci s lidmi s hendikepem až po seniory ve všech formách služeb. Škola poskytuje dobré humanitní vzdělání a odbornou způsobilost a zároveň předpoklady k dalšímu studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v oborech sociální práce, sociální a speciální pedagogika a oborech sociálně zdravotních. Absolvent zároveň získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku.
Sociální činnost (Sociální činnost v prostředí etnických minorit)
75-41-M/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2021–225 roků0AnoAno
kombinované30/30Školné: 5600
První ročník kombinovaného studia se otevírá každý druhý rok, příští tedy pro šk. rok 2022/23.
Vyšší odborné vzdělání
Sociální práce
75-32-N/01
2021–223 roky0AnoAno
kombinované0/0Školné: 7200
Absolvent je diplomovaným specialistou v oboru sociální práce a je oprávněn vykonávat regulované povolání sociálního pracovníka v různých typech institucí poskytujících sociální práci.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.