Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o.

info (zavináč) smvvpraha.cz
info (zavináč) gymotech.cz
296 330 612 Studijní oddělení
296 330 660 Ústředna

Sídlo školy

Michelská 12
Praha 4, Michle, 14000

Domov mládeže

Ohradní 72/24, Praha
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Vladimíra Michalíková
Zřizovatel:
Mgr. Martina Houdková

Kontaktní osoby

4. listopadu 2021 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Navazuje na Den otevřených hodin
25.–27. listopadu 2021
Schola Pragensis, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65
2. prosince 2021 16:30–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Navazuje na Den otevřených hodin.
1. ledna 2022 – 28. února 2022
Schola Pragensis online, https://scholapragensis.eu/SMVVPraha
13. ledna 2022 16:30–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Navazuje na Den otevřených hodin.
10. února 2022 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
POZOR ZMĚNA: Den otevřených dveří ONLINE - registrace na https://smvv.cz/pro-uchazece/dny-otevren... nebo na https://gymotech.cz/pro-uchazece/dny-ote...
21. dubna 2022 08:00–14:00 hod.
Euroasijský den
Den plný přednášek odborníků na světové kultury a náboženství.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština

V rámci odborné praxe vzdělávacích programů SOŠ studenti získávají praktické zkušenosti v institucích a firmách zaměřených svým oborem působnosti na studovaný program. Spolupracujeme např. s Ministerstvem spravedlnosti, PR agenturami, advokátními kancelářemi a především s mnoha odborníky z praxe, kteří u nás mají přednášky a besedy: https://smvv.cz/o-skole/osobnosti-z-prax...

Moderní školní jídelna - dotované obědy, výběr ze dvou jídel, snídaně, svačiny, teplý bufet,
nápojový automat, automat s bagetami.
Zpestřením jsou gastronomické akce jako grilování, den čínské kuchyně, "palačinkový den" apod.

Spolupracujeme s internátem v Ohradní ulici, cca 200 m od školy.

Mediální studio
multimediální jazyková učebna
3 moderně vybavené počítačové učebny
přednášková aula
studovna s přístupem na internet
školní zahrada
dataprojektory
elektronická třídní kniha
https://smvv.cz/o-skole/virtualni-prohli...

Naši studenti pracují na projektech Diplomatické fórum, Studentské společnosti, Sociální sítě a média, Právo na vlastní oči, Po stopách českých králů, účastní se Pražského modelu OSN, jsme vedoucí školou mezinárodního projektu ERASMUS +. Žáci získávají znalosti v rámci projektů díky odborníkům a významným osobnostem z praxe.

Výborní studenti mohou získat prospěchové stipendium, nabízíme také sourozenecké slevy.

Elektronická žákovská knížka informuje rodiče o klasifikaci a absenci on-line.

Výuka jazyků probíhá ve skupinách, na angličtinu jsou studenti rozděleni dle úrovně, využíváme multimediální učebnu, pořádáme zahraniční poznávací i jazykové zájezdy, turistické kurzy.

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení do oboru Gymnázium. Podrobnosti najdete zde: https://gymotech.cz/novinky/vyhlaseni-3-...

Školu navštěvuje celkem 320 studentů a z toho je 58 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium (Gymnázium moderních technologií)
79-41-K/41
2022–234 roky30ČJ, M, OP, PONeNe
denní0/0
V letošním roce otevíráme nový obor - gymnázium - s jedinečným zaměřením spočívajícím v unikátním propojení klasického vzdělání s nejnovějšími poznatky a trendy digitálního světa a moderních technologií. Studenti si vybírají vlastní směr studia, kde na společný všeobecný základ navazuje volba dalšího odborného vzdělávání v rámci celé řady volitelných bloků z oblasti technického, humanitního, ekonomického, přírodovědného a společenskovědního zaměření.
Veřejnosprávní činnost (Mezinárodní vztahy a diplomacie)
68-43-M/01
2022–234 roky30ČJ, M, OP, PONeNe
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Pronikneš do zákulisí mezinárodních vztahů
Poznáš, jak fungují instituce EU a další mezinárodní organizace
Osvojíš si zásady etikety a diplomatického protokolu
Zvládneš se pohybovat v různých kulturních prostředích
Naučíš se prakticky využívat několik cizích jazyků
Dokážeš lépe komunikovat, argumentovat a vyjednávat
Pochopíš praktické metody diplomacie díky projektu Diplomatické fórum
Veřejnosprávní činnost (Právo a právní administrativa)
68-43-M/001
2022–234 roky15ČJ, M, OP, PONeNe
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Budeš se orientovat v právním řádu České republiky
Porozumíš fungování mezinárodního a obchodního práva
Získáš přehled o činnosti institucí EU a dalších mezinárodních organizací
Poznáš práci státních zástupců, soudců, advokátů, notářů
Osvojíš si odbornou terminologii a tvorbu právních dokumentů
Naučíš se komunikovat minimálně ve dvou cizích jazycích
Dokážeš lépe komunikovat, argumentovat a vyjednávat
Veřejnosprávní činnost (Finance, business a světová ekonomika)
68-43-M/01
2022–234 roky15ČJ, M, OP, PONeNe
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Pronikneš do světa mezinárodních financí
Seznámíš se s rolí mezinárodních finančních institucí
Poznáš zákonitosti vývoje finančního trhu a obchodního práva
Ovládneš postupy vedoucí k maximalizaci zisku
Dokážeš komunikovat v cizích jazycích ekonomickou terminologií
Naučíš se prakticky realizovat vlastní podnikatelské projekty
Dokážeš profesionálně prezentovat, argumentovat a vyjednávat
Veřejnosprávní činnost (Mediální komunikace a PR)
68-43-M/01
2022–234 roky15ČJ, M, OP, PONeNe
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Budeš se orientovat v pestrém světě médií a Public relations.
Osvojíš si výborné komunikační a prezentační dovednosti
Naučíš se prakticky využívat minimálně dva cizí jazyky
Zvládneš práci moderátora, redaktora i experta PR
Budeš profesionálně ovládat komunikaci s médii
Ovládneš moderní technologie a sociální sítě
Rozvineš svůj talent a tvůrčí schopnosti
Veřejnosprávní činnost (Destinační management)
68-43-M/01
2022–234 roky15ČJ, M, OP, PONeNe
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Budeš umět plánovat a řídit marketing a management destinací
Naučíš se realizovat rozvojové podnikatelské projekty
Pochopíš ekonomické a společenské souvislosti regionální problematiky
Získáš přehled v oblasti historie, kultury a umění
Budeš se orientovat v regionech ČR
Budeš komunikovat ve dvou cizích jazycích
Naučíš se dobře prezentovat, argumentovat a vyjednávat
Využiješ prakticky získané znalosti v projektu Studentská společnost

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, OP = obecné studijní předpoklady, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.