Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o.

info (zavináč) smvvpraha.cz
info (zavináč) gymotech.cz
296 330 612 Studijní oddělení
296 330 660 Sekretariát

Sídlo školy

Michelská 12
Praha 4, Michle, 14000

Domov mládeže

Ohradní 72/24, Praha
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Vladimíra Michalíková
Zřizovatel:
Mgr. Martina Houdková

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

23. května 2021 07:00–08:00 hod.
Běh pro paměť národa
Za každý uběhnutý kilometr věnují partneři projektu 1 Kč na natáčení pamětníků do sbírky Paměti národa. Studenti i pedagogové doslova každým svým krokem přispějí k zachycení osudů dalších pamětníků.
25.–27. listopadu 2021
Schola Pragensis, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština

V rámci odborné praxe vzdělávacích programů SOŠ studenti získávají praktické zkušenosti v institucích a firmách zaměřených svým oborem působnosti na studovaný program. Spolupracujeme např. s Ministerstvem spravedlnosti, PR agenturami, advokátními kancelářemi a především s mnoha odborníky z praxe, kteří u nás mají přednášky a besedy: https://smvv.cz/o-skole/osobnosti-z-prax...

Moderní školní jídelna - dotované obědy, výběr ze dvou jídel, snídaně, svačiny, teplý bufet,
nápojový automat, automat s bagetami.
Zpestřením jsou gastronomické akce jako grilování, den čínské kuchyně, "palačinkový den" apod.

Spolupracujeme s internátem v Ohradní ulici, cca 200 m od školy.

Mediální studio
multimediální jazyková učebna
3 moderně vybavené počítačové učebny
přednášková aula
studovna s přístupem na internet
školní zahrada
dataprojektory
elektronická třídní kniha
https://smvv.cz/o-skole/virtualni-prohli...

Naši studenti pracují na projektech Diplomatické fórum, Studentské společnosti, Sociální sítě a média, Právo na vlastní oči, Po stopách českých králů, účastní se Pražského modelu OSN, jsme vedoucí školou mezinárodního projektu ERASMUS +. Žáci získávají znalosti v rámci projektů díky odborníkům a významným osobnostem z praxe.

Výborní studenti mohou získat prospěchové stipendium, nabízíme také sourozenecké slevy.

Elektronická žákovská knížka informuje rodiče o klasifikaci a absenci on-line.

Výuka jazyků probíhá ve skupinách, na angličtinu jsou studenti rozděleni dle úrovně, využíváme multimediální učebnu, pořádáme zahraniční poznávací i jazykové zájezdy, turistické kurzy.

Školu navštěvuje celkem 306 studentů a z toho je 69 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium (Gymnázium moderních technologií)
79-41-K/41
2021–224 roky24ČJ, M, OP, POAnoAno
denní0/0
V letošním roce otevíráme nový obor - gymnázium - s jedinečným zaměřením spočívajícím v unikátním propojení klasického vzdělání s nejnovějšími poznatky a trendy digitálního světa a moderních technologií. Studenti si vybírají vlastní směr studia, kde na společný všeobecný základ navazuje volba dalšího odborného vzdělávání v rámci celé řady volitelných bloků z oblasti technického, humanitního, ekonomického, přírodovědného a společenskovědního zaměření.
Veřejnosprávní činnost (Mezinárodní vztahy a diplomacie)
68-43-M/01
2021–224 roky30ČJ, M, OP, POAnoAno
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Pronikneš do zákulisí mezinárodních vztahů
Poznáš, jak fungují instituce EU a další mezinárodní organizace
Osvojíš si zásady etikety a diplomatického protokolu
Zvládneš se pohybovat v různých kulturních prostředích
Naučíš se prakticky využívat několik cizích jazyků
Dokážeš lépe komunikovat, argumentovat a vyjednávat
Pochopíš praktické metody diplomacie díky projektu Diplomatické fórum
Veřejnosprávní činnost (Právo a právní administrativa)
68-43-M/001
2021–224 roky30ČJ, M, OP, POAnoAno
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Budeš se orientovat v právním řádu České republiky
Porozumíš fungování mezinárodního a obchodního práva
Získáš přehled o činnosti institucí EU a dalších mezinárodních organizací
Poznáš práci státních zástupců, soudců, advokátů, notářů
Osvojíš si odbornou terminologii a tvorbu právních dokumentů
Naučíš se komunikovat minimálně ve dvou cizích jazycích
Dokážeš lépe komunikovat, argumentovat a vyjednávat
Veřejnosprávní činnost (Finance, business a světová ekonomika)
68-43-M/01
2021–224 roky30ČJ, M, OP, POAnoAno
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Pronikneš do světa mezinárodních financí
Seznámíš se s rolí mezinárodních finančních institucí
Poznáš zákonitosti vývoje finančního trhu a obchodního práva
Ovládneš postupy vedoucí k maximalizaci zisku
Dokážeš komunikovat v cizích jazycích ekonomickou terminologií
Naučíš se prakticky realizovat vlastní podnikatelské projekty
Dokážeš profesionálně prezentovat, argumentovat a vyjednávat
Veřejnosprávní činnost (Mediální komunikace a PR)
68-43-M/01
2021–224 roky30ČJ, M, OP, POAnoAno
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Budeš se orientovat v pestrém světě médií a Public relations.
Osvojíš si výborné komunikační a prezentační dovednosti
Naučíš se prakticky využívat minimálně dva cizí jazyky
Zvládneš práci moderátora, redaktora i experta PR
Budeš profesionálně ovládat komunikaci s médii
Ovládneš moderní technologie a sociální sítě
Rozvineš svůj talent a tvůrčí schopnosti
Veřejnosprávní činnost (Destinační management)
68-43-M/01
2021–224 roky30ČJ, M, OP, POAnoAno
denní0/0
CO SE NAUČÍŠ?
Budeš umět plánovat a řídit marketing a management destinací
Naučíš se realizovat rozvojové podnikatelské projekty
Pochopíš ekonomické a společenské souvislosti regionální problematiky
Získáš přehled v oblasti historie, kultury a umění
Budeš se orientovat v regionech ČR
Budeš komunikovat ve dvou cizích jazycích
Naučíš se dobře prezentovat, argumentovat a vyjednávat
Využiješ prakticky získané znalosti v projektu Studentská společnost

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, OP = obecné studijní předpoklady, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.