Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, SOŠ, s.r.o.

info (zavináč) smvvpraha.cz
296 330 612 Studijní oddělení
296 330 660 Sekretariát

Sídlo školy

Michelská 12
Praha 4, Michle, 14000

Domov mládeže

Ohradní 72/24, Praha
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Vladimíra Michalíková
Zřizovatel:
Mgr. Martina Houdková

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

3. prosince 2020 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Navazuje na Den otevřených hodin.
14. ledna 2021 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Navazuje na Den otevřených hodin
11. února 2021 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Navazuje na Den otevřených hodin
20. dubna 2021 08:00–14:00 hod.
Euroasijský den
Den plný přednášek odborníků na světové kultury a náboženství.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština

Odborná praxe

V rámci praxe studenti získávají praktické zkušenosti v institucích a firmách zaměřených na studovaný program. Spolupracujeme např. s Ministerstvem spravedlnosti, PR agenturami a především s mnoha odborníky z praxe, kteří u nás mají přednášky a besedy: https://smvv.cz/o-skole/osobnosti-z-prax...

Stravování

Moderní školní jídelna - dotované obědy, výběr ze dvou jídel, snídaně, svačiny, teplý bufet,
nápojový automat, automat s bagetami.
Zpestřením jsou gastronomické akce jako grilování, den čínské kuchyně, "palačinkový den" apod.

Ubytování

Spolupracujeme s internátem v Ohradní ulici, cca 200 m od školy.

Vybavení

Mediální studio
multimediální jazyková učebna
3 moderně vybavené počítačové učebny
přednášková aula
studovna s přístupem na internet
školní zahrada
dataprojektory
elektronická třídní kniha
https://smvv.cz/o-skole/virtualni-prohli...

Další informace

Naši studenti pracují na projektech Diplomatické fórum, Studentské společnosti, Sociální sítě a média, Právo na vlastní oči, účastní se Pražského modelu OSN, jsme vedoucí školou mezinárodního projektu ERASMUS +. Žáci získávají znalosti v rámci projektů díky odborníkům a významným osobnostem z praxe.

Výborní studenti mohou získat prospěchové stipendium, nabízíme také sourozenecké slevy.

Elektronická žákovská knížka informuje rodiče o klasifikaci a absenci on-line.

Výuka jazyků probíhá ve skupinách, na angličtinu jsou studenti rozděleni dle úrovně, využíváme multimediální učebnu, pořádáme zahraniční poznávací i jazykové zájezdy, turistické kurzy.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 306 studentů a z toho je 69 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
6843M01 – Veřejnosprávní činnost (Mezinárodní vztahy a diplomacie)
2021–20224 rokyDenní30
CO SE NAUČÍŠ?
Pronikneš do zákulisí mezinárodních vztahů
Poznáš, jak fungují instituce EU a další mezinárodní organizace
Osvojíš si zásady etikety a diplomatického protokolu
Zvládneš se pohybovat v různých kulturních prostředích
Naučíš se prakticky využívat několik cizích jazyků
Dokážeš lépe komunikovat, argumentovat a vyjednávat
Pochopíš praktické metody diplomacie díky projektu Diplomatické fórum
6843M001 – Veřejnosprávní činnost (Právo a právní administrativa)
2021–20224 rokyDenní30
CO SE NAUČÍŠ?
Budeš se orientovat v právním řádu České republiky
Porozumíš fungování mezinárodního a obchodního práva
Získáš přehled o činnosti institucí EU a dalších mezinárodních organizací
Poznáš práci státních zástupců, soudců, advokátů, notářů
Osvojíš si odbornou terminologii a tvorbu právních dokumentů
Naučíš se komunikovat minimálně ve dvou cizích jazycích
Dokážeš lépe komunikovat, argumentovat a vyjednávat
6843M01 – Veřejnosprávní činnost (Finance, business a světová ekonomika)
2021–20224 rokyDenní30
CO SE NAUČÍŠ?
Pronikneš do světa mezinárodních financí
Seznámíš se s rolí mezinárodních finančních institucí
Poznáš zákonitosti vývoje finančního trhu a obchodního práva
Ovládneš postupy vedoucí k maximalizaci zisku
Dokážeš komunikovat v cizích jazycích ekonomickou terminologií
Naučíš se prakticky realizovat vlastní podnikatelské projekty
Dokážeš profesionálně prezentovat, argumentovat a vyjednávat
6843M01 – Veřejnosprávní činnost (Mediální komunikace a PR)
2021–20224 rokyDenní30
CO SE NAUČÍŠ?
Budeš se orientovat v pestrém světě médií a Public relations.
Osvojíš si výborné komunikační a prezentační dovednosti
Naučíš se prakticky využívat minimálně dva cizí jazyky
Zvládneš práci moderátora, redaktora i experta PR
Budeš profesionálně ovládat komunikaci s médii
Ovládneš moderní technologie a sociální sítě
Rozvineš svůj talent a tvůrčí schopnosti
6843M01 – Veřejnosprávní činnost (Destinační management)
2021–20224 rokyDenní30
CO SE NAUČÍŠ?
Budeš umět plánovat a řídit marketing a management destinací
Naučíš se realizovat rozvojové podnikatelské projekty
Pochopíš ekonomické a společenské souvislosti regionální problematiky
Získáš přehled v oblasti historie, kultury a umění
Budeš se orientovat v regionech ČR
Budeš komunikovat ve dvou cizích jazycích
Naučíš se dobře prezentovat, argumentovat a vyjednávat
Využiješ prakticky získané znalosti v projektu Studentská společnost

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.