Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

studium (zavináč) zelenypruh.cz
244 007 007 (Informace o škole)
244 007 221 (Studijní oddělení žáků)
244 007 129 (Nástavbové studium)

Sídlo školy

Zelený pruh 1294/52
Praha 4 - Krč, 14708

Domov mládeže

Vrbova 1233/34, Praha
Hodnocení prezentace (Co je to?):
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Drahoslav Matonoha
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří a burzy škol

28.–30. listopadu 2019
Schola Pragensis 2019, Kongresové centrum Praha
12. prosince 2019 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
11. ledna 2020 09:30–12:30 hod.
Den otevřených dveří
23. ledna 2020 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
8. února 2020 09:30–12:30 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Studuj u nás .....

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu je otevřenou, maximálně prostupnou školou, která díky individuálnímu přístupu k žákům a používání moderních metod výuky umožňuje využít maximum schopností každého žáka s plněním postupných cílů vzdělávání, ať už jde o jeden či více výučních listů, maturitu či celoživotní vzdělávání. Její dlouhodobé aktivity jsou pravidelně oceňovány, např. je zařazena do České sítě škol UNESCO. Škola nabízí kvalitní technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Žáci získávají potřebné teoretické, jazykové (angličtina, němčina) a počítačové znalosti. V rámci vzdělávání je největší důraz kladen na odborné dovednosti využitelné v dalším profesním životě, které si žáci osvojují při praktickém vyučování ve speciálně vybavených dílnách, výukových polygonech a zejména v reálném prostředí smluvních firem. Hlavním cílem školy je uplatnění absolventů na trhu práce u prosperujících odborných firem.

Škola zavedla pro vybrané obory projekt modulové výuky. Moduly zastřešují celou odbornou teoretickou i praktickou výuku formou návaznosti teoretické výuky na následné praktické ověření dovedností dané problematiky v určeném časovém úseku.
Moduly jsou sestavovány jako samostatné, obsahově vymezené celky, ve kterých probíhá současně teoretická i praktická výuka. Každý modul vždy uzavírá jednotné hodnocení, kde je stanoven rozsah zvládnutí dané problematiky jak z teorie, tak z praxe. Systém přináší změnu v rozvržení podílu teoretické a praktické výuky v jednotlivých ročnících. Praxe je ve 3. ročníku posílena a umožňuje tak jednodušší přestup žáků ze školy do reálného pracovního prostředí.
K žákům se přistupuje individuálně, mohou vstupo­vat do motivačních programů a získávat odborné kompetence a certifikáty, které rozšiřují využitelnost absolventa pro dlouhodobé zaměstnání a jeho konkurenceschopnost na trhu práce.

U 4letého maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou zájemci získat ve 3. ročníku výuční list v oboru instalatér nebo elektrikář – silnoproud.

Škola má vynikající zázemí pro sportovní činnost. Je zde plavecký bazén, sportovní hala, venkovní hřiště s umělým trávníkem, posilovna, tenisový kurt i sauna. Pro žáky je zajištěno kvalitní stravování a pro mimopražské také ubytování v domově mládeže.

V budově školy se nachází autoškola a svářečská škola, které slouží žákům k získání řidičského oprávnění a oborově zaměřených svářecích kurzů. Během studia mohou žáci získat Certifikát ECDL Start – mezinárodní doklad počítačové kvalifikace v akreditovaném testovacím středisku školy.
Čerstvým absolventům elektro-technických oborů je bezprostředně školou nabídnuto školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

O zdraví žáků pečuje praktický lékař a stomatolog, kteří mají ordinace přímo v budově školy. Škola nabízí pro žáky a jejich rodiče služby školních psychologů.

Střední škola technická má rozsáhlé zkušenosti s projektovým řízením českých i zahraničních projektů. V programu Erasmus+ a v rámci dalších grantů spolupracuje se školami ve Velké Británii, Německu, Chorvatsku, Slovensku, Polsku, Norsku a v Turecku. V programu švýcarsko-české spolupráce škola realizovala již podruhé sub-projekt Mezinárodního partnerství technických škol.

Vybavení

Moderní odborné a počítačové učebny, laboratoře, dílny, stavební polygony, svářečská škola, bazén, sauna, posilovna, tělocvična, multifunkční sportovní hala, tenisový kurt, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, kinosál.

Stravování

Vlastní jídelna, kantýna a kavárna v areálu školy.

Ubytování

Vlastní domov mládeže, ubytování pro mimopražské žáky s možností celodenního stravování.Domov mládeže se nachází v areálu odloučeného pracoviště, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník.
•Pokoje jsou třílůžkové se společným sociálním zařízením na patře.
•Každé patro má svou kuchyňku s vařičem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a lednicí.
•Dále se na každém patře nachází společenská místnost s televizí, šipkami a společenskými stolními hrami.
•Na pokojích je možnost připojení k internetu.
•V areálu je tělocvična, kterou mohou ubytovaní využívat dle rozvrhu.
•V areálu SŠt Zelený pruh mohou ubytovaní ve vyhrazených hodinách využívat bezplatně bazén.

Motivační a prospěchová stipendia

Motivační a prospěchová stipendia je aktivita zaměřená na podporu oborů vzdělání s výučním listem a na motivaci žáků ke studiu těchto oborů v letech 2018 - 2022.
Výplata stipendií žákům bude závislá na jejich studijních výsledcích v odborných předmětech, odborném výcviku a v neposlední řadě na pravidelné docházce do školy a na praxi. Stipendium je stanoveno v základní výši 800 Kč za měsíc ve všech ročnících a všech vybraných oborech. Navíc je tu bonusové stipendium - jednorázová částka 2 000 Kč za každé pololetí pro žáky, kteří budou mít v celkovém hodnocení na vysvědčení „prospěl s vyznamenáním". Stipendium je určeno pouze pro žáky denní formy vzdělávání (bez zkráceného studia).
Pravidla pro poskytování motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou jsou uvedena ve Stipendijním řádu.

Metrostav a.s. - hlavní partner školy

Ojedinělá a velmi výhodná je nabídka společnosti Metrostav a.s. pro obory strojník, strojní mechanik (zámečník), elektrikář, tesař, truhlář a zedník. Žáci těchto oborů se mohou dobrovolně zapojit do tohoto projektu. Na základě výběru (draftu) je žákům nabídnuta smlouva, na jejímž základě jim firma poskytne:
- měsíční stipendium
- úhradu ubytování a stravování v domově mládeže (pro mimopražské žáky)
- zdarma pracovní oblečení a profesní nářadí
Největší výhodou je jistota práce po dobu minimálně 3 let po úspěšném zakončení studia u společnosti Metrostav s možností dalšího profesního růstu.

Podrobnější nformace na www.zelenypruh.cz nebo www.metrostav.cz

Odborné soutěže

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují různých soutěží odborných dovedností nejen v rámci Pražského regionu, ale i na celorepublikové či mezinárodní úrovni. Účast na soutěžích odborných dovedností je pro naši školu přínosem. Dává našim žákům možnost ukázat široké veřejnosti svoji řemeslnou zručnost a zároveň je motivuje k zájmu o zvolený obor.

Odborné exkurze a výměnné zahraniční pobyty

Žáci se v průběhu studia účastní různých exkurzí, které zvyšují jejich rozhled pro budoucí profesní uplatnění. Vybraní žáci se též v rámci mezinárodních projektů účastní výměnných pobytů v zahraničí, kde poznávají nejen tamní střední školy, ale i jinou kulturu a nový pohled na řemeslně technické odvětví.

Europass

Škola zajišťuje pro všechny své absolventy Europass v českém a anglickém jazyce, který obdrží spolu s výučním listem nebo s maturitním vysvědčením. Europass popisuje znalosti a dovednosti získané držiteli osvědčení o odborném vzdělání a přípravě. Doplňuje informace uvedené v oficiálním osvědčení, aby bylo lépe srozumitelné, zejména v zahraničí.

Zkrácené studium

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru vzdělávání. Obsahují pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku. Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

DENNÍ FORMA STUDIA pro školní rok 2020 - 2021
učební obory v délce trvání 1 roku – získání výučního listu:
Zkrácené studium těchto oborů je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání.
•Zedník, 36-67-H/01
•Malíř a lakýrník, 39-41-H/01
•Montér suchých staveb, 36-66-H/01
•Tesař, 36-64-H/01
•Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02
•Autoelektrikář, 26-57-H/01
•Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik ), 23-68-H/01

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA - pro školní rok 2020 - 2021

Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02 v délce trvání 2 let,
Instalatér, 36-52-H/01 v délce trvání 2 let a
Truhlář, 33-56-H/01 v délce trvání 2 let.

Spolupráce školy a firem

Spolupráce školy a firem hraje důležitou roli při vzdělávacím procesu našich žáků. Je nezbytnou součástí kvalitní přípravy budoucích absolventů pro výkon jejich povolání. Školy obecně nejsou schopny disponovat vybavením, jaké mají firmy. Také nejsou schopny na rozdíl od firem rychle a flexibilně reagovat na požadavky trhu a technologický pokrok. Z těchto důvodů je patrné, že bez kvalitní spolupráce školy a firem není z principu možné žáky plnohodnotně připravit na výkon jejich budoucího povolání.

Akademie řemesel Praha si uvědomuje nutnost této spolupráce a proto v rámci výuky našich žáků spolupracujeme s více než stovkou externích subjektů.
Žáci si v průběhu studia vyzkouší odborný výcvik u více firem. Díky tomu získají lepší přehled o jejich budoucí profesi, mohou se specializovat a profilovat dle svých zájmů a schopností.

Po ukončení studia budou vědět, co je pro ně nejvhodnější a jakým směrem by se měl jejich profesní život ubírat. Odborný výcvik jim také umožňuje plynulý přechod do zaměstnání. Již v průběhu studia získávají kontakty na zaměstnavatele a v případě jejich zájmu i pracovní místo. Žáky také motivují finanční odměny za odborný výcvik, které často překračují hranici 5000Kč.

Vzdělávání dospělých - rekvalifikační kurzy

Více na https://www.zelenypruh.cz/rekvalifikace

Líheň zručnosti pro žáky základních škol

Leckde se můžete dočíst, že „Řemeslo žije“, že ,,Řemeslo má zlaté dno“, jak je dobré ovládat ,,Devatero řemesel“ a jak dovedné jsou „Zlaté české ručičky“.

Osud českého řemesla nám lhostejný není! Proto přicházíme se vstřícnou nabídkou – pro Vás – žáky 8. a 9. tříd základních škol. Pro výuku předmětu Pracovní činnosti v areálu Střední školy technické jsme vyčlenili speciálně vybavený prostor, tzv. ,,Líheň zručnosti.“ Zde můžete získat základní manuální řemeslné dovednosti, zde si můžete vyzkoušet práci se dřevem, kovem či textiliemi. Budete seznámeni se zásadami estetického cítění, barevného řešení prostorových kompozic apod. A nejen to! Naučíte se připravovat chutné pokrmy, osvojíte si zásady stolničení, zdobení, úpravy ovoce a zeleniny.

Předmět Pracovní činnosti budou řídit a zajišťovat naši pedagogičtí pracovníci. Předmět Pracovní činnost bude probíhat v rozsahu čtyř vyučovacích hodin ( 1x za šest týdnů v předem stanovených termínech – 7x do roka).

Fotografie

www.zonerama.com/ARP-SST/377721

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2657H01 – Autoelektrikář
2020–20213 rokyDenní
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
2020–20213 rokyDenní
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
2020–20214 rokyDálkové
3652H01 – Instalatér
2020–20213 rokyDenní
3652H01 – Instalatér
2020–20214 rokyDálkové
3654H01 – Kameník
2020–20213 rokyDenní
3941H01 – Malíř a lakýrník
2020–20213 rokyDenní
3657E01 – Malířské a natěračské práce
2020–20213 rokyDenní
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
2020–20213 rokyDenní
3666H01 – Montér suchých staveb
2020–20213 rokyDenní
3659H01 – Podlahář
2020–20213 rokyDenní
3659E01 – Podlahářské práce
2020–20213 rokyDenní
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
2020–20213 rokyDenní
2351E01 – Strojírenské práce
2020–20213 rokyDenní
2351H01 – Strojní mechanik
2020–20213 rokyDenní
2365H01 – Strojník
2020–20213 rokyDenní
3664H01 – Tesař
2020–20213 rokyDenní
3664E01 – Tesařské práce
2020–20213 rokyDenní
3356H01 – Truhlář
2020–20213 rokyDenní
3356H01 – Truhlář
2020–20214 rokyDálkové
3667E01 – Zednické práce
2020–20213 rokyDenní
3667H01 – Zedník
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
3941L01 – Autotronik
2020–20214 rokyDenní
3941L02 – Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
2020–20214 rokyDenní
2345L01 – Mechanik seřizovač
2020–20214 rokyDenní
3342M01 – Nábytkářská a dřevařská výroba
2020–20214 rokyDenní
Nástavbové studium
3941L51 – Autotronik
2020–20213 rokyDálkové
3342L51 – Nábytkářská a dřevařská výroba
2020–20212 rokyDenní
3342L51 – Nábytkářská a dřevařská výroba
2020–20213 rokyDálkové
2641L52 – Provozní elektrotechnika
2020–20212 rokyDenní
2641L52 – Provozní elektrotechnika
2020–20213 rokyDálkové
2343L51 – Provozní technika
2020–20212 rokyDenní
2343L51 – Provozní technika
2020–20213 rokyDálkové
3644L51 – Stavební provoz
2020–20212 rokyDenní
3644L51 – Stavební provoz
2020–20213 rokyDálkové

Fotogalerie

ŠkolaMechanik seřizovačMechanik instalatérských a elektrotech. zařízeníAutotronikInstalatérPodlahářTruhlářAutomechanikMalíř-lakýrníkKameníkElektrikář-silnoproudStrojníkTesařAutoelektrikářStrojní mechanikMontér suchých stavebZedníkStravovací a ubytovací službyOdborná učebna 1Odborná učebna 2BazénSaunaPosilovnaMultifunkční sportovní halaKantýnaDomov mládeže 1Domov mládeže 2

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zde jsou k dispozici Zásady ochrany osobních údajů

V pořádku