Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

studium (zavináč) zelenypruh.cz
mhukova (zavináč) zelenypruh.cz
jbozkova (zavináč) zelenypruh.cz
244 007 007 Informace o škole
244 007 221 Studijní oddělení žáků
244 007 129 Studijní - nástavba

Sídlo školy

Zelený pruh 1294/52
Praha 4 - Krč, 14708

Domov mládeže

Vrbova 1233/34, Praha
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Drahoslav Matonoha
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

6.–7. října 2021
Profesia days Praha, Výstaviště PVA EXPO Praha Letňany
12.–13. října 2021
Veletrh vzdělávání, Dům kultury Kladno
25.–27. listopadu 2021
Schola Pragensis, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65
9. prosince 2021 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Prezentace od 15hodin a 16,30 hodin v sále školy
8. ledna 2022 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Prezentace od 9,30hodin a 11 hodin v sále školy
20. ledna 2022 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Prezentace od 15hodin a 16,30 hodin v sále školy
29. ledna 2022 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Prezentace od 9,30hodin a 11 hodin v sále školy
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu je otevřenou, maximálně prostupnou školou, která díky individuálnímu přístupu k žákům a používání moderních metod výuky umožňuje využít maximum schopností každého žáka s plněním postupných cílů vzdělávání, ať už jde o jeden či více výučních listů, maturitu či celoživotní vzdělávání. Její dlouhodobé aktivity jsou pravidelně oceňovány, např. je zařazena do České sítě škol UNESCO. Škola nabízí kvalitní technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotech¬niku a služby. Žáci získávají potřebné teoretické, jazykové a počítačové znalosti.

V rámci vzdělávání je největší důraz kladen na odborné dovednosti využitelné v dalším profesním životě, které si žáci osvojují při praktickém vyučování ve speciálně vybavených dílnách, výukových polygonech a zejména v reálném prostředí smluvních firem. Hlavním cílem školy je uplatnění absolventů na trhu práce u prosperujících odborných firem. Firemní stipendia pro žáky naší školy nabízí mnoho spolupracujících firem a partnerů, např. Metrostav, Auto Jarov a další. U čtyřletého maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou zájemci získat ve 3. ročníku výuční list v oboru Instalatér nebo Elektrikář – silnoproud.

Akademie řemesel Praha zavedla pro vybrané obory projekt modulové výuky. Systém přináší změnu v rozvržení podílu teoretické a praktické výuky v jednotlivých ročnících. Praxe je ve 3. ročníku posílena a umožňuje tak jednodušší přestup žáků ze školy do práce. K žákům se přistupuje individuálně, mohou vstupo¬vat do motivačních programů a získávat odborné kompetence a certifikáty, které rozšiřují využitelnost absolventa pro dlouhodobé zaměstnání a jeho konkurenceschopnost na trhu práce.
Škola má výborné zázemí pro sportovní činnost. Je zde plavecký bazén, sportovní hala, venkovní hřiště s umělým tráv¬níkem, posilovna, tenisový kurt i sauna. Pro žáky je zajištěno kvalitní stravování a pro mimopražské také ubytování v domově mládeže.

Akademie řemesel zavádí do procesu vzdělávání moderní technologie, ke kterým patří i využití virtuální reality ve speciální učebně pro autobory s moderním autotrenažerem pro získání praktických zkušeností a dovedností z oblasti bezpečné jízdy při silničním provozu. V budově školy se nachází autoškola, která slouží žákům k získání řidičského oprávnění, a svářečská škola, kde absolvují oborově zaměřené svářecí kurzy. Během studia mohou žáci získat Certifikát ECDL Start – mezinárodní doklad počítačové kvalifikace. O zdraví žáků pečuje praktický lékař a stomatolog, kteří mají ordinace přímo v budově školy. Škola nabízí pro žáky a jejich rodiče služby školních psychologů.

Nabídka společnosti Metrostav pro žáky oborů Strojník, Strojní mechanik, Elektrikář, Tesař, Truhlář a Zedník. S vybranými žáky je uzavřena smlouva, na jejímž základě žáci během studia získají: nadstandardní měsíční stipendium, zdarma profesní nářadí a nové pracovní oblečení, zdarma je ubytování a strava v domově mládeže pro mimopražské žáky a finanční odměna pro nejlepší žáky. Největší výhodou po úspěšném zakončení studia je jistota práce u firmy minimálně po dobu tří let. Podrobnější informace o vzdělávání najdou zájemci na webových stránkách školy.

Škola se pravidelně umisťuje na předních místech jako „Škola hodnocená zaměstnavateli“ a „Střední roku“.
Akademie řemesel Praha – SŠt má rozsáhlé zkušenosti s projektovým řízením českých i zahraničních projektů. Vybraní žáci se mohou účastnit zahraničních stáží, kde poznávají tamní střední školy, jinou kulturu a nový pohled na řemeslně technické odvětví. Pro absolventy a veřejnost škola nabízí v rámci zvyšování odborné kvalifikace denní i dálkovou formu zkráceného a nástavbového studia a řadu rekvalifikačních kurzů.

Moderní odborné a počítačové učebny, laboratoře, multifunkční autotrenažér, dílny, stavební a technické polygony, dílny zručnosti, svářečská škola, autoškola, bazén, sauna, posilovna, tělocvična, multifunkční sportovní hala, tenisový kurt, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, kinosál.

Vlastní jídelna, kantýna a kavárna v areálu školy.

Vlastní domov mládeže, ubytování pro mimopražské žáky s možností celodenního stravování.Domov mládeže se nachází v areálu odloučeného pracoviště, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník.
Cena ubytování pro žáky školy je 1500Kč měsíčně.
•Pokoje jsou třílůžkové se společným sociálním zařízením na patře.
•Každé patro má svou kuchyňku s vařičem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a lednicí.
•Dále se na každém patře nachází společenská místnost s televizí, šipkami a společenskými stolními hrami.
•Na pokojích je možnost připojení k internetu.
•V areálu je tělocvična, kterou mohou ubytovaní využívat dle rozvrhu.
•V areálu školy na Zeleném pruhu mohou ubytovaní ve vyhrazených hodinách využívat bezplatně bazén.

Motivační a prospěchová stipendia je aktivita zaměřená na podporu oborů vzdělání s výučním listem a na motivaci žáků ke studiu těchto oborů v letech 2018 - 2022.
Výplata stipendií žákům bude závislá na jejich studijních výsledcích v odborných předmětech, odborném výcviku a v neposlední řadě na pravidelné docházce do školy a na praxi. Stipendium je stanoveno v základní výši 800 Kč za měsíc ve všech ročnících a všech vybraných oborech. Navíc je tu bonusové stipendium - jednorázová částka 2 000 Kč za každé pololetí pro žáky, kteří budou mít v celkovém hodnocení na vysvědčení „prospěl s vyznamenáním". Stipendium je určeno pouze pro žáky denní formy vzdělávání (bez zkráceného studia).
Pravidla pro poskytování motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou jsou uvedena ve Stipendijním řádu.

Ojedinělá a velmi výhodná je nabídka společnosti Metrostav a.s. pro obory strojník, strojní mechanik (zámečník), elektrikář, tesař, truhlář, instalatér, lakýrník a zedník. Žáci těchto oborů se mohou dobrovolně zapojit do tohoto projektu. Na základě výběru (draftu) je žákům nabídnuta smlouva, na jejímž základě jim firma poskytne:
- náborový příspěvek
- měsíční stipendium
- úhradu ubytování a stravování v domově mládeže (pro mimopražské žáky)
- zdarma pracovní oblečení a profesní nářadí
Největší výhodou je jistota práce po dobu minimálně 3 let po úspěšném zakončení studia u společnosti Metrostav s možností dalšího profesního růstu.

Podrobnější nformace na www.zelenypruh.cz nebo www.metrostav.cz

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují různých soutěží odborných dovedností nejen v rámci Pražského regionu, ale i na celorepublikové či mezinárodní úrovni. Účast na soutěžích odborných dovedností je pro naši školu přínosem. Dává našim žákům možnost ukázat široké veřejnosti svoji řemeslnou zručnost a zároveň je motivuje k zájmu o zvolený obor.

Žáci se v průběhu studia účastní různých exkurzí, které zvyšují jejich rozhled pro budoucí profesní uplatnění. Vybraní žáci se též v rámci mezinárodních projektů účastní výměnných pobytů v zahraničí, kde poznávají nejen tamní střední školy, ale i jinou kulturu a nový pohled na řemeslně technické odvětví.

Škola zajišťuje pro všechny své absolventy Europass v českém a anglickém jazyce, který obdrží spolu s výučním listem nebo s maturitním vysvědčením. Europass popisuje znalosti a dovednosti získané držiteli osvědčení o odborném vzdělání a přípravě. Doplňuje informace uvedené v oficiálním osvědčení, aby bylo lépe srozumitelné, zejména v zahraničí.

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru vzdělávání. Obsahují pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku. Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

DENNÍ FORMA STUDIA pro školní rok 2021 - 2022
učební obory v délce trvání 1 roku – získání výučního listu:
Zkrácené studium těchto oborů je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání.
•Zedník, 36-67-H/01
•Malíř a lakýrník, 39-41-H/01
•Montér suchých staveb, 36-66-H/01
•Tesař, 36-64-H/01
•Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02
•Autoelektrikář, 26-57-H/01
•Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik ), 23-68-H/01

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA - pro školní rok 2021 - 2022

Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02 v délce trvání 2 let,
Instalatér, 36-52-H/01 v délce trvání 2 let,
Tesař, 36-64-H/01 v délce trvání 2let,
Truhlář, 33-56-H/01 v délce trvání 2 let.

Spolupráce školy a firem hraje důležitou roli při vzdělávacím procesu našich žáků. Je nezbytnou součástí kvalitní přípravy budoucích absolventů pro výkon jejich povolání. Školy obecně nejsou schopny disponovat vybavením, jaké mají firmy. Také nejsou schopny na rozdíl od firem rychle a flexibilně reagovat na požadavky trhu a technologický pokrok. Z těchto důvodů je patrné, že bez kvalitní spolupráce školy a firem není z principu možné žáky plnohodnotně připravit na výkon jejich budoucího povolání.

Akademie řemesel Praha si uvědomuje nutnost této spolupráce a proto v rámci výuky našich žáků spolupracujeme s více než stovkou externích subjektů.
Žáci si v průběhu studia vyzkouší odborný výcvik u více firem. Díky tomu získají lepší přehled o jejich budoucí profesi, mohou se specializovat a profilovat dle svých zájmů a schopností.

Po ukončení studia budou vědět, co je pro ně nejvhodnější a jakým směrem by se měl jejich profesní život ubírat. Odborný výcvik jim také umožňuje plynulý přechod do zaměstnání. Již v průběhu studia získávají kontakty na zaměstnavatele a v případě jejich zájmu i pracovní místo. Žáky také motivují finanční odměny za odborný výcvik, které často překračují hranici 5000Kč (např. od Auto Jarov).

Více na https://www.zelenypruh.cz/rekvalifikace

Školu navštěvuje celkem 1007 studentů a z toho je 99 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Autoelektrikář
26-57-H/01
2022–233 roky15AnoNe
denní50/20
Autoelektrikář
26-57-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–231 rok10AnoNe
denní10/8
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
2022–233 roky30AnoNe
denní62/39
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–231 rok15AnoNe
denní18/14
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–232 roky60AnoNe
dálkové65/60
Instalatér
36-52-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní50/40
Instalatér
36-52-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–232 roky25AnoNe
dálkové30/28
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
2022–233 roky13AnoNe
denní22/16
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
Vhodné pro vyučené; maturanty
2022–231 rok7AnoNe
denní0/0
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní81/41
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–231 rok15AnoNe
denní13/12
Montér suchých staveb
36-66-H/01
2022–233 roky13AnoNe
denní10/6
Montér suchých staveb
36-66-H/01
Vhodné pro vyučené; maturanty
2022–231 rok7AnoNe
denní1/0
Podlahář
36-59-H/01
2022–233 roky15AnoNe
denní19/11
Podlahářské práce
36-59-E/01
2022–233 roky7AnoNe
denní15/8
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
2022–233 roky14AnoNe
denní15/10
Strojírenské práce
23-51-E/01
2022–233 roky7AnoNe
denní13/9
Strojní mechanik
23-51-H/01
2022–233 roky20AnoNe
denní22/17
Strojník
23-65-H/01
2022–233 roky15AnoNe
denní8/5
Tesař
36-64-H/01
2022–233 roky13AnoNe
denní14/10
Tesař
36-64-H/01
Vhodné pro vyučené; maturanty
2022–231 rok7AnoNe
denní8/7
Tesař
36-64-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–232 roky24AnoNe
dálkové25/24
Truhlář
33-56-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní84/48
Truhlář
33-56-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–232 roky30AnoNe
dálkové49/30
Zedník
36-67-H/01
2022–233 roky13AnoNe
denní11/9
Zedník
36-67-H/01
Vhodné pro vyučené; maturanty
2022–231 rok7AnoNe
denní3/0
Střední vzdělání s maturitou
Autotronik
39-41-L/01
2022–234 roky15ČJ, MAnoNe
denní53/21
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
39-41-L/02
2022–234 roky30ČJ, MAnoNe
denní55/35
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
2022–234 roky15ČJ, MAnoNe
denní23/17
Stavebnictví
36-47-M/01
2022–234 roky15ČJ, MAnoNe
denní34/17
Nástavbové studium
Autotronik
39-41-L/51
2022–233 roky15ČJ, MNeNe
dálkové8/8
Nábytkářská a dřevařská výroba
33-42-L/51
2022–232 roky15ČJ, MNeNe
denní6/6
Nábytkářská a dřevařská výroba
33-42-L/51
2022–233 roky15ČJ, MNeNe
dálkové1/0
Provozní elektrotechnika
26-41-L/52
2022–232 roky15ČJ, MNeNe
denní16/16
Provozní elektrotechnika
26-41-L/52
2022–233 roky25ČJ, MNeNe
dálkové20/20
Provozní technika
23-43-L/51
2022–232 roky20ČJ, MNeNe
denní11/10
Provozní technika
23-43-L/51
2022–233 roky20ČJ, MNeNe
dálkové18/16
Stavební provoz
36-44-L/51
2022–232 roky20ČJ, MNeNe
denní8/8
Stavební provoz
36-44-L/51
2022–233 roky25ČJ, MNeNe
dálkové13/13

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.