Logo Stredniskoly.cz

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

www.zelenypruh.cz
studium (zavináč) zelenypruh.cz
244 007 007 (Informace o škole)
244 007 221 (Studijní oddělení žáků)
244 007 129 (Nástavbové studium)

Sídlo školy

Zelený pruh 1294/52
Praha 4 - Krč, 14708

Domov mládeže

Vrbova 1233/34, Praha
Hodnocení prezentace (Co je to?):
92,05 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Drahoslav Matonoha
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Kontaktní osoby:Bc.Kateřina Bínová (nábor žáků), 244 007 007

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Čtvrtek12. prosince 201915:00–18:00 hod.
Sobota11. ledna 202009:30–12:30 hod.
Čtvrtek23. ledna 202015:00–18:00 hod.
Sobota8. února 202009:30–12:30 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Studuj u nás .....

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu je otevřenou, maximálně prostupnou školou, která díky individuálnímu přístupu k žákům a používání moderních metod výuky umožňuje využít maximum schopností každého žáka s plněním postupných cílů vzdělávání, ať už jde o jeden či více výučních listů, maturitu či celoživotní vzdělávání. Její dlouhodobé aktivity jsou pravidelně oceňovány, např. je zařazena do České sítě škol UNESCO. Škola nabízí kvalitní technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Žáci získávají potřebné teoretické, jazykové (angličtina, němčina) a počítačové znalosti. V rámci vzdělávání je největší důraz kladen na odborné dovednosti využitelné v dalším profesním životě, které si žáci osvojují při praktickém vyučování ve speciálně vybavených dílnách, výukových polygonech a zejména v reálném prostředí smluvních firem. Hlavním cílem školy je uplatnění absolventů na trhu práce u prosperujících odborných firem.

Škola zavedla pro vybrané obory projekt modulové výuky. Moduly zastřešují celou odbornou teoretickou i praktickou výuku formou návaznosti teoretické výuky na následné praktické ověření dovedností dané problematiky v určeném časovém úseku.
Moduly jsou sestavovány jako samostatné, obsahově vymezené celky, ve kterých probíhá současně teoretická i praktická výuka. Každý modul vždy uzavírá jednotné hodnocení, kde je stanoven rozsah zvládnutí dané problematiky jak z teorie, tak z praxe. Systém přináší změnu v rozvržení podílu teoretické a praktické výuky v jednotlivých ročnících. Praxe je ve 3. ročníku posílena a umožňuje tak jednodušší přestup žáků ze školy do reálného pracovního prostředí.
K žákům se přistupuje individuálně, mohou vstupo­vat do motivačních programů a získávat odborné kompetence a certifikáty, které rozšiřují využitelnost absolventa pro dlouhodobé zaměstnání a jeho konkurenceschopnost na trhu práce.

U 4letého maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou zájemci získat ve 3. ročníku výuční list v oboru instalatér nebo elektrikář – silnoproud.

Škola má vynikající zázemí pro sportovní činnost. Je zde plavecký bazén, sportovní hala, venkovní hřiště s umělým trávníkem, posilovna, tenisový kurt i sauna. Pro žáky je zajištěno kvalitní stravování a pro mimopražské také ubytování v domově mládeže.

V budově školy se nachází autoškola a svářečská škola, které slouží žákům k získání řidičského oprávnění a oborově zaměřených svářecích kurzů. Během studia mohou žáci získat Certifikát ECDL Start – mezinárodní doklad počítačové kvalifikace v akreditovaném testovacím středisku školy.
Čerstvým absolventům elektro-technických oborů je bezprostředně školou nabídnuto školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

O zdraví žáků pečuje praktický lékař a stomatolog, kteří mají ordinace přímo v budově školy. Škola nabízí pro žáky a jejich rodiče služby školních psychologů.

Střední škola technická má rozsáhlé zkušenosti s projektovým řízením českých i zahraničních projektů. V programu Erasmus+ a v rámci dalších grantů spolupracuje se školami ve Velké Británii, Německu, Chorvatsku, Slovensku, Polsku, Norsku a v Turecku. V programu švýcarsko-české spolupráce škola realizovala již podruhé sub-projekt Mezinárodního partnerství technických škol.

Vybavení

Moderní odborné a počítačové učebny, laboratoře, dílny, stavební polygony, svářečská škola, bazén, sauna, posilovna, tělocvična, multifunkční sportovní hala, tenisový kurt, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, kinosál.

Stravování

Vlastní jídelna, kantýna a kavárna v areálu školy.

Ubytování

Vlastní domov mládeže, ubytování pro mimopražské žáky s možností celodenního stravování.Domov mládeže se nachází v areálu odloučeného pracoviště, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník.
•Pokoje jsou třílůžkové se společným sociálním zařízením na patře.
•Každé patro má svou kuchyňku s vařičem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a lednicí.
•Dále se na každém patře nachází společenská místnost s televizí, šipkami a společenskými stolními hrami.
•Na pokojích je možnost připojení k internetu.
•V areálu je tělocvična, kterou mohou ubytovaní využívat dle rozvrhu.
•V areálu SŠt Zelený pruh mohou ubytovaní ve vyhrazených hodinách využívat bezplatně bazén.

Motivační a prospěchová stipendia

Motivační a prospěchová stipendia je aktivita zaměřená na podporu oborů vzdělání s výučním listem a na motivaci žáků ke studiu těchto oborů v letech 2018 - 2022.
Výplata stipendií žákům bude závislá na jejich studijních výsledcích v odborných předmětech, odborném výcviku a v neposlední řadě na pravidelné docházce do školy a na praxi. Stipendium je stanoveno v základní výši 800 Kč za měsíc ve všech ročnících a všech vybraných oborech. Navíc je tu bonusové stipendium - jednorázová částka 2 000 Kč za každé pololetí pro žáky, kteří budou mít v celkovém hodnocení na vysvědčení „prospěl s vyznamenáním". Stipendium je určeno pouze pro žáky denní formy vzdělávání (bez zkráceného studia).
Pravidla pro poskytování motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou jsou uvedena ve Stipendijním řádu.

Metrostav a.s. - hlavní partner školy

Ojedinělá a velmi výhodná je nabídka společnosti Metrostav a.s. pro obory strojník, strojní mechanik (zámečník), elektrikář, tesař, truhlář a zedník. Žáci těchto oborů se mohou dobrovolně zapojit do tohoto projektu. Na základě výběru (draftu) je žákům nabídnuta smlouva, na jejímž základě jim firma poskytne:
- měsíční stipendium
- úhradu ubytování a stravování v domově mládeže (pro mimopražské žáky)
- zdarma pracovní oblečení a profesní nářadí
Největší výhodou je jistota práce po dobu minimálně 3 let po úspěšném zakončení studia u společnosti Metrostav s možností dalšího profesního růstu.

Podrobnější nformace na www.zelenypruh.cz nebo www.metrostav.cz

Odborné soutěže

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují různých soutěží odborných dovedností nejen v rámci Pražského regionu, ale i na celorepublikové či mezinárodní úrovni. Účast na soutěžích odborných dovedností je pro naši školu přínosem. Dává našim žákům možnost ukázat široké veřejnosti svoji řemeslnou zručnost a zároveň je motivuje k zájmu o zvolený obor.

Odborné exkurze a výměnné zahraniční pobyty

Žáci se v průběhu studia účastní různých exkurzí, které zvyšují jejich rozhled pro budoucí profesní uplatnění. Vybraní žáci se též v rámci mezinárodních projektů účastní výměnných pobytů v zahraničí, kde poznávají nejen tamní střední školy, ale i jinou kulturu a nový pohled na řemeslně technické odvětví.

Europass

Škola zajišťuje pro všechny své absolventy Europass v českém a anglickém jazyce, který obdrží spolu s výučním listem nebo s maturitním vysvědčením. Europass popisuje znalosti a dovednosti získané držiteli osvědčení o odborném vzdělání a přípravě. Doplňuje informace uvedené v oficiálním osvědčení, aby bylo lépe srozumitelné, zejména v zahraničí.

Zkrácené studium

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru vzdělávání. Obsahují pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku. Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

DENNÍ FORMA STUDIA pro školní rok 2019 - 20
učební obory v délce trvání 1 roku – získání výučního listu:
Zkrácené studium těchto oborů je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání.
•Zedník, 36-67-H/01
•Malíř a lakýrník, 39-41-H/01
•Montér suchých staveb, 36-66-H/01
•Tesař, 36-64-H/01
•Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02
•Autoelektrikář, 26-57-H/01
•Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik ), 23-68-H/01

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA - pro školní rok 2019 - 20

Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02 v délce trvání 2 let,
Instalatér, 36-52-H/01 v délce trvání 2 let a
Truhlář, 33-56-H/01 v délce trvání 2 let.

Vzdělávání dospělých - rekvalifikační kurzy

Více na https://www.zelenypruh.cz/rekvalifikace

Líheň zručnosti pro žáky základních škol

Leckde se můžete dočíst, že „Řemeslo žije“, že ,,Řemeslo má zlaté dno“, jak je dobré ovládat ,,Devatero řemesel“ a jak dovedné jsou „Zlaté české ručičky“.

Osud českého řemesla nám lhostejný není! Proto přicházíme se vstřícnou nabídkou – pro Vás – žáky 8. a 9. tříd základních škol. Pro výuku předmětu Pracovní činnosti v areálu Střední školy technické jsme vyčlenili speciálně vybavený prostor, tzv. ,,Líheň zručnosti.“ Zde můžete získat základní manuální řemeslné dovednosti, zde si můžete vyzkoušet práci se dřevem, kovem či textiliemi. Budete seznámeni se zásadami estetického cítění, barevného řešení prostorových kompozic apod. A nejen to! Naučíte se připravovat chutné pokrmy, osvojíte si zásady stolničení, zdobení, úpravy ovoce a zeleniny.

Předmět Pracovní činnosti budou řídit a zajišťovat naši pedagogičtí pracovníci. Předmět Pracovní činnost bude probíhat v rozsahu čtyř vyučovacích hodin ( 1x za šest týdnů v předem stanovených termínech – 7x do roka).

Fotografie

www.zonerama.com/ARP-SST/377721

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
3941L02 – Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní25
Všeobecné informace o oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
3941L01 – Autotronik
Autotronik
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní15
Všeobecné informace o oboru Autotronik
2345L01 – Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní15
Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní20
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
2365H01 – Strojník
Strojník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Všeobecné informace o oboru Strojník
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář-silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
2657H01 – Autoelektrikář
Autoelektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
3652H01 – Instalatér
Instalatér kanalizace,vodovodu, plynovodu a vytápění
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Instalatér
3356H01 – Truhlář
Truhlář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Truhlář
3664H01 – Tesař
Tesař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní13
Všeobecné informace o oboru Tesař
3659H01 – Podlahář
Podlahář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Všeobecné informace o oboru Podlahář
3941H01 – Malíř a lakýrník
Malíř a lakýrník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní13
Všeobecné informace o oboru Malíř a lakýrník
3666H01 – Montér suchých staveb
Montér sádrokartonových konstrukci
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní13
Všeobecné informace o oboru Montér suchých staveb
3667H01 – Zedník
Zedník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní13
Všeobecné informace o oboru Zedník
2351E01 – Strojírenské práce
Zámečnické práce
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní7
Všeobecné informace o oboru Strojírenské práce
3664E01 – Tesařské práce
Tesařské práce
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Tesařské práce
3659E01 – Podlahářské práce
Podlahářské práce
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní7
Všeobecné informace o oboru Podlahářské práce
3667E01 – Zednické práce
Zednické práce
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Zednické práce
3657E01 – Malířské a natěračské práce
Malířské a natěračské práce
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Malířské a natěračské práce
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
Kuchařské práce a ubytovací provoz
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní15
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář-silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní15
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
2657H01 – Autoelektrikář
Autoelektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní10
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
3664H01 – Tesař
Tesař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní7
Všeobecné informace o oboru Tesař
3666H01 – Montér suchých staveb
Montér sádrokartonových konstrukci
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní7
Všeobecné informace o oboru Montér suchých staveb
3941H01 – Malíř a lakýrník
Malíř a lakýrník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní7
Všeobecné informace o oboru Malíř a lakýrník
3667H01 – Zedník
Zedník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní7
Všeobecné informace o oboru Zedník
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář-silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2019–20202 rokyDálkové60
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
3356H01 – Truhlář
Truhlář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20202 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Truhlář
3652H01 – Instalatér
Instalatér kanalizace,vodovodu, plynovodu a vytápění
Střední vzdělání s výučním listem2019–20202 rokyDálkové25
Všeobecné informace o oboru Instalatér
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní20
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
3342L51 – Nábytkářská a dřevařská výroba
Nábytkářská a dřevařská výroba
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní15
Všeobecné informace o oboru Nábytkářská a dřevařská výroba
2641L52 – Provozní elektrotechnika
Provozní elektrotechnika
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní15
Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika
3644L51 – Stavební provoz
Stavební provoz
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní20
Všeobecné informace o oboru Stavební provoz
3941L51 – Autotronik
Autotronik
Nástavbové studium2019–20203 rokyDálkové15
Všeobecné informace o oboru Autotronik
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2019–20203 rokyDálkové20
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
2641L52 – Provozní elektrotechnika
Provozní elektrotechnika
Nástavbové studium2019–20203 rokyDálkové25
Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika
3342L51 – Nábytkářská a dřevařská výroba
Nábytkářská a dřevařská výroba
Nástavbové studium2019–20203 rokyDálkové15
Všeobecné informace o oboru Nábytkářská a dřevařská výroba
3644L51 – Stavební provoz
Stavební provoz
Nástavbové studium2019–20203 rokyDálkové25
Všeobecné informace o oboru Stavební provoz

Fotogalerie

ŠkolaMechanik seřizovačMechanik instalatérských a elektrotech. zařízeníAutotronikInstalatérPodlahářTruhlářAutomechanikMalíř-lakýrníkKameníkElektrikář-silnoproudStrojníkTesařAutoelektrikářStrojní mechanikMontér suchých stavebZedníkStravovací a ubytovací službyOdborná učebna 1Odborná učebna 2BazénSaunaPosilovnaŠkolní jídelnaMultifunkční sportovní halaKantýnaDomov mládeže 1Domov mládeže 2Škola

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.