Logo Stredniskoly.cz

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

www.ssgh.cz
info (zavináč) ssgh.cz
adela.klumparova (zavináč) ssgh.cz
241 001 711 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

Vrbova 1233
Praha 4 - Braník, 14700
Hodnocení prezentace (Co je to?):
100,00 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): PhDr. Karel Vratišovský MBA
Zřizovatel:Ing. Tomáš Kadlec

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Čtvrtek25. července 201915:30–17:30 hod.Den otevřených dveří pro zájemce o dálkové a kombinované studium.
Čtvrtek8. srpna 201915:30–17:30 hod.Den otevřených dveří pro zájemce o dálkové a kombinované studium.

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Informace o škole

Střední škola gastronomická a hotelová je zařazena do rejstříku škol od roku 1991, ve školním roce 2016/2017 tedy bude přijímat studenty již 25. rokem.
Klade důraz na kvalitu, je držitelem:
• Zlatého certifikátu kvality, udělovaného ministrem školství a SSŠČMS
• Mezinárodního certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2009 pro vzdělávání na středních školách,
• Kladného hodnocení České školní inspekce.
• Certifikátu stvrzujícího vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie. Ten je udělován Asociací kuchařů a cukrářů České republiky ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů a cukrářů (WORLDSCHEFS)

Klademe důraz na vysokou úroveň teoretického vzdělávání propojeného s kvalitní odbornou přípravou. Snažíme se naplňovat krédo školy „Dobrá škola, lepší práce“. Kvalitu našich studentů potvrzují i statistiky. Nezaměstnanost našich absolventů byla 0 %. Zdrojem je statistika MPSV ČR ke dni 30.4.2015.

Stravování

- školní jídelna, kantýna, nápojové a jídelní automaty.

Ubytování

- lze zajistit na internátě.

Vybavení

- všechny učebny vybaveny nejmodernější didaktickou technikou (dataprojektory, inter-aktivní tabule, plazmové zobrazovací panely)
- nová moderní učebna stolničení, nově vybudované kuchařské studio
- učebny výpočetní techniky, multimediálně vybavené jazykové učebny
- školní knihovna
- volně přístupné kopírky a počítače s připojením na internet, Wi-Fi připojení
- jídelna, kantýna, nápojové a jídelní automaty
- stolní fotbálek, posilovna

Praxe a účast na odborných soutěžích

- škola spolupracuje např. s hotely Holiday Inn Prague Congress Centre, The Mark Luxury Hotel (Kempinsky), Café Imperial (restaurace pod vedením pana Zdeňka Pohlreicha) nebo s restaurací Alcron (která získala pod vedením Romana Pauluse Michelinskou hvězdu)
- díky praxi v prestižních cateringových firmách se žáci účastní zajišťování společenských akcí, např. plesů a státních návštěv na Pražském hradě, premiérových rautů
- studenti mohou absolvovat zahraniční praxi
- v průběhu roku se studenti účastní exkurzí do zajímavých provozů, navštěvují odborné výstavy
- studenti pravidelně obsazují medailové pozice na gastro soutěžích, např. na Gasto Junior
- pro studenty pořádáme i atraktivní přednášky a odborné kurzy s celebritami z oblasti gastronomie, například s Romanem Vaňkem (známým z pořadu Peklo na talíři), Zdeňkem Pohlreichem (který se proslavil televizními pořady Ano, šéfe! nebo Šéf na grilu) nebo Radkem Šubrtem (jedním z porotců gastronomické show MasterChef)

Jazyková výuka

- na všech oborech jsou navýšené hodiny cizího jazyka, vyučování cizích jazyků probíhá v malých skupinkách (např. na oboru Hotelnictví a Cestovní ruch zpravidla po 8-10 žácích)
- STUDENTI ZÍSKÁVAJÍ JAKO BONUS ROČNÍ NEOMEZENÝ PŘÍSTUP DO ENGLISH UNIVERSITY ONLINE - tento program pro výuku angličtiny využívají i přední jazykové školy

Prospěchová stipendia a motivační program

- PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA: Školné do prvního ročníku za 1 Kč v případě, pokud má žák na ZŠ samé jedničky alespoň na jednom vysvědčení z konce 8., poloviny nebo konce 9. třídy. Školné do prvního ročníku za polovinu v případě, pokud má žák na ZŠ vyznamenání alespoň na jednom vysvědčení z konce 8., poloviny nebo konce 9. třídy
- MOTIVAČNÍ PROGRAM: V rámci tohoto programu mají studenti možnost za dobré studijní a pracovní výsledky získat tzv. motivační body. Body je možno také získat za účast na odborných soutěžích, charitativních akcích nebo jinou reprezentaci školy. Na konci každého školního roku se uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů a nejúspěšnější studenti obdrží zajímavé a hodnotné ceny. První cenou je poukaz na výcvik v autoškole a poukázka na odběr zboží.

Přístup učitelů a prostředí školy

- naši učitelé uplatňují osobní přístup ke studentům
- snažíme se o pozitivní školní klima
- učitelé běžně komunikují s žáky a rodiči nejen telefonicky, ale i prostřednictvím e-mailu a osobní nebo studijní zóny
- na internetu je dostupná průběžná klasifikace, rozvrh, učební a tematické plány
- máme pravidelné konzultační hodiny pro žáky a rodiče
- ve škole působí výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog
- škola s úspěchem pracuje i s dyslektiky a dysgrafiky

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař-číšník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDálkové60
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšníkŠkolné: 12000
6542M01 – Hotelnictví
Hotelnictví a turismus
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyKombinované30
Všeobecné informace o oboru HotelnictvíŠkolné: 15000
6542M02 – Cestovní ruch
Cestovní ruch a hotelnictví
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyKombinované30
Všeobecné informace o oboru Cestovní ruchŠkolné: 15000
6441L51 – Podnikání
Podnikání v gastronomii
Nástavbové studium2019–20202 rokyDálkové60
Všeobecné informace o oboru PodnikáníŠkolné: 19800
6441L51 – Podnikání
Podnikání v gastronomii
Nástavbové studium2019–20202 rokyKombinované75
Všeobecné informace o oboru PodnikáníŠkolné: 19800
6541L01 – Gastronomie
Gastronomie
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Obor nabízí největší rozsah praktického vyučování, a to již od prvního ročníku. Jsou zde vyučovány nejen odborné gastronomické předměty, ale i základy ekonomických věd, které se studentům budou hodit při podnikání nebo vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru gastronomie. Praktická výuka probíhá na renomovaných pracovištích s mezinárodním standardem, ve 4* a 5* hotelech, tak aby studenti po absolutoriu měli ty správné návyky a tím i široké možnosti uplatnění v budoucnu.

Podmínky přijetí jsou:
• nesnížená známka z chování
• ukončení 9. ročníku
• studijní průměr do 1,8 (posuzujeme jen jedno z vysvědčení - konec 8. třídy nebo pololetí 9. třídy)
• bez čtyřky z matematiky, českého a anglického jazyka
• doporučení lékaře ke studiu zvoleného oboru

Absolventi získávají velmi dobré předpoklady pro uplatnění v praxi, ale i k pokračování ve studiu na vysoké škole.

Poskytujeme stipendijní a motivační programy!
Školné za 1 Kč pro jedničkáře!
Školné za polovinu v případě vyznamenání!
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 18 000 Kč nebo za 1 Kč
6542M01 – Hotelnictví
Hotelnictví a turismus
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Důraz je kladen na výuku cizích jazyků a odborné předměty, ve kterých získávají studenti dovednosti a vědomosti potřebné pro podnikání nebo vykonávání řídících a provozních aktivit v oboru gastronomie, hotelnictví a turismu. Studenti se budou věnovat jak základům gastronomie, tak i předmětům, které se týkají hotelového provozu.

Podmínky přijetí jsou:

• nesnížená známka z chování
• ukončení 9. ročníku
• studijní průměr do 1,8 (posuzujeme jen jedno z vysvědčení - konec 8. třídy nebo pololetí 9. třídy)
• bez čtyřky z matematiky, českého a anglického jazyka
• doporučení lékaře ke studiu zvoleného oboru

Absolventi získávají velmi dobré předpoklady pro uplatnění v praxi, ale i k pokračování ve studiu na vysoké škole.

Poskytujeme stipendijní a motivační programy!
Školné za 1 Kč pro jedničkáře!
Školné za polovinu v případě vyznamenání!
Všeobecné informace o oboru Hotelnictví
Školné: 24 000 Kč nebo za 1 Kč
6542M02 – Cestovní ruch
Cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji v cestovní kanceláři jako delegáti, průvodci nebo pracovníci CK. Díky odborným předmětům, které jsou zaměřené i na obor Hotelnictví, se mohou uplatnit také ve středním nebo vyšším hotelovém managementu či pracovat jako recepční. Studenti se mohou těšit na zeměpis cestovního ruchu nebo dějiny kultury. Škola má autorizaci pro dílčí kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu.

Podmínky přijetí :
• nesnížená známka z chování
• ukončení 9. ročníku
• studijní průměr do 1,8 (posuzujeme jen jedno z vysvědčení - konec 8. třídy nebo pololetí 9. třídy)
• bez čtyřky z matematiky, českého a anglického jazyka

Absolventi získávají velmi dobré předpoklady pro uplatnění v praxi, ale i k pokračování ve studiu na vysoké škole.

Poskytujeme stipendijní a motivační programy!
Školné za 1 Kč pro jedničkáře!
Školné za polovinu v případě vyznamenání!
Všeobecné informace o oboru Cestovní ruch
Školné: 24 000 Kč nebo za 1 Kč
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař - číšník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní90
Student si již na začátku studia volí, zda se bude zaměřovat na přípravu pokrmů (obor Kuchař), nebo na obsluhu (obor Číšník). Ještě na konci prvního ročníku, po absolvování praxe, je možné rozhodnutí změnit. Studenti dochází již od prvního ročníku vždy jeden týden do školy a jeden týden na praxi, proto mají v průběhu studia dostatečný prostor pro maximální osvojení praktických dovedností. I v teoretickém studiu je velký prostor věnován gastronomickým předmětům.

Přijímací zkoušky se ještě v tomto školním roce nekonají. Podmínky přijetí jsou:

• nesnížená známka z chování
• ukončení 9. ročníku
• doporučení lékaře ke studiu zvoleného oboru


Studenti výučních oborů mohou na naší škole pokračovat v dálkovém nástavbovém studiu oboru Podnikání nebo Gastronomie a doplnit si maturitní vzdělání.

Poskytujeme stipendijní a motivační programy!
Školné za 1 Kč pro jedničkáře!
Školné za polovinu v případě vyznamenání!
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: 12 000 Kč nebo za 1Kč
2954H01 – Cukrář
Cukrář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní17
Studenti nacházejí uplatnění jako cukráři v hotelech, restauracích, kavárnách či cukrárnách. Dochází již od prvního ročníku vždy jeden týden do školy a jeden týden na praxi, mají tak dostatek času pro osvojení veškerých praktických dovedností. Detailně se věnují cukrářským technologiím, surovinám ale i odbornému kreslení. Naučí se nejen klasickou, ale i zážitkovou cukrařinu. Často se účastní soutěží a umisťují se na výherních pozicích.

Přijímací zkoušky se v tomto školním roce nekonají. Podmínky přijetí jsou:

• nesnížená známka z chování
• ukončení 9. ročníku
• doporučení lékaře ke studiu zvoleného oboru


Studenti výučních oborů mohou na naší škole pokračovat v dálkovém nástavbovém studiu oboru Podnikání a doplnit si tak maturitní vzdělání.

Poskytujeme stipendijní a motivační programy!
Školné za 1 Kč pro jedničkáře!
Školné za polovinu v případě vyznamenání!
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: 12 000 Kč nebo za 1 Kč

Fotogalerie

Profesionální pákový kávovar Gaggia v učebně stolničeníNadstandardní vybavení učebenRelaxační zóna pro studentyModerně vybavená učebna informatikyJazyková učebnaPřednáška vedoucího praktického vyučování Zdeňka PohlreichaNově zrekonstruované kuchařské studioNová učebna stolničeníPorcování pražmy královské pod vedením Zdeňka PohlreichaKurz Základní omáčky a vývary v našem kuchařském studiuPříprava předkrmů z rybPřednáška Romana Vaňka - majitele Pražského kulinářského institutuautogramiáda Zdeněk Pohlreich

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.