Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

info (zavináč) ssgh.cz
adela.hancova (zavináč) ssgh.cz
241 001 711 Studijní oddělení

Sídlo školy

Vrbova 1233
Praha 4 - Braník, 14700
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
PhDr. Karel Vratišovský MBA
Zřizovatel:
Ing. Tomáš Kadlec

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

3. listopadu 2021 15:30–17:30 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří denního studia pro žáky základních škol a jejich rodiče. Rezervace místa na webu https://www.to-chc.es/dod/
9. listopadu 2021 15:30–17:30 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří denního studia pro žáky základních škol a jejich rodiče. Rezervace místa na webu https://www.to-chc.es/dod/

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, ruština, španělština

Střední škola gastronomická a hotelová je zařazena do rejstříku škol od roku 1991, ve školním roce 2016/2017 tedy bude přijímat studenty již 25. rokem.
Klade důraz na kvalitu, je držitelem:
• Zlatého certifikátu kvality, udělovaného ministrem školství a SSŠČMS
• Mezinárodního certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2009 pro vzdělávání na středních školách,
• Kladného hodnocení České školní inspekce.
• Certifikátu stvrzujícího vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie. Ten je udělován Asociací kuchařů a cukrářů České republiky ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů a cukrářů (WORLDSCHEFS)

Klademe důraz na vysokou úroveň teoretického vzdělávání propojeného s kvalitní odbornou přípravou. Snažíme se naplňovat krédo školy „Dobrá škola, lepší práce“. Kvalitu našich studentů potvrzují i statistiky. Nezaměstnanost našich absolventů byla 0 %. Zdrojem je statistika MPSV ČR ke dni 30.4.2015.

- školní jídelna, kantýna, nápojové a jídelní automaty.

- lze zajistit na internátě.

- všechny učebny vybaveny nejmodernější didaktickou technikou (dataprojektory, inter-aktivní tabule, plazmové zobrazovací panely)
- nová moderní učebna stolničení, nově vybudované kuchařské studio
- učebny výpočetní techniky, multimediálně vybavené jazykové učebny
- školní knihovna
- volně přístupné kopírky a počítače s připojením na internet, Wi-Fi připojení
- jídelna, kantýna, nápojové a jídelní automaty
- stolní fotbálek, posilovna

- škola spolupracuje např. s hotely Holiday Inn Prague Congress Centre, The Mark Luxury Hotel (Kempinsky), Café Imperial (restaurace pod vedením pana Zdeňka Pohlreicha) nebo s restaurací Alcron (která získala pod vedením Romana Pauluse Michelinskou hvězdu)
- díky praxi v prestižních cateringových firmách se žáci účastní zajišťování společenských akcí, např. plesů a státních návštěv na Pražském hradě, premiérových rautů
- studenti mohou absolvovat zahraniční praxi
- v průběhu roku se studenti účastní exkurzí do zajímavých provozů, navštěvují odborné výstavy
- studenti pravidelně obsazují medailové pozice na gastro soutěžích, např. na Gasto Junior
- pro studenty pořádáme i atraktivní přednášky a odborné kurzy s celebritami z oblasti gastronomie, například s Romanem Vaňkem (známým z pořadu Peklo na talíři), Zdeňkem Pohlreichem (který se proslavil televizními pořady Ano, šéfe! nebo Šéf na grilu) nebo Radkem Šubrtem (jedním z porotců gastronomické show MasterChef)

- na všech oborech jsou navýšené hodiny cizího jazyka, vyučování cizích jazyků probíhá v malých skupinkách (např. na oboru Hotelnictví a Cestovní ruch zpravidla po 8-10 žácích)
- STUDENTI MAJÍ MOŽNOST ZAKOUPENÍ ROČNÍHO NEOMEZENÉHO PŘÍSTUPU DO ENGLISH UNIVERSITY ONLINE - tento program pro výuku angličtiny využívají i přední jazykové školy

- naši učitelé uplatňují osobní přístup ke studentům
- snažíme se o pozitivní školní klima
- učitelé běžně komunikují s žáky a rodiči nejen telefonicky, ale i prostřednictvím e-mailu a osobní nebo studijní zóny
- na internetu je dostupná průběžná klasifikace, rozvrh, učební a tematické plány
- máme pravidelné konzultační hodiny pro žáky a rodiče
- ve škole působí výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog
- škola s úspěchem pracuje i s dyslektiky a dysgrafiky

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář (Cukrář)
29-54-H/01
2022–233 roky0NeNe
denní0/0Školné: 15.000 Kč
Bez přijímacích zkoušek. Přijímají se pouze studenti s bezproblémovým chováním v 8. a 9. třídě. Důležitý je zájem o obor.

Studenti nacházejí uplatnění jako cukráři v hotelech, restauracích, kavárnách či cukrárnách. Dochází již od prvního ročníku vždy jeden týden do školy a jeden týden na praxi, mají tak dostatek času pro osvojení veškerých praktických dovedností. Detailně se věnují cukrářským technologiím, surovinám ale i odbornému kreslení. Naučí se nejen klasickou, ale i zážitkovou cukrařinu. Často se účastní soutěží a umisťují se na výherních pozicích.
Kuchař - číšník (Kuchař-číšník/barman)
65-51-H/01
2022–233 roky0NeNe
denní0/0Školné: 15.000 Kč
Bez přijímacích zkoušek. Přijímají se pouze studenti s bezproblémovým chováním v 8. a 9. třídě. Důležitý je zájem o obor.

Student si již na začátku studia volí, zda se bude zaměřovat na přípravu pokrmů (obor Kuchař), nebo na obsluhu (obor Číšník). Ještě na konci prvního ročníku, po absolvování praxe, je možné rozhodnutí změnit. Studenti dochází již od prvního ročníku vždy jeden týden do školy a jeden týden na praxi, proto mají v průběhu studia dostatečný prostor pro maximální osvojení praktických dovedností. I v teoretickém studiu je velký prostor věnován gastronomickým předmětům.
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2022–233 roky0NeNe
dálkové0/0Školné: 12.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.Délka studia 2-3 roky v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání, výuka probíhá v průměru 1x měsíčně.
Střední vzdělání s maturitou
Cestovní ruch
65-42-M/02
2022–234 roky0NeNe
denní0/0Školné: 24 000 Kč
Podmínkou přijetí uchazeče je ⌀ do 1,8, bez 4 z ČJ a AJ a nesnížené známky z chování. Studenti skládají povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Absolventi oboru Cestovní ruch se nejčastěji uplatní v cestovní kanceláři jako delegáti, průvodci nebo pracovníci CK. Díky odborným předmětům, které jsou zaměřené i na obor Hotelnictví, se mohou uplatnit jako recepční, nebo pracovat ve středním nebo vyšším hotelovém managementu. Škola má autorizaci pro dílčí kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu.
Cestovní ruch
65-42-M/02
2022–234 roky0NeNe
kombinované0/0Školné: 15.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.
Gastronomie (Gastronomie)
65-41-L/01
2022–234 roky0NeNe
denní0/0Školné: 18.000 Kč
Podmínkou přijetí uchazeče je ⌀ do 1,8, bez 4 z ČJ a AJ a nesnížené známky z chování. Studenti skládají povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Obor nabízí největší rozsah praktického vyučování, a to již od prvního ročníku. Jsou zde vyučovány nejen odborné gastronomické předměty, ale i základy ekonomických věd, které se studentům budou hodit při podnikání nebo vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru gastronomie. Praktická výuka probíhá na renomovaných pracovištích s mezinárodním standardem, ve 4* a 5* hotelech, tak aby studenti po absolutoriu měli ty správné návyky a tím i široké možnosti uplatnění v budoucnu.
Gastronomie
65-41-L/01
2022–234 roky0NeNe
kombinované0/0Školné: 15.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
65-42-M/01
2022–234 roky0NeNe
denní0/0Školné: 24.000 Kč
Podmínkou přijetí uchazeče je ⌀ do 1,8, bez 4 z ČJ a AJ a nesnížené známky z chování. Studenti skládají povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Důraz je kladen na výuku cizích jazyků a odborné předměty, ve kterých získávají studenti dovednosti a vědomosti potřebné pro podnikání nebo vykonávání řídících a provozních aktivit v oboru gastronomie, hotelnictví a turismu. Studenti se budou věnovat jak základům gastronomie, tak i předmětům, které se týkají hotelového provozu.
Hotelnictví
65-42-M/01
2022–234 roky0NeNe
kombinované0/0Školné: 15.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2022–233 roky0NeNe
dálkové0/0Školné: 15.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.
Podnikání
64-41-L/51
2022–232 roky0NeNe
kombinované0/0Školné: 19.800 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.