Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

info (zavináč) ssgh.cz
adela.hancova (zavináč) ssgh.cz
241 001 711 Studijní oddělení

Sídlo školy

Vrbova 1233
Praha 4 - Braník, 14700
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
PhDr. Karel Vratišovský MBA
Zřizovatel:
Ing. Tomáš Kadlec

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Informace o škole

Střední škola gastronomická a hotelová je zařazena do rejstříku škol od roku 1991, ve školním roce 2016/2017 tedy bude přijímat studenty již 25. rokem.
Klade důraz na kvalitu, je držitelem:
• Zlatého certifikátu kvality, udělovaného ministrem školství a SSŠČMS
• Mezinárodního certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2009 pro vzdělávání na středních školách,
• Kladného hodnocení České školní inspekce.
• Certifikátu stvrzujícího vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie. Ten je udělován Asociací kuchařů a cukrářů České republiky ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů a cukrářů (WORLDSCHEFS)

Klademe důraz na vysokou úroveň teoretického vzdělávání propojeného s kvalitní odbornou přípravou. Snažíme se naplňovat krédo školy „Dobrá škola, lepší práce“. Kvalitu našich studentů potvrzují i statistiky. Nezaměstnanost našich absolventů byla 0 %. Zdrojem je statistika MPSV ČR ke dni 30.4.2015.

Stravování

- školní jídelna, kantýna, nápojové a jídelní automaty.

Ubytování

- lze zajistit na internátě.

Vybavení

- všechny učebny vybaveny nejmodernější didaktickou technikou (dataprojektory, inter-aktivní tabule, plazmové zobrazovací panely)
- nová moderní učebna stolničení, nově vybudované kuchařské studio
- učebny výpočetní techniky, multimediálně vybavené jazykové učebny
- školní knihovna
- volně přístupné kopírky a počítače s připojením na internet, Wi-Fi připojení
- jídelna, kantýna, nápojové a jídelní automaty
- stolní fotbálek, posilovna

Praxe a účast na odborných soutěžích

- škola spolupracuje např. s hotely Holiday Inn Prague Congress Centre, The Mark Luxury Hotel (Kempinsky), Café Imperial (restaurace pod vedením pana Zdeňka Pohlreicha) nebo s restaurací Alcron (která získala pod vedením Romana Pauluse Michelinskou hvězdu)
- díky praxi v prestižních cateringových firmách se žáci účastní zajišťování společenských akcí, např. plesů a státních návštěv na Pražském hradě, premiérových rautů
- studenti mohou absolvovat zahraniční praxi
- v průběhu roku se studenti účastní exkurzí do zajímavých provozů, navštěvují odborné výstavy
- studenti pravidelně obsazují medailové pozice na gastro soutěžích, např. na Gasto Junior
- pro studenty pořádáme i atraktivní přednášky a odborné kurzy s celebritami z oblasti gastronomie, například s Romanem Vaňkem (známým z pořadu Peklo na talíři), Zdeňkem Pohlreichem (který se proslavil televizními pořady Ano, šéfe! nebo Šéf na grilu) nebo Radkem Šubrtem (jedním z porotců gastronomické show MasterChef)

Jazyková výuka

- na všech oborech jsou navýšené hodiny cizího jazyka, vyučování cizích jazyků probíhá v malých skupinkách (např. na oboru Hotelnictví a Cestovní ruch zpravidla po 8-10 žácích)
- STUDENTI MAJÍ MOŽNOST ZAKOUPENÍ ROČNÍHO NEOMEZENÉHO PŘÍSTUPU DO ENGLISH UNIVERSITY ONLINE - tento program pro výuku angličtiny využívají i přední jazykové školy

Přístup učitelů a prostředí školy

- naši učitelé uplatňují osobní přístup ke studentům
- snažíme se o pozitivní školní klima
- učitelé běžně komunikují s žáky a rodiči nejen telefonicky, ale i prostřednictvím e-mailu a osobní nebo studijní zóny
- na internetu je dostupná průběžná klasifikace, rozvrh, učební a tematické plány
- máme pravidelné konzultační hodiny pro žáky a rodiče
- ve škole působí výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog
- škola s úspěchem pracuje i s dyslektiky a dysgrafiky

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2954H01 – Cukrář (Cukrář)
2021–20223 rokyDenní15.000 Kč
Bez přijímacích zkoušek. Přijímají se pouze studenti s bezproblémovým chováním v 8. a 9. třídě. Důležitý je zájem o obor.

Studenti nacházejí uplatnění jako cukráři v hotelech, restauracích, kavárnách či cukrárnách. Dochází již od prvního ročníku vždy jeden týden do školy a jeden týden na praxi, mají tak dostatek času pro osvojení veškerých praktických dovedností. Detailně se věnují cukrářským technologiím, surovinám ale i odbornému kreslení. Naučí se nejen klasickou, ale i zážitkovou cukrařinu. Často se účastní soutěží a umisťují se na výherních pozicích.
6551H01 – Kuchař - číšník (Kuchař-číšník)
2021–20223 rokyDenní15.000 Kč
Bez přijímacích zkoušek. Přijímají se pouze studenti s bezproblémovým chováním v 8. a 9. třídě. Důležitý je zájem o obor.

Student si již na začátku studia volí, zda se bude zaměřovat na přípravu pokrmů (obor Kuchař), nebo na obsluhu (obor Číšník). Ještě na konci prvního ročníku, po absolvování praxe, je možné rozhodnutí změnit. Studenti dochází již od prvního ročníku vždy jeden týden do školy a jeden týden na praxi, proto mají v průběhu studia dostatečný prostor pro maximální osvojení praktických dovedností. I v teoretickém studiu je velký prostor věnován gastronomickým předmětům.
6551H01 – Kuchař - číšník
2021–20223 rokyDálkové12.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.Délka studia 2-3 roky v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání, výuka probíhá v průměru 1x měsíčně.
Střední vzdělání s maturitou
6542M02 – Cestovní ruch
2021–20224 rokyDenní24 000 Kč
Podmínkou přijetí uchazeče je ⌀ do 1,8, bez 4 a nesnížené známky z chování. Studenti skládají povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Absolventi oboru Cestovní ruch se nejčastěji uplatní v cestovní kanceláři jako delegáti, průvodci nebo pracovníci CK. Díky odborným předmětům, které jsou zaměřené i na obor Hotelnictví, se mohou uplatnit jako recepční, nebo pracovat ve středním nebo vyšším hotelovém managementu. Škola má autorizaci pro dílčí kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu.
6542M02 – Cestovní ruch
2021–20224 rokyKombinované15.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.
6541L01 – Gastronomie (Gastronomie)
2021–20224 rokyDenní18.000 Kč
Podmínkou přijetí uchazeče je ⌀ do 1,8, bez 4 a nesnížené známky z chování. Studenti skládají povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Obor nabízí největší rozsah praktického vyučování, a to již od prvního ročníku. Jsou zde vyučovány nejen odborné gastronomické předměty, ale i základy ekonomických věd, které se studentům budou hodit při podnikání nebo vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru gastronomie. Praktická výuka probíhá na renomovaných pracovištích s mezinárodním standardem, ve 4* a 5* hotelech, tak aby studenti po absolutoriu měli ty správné návyky a tím i široké možnosti uplatnění v budoucnu.
6541L01 – Gastronomie
2021–20224 rokyKombinované15.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.
6542M01 – Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
2021–20224 rokyDenní24.000 Kč
Podmínkou přijetí uchazeče je ⌀ do 1,8, bez 4 a nesnížené známky z chování. Studenti skládají povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Důraz je kladen na výuku cizích jazyků a odborné předměty, ve kterých získávají studenti dovednosti a vědomosti potřebné pro podnikání nebo vykonávání řídících a provozních aktivit v oboru gastronomie, hotelnictví a turismu. Studenti se budou věnovat jak základům gastronomie, tak i předmětům, které se týkají hotelového provozu.
6542M01 – Hotelnictví
2021–20224 rokyKombinované15.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2021–20223 rokyDálkové15.000 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.
6441L51 – Podnikání
2021–20222 rokyKombinované19.800 Kč
Vzdělávání se specializuje na studenty ve věku od 16 do 99 let, kteří studují většinou při zaměstnání.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.