Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225

sekretariat (zavináč) souhair.cz

Sídlo školy

Karlínské náměstí 225/8, Praha 8 – Karlín, 18600
Praha, Okres Praha 8
Typ školy:Veřejná

Dny otevřených dveří: 2. 12. 2021 a 3. 2. 2022, 14.00 - 17:00 hod., Molákova 578/36, Karlín, Praha 8. Kritéria pro přijetí obor Kadeřník - celkový průměr za 1. a 2. pol. předposledního ročníku a za 1. pol. posledního ročníku, ve kterém uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (dále PŠD) nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění PŠD nebo z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání před splněním PŠD, výhodou pro přijetí je výborné hodnocení chování na ZŠ. Kritéria pro přijetí obor Vlasová kosmetika - průměrný prospěch za 1. pol. 3. r. oboru Kadeřník. Jednotná přijímací zkouška. Účast v kadeřnických soutěžích. Oba obory - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Dny otevřených dveří: 1.12.2016, 9.2.2017. Kritéria pro přijetí obor Kadeřník: průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ z předmětů: český jazyk, matematika, anglický jazyk, chemie, dějepis, zeměpis, fyzika, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, přírodopis. Uchazeči o vzdělávání s oprávněným pobytem v ČR, kteří však nejsou státními občany České republiky, musí prokázat znalost českého jazyka formou jazykové zkoušky (§ 20 ŠZ). Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Studijní a učební obory

OborŠkolní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Kadeřník
69-51-H/01
2022–233 roky120AnoNe
denní329/110
Nástavbové studium
Vlasová kosmetika
69-41-L/52
2022–233 roky90ČJ, MAnoNe
dálkové33/33

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.