Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

sekretariat (zavináč) spsgocar.cz
261 217 206 Ústředna
261 212 572 Kancelář školy

Sídlo školy

Družstevní ochoz 1659/3
Praha 4, 14000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Bc. Tomáš Langer
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

3. listopadu 2022 17:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh
15. listopadu 2022 17:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh
24.–26. listopadu 2022
Schola Pragensis 2022, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65
7. prosince 2022 17:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh
11. ledna 2023 17:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh
25. ledna 2023 17:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol pořádáme projektové dny. Během návštěvy se účastník zapojí do života naší školy a seznámí se nejen s jejím prostředím, ale také s 4 letým studijním oborem Stavebnictví. Témata projektových dnů:
- Projektujeme ve 3D
- Chemie může být zábavná, poučná i tajemná
- Beton kolem nás
- Krok za krokem Gočárovkou
- Kreslení podle skutečnosti
- Digitální interiér
- Geocaching
Program začíná vždy v 10:00 hodin a trvá 2 až 3 hodiny. Projektového dne se může zúčastnit celá třída základní školy (v doprovodu svého učitele) nebo jednotliví mladí zájemci se svými rodiči. Bližší informace o termínech projektových dnů najdete na internetových stránkách školy.

Ve výuce oboru má škola tradici trvající 184 let. Sídlo školy od roku 1945 do roku 1993 bylo v budově ve Zborovské ulici v Praze 5. V září 1993 se škola přestěhovala do nové budovy v Praze 4 na Pankráci. Od té doby nese čestné jméno po slavném a významném architektovi Josefu Gočárovi, který ve škole maturoval v roce 1902. SPŠ stavební Josefa Gočára je pojmem v odborném školství. Byla a je školou, která dává absolventům dobré odborné základy. Stavitelství je krásným technickým oborem, který tvůrčí činností zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje životní prostředí. Úkolem školy a snahou pedagogického sboru je vychovávat absolventy s odborným i všeobecným rozhledem. Snažíme se o komplexní přípravu našich studentů, aby dokázali řešit úkoly samostatně, zodpovědně, uměli využívat nejmodernější techniku, komunikovali alespoň v jednom světovém jazyce, aby se dokázali v životě prosadit a dobře uplatnit.

Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Studenti získají vědomosti, dovednosti a schopnosti, jež jim umožní najít uplatnění v povolání stavební technik v těchto oblastech:
- příprava staveb, příprava a realizace investic a engineering
- projektant se znalostí projektování v CAD systémech a BIM technologiích
- při provádění staveb, adaptací a rekonstrukcí budov jako mistr nebo stavbyvedoucí
- ve správních institucích jako referent státní správy a samosprávy
- ve stavebních laboratořích a zkušebnách
- v marketingu ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků
Po pěti letech praxe lze vykonat autorizační zkoušku, která opravňuje absolventa k samostatnému podnikání (projektová činnost a provádění staveb, jejich změn a odstraňování) nebo k výkonu řídící funkce ve stavebních firmách nebo v projektových organizacích. Stavební firmy projevují o absolventy trvalý zájem. Uplatnění absolventů je zatím bezproblémové.
Absolventi školy mají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole, především na fakultě stavební a na fakultě architektury ČVUT.

Škola je umístěna v klidném tichém prostředí s dobrými podmínkami pro výuku i využití volného času. Každá třída má vlastní kmenovou učebnu. Velmi dobré vybavení odborných učeben, mimořádně dobré zázemí pro sport (2 tělocvičny, posilovnu, horolezeckou stěnu, venkovní hřiště) vytváří žákům dobré prostředí ke studiu. Škola má šest učeben výpočetní techniky a CAD systémů, odborné učebny a laboratoře, jejichž vybavení je pravidelně modernizováno, dvě studovny. Internet mohou žáci využívat na školních počítačích i mimo výuku nebo na vlastním notebooku prostřednictvím bezdrátové sítě, která pokrývá areál školy. Adaptační soustředění 1. ročníků, lyžařské kurzy a soustředěná odborná praxe 2. ročníků, rekreační pobyty studentů a zaměstnanců školy se realizují ve školní chatě v Krkonoších.

Stravování žáků je zabezpečeno vlastní jídelnou s provozní dobou od 8:00 do 14:15 hodin.
Svačiny: cereálie a müsli, ovocný a bílý jogurt, mléko, čerstvé sezónní ovoce, krájená zelenina s dipem, obložené pečivo, pomazánky vlastní výroby, sýry, šunky, teplý snídaňový bufet, saláty, domácí Fresh bagety (na výběr: prémiová FIT, tradiční, vegetariánská bageta).
Obědy: 1 druh polévky, 3 druhy hlavních jídel české i mezinárodní kuchyně, školní program (ovoce, zeleniny, mléčné výrobky, dezerty).
Salátový bar: V době oběda si mohou strávníci namíchat vlastní salát z krájené zeleniny a dochutit si jej oleji a domácími dressingy, příp. si mohou vybrat z již hotových zeleninových salátů.
Teplý bar: Výběr ze zapečených jídel (plátky masa, listové záviny, quiche), těstovin s omáčkami, variací grilované zeleniny, tofu, sóji a luštěnin či ochucených brambor a rýže.
Nápoje: K hlavnímu jídlu podáváme ochucenou vodu či čaj zdarma. V naší nápojové sekci můžete v průběhu dne mj. zakoupit čerstvé ovocné a zeleninové šťávy a smoothies (vlastní výroba), balené stolní a minerální vody, sycené nápoje, džusy.

V tomto školním roce u nás studuje 44% mimopražských žáků. Škola nemá vlastní internát, avšak žáci mají možnost využít široké nabídky internátů jiných škol. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách.

Školu navštěvuje celkem 700 studentů a z toho je 57 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Stavebnictví (Pozemní stavitelství)
36-47-M/01
2023–244 roky56NeNe
denní141/60
Pozemní stavitelství zahrnuje nejširší oblast výstavby, a to realizaci budov a hal pro různé funkce (od bydlení, rekreace, kultury, sportu až po kavárnu nebo autoservis). Budova se nevyrábí jako auta na výrobním pásu, ale tvoří (staví) v osobitém prostředí města, vesnice nebo krajiny. Žák je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou projektování a výstavby, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů až po realizaci budov. Při výuce žáci pracují s novými progresivními materiály a stavebními prvky, které podporují využití moderních technologií. Důraz je kladen na energeticky efektivní stavby a principy nízkoenergetického stavění. Po studiu je absolvent obohacen o znalosti a cit pro stavebně konstrukční a architektonické řešení objektů. Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým cítěním a prostorovou představivostí.
Stavebnictví (Stavitelství a architektura)
36-47-M/01
2023–244 roky56NeNe
denní201/60
Stavitelství a architektura jsou dvě profese, které nelze od sebe oddělovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla. Výuka pozemních staveb s přihlédnutím na práci architekta se nejvíce odráží v předmětech: kreslení a modelování, navrhování budov, architektura a kompozice, urbanismus a ochrana památek. Žák je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou architektonicko stavebního řešení budov. Součástí ateliérové výuky je hledání optimální varianty architektonické studie, jejíž součástí je model. Následně žák vypracuje projekt stavebního řešení. Místo inženýrských staveb obohacují výuku základy urbanismu a specifická problematika ochrany historických budov. Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým a estetickým cítěním, prostorovou představivostí a výtvarným nadáním. Toto zaměření podporuje přípravu na studium architektury na vysoké škole.
Stavebnictví (Architektura a interiérový design)
36-47-M/01
2023–244 roky56NeNe
denní188/60
Architektura a interiérový design se zaměřuje na komplexní návrh interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční koncept stavby a na získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb. Znalost materiálové základny, konstrukcí, jejich možností, typologie staveb, ergonomie a prostorovotvorných prostředků je základním předpokladem pro funkční a esteticky zdařilý návrh interiéru, který vychází z celého komplexního řešení stavby. Žák se seznámí s historickým vývojem interiérové tvorby, soudobými trendy při tvorbě interiéru, se základy kompozice, s významem barev a jejich vlivem na psychiku člověka, s prací s materiálem, s možnostmi denního a umělého osvětlení, s postupem návrhu interiéru se zaměřením na bytový interiér. Zaměření rozšiřuje znalosti i v oblasti počítačové grafiky: Modelování interiéru, nábytku a svítidel, osvětlení interiéru, aplikace vlastních materiálů atd. Dosažené znalosti žák zúročí v předmětu Ateliér interiéru, jehož výstupem je návrh bytového interiéru, kde se kromě vlastního návrhu seznámí s tvorbou podkladů pro truhláře, kuchyňská studia, tvorbou spárořezu. Zaměření je vhodné pro chlapce a dívky s technickým, estetickým a prostorovým cítěním, které oblast interiérové tvorby zajímá a chtěli by své odborné znalosti zúročit právě v tomto směru.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.