Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5

info (zavináč) cao.cz
blazkova (zavináč) cao.cz
navratil (zavináč) cao.cz

Sídlo školy

Resslova 5
Praha 2, 12000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Dagmar Blažková
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

5. února 2020 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Obecné informace

ČAO je nejstarší obchodní škola v České republice s českým vyučovacím jazykem, byla založena roku1872.
Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha, škola je veřejná.

ČAO je fakultní škola VŠE Praha a Právnické fakulty UK.

Výuka dvou cizích jazyků: anglický jazyk - povinný, volitelný - německý, španělský nebo ruský jazyk.
Žáci školy mají k dispozici nejnovější verze Microsoft Office nejen ve škole, ale i zdarma na zařízení doma po dobu studia.
Možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka, státní zkoušku z psaní na klávesnici.
Součástí vysvědčení absolventa školního vzdělávacího programu Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglické jazyce je doložka z rozhodnutí MŠMT o absolvování vzdělávacího programu v anglickém jazyce.

Škola pro žáky pořádá řadu akcí - adaptační kurz, sportovně turistický a lyžařský kurz, odborné exkurze, akce ve spolupráci s kulturními zařízeními, soutěže, poznávací zájezdy po evropských zemích, maturitní a imatrikulační ples.

Vybavení

Každá učebna je vybavena audiovizuální technikou, mimo to je ve škole 5 plně vybavených počítačových učeben, připojení na wifi, tělocvična, venkovní hřiště, knihovna, kopírka pro žáky (kopie zdarma), studovna, bufet, každý žák má k dispozici svou šatní skříňku.

Stravování

Možnost stravování v Domově mládeže (Dittrichova 15, Praha 2). Ve škole je bufet, otevřený po dobu výuky, pitítka na teplou a studenou filtrovanou vodu a mikrovlnné trouby pro žáky.

Ubytování

Škola nemá možnost ubytování pro žáky, ale spolupracuje s domovy mládeže, které rovněž zřizuje Hlavní město Praha.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 409 studentů a z toho je 61 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
6341M01 – Ekonomika a podnikání (Management v reklamě a umění)
2020–20214 rokyDenní30
ŠVP Management v reklamě a umění připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra obchodně podnikatelských, propagačních a organizačních činností v kulturních institucích, médiích a organizacích zaměřených na reklamní a propagační činnost a pro další vzdělávání. Absolvent tohoto zaměření je schopen se znalostí prostředí odvětví umělecké a reklamní činnosti provádět ekonomické, obchodní, administrativní a organizační práce a má základy pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit.
6341M02 – Obchodní akademie (1. Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce, 2. Podnikatelský management)
2020–20214 rokyDenní90
Škola realizuje v oboru Obchodní akademie dva školní vzdělávací programy:
1. Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce
2. Podnikatelský management

ŠVP Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce vychází ze školního vzdělávacího programu Podnikatelský management s tím, že vybrané odborné předměty jsou vyučovány v anglickém jazyce. Jedná se o vyučovací předměty Ekonomika v ANJ, Obchodní korespondence v ANJ, Management a administrativa v ANJ a Anglický kulturně-politický přehled. Součástí vysvědčení absolventa je doložka o absolvování vzdělávacího programu v anglickém jazyce.
ŠVP Podnikatelský management připravuje absolventy pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Vychází z tradičního oboru obchodní akademie.
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2020–20212 rokyKombinované60
Obor Podnikání je určen všem, kteří získali výuční list a chtějí si doplnit vzdělání a složit maturitní zkoušku v krátkém čase a většinou při zaměstnání. Jedná se o náročné dvouleté studium, kdy většinu znalostí a vědomostí potřebných k maturitě získává student formou samostudia.

Fotogalerie

Budova školy Budova školy Budova školy Budova školy Tělocvična Studentská kopírka Studenti školy Zájezd Adaptační kurz Maturitní ples Schola pragensis Lyžařský zájezd Přednáška Soutěže Vyhodnocení Počítačová učebna Počítačová učebna Počítačová učebna Počítačová učebna Počítačová učebna Počítačová učebna
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.