Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5

info (zavináč) cao.cz
blazkova (zavináč) cao.cz
navratil (zavináč) cao.cz
224 922 228 Studijní oddělení

Sídlo školy

Resslova 5
Praha 2, 12000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Dagmar Blažková
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
3. února 2021 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, ruština, španělština

Obecné informace

ČAO je nejstarší obchodní škola v České republice s českým vyučovacím jazykem, byla založena roku1872.
Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha, škola je veřejná.

ČAO je fakultní škola VŠE Praha a Právnické fakulty UK.

Výuka dvou cizích jazyků: anglický jazyk - povinný, volitelný - německý, španělský nebo ruský jazyk.
Žáci školy mají k dispozici nejnovější verze Microsoft Office nejen ve škole, ale i zdarma na zařízení doma po dobu studia.
Možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka, státní zkoušku z psaní na klávesnici.
Součástí vysvědčení absolventa školního vzdělávacího programu Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglické jazyce je doložka z rozhodnutí MŠMT o absolvování vzdělávacího programu v anglickém jazyce.

Škola pro žáky pořádá řadu akcí - adaptační kurz, sportovně turistický a lyžařský kurz, odborné exkurze, akce ve spolupráci s kulturními zařízeními, soutěže, poznávací zájezdy po evropských zemích, maturitní a imatrikulační ples.

Vybavení

Každá učebna je vybavena audiovizuální technikou, mimo to je ve škole 5 plně vybavených počítačových učeben, připojení na wifi, tělocvična, venkovní hřiště, knihovna, kopírka pro žáky (kopie zdarma), studovna, bufet, každý žák má k dispozici svou šatní skříňku.

Stravování

Možnost stravování v Domově mládeže (Dittrichova 15, Praha 2). Ve škole je bufet, otevřený po dobu výuky, pitítka na teplou a studenou filtrovanou vodu a mikrovlnné trouby pro žáky.

Ubytování

Škola nemá možnost ubytování pro žáky, ale spolupracuje s domovy mládeže, které rovněž zřizuje Hlavní město Praha.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 427 studentů a z toho je 67 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
6341M01 – Ekonomika a podnikání (Management v reklamě a umění)
2021–20224 rokyDenní30
ŠVP Management v reklamě a umění připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra obchodně podnikatelských, propagačních a organizačních činností v kulturních institucích, médiích a organizacích zaměřených na reklamní a propagační činnost a pro další vzdělávání. Absolvent tohoto zaměření je schopen se znalostí prostředí odvětví umělecké a reklamní činnosti provádět ekonomické, obchodní, administrativní a organizační práce a má základy pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit.
6341M02 – Obchodní akademie (1. Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce, 2. Podnikatelský management)
2021–20224 rokyDenní90
Škola realizuje v oboru Obchodní akademie dva školní vzdělávací programy:
1. Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce
2. Podnikatelský management

ŠVP Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce vychází ze školního vzdělávacího programu Podnikatelský management s tím, že vybrané odborné předměty jsou vyučovány v anglickém jazyce. Jedná se o vyučovací předměty Ekonomika v ANJ, Obchodní korespondence v ANJ, Management a administrativa v ANJ a Anglický kulturně-politický přehled. Součástí vysvědčení absolventa je doložka o absolvování vzdělávacího programu v anglickém jazyce.
ŠVP Podnikatelský management připravuje absolventy pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Vychází z tradičního oboru obchodní akademie.
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2021–20222 rokyKombinované60
Obor Podnikání je určen všem, kteří získali výuční list a chtějí si doplnit vzdělání a složit maturitní zkoušku v krátkém čase a většinou při zaměstnání. Jedná se o náročné dvouleté studium, kdy většinu znalostí a vědomostí potřebných k maturitě získává student formou samostudia.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.