Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola dopravní Praha 1 Masná 18

info (zavináč) spsdmasna.cz
236 075 627 Ředitel školy
236 075 660 Studijní oddělení

Sídlo školy

Masná 18
Praha 1, 11000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Josef Ineman
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
8. prosince 2020 15:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
21. ledna 2021 15:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, ruština

Stravování

V budově školy se nachází školní jídelna (výběr ze čtyř jídel) a bufet.

Ubytování

Škola nedisponuje ubytovacím zařízením, ale lze využít smluvní DM.

Vybavení

Škola má velmi dobré technické vybavení:
- audiovizuální a prezentační techniku v každé učebně,
- hardware i specializovaný software pro výukové účely v počítačových a odborných učebnách,
- vlastní odborné výukové programy DOP3Sim (pro řízení železničního provozu), MiniGrafikon (pro tvorbu jízdních řádů),
- cvičné stanoviště strojvedoucího,
- cvičné stanoviště řidiče tramvaje,
- cvičné stanoviště strojvedoucího metra,
- reálný informační systém MHD,
- simulátor letadla B737NG,
- simulátor řízení letového provozu,
- vysokorychlostní připojení na internet,
- informační systém s přístupem žáků i rodičů z domova (intranet, hodnocení, komunikace s učiteli),
- elektrolaboratoř (pro obor Elektrotechnika),
- veřejný autoservis s praktickou výukou žáků a učebnu automobilové techniky.
Pro půjčování beletrie i odborné literatury (včetně časopisů) a pro trávení volného času slouží žákům informační středisko, kde mohou také využívat počítače.
Při výuce jazyků, zeměpisu a odborných předmětů jsou využívány specializované učebny.
Škola disponuje vnitřním i venkovním hřištěm a posilovnou.
Škola provozuje také autoškolu pro veřejnost, kterou mohou žáci absolvovat za zvýhodněnou cenu (žáci oboru Dopravní prostředky zdarma v rámci výuky).

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 640 studentů a z toho je 94 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
2345M01 – Dopravní prostředky
2021–20224 rokyDenní30neplatí se
Od 1. ročníku zaměření Silniční vozidla
2641M01 – Elektrotechnika
2021–20224 rokyDenní30neplatí se
Od 3. ročníku zaměření:
- Automatizace a elektronické systémy v dopravě
- Výpočetní a komunikační technika
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
2021–20224 rokyDenní120neplatí se
Od 2. ročníku zaměření:
- Dopravní služby v cestovním ruchu
- Letecká doprava
- Městská doprava
- Silniční doprava
- Zasílatelství a logistika
- Železniční doprava
Vyšší odborné vzdělání
2345N02 – Diagnostika silničních vozidel
2020–20213 rokyDenní403000 Kč/rok
Studium je zakončeno absolutoriem. Absolvent má označení DiS.
3741N04 – Dopravní logistika a obchod
2020–20213 rokyDenní403000 Kč/rok
Studium je zakončeno absolutoriem. Absolvent má označení DiS.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.