Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola sdělovací techniky

snajdar (zavináč) panska.cz
sekretariat (zavináč) panska.cz
tumova (zavináč) panska.cz
221 002 111 Sekretariát
221 012 404 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Panská 856/3
Praha 1, 11000

Odloučené pracoviště

Malá Štupartská 977/8, Praha 1
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Luděk Šnajdar
Zřizovatel:
hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina

Naše škola nabízí absolventům ZŠ možnost studia ve čtyřech atraktivních studijních oborech zaměřených na informační technologie, matematiku, fyziku, multimédia, filmovou a televizní tvorbu. Absolventi všech oborů získávají úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studenti všech oborů jsou připravováni pro další studium na VŠ, zároveň mají velmi dobrý základ pro uplatnění v praxi.

– počítačové učebny pro výuku informatiky, programování, počítačové animace, digitálního zpracování obrazu a zvuku, datových sítí a CAD systémů,
– kompletně profesionálně zařízená televizní a zvuková studia, pracoviště audiovizuální postprodukce, fotoateliér, kinosál pro projekci všech filmových a digitálních formátů,
– laboratoře chemie, digitální techniky, elektrotechniky, síťové a telekomunikační techniky.

– kurzy a certifikáty (CISCO Networking Academy, Autodesk Academy, promítačský kurz),
– lyžařské zájezdy v tuzemsku i v Alpách, sportovně turistické kurzy, exteriérová cvičení věnovaná filmové a televizní tvorbě,
– poznávací i výměnné pobyty v zahraničí, účast v mezinárodních projektech, exkurze,
– školní sportoviště – posilovnu a multifunkční hřiště s umělým povrchem,
– knihovny s odbornou i krásnou literaturou,
– výbornou dopravní dostupnost

Školu navštěvuje celkem 660 studentů a z toho je 73 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Multimediální tvorba (Filmová a televizní tvorba)
82-41-M/17
2021–224 roky60
denníŠkolné: 0
Obor pro uchazeče se zájmem o tvorbu, produkci a prezentaci filmů, rozhlasových a televizních pořadů a multimediálních děl. Studenti jsou připravováni tak, aby dokázali pracovat na audiovizuálním díle od etapy přípravných prací, přes realizaci až po postprodukční zpracování a prezentaci. Absolventi oboru FTT se mohou uplatnit ve filmových štábech jako asistent produkce, asistent režie, mistr zvuku, skript…, v divadlech jako dramaturgičtí pracovníci, inspicienti apod.
Technické lyceum (Technické lyceum)
78-42-M/01
2021–224 roky60
denníŠkolné: 0
Studenti získají pevný a široký základ zanalostí z přírodních věd a matematiky, přehled o základech technických disciplín a technologií, naučí se účelně využívat ICT (matematický a grafický software, CAD systémy, aplikace pro měření a simulace…) a jsou tak dobře připraveni pro další vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů.
Telekomunikace (Globální síťové technologie)
26-45-M/01
2021–224 roky30
denníŠkolné: 0
Obor připravuje pracovníky pro oblast techniky přenosu a zpracování informací, především pro navrhování a správu datových sítí, telekomunikačních a navigačních systémů a rozhlasových a televizních vysílacích systémů. Odborníci v tomto oboru jsou a budou velmi žádaní.
Telekomunikace (Audiovizuální technika)
26-45-M/01
2021–224 roky30
denníŠkolné: 0
Obor je zaměřen na audiovizuální techniku a technologie snímání, zpracování a přenosu AV signálů. Absolventi najdou uplatnění při budování a provozu studií a vysílacích pracovišť a při natáčení a zpracování televizních, filmových pořadů a děl (kamerový technik, technik záznamu, zvukový technik, technik – operátor střihu obrazových záznamů, technik vysílání apod.)

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.