Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o

ssuh (zavináč) academicschool.cz

Sídlo školy

Studentské náměstí 1531
Uherské Hradiště – Mařatice, 68601
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
PhDr. Věra Olšáková

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Stravování je zajištěno v areálu školy, kde se nachází také i menza Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty logistiky a krizového řízení.

Vzdělávací komplex Academic School, s.r.o. po 29 letech úspěšného provozování mateřských škol a základní školy poskytuje od 1. 9. 2022, jako nové místo poskytovaného vzdělávání střední školy právnické osoby ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o., se sídlem ve Zlíně střední školu v Uherském Hradišti. Obor vzdělání Informační technologie.
Nabízíme nestresující prostředí v klidné, přátelské, radostné atmosféře, bez trestů, individuální přístup, moderní vzdělávací metody, formativní hodnocení. Vzhledem k tomu, že máme zkušenosti s prací s nadanými dětmi a vícejazyčným vzděláváním, i na střední škole výuka vybraných odborných předmětů probíhá v jazyce anglickém. Učí u nás zahraniční lektoři a učitelé. Součástí výuky je i týdenní praxe. V Uherském Hradišti tak vznikla nová, moderní střední škola, která úzce spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou logistiky a krizového řízení.

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.