Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Seznam oborů studia podle skupiny

Obory podle názvu Obory podle druhu studia

00 –

Nahoru

16 – Ekologie a ochrana životního prostředí

Nahoru

18 – Informatické obory

Nahoru

21 – Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Nahoru

23 – Strojírenství a strojírenská výroba

Nahoru

26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Nahoru

28 – Technická chemie a chemie silikátů

Nahoru

29 – Potravinářství a potravinářská chemie

Nahoru

31 – Textilní výroba a oděvnictví

Nahoru

32 – Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Nahoru

33 – Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Nahoru

34 – Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Nahoru

36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie

Nahoru

37 – Doprava a spoje

Nahoru

39 – Speciální a interdisciplinární obory

Nahoru

41 – Zemědělství a lesnictví

Nahoru

43 – Veterinářství a veterinární prevence

Nahoru

53 – Zdravotnictví

Nahoru

61 – Filozofie, teologie

Nahoru

63 – Ekonomika a administrativa

Nahoru

64 – Podnikání v oborech, odvětví

Nahoru

65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus

Nahoru

66 – Obchod

Nahoru

68 – Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Nahoru

69 – Osobní a provozní služby

Nahoru

72 – Publicistika, knihovnictví a informatika

Nahoru

74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Nahoru

75 – Pedagogika, učitelství a sociální péče

Nahoru

78 – Obecně odborná příprava

Nahoru

79 – Obecná příprava

Nahoru

82 – Umění a užité umění

Nahoru

91 – Teorie vojenského umění

Nahoru
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.