Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Nástavbové studium

Nástavbové studium

Pro koho je určeno a jak dlouho trvá?

Nástavbové studium je určeno pro uchazeče, kteří získali výuční list v tříletém oboru studia formou denního vzdělávání a chtějí získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělávání v nástavbovém studiu trvá dva roky denní formou nebo nejvýše tři roky jinou formou studia (dálkové, večerní, distanční, kombinované).

Přijímací řízení a ukončení studia

Součástí přijímacího řízení je vždy jednotná zkouška. Výjimku mají pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Při řádném ukončení nástavbového studia získá žák střední vzdělání s maturitní zkouškou, které je rovnocenné se vzděláním získaným čtyřletým studiem maturitního oboru.

Jaký obor nástavbového studia zvolit?

Nejběžnějším oborem nástavbového studia je Podnikání (6441L51), který ve školním roce 2024/2025 nabízí 180 škol. Zhruba polovina škol nabízí tento obor formou denního vzdělávání.

Druhým nejčastěji nabízeným oborem je Provozní technika (2343L51), který nabízí cca 41 škol v denní, dálkové, večerní a kombinované formě.

Mezi další nástavbové obory patří například Provozní elektrotechnika (2641L52) nebo Stavební provoz (3644L51). Dále je k dispozici cca 25 dalších oborů, odkazy na jejich seznamy naleznete níže.

Přehled nabízených oborů nástavbového studia

Zpracovali jsme pro vás kompletní seznam nabízených oborů nástavbového studia ve kterém můžete filtrovat podle kraje, okresu a formy studia.

Také si můžete prohlédnout abecední seznam oborů nástavbového studia.


Zdroj: Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění)
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.