Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Zahradnické práce 41-52-E/01 (4152E01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru zahradnické práce je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování běžných vazačských výrobků.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (47)


Další obory „Zahradnické práce“ včetně neaktuálních

Zahradnické práce 41-52-E/011 (4152E011)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.