Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 (8241M13)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru výtvarné zpracování skla a světelných objektů je na základě získané odborné profilace připraven uplatnit se v celém spektru činností v rámci odpovídající oblasti uměleckořemeslné a průmyslové tvorby a výroby. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření/profilace absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Jedná se zejména o tvůrčí a realizační činnosti např. v modelářství sklářských forem, broušení skla, různých sférách tvarování skla (hutní tvarování skla, tvarování skleněných plastik, tvarování lehaného a slinovaného skla apod.), malování skla včetně řady souvisejících technik, rytí skla, tvorbě skleněných figurek, tvorbě skleněné bižuterie a designu světelných objektů.

V příslušné oblasti uměleckořemeslné a průmyslové tvorby a výroby se absolvent uplatní především jako designér, výtvarník a realizátor náročných výrobků. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v designérských ateliérech a dílnách firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast uměleckořemeslné a průmyslové tvorby a výroby.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (7)


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.