Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Výrobce textilií 31-57-H/01 (3157H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění v povolání výrobce textilií v některé z typových pozicí podle profilace přípravy na konkrétní textilní obor (technologickou oblast) a podle výrobního zaměření firmy, pro kterou se připravoval. Při optimálních podmínkách daných výrobním programem firmy/firem v regionu ovládá absolvent komplexně technologie a pracovní činnosti ve dvou technologických oblastech, minimálně však v jedné. Může vykonávat pracovní úkoly např. při předení, tkaní, pletení, výrobě netkaných textilií, zušlechťování textilií apod. Vyrábí různé druhy délkových a plošných textilií, obsluhuje textilní stroje, zařízení a linky, kontroluje chod a provádí běžnou údržbu strojů, kontroluje zpracovávané textilní materiály, polotovary a výrobky, dodržuje předepsané technologické postupy, výrobky dokončuje, kontroluje jejich kvalitu a připravuje jejich další zpracování. Po zapracování je schopný měnit pracovní pozice podle požadavků firmy.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (4)


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.