Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Výrobce pokrývek hlavy 31-62-H/01 (3162H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání výrobce pokrývek hlavy v typových pozicích kloboučník a modistka v malých, středně velkých a velkých firmách. Je připraven plnit pracovní úkoly při výrobě pokrývek hlavy individuálním i hromadným způsobem – zhotovuje dámské, pánské a dětské pokrývky hlavy. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých firmách a v živnostech.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.