Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Výrobce obuvi 32-54-H/01 (3254H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění pro kvalifikovaný výkon pracovních činností v oblasti zhotovování obuvi, a to individuálním nebo průmyslovým způsobem. Bude připraven plnit pracovní úkoly při zakázkové výrobě, opravách a obnovování obuvi, při výrobě kopyt, při vysekávání usní a jiných vrchových, podšívkových i spodkových materiálů, při výrobě svršků, při sériové výrobě obuvi na konfekční dílně a při gumárenské výrobě obuvi. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků.

Absolvent najde uplatnění ve velkých i malých firmách, po získání nezbytné praxe je připraven pro podnikatelskou-živnostenskou činnost.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.