Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 (3252H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění jako kvalifikovaný pracovník při výkonu pracovních činností v oblasti zhotovování kožedělných výrobků, např. brašnářských, sedlářských, manžetářských, galanterních výrobků a rukavic, jak v sériové výrobě, tak především v soukromých výrobních dílnách při řemeslném zhotovování výrobků jedné z oblastí kožedělného průmyslu, která je dána zaměřením odborné přípravy, případně i další specializací. Absolventi mohou rovněž provádět opravy a obnovování výrobků na zakázku.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání výrobce kožedělného zboží, kde bude vykonávat činnosti odpovídající typovým pozicím brašnář, sedlář nebo rukavičkář. Absolvent je schopen při optimálních podmínkách daných výrobním programem firmy provádět komplexně základní technologické operace zpracování kožedělného zboží.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (5)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.