Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Výroba hudebních nástrojů 33-43-L/501 (3343L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola


Další obory „Výroba hudebních nástrojů“ včetně neaktuálních

Výroba hudebních nástrojů 33-43-M/001 (3343M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Výroba hudebních nástrojů 33-43-M/01 (3343M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění při výkonu povolání jako technik výroby hudebních nástrojů v odvětví zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů a to zejména v oblastech:

  • výroba hudebních nástrojů;
  • akustika a zvuková technika;
  • management prodeje hudebních nástrojů.

Žáci se uplatní ve velkých, středně velkých i malých firmách na střední a nižší úrovni řízení a organizaci výroby, např. jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. Uplatní se i jako technologové, konstruktéři a návrháři, nebo jako operátoři ve všech oblastech hromadné výroby, případně i jako technici nahrávacích a rozhlasových studií a zvukaři hudebních těles. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.