Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Vodař 36-65-H/01 (3665H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní v povolání vodař na typových pozicích, hrázný a jezný, poříčný, vodař údržba vodních toků. Absolventi jsou připraveni pracovat na vodních tocích, nádržích a objektech na nich, sledovat jakost vody, provádět povodňové prohlídky a hlídkovou službu, provádět opravy, údržbu a výstavbu nového opevnění toků, obsluhovat, udržovat a opravovat objekty na vodních tocích a nádržích, zajišťovat provoz vodních děl, obsluhovat malá plavidla, sekačky a jinou drobnou mechanizaci.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání průkazu obsluhy ruční motorové řetězové pily.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M a S dle nařízení vlády č. 224/1995 Sb.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.