Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Veterinářství 43-41-M/01 (4341M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Veterinární asistenti pomáhají veterinárním lékařům (pod jejich vedením a odpovědností) zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly. Absolvent může pracovat také jako laborant nebo zemědělský technik – zootechnik v chovech hospodářských zvířat. Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu zdravotnických (veterinárních) potřeb, jako samostatný podnikatel apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (17)


Další obory „Veterinářství“ včetně neaktuálních

Veterinářství 43-41-M/002 (4341M002)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Veterinářství 43-31-N/04 (4331N04)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.