Logo Stredniskoly.cz

Obor Veřejnosprávní činnost

Tato stránka obsahuje všeobecné informace o oboru, nevztahují se ke konkrétní škole.


Veřejnosprávní činnost – 6843M01 (68-43-M/01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (33)


Veřejnosprávní činnost – 6843M001 (68-43-M/001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Vyhledat školy které nabízí tento obor (4)


Veřejnosprávní činnost – 6843N01 (68-43-N/01)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola


Veřejnosprávní činnost – 6843N04 (68-43-N/04)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola


Veřejnosprávní činnost – 6843L501 (68-43-L/501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.