Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 (8251H02)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru umělecký truhlář a řezbář se uplatní především při výkonu povolání umělecký truhlář nebo umělecký řezbář v zaměstnanecké nebo podnikatelské sféře. Absolvent zaměření umělecký truhlář splňuje požadavky pro kvalifikovaný výkon pracovních činností spočívajících zejména v rukodělném zhotovování individuálních truhlářských výrobků podle návrhů výtvarníka, replik dobového nábytku a prvků interiéru. Provádí opravy a obnovu dobového nábytku a zařízení interiéru.

Absolvent zaměření umělecký řezbář splňuje požadavky pro kvalifikovaný výkon pracovních činností spočívajících zejména v rukodělném zhotovování užitkových a dekorativních předmětů ze dřeva podle návrhů výtvarníka nebo replik původních slohových prací, zdobných součástí truhlářských výrobků a dekorativních prvků interiéru. Provádí opravy a obnovu řezbářských uměleckořemeslných předmětů.

Podle požadavků trhu práce může být absolvent daného oboru připraven prostřednictvím školního vzdělávacího programu rovněž pro uplatnění v další oblasti úžeji specializovaných činností. Jedná se např. o rámařství, kdy absolvent splňuje požadavky pro kvalifikovaný výkon pracovních činností spočívajících zejména v rukodělném zhotovování obrazových lišt a rámů, opravách tvarově složitých a vzácných rámů, provádění jejich povrchových úprav různými technikami a materiály včetně montáží obrazů do rámů.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (9)


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.