Logo Stredniskoly.cz

Obor Umělecký keramik

Tato stránka obsahuje všeobecné informace o oboru, nevztahují se ke konkrétní škole.


Umělecký keramik – 8251H04 (82-51-H/04)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání umělecký keramik v zaměstnanecké nebo podnikatelské sféře.

Absolvent oboru umělecký keramik splňuje požadavky pro kvalifikovaný výkon pracovních činností spočívajících ve zhotovování individuálních i sériových uměleckořemeslných výrobků užité a dekorativní keramiky.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (3)


Umělecký keramik – 8251H009 (82-51-H/009)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.