Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Umělecký keramik 82-51-H/04 (8251H04)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání umělecký keramik v zaměstnanecké nebo podnikatelské sféře.

Absolvent oboru umělecký keramik splňuje požadavky pro kvalifikovaný výkon pracovních činností spočívajících ve zhotovování individuálních i sériových uměleckořemeslných výrobků užité a dekorativní keramiky.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (4)


Další obory „Umělecký keramik“ včetně neaktuálních

Umělecký keramik 82-51-H/009 (8251H009)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.