Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Tvorba a vzorování bižuterie 82-41-M/15 (8241M15)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru tvorba a vzorování bižuterie je na základě získané odborné profilace připraven uplatnit se v celém spektru činností v rámci odpovídající oblasti bižuterní tvorby a výroby. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření/profilace absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Jedná se zejména o tvůrčí a realizační činnosti např. v tvarování a rytectví raznic, pasířství, povrchovém zušlechťování, uměleckoprůmyslovém zpracování kovů.

V příslušné oblasti bižuterní tvorby a výroby se absolvent uplatní především jako designér a realizátor náročných výrobků. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v designérských ateliérech a dílnách firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast uměleckořemeslné tvorby a výroby.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)


Další obory „Tvorba a vzorování bižuterie“ včetně neaktuálních

Tvorba a vzorování bižuterie 82-41-M/027 (8241M027)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.