Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Textilnictví 31-41-M/01 (3141M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých a malých textilních firmách v povolání textilní technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí. Při zajišťování technické přípravy výroby textilií se uplatní jako konstruktér textilií, technolog a manipulant materiálů. Při zajišťování výroby textilií se uplatní v oblasti řízení a organizování výroby jako mistr, programátor výroby (dispečer) a technolog ve výrobním provozu, na úseku uplatňování technickohospodářské normalizace a systémů řízení kvality jako kontrolor a normovač, dále jako referent kalkulací a nákladové analýzy. Absolvent se uplatní i mimo výrobu textilií jako zbožíznalec v oblasti služeb a obchodu. Po získání praxe se může uplatnit na úseku nákupu a prodeje textilních materiálů a textilií.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)


Další obory „Textilnictví“ včetně neaktuálních

Textilnictví 31-41-L/51 (3141L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.