Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Textilní výtvarnictví 82-41-M/14 (8241M14)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru textilní výtvarnictví je na základě získané odborné profilace připraven uplatnit se v celém spektru činností v rámci odpovídající oblasti užité výtvarné tvorby a finálního zpracování. Konkrétní oblast jeho uplatnění v průmyslové výrobě nebo rukodělné uměleckořemeslné výrobě vyplývá ze zaměření/profilace absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Jedná se např. o tkalcovský design, pletařský design, design krajky a výšivky, tiskařský design, design dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů.

V příslušné oblasti užité tvorby se absolvent uplatní především jako designér a realizátor náročných výrobků. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v designérských ateliérech, vzorovacích střediscích a dílnách firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast užité tvorby a výroby.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (6)


Další obory „Textilní výtvarnictví“ včetně neaktuálních

Textilní výtvarnictví 82-41-L/501 (8241L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Textilní výtvarnictví 82-41-M/020 (8241M020)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.